Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

10 documenten

Studenten, opgelet! We hebben een ...

SP SP Nederland 01-08-2019 16:10

Studenten, opgelet! We hebben een stageplaats voor online vormgeving. Volg jij een opleiding op dat gebied en wil je je bij onze partij verder ontwikkelen? Check dan de vacature via: https://www.sp.nl/stage

Amendement bij voorjaarsnota: Maak korting van 25 miljoen bij universiteiten ongedaan | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 03-07-2019 00:00

GroenLinks dient vandaag een amendement in bij de bespreking van de voorjaarsnota om de 25 miljoen euro die wordt gekort op universiteiten ongedaan te maken. Op die manier wil de partij de onrust en dreigende ontslagen bij universiteiten op korte termijn voorkomen.

In mei adviseerde de commissie-Van Rijn over de bekostiging van het hoger onderwijs. Bètastudies hebben extra geld nodig om de groeiende aanvraag van studenten te kunnen opvangen. Daarom stelt de minister voor om uitgaven van alfa studies naar opleidingen in bèta en techniek te verschuiven.

“Het plan om geld te verschuiven van de ene naar de andere studierichting veroorzaakt enorme druk op universiteiten. Zij vrezen voor harde bezuinigingen, ontslagen, en uiteindelijk een druk op de kwaliteit van het onderwijs”, zegt Kamerlid Lisa Westerveld.

De minister zegde de universiteiten een “zachte landing” van de budgetverschuiving toe, met extra financiering van 27 miljoen euro. “Maar dat blijkt een sigaar uit eigen doos. Want tegelijk krijgen de universiteiten te maken met een korting van 25 miljoen op de zogenaamde prijsbijstelling, zeg maar de inflatiecorrectie”, aldus Westerveld.

De korting was verborgen in de voorjaarsnota en zorgde voor veel verwarring tijdens het onderwijsdebat afgelopen maandag. “We kregen geen helder overzicht van de begroting voor universiteiten. De minister zei dat de korting een “beleidsmatige korting” is. Maar hoe je de korting ook noemt, universiteiten gaan dit wel degelijk merken. Geld is geld.”

Met het amendement willen Kamerleden Lisa Westerveld en Bart Snels dat universiteiten daadwerkelijk de zachte landing krijgen die de minister belooft. 

Links trekt samen op tegen bezuinigingen medische, alfa- en gammastudies

PvdA PvdA GroenLinks Nederland 01-07-2019 14:26

Door Kirsten van den Hul op 1 juli 2019 Delen  

Het kabinet wil dat de geesteswetenschappen in totaal zo’n 100 miljoen euro ophoesten, om dit vervolgens te investeren in bètatechniek. Die investeringen zijn nodig, zo stellen ook de drie partijen, maar niet ten koste van medische, alfa- en gammastudies. Hun grootste bezwaar: de consequenties van deze overheveling zijn niet in kaart gebracht. “Dit kabinet trekt een rookgordijn op over de negatieve gevolgen, terwijl we vanuit universiteiten horen dat dit onvermijdelijk zal leiden tot het verlies van honderden banen en een verhoging van de al grote werkdruk”, aldus Kirsten van den Hul, namens de PvdA.

Lisa Westerveld van GroenLinks voegt daaraan toe: “Deze D66-minister investeert niet echt in hoger onderwijs, