Nieuws van politieke partijen over Burgerbelangen inzichtelijk

28 documenten

Op de agenda stond het ...

Burgerbelangen Burgerbelangen GroenLinks VVD D66 PvdA Ede 19-07-2019 11:39

Op de agenda stond het Initiatiefvoorstel schrappen totaalwietverbod - wijzigingsverordening ingediend door D66, VVD, PvdA, GroenLinks en DKE 21 maart 2019 is de APV gewijzigd met toevoeging van een totaalwietverbod in de gemeente Ede. Voorheen werd het gelijkgetrokken met het drinken van alcohol en kon men specifieke gebieden voor een verbod aanwijzen. Hier werd geen gebruik van gemaakt. De APV is een document met regels die handhavers kunnen gebruiken om overlast te bestraffen. Is de toevoeging van een totaalverbod om wiet te kunnen roken nu noodzakelijk? De burgemeester zei weliswaar met verstand te willen gaan handhaven, dus zonder overlast het wiet roken niet te bestraffen, maar is dit totaalverbod nodig als op overlastgevend gedrag zelf ook al bekeurd kan worden? Is dit verdere betutteling? Dit was de onderliggende vraag. Een lastige kwestie en tegelijkertijd een papieren discussie omdat er zonder overlast bij het roken van wiet niet opgetreden gaat worden, althans dat is het verhaal. Hopelijk zal dit ook de praktijk zijn.

Op initiatief van Burgerbelangen is ...

Burgerbelangen Burgerbelangen GroenLinks ChristenUnie CDA Ede 28-03-2019 19:42

Op initiatief van Burgerbelangen is straatintimidatie voortaan ook strafbaar in Ede! Onze fractie diende het voorstel in, samen met GroenLinks. Het zijn vooral vrouwen, LHBT’ers en gezagsdragers die steeds vaker met straatintimidatie geconfronteerd worden. Een verbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) geeft meer handvatten om betreffende personen te beboeten. Daarnaast is er géén aangifte nodig, in tegenstelling tot een verbod op belediging op bedreiging. Met dit verbod geeft de gemeente Ede ook een krachtig signaal af dat straatintimidatie hier ongewenst is. Dit dankzij de steun van een meerderheid van de raad! Het is jammer dat partijen als ChristenUnie, CDA en GemeenteBelangen dit signaal niet wilden bekrachtigen en zich verschuilden achter het juridische aspect van o.a. lastige handhaving. Iets waar de APV overigens bol van staat, denk maar aan grofvuil dumpingen of hondenpoep opruimen. De eerste veroordeling voor straatintimidatie eind vorig jaar door de Rotterdamse rechtbank was er niet geweest als het verbod daar niet in de APV was opgenomen. De dader had dan niet eens voor een rechter gestaan!

Op 21 maart 2019 begon de lente en ...

Burgerbelangen Burgerbelangen VVD Ede 22-03-2019 14:25

Op 21 maart 2019 begon de lente en bleek dat Forum voor Democratie de VVD verslagen had en dus de grote winnaar is geworden van de Provinciale Staten verkiezingen en dat is bij deze zeker onze felicitaties waard! Het werk in de gemeenteraad van Ede ging ook gewoon door, waarbij de ogen vooral gericht waren op het besluit rondom het World Food Center. De meerderheid van de raad stemde - na een toneelstuk met de VVD in de hoofdrol - in met de financiering van 6 miljoen euro en een lening van 26 miljoen euro voor de bouw van het WFC. Burgerbelangen heeft TEGEN gestemd, met name omdat de gevraagde investering verhoogd is van 5 naar 6 miljoen euro. De bijdrage van het bedrijfsleven is verlaagd en omdat onze fractie twijfel heeft over het aantal bezoekers en de levensvatbaarheid van de exploitatie.

Voortbestaan Dickens Fair Bennekom ...

