Nieuws van politieke partijen in Zuid-Holland over Partij voor de Dieren inzichtelijk

2011 documenten

Follow the money

D66 D66 CDA PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Dieren VVD ChristenUnie Zuid-Holland 01-07-2020 14:04

Binnen de politiek zijn mensen met een financiële achtergrond schaars, terwijl belangrijke onderwerpen vaak wel worden teruggebracht naar een discussie over geld of in ieder geval de schaarste ervan. In het Engels zijn er niet zomaar verschillende geld gerelateerde uitdrukkingen, zoals ‘it’s all about the money’ en ‘put your money, where your mouth is’.

 

Om op die laatste uitdrukking verder te gaan, is het schrijnend om te zien hoe weinig belang het provinciale college van VVD, CDA, ChristenUnie/SGP, maar ook PvdA en GroenLinks om de natuur geeft. Zeker in de afgelopen maanden is meer dan ooit duidelijk geworden hoe belangrijk de natuur is. De natuur houdt ons gezond, de natuur maakt ons gelukkig. Er moet flink worden geïnvesteerd om onze natuur te behouden, maar eigenlijk ook om de reeds aangerichte schade te herstellen. In het coalitieakkoord is daarom maar liefst € 5 miljoen van de beschikbare € 160 miljoen voor natuur gereserveerd. En dat bedoel ik natuurlijk sarcastisch.

Schrijnend was het echter dat dit college structureel € 6,7 miljoen op de natuurbegroting zou inleveren. Deze korting was helemaal niet door het college gecommuniceerd. In samenwerking met Natuurmonumenten zijn we, door goed te volgen wat er met het geld in de verschillende financiële stukken gebeurd, achter de bezuiniging gekomen. Samen met de Partij voor de Dieren hebben we ons vervolgens ingezet om de onderste steen boven te krijgen. Het college heeft lang de fout ontkend, maar moest deze uiteindelijk toch toegeven. We zijn blij dat de fout vandaag met de vaststelling van de voorjaarsnota wordt teruggedraaid.

Uit de financiële stukken van de provincie is het op dit moment heel moeilijk te achterhalen waar het geld nu daadwerkelijk aan wordt besteed. Statenleden hebben een meer dan financieel degelijke achtergrond nodig om de stukken echt goed te kunnen doorgronden. Meer dan eigenlijk van ze mag worden verwacht. Ik ben blij dat ik hier afgelopen maanden als Statenlid mijn steentje aan heb mogen bijdragen en zal dit de komende periode als fractievertegenwoordiger ook blijven doen. Gelukkig hebben we in de persoon van Jeroen Heuvelink ook een financieel sterk onderlegd Statenlid, die actief bezig is om de kwaliteit van de financiële stukken te verbeteren. Want het is jammer om te zien dat inhoudelijk hele belangrijke onderwerpen uitmonden in enkel een discussie over geld. Geld is namelijk niet het belangrijkste, het gaat om de mooie dingen die we voor onze provincie willen bereiken. Of zoals mijn ‘gurl’ Jessie J zegt:

“t’s not about the money , we just wanna make the world dance”

Toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht!

SP SP CDA PvdA GroenLinks D66 Partij voor de Dieren Zuid-Holland 20-05-2020 20:11

Meerdere fracties in de Provinciale Staten hebben vragen gesteld over het bieden van hulp aan vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden. De fracties van PvdA, GroenLinks, CDA, PvdD, 50PLUS, D66 en SP willen weten van het Provinciebestuur of zij ook meegaan in de oproep om 500 vluchtelingenkinderen uit dit gebied te helpen. SP fractievoorzitter Lies van Aelst: ‘We zien dat zowel lokale als provinciale besturen zich hiervoor willen inzetten. Wij vinden dan ook als SP dat Zuid-Holland hier niet in achter kan blijven.’

Inmiddels is het kabinet voornemens om geld te sturen naar Griekenland om deze kwetsbare kinderen te helpen. Mocht dit doorgaan dan vindt de SP dat een mooie eerste stap. Van Aelst: ‘Linksom of rechtsom verdienen de Griekse vluchtelingenkinderen onze hulp. Zij kunnen er niks aan doen dat hun wieg in een oorlogsgebied staat.’ Ongeacht of de financiële hulp vanuit het Rijk geboden gaat worden wil de SP dat de Provincie zich uitspreekt en aangeeft deze gevluchte weeskinderen te willen helpen. Daarom vragen wij om een brief vanuit het Provinciebestuur gericht aan staatsecretaris Ankie Broekers-Knol.

Zie ook: Fractie

Goed OV begint met goede arbeidsvoorwaarden!

SP SP CDA PvdA GroenLinks D66 Partij voor de Dieren Zuid-Holland 22-04-2020 14:06

De fracties van GroenLinks, CDA, FVD, PvdA, PvdD, SP en D66 willen zekerheid dat de arbeidsvoorwaarden van buschauffeurs in Zuid-Holland Noord minimaal voldoen aan de CAO streekvervoer. Zij hebben dit punt met ruime steun van Provinciale Staten toegevoegd aan de voorwaarden voor de nieuwe aanbesteding van het OV in die regio.

Lies van Aelst, fractievoorzitter SP: 'We zijn blij dat we samen met zoveel partijen dit stuk zekerheid voor chauffeurs hebben geregeld. Zij voeren een belangrijke klus uit in opdracht van ons als provincie, dat moeten zij onder fatsoenlijke voorwaarden en eerlijke beloning kunnen doen.'

Statenlid GroenLinks Ariëtte Kasbergen: ‘Wat we in andere regio’s zien is dat buschauffeurs niet fatsoenlijk betaald worden en te lange dagen moeten maken. Dat zorgt voor een zwaardere belasting van chauffeurs en daarmee, meer risico op ziekte, mindere service en daarmee minder kwaliteit. Wij willen dat vervoerders hun diensten niet goedkoper aanbieden door te beknibbelen op arbeidsvoorwaarden. Het openbaar vervoer moet goed zijn om als volwaardig alternatief voor de auto te worden gezien. Dat begint met goede arbeidsvoorwaarden voor de chauffeurs.’

“Het is goed dat we als Staten benadrukken dat marktwerking in het openbaar vervoer niet ten koste mag gaan van de arbeidsvoorwaarden.” Willem Minderhout, PvdA.

Ria Oosterop - van Leussen, fractievoorzitter D66: ‘Goed openbaar vervoer is voor alle inwoners van Zuid-Holland toegankelijk en betaalbaar. Maar zonder chauffeurs is goed openbaar vervoer niet mogelijk. Daarom is het belangrijk dat al die hardwerkende, toegewijde chauffeurs kunnen rekenen op goede arbeidsvoorwaarden!’ 

Wil je je als lid inzetten voor onze ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Zuid-Holland 27-08-2019 15:38

Wil je je als lid inzetten voor onze partij, ben je woonachtig in onze provincie en beschik je over een politieke antenne, strategisch inzicht, teamspirit, daadkracht én humor? Partij voor de Dieren afdeling Zuid-Holland heeft een vacature voor Secretaris.

Sluit je aan bij het ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Zuid-Holland 26-08-2019 10:18

Sluit je aan bij het #groeiendverzet

#groeiendverzetPartij voor de ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Zuid-Holland 24-08-2019 18:52

#groeiendverzet

Hoeveel dieren moeten er nog ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Zuid-Holland 23-08-2019 06:32

Hoeveel dieren moeten er nog verbranden voordat er maatregelen worden genomen? #stopdebioindustrie

Het stadsbestuur van Den Haag voert ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Zuid-Holland 21-08-2019 08:36

Het stadsbestuur van Den Haag voert PvdD-moties om festivals te verduurzamen niet uit. Fractievoorzitter Robert Barker roept de wethouder daarom op het matje.

We zijn op een #kantelpunt ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Zuid-Holland 20-08-2019 08:08

