Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

887 documenten

Wij zijn nu 365 dagen verder. Wat is ...

Lokaal Almelo Samen Lokaal Almelo Samen Almelo 24-06-2019 22:14

Wij zijn nu 365 dagen verder. Wat is er zoal gerealiseerd door het huidige College.

"Ons grondbeleid is in eerste ...

PvdA PvdA D66 Haarlem 23-06-2019 08:04

"Ons grondbeleid is in eerste instantie niet bedoeld om geld te verdienen, maar om onze sociaal maatschappelijke doelen te behalen'' aldus wethouder Floor Roduner (PvdA Haarlem). De PvdA is blij met de gewijzigde plannen (van 0 naar 50 sociale huurwoningen) voor het Deliterrein! 👍

Nederland FlexwerklandBeeldverhalen ...

PvdA PvdA Purmerend 22-06-2019 02:23

Advies: sociale zekerheden voor álle ...

PvdA PvdA Purmerend 22-06-2019 01:40

Vandaag bespreken we de ...

PvdA PvdA Almere 20-06-2019 20:07

Vandaag bespreken we de perspectieven nota. De PvdA is blij met nieuwe investeringen in startersleningen en ‘ik bouw betaalbaar in Almere’. We zijn ook blij dat de sociale partners van Almere na vele jaren van bezuinigen meer geld krijgen om de lonen te compenseren en we zijn blij dat het college werk maakt van de versterking van de wijkteams. We zijn minder enthousiast over de wijze waarop de toeristenbelasting wordt ingevoerd. Wij willen dat onderscheid wordt gemaakt tussen goedkope en dure locaties zodat mensen met een laag inkomen en ondernemers die goedkope overnachtingen aanbieden niet onevenredig hard geraakt worden. Tot slot zitten we met een fors probleem, we moeten namelijk 9 miljoen bezuinigen. Wat de PvdA betreft is het essentieel dat Almeerders die zorg en ondersteuning nodig hebben, deze blijven krijgen.

Het parkeren voor het Hoornder ...

GroenLinks GroenLinks Texel 18-06-2019 13:44

Het parkeren voor het Hoornder Kerkje staat op losse schroeven. Hierover ontvangen wij veel klachten van verontruste burgers. Wij zullen hier morgen in de commissie kritische vragen over stellen en hebben het plan waarop de voorgenomen maatregelen gestoeld zijn opgevraagd bij het college. Hebt u nieuwe informatie voor ons? Of wilt u uw mening kwijt? Laat deze dan achter in de comments, wij lezen alles en nemen het mee.

Onveilige situatie door bouwput aan ...

Gemeentebelangen Oldambt Gemeentebelangen Oldambt Oldambt 18-06-2019 09:41

Onveilige situatie door bouwput aan de H.J. Siemonsstraat te Finsterwolde Deze situatie is in de raadscommissie van 3 juni door omwonenden aan de H.J. Siemonsstraat bij de politiek onder de aandacht gebracht. De wethouder gaf hierop in eerste instantie als reactie dat het college hieraan niets kon doen. Het was bezit van een particulier en daarnaast was er inmiddels een hekwerk geplaatst. Op aandringen van Gemeentebelangen heeft de wethouder in die vergadering toegezegd te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de eigenaar ten aanzien van de onveilige situatie aan te schrijven. Gisteravond heeft Gemeentebelangen in het vragenuurtje van de raad geïnformeerd naar de stand van zaken. De wethouder heeft daarop aangegeven dat inmiddels een gesprek met de eigenaar heeft plaatsgevonden en dat het handhavingstraject is opgestart. Wij gaan er dan ook vanuit dat er nu binnen afzienbare tijd een oplossing komt voor deze onveilige situatie. Uiteraard blijft Gemeentebelangen de voortgang van dit handhavingstraject kritisch en nauwgezet volgen.

Deze week twee schriftelijke vragen ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Buren 18-06-2019 08:08

Deze week twee schriftelijke vragen ingediend: A. Werkzaamheden in het gemeentehuis Toelichting: Afgelopen week hebben wij geconstateerd dat er een bedrijf uit Terborg werkzaamheden aan het uitvoeren was in het gemeentehuis te Maurik. Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 1. Klopt het dat er werkzaamheden zijn verricht door een bedrijf uit Terborg? 2. Zo ja, waarom? 3. Zijn er vooraf lokale bedrijven benaderd? 4. Zo nee, waarom niet? B. Terugkoppeling aan inwoners, verenigingen en bedrijven. Toelichting: Via de social media kanalen, maar ook wat er aan ons verteld wordt, blijkt dat er soms geen of zeer late terugkoppeling is vanuit de ambtelijke organisatie richting verenigingen, bedrijven en inwoners. Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 1. Kan de gemeente aangeven wat de status van een lopende vraag is? 2. Is het mogelijk de vragensteller pro-actief te informeren over de voortgang? 3. In hoeveel gevallen is er sprake van overschrijding van normtijden? 4. Hoeveel gevallen worden er niet afgehandeld? 5. Is er een back-up systeem? Bijvoorbeeld als er iemand ziek is, pak iemand anders van de organisatie het dan op. 6. Ligt er een traject volg systeem in het verschiet? Zo gauw de antwoorden binnen zijn, melden wij dat op onze Facebook!

Rivierenland is een nieuw ...

ChristenUnie ChristenUnie Gelderland 13-06-2019 09:03

Wat ons betreft begint het met een ...

PvdA PvdA Doetinchem 12-06-2019 20:16

Wat ons betreft begint het met een oprecht en uitgebreid excuus naar alle mensen die zich niet goed behandeld hebben gevoeld! En om dan pas verder te kijken.