Burgerbelangen Burgerbelangen Ede 16-01-2019 10:31

Voortbestaan Dickens Fair Bennekom in gevaar? Burgerbelangen maakt zich in elk geval zorgen om het voortbestaan van de Dickens Fair en wellicht ook andere evenementen. Dit in verband met het stopzetten van de subsidie vanuit de gemeente.

Ruben hield tijdens de begroting ...

Burgerbelangen Burgerbelangen Ede 17-11-2018 09:06

Ruben hield tijdens de begroting o.a. een levendige bijdrage over de toenemende betutteling op roken en alcohol. Tien euro voor een pakje sigaretten, een verbod op een meter bier en het verdrijven van mensen die buiten staan te roken. 🙂

Afgelopen donderdagavond en nacht 😳 ...

Burgerbelangen Burgerbelangen SGP D66 Ede 08-07-2018 13:01

Afgelopen donderdagavond en nacht 😳 besprak de raad de meerjarenbeleidsvisie. Onze fractie behaalde een klein succesje met de motie om ook in Ede de Nederlandse vlag onderdeel te maken van de raadzaal. 🇳🇱 Ons voorstel om onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor terugkeer van de fontein op het Bart van Elstplantsoen in Bennekom sneuvelde helaas. Alleen SGP en D’66 waren voorstander, heel jammer dat de gemeente en andere fracties zo afwijzend reageerden. 😕 Verder heeft Burgerbelangen van de wethouder de toezegging gehad na te gaan of en hoe het aantal kinderen onderzocht kan worden dat, na het door de gemeente afschaffen van schoolzwemmen, niet over een zwemdiploma beschikt. Wij vinden namelijk de ‘regeling zwemdiploma’ die Ede kent voor de lage inkomens niet geheel meer aansluiten bij de huidige eisen en adviezen voor zwemdiploma’s. Wordt vervolgd ... 👍

Een meerderheid van de raad liet ...

Burgerbelangen Burgerbelangen Ede 28-06-2018 21:25

Een meerderheid van de raad liet zich voor de zoveelste keer een rad voor ogen draaien. 😳 Ede blijft maar doormodderen met de Lokale Ombudscommissie Ede. Net als in 2011 en 2013 belooft het college van B&W opnieuw verbeteringen door te voeren. Wat is toch die angst van het gemeentebestuur om zich aan te sluiten bij de Nationale ombudsman, zodat onafhankelijke klachtbehandeling geborgd is? Het door onze fractie e.a. ingediende amendement kon helaas niet op een meerderheid rekenen. Over een jaar gaan we opnieuw evalueren!🤓

Vanmorgen heeft onze fractie middels ...

Burgerbelangen Burgerbelangen SGP Ede 24-04-2018 21:09

Vanmorgen heeft onze fractie middels raadsvragen het college gevraagd of zij bereid is onderzoek te doen naar de geldstromen van de betreffende moskee en geïnformeerd naar de stand van zaken rondom (de toename van) het salafisme in Ede.

Beste kiezers, Allereerst hartelijk ...

Burgerbelangen Burgerbelangen Ede 22-03-2018 01:31

Beste kiezers, Allereerst hartelijk dank allemaal voor jullie stem!🖍Wij hebben een stabiele achterban opgebouwd, waar we van op aan kunnen, dat blijkt.👍Wij hebben zo’n 151 stemmen meer gekregen dan in 2014 en blijven daardoor met onze twee zetels actief in de raad. Vrijdagochtend volgt de definitieve uitslag. Nogmaals dank voor jullie steun, jullie zijn geweldig! 💛

Morgen is de grote dag! De laatste ...

Burgerbelangen Burgerbelangen Ede 20-03-2018 19:18

Morgen is de grote dag! De laatste flyers glijden nog ergens in wat brievenbussen. 👍 Wij hopen uiteraard op jullie stem en gaan ervoor zoals jullie gewend zijn van ons! Op naar een mooie uitslag! Vergeet de stempas en ID niet! 😉 21 maart 2018 | Stem Burgerbelangen | Lijst 8 💛