We zijn op een #kantelpunt aanbeland. Drie veeboeren roepen collega's op te stoppen met het produceren van dierlijke producten. #groeiendverzet OPINIE VEESTAPEL Veeboeren, het is de hoogste tijd om te zeggen: ‘We stoppen ermee’ Volgens koeienboer Annette Harberink, varkensboer Kees Scheepens en kippenboer Ruud Zanders doen veeboeren er goed aan aan veeboeren met hulp van politiek en goede wil te stoppen. Het rapport van het klimaatpanel IPCC van de Verenigde naties is duidelijk. De wijze waarop mensen land gebruiken en voedsel produceren moet op de schop. De belangrijkste verandering: minder vlees. Dit staat niet letterlijk in het rapport. Dat ligt namelijk voor veel, mogelijk alle, overheden te gevoelig. Maar het rapport roept wel expliciet op tot structurele veranderingen. We zullen land efficiënt moeten gaan gebruiken, lees: voor mensen en niet voor dieren of energie. De reactie van de belangenbehartigers voor de agrarische sector LTO volgde snel: ‘Boeren hebben een oplossing.’ Maar eigenlijk lezen we dan alleen dat we het al zo goed doen en we zelfs de beste van de wereld zijn. Er wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat het rapport juist zegt dat de huidige manier van intensieve productie desastreus is. We zouden de reactie van LTO dan ook anders formuleren, namelijk: ‘Veeboeren hebben een oplossing.’ Waarom zouden we niet nagenoeg geheel stoppen met het produceren van dierlijke producten? Volgens Wagenings onderzoek kunnen we bij een optimaal landgebruik en optimale verwerking van restproducten slechts 20 gram dierlijk eiwit per persoon per dag consumeren. Natuurlijk kunnen we niet voorbijgaan aan problemen die ontstaan bij het afbouwen van de veestapel: gedane investeringen, zoeken naar nieuwe inkomsten, andere landbouwvormen, etcetera. Maar dat neemt niet weg dat we wel al kunnen kiezen om een geheel andere weg in te slaan. Opvolging Laten we er een 20-jarenplan van maken om in 2040 wederom het beste landbouwsysteem ter wereld te hebben. Ieder jaar nemen we 5 procent van onze veestapel uit productie. Te beginnen met boeren die geen opvolging hebben en (bijna) pensioengerechtigden. Dit kan middels opkopen van productierechten. Hiermee kunnen ook eventuele schulden worden afbetaald. Als we dit twintig jaar lang doen en starten in 2020, dan hebben we onze veestapel in 2040 afgebouwd. We hebben dan niet alleen een efficiënter landgebruik, ook de CO2-footprint van ons voedsel wordt aanzienlijk teruggebracht. En zeker zo belangrijk: we kunnen stoppen met het in meer of mindere mate kwellen van speciaal voor ons voedsel gefokte dieren. Tegelijkertijd kunnen we in die tijd een nieuw systeem opbouwen waarin de functie van het dier zoveel mogelijk wordt vervangen. Bemesting van akkers kan via plantaardige landbouw en/of het gebruik van humane mest. Restproducten die nu nog aan dieren worden gevoerd, kunnen we mogelijk via nieuwe technieken verwerken tot producten voor de mens (aardappels konden we ook pas eten nadat we ze gingen koken) of terug aan het land geven als bemesting. Vlees, eieren en melk kunnen we vervangen door plantaardige producten, via schimmels uit het laboratorium of via nieuwe kweekvleesmethodes. Afvalverwerker Dieren die we nog houden (en na 2040 dus heel beperkt), kunnen we benutten als afvalverwerker in ons voedselsysteem of inzetten voor natuurbeheer. Dieren voeren met voor humane consumptie geschikte producten is onaanvaardbaar en moeten we zo snel mogelijk verbieden. Door inkrimping van de veestapel kunnen we dieren veel diervriendelijker gaan houden, waarbij aangetekend dient te worden dat écht diervriendelijk dieren houden op een commerciële manier nagenoeg onmogelijk is. Maar laten we beginnen met erkennen dat productiedieren levende intelligente wezens zijn met emoties en gevoelens. Wat we nodig hebben is ondersteuning om boeren niet met financiële consequenties op te zadelen. 300 miljoen euro per jaar kan zomaar voldoende zijn. Dit is amper 0,5 procent van ons Bruto Binnenlands Product (BBP). Verder moet er een sociaal plan komen om boeren en aanverwante industrie te helpen met omschakelen naar nieuwe werkzaamheden. Evenals ooit sociale plannen zijn opgesteld voor mijnwerkers, de textielindustrie of telegrambestellers. Subsidies, nu nog bestemd voor de intensieve landbouw, zouden hieraan besteed kunnen worden. Kortom, met hulp van politiek en goede wil om het echt beter te doen hebben veeboeren inderdaad een oplossing: ‘we stoppen ermee.’ Annette Harberink is koeienboer, Kees Scheepens is varkensboer en Ruud Zanders is kippenboer. Volkkrant, Annette Harberink, Kees Scheepens en Ruud Zanders 19 augustus 2019, 16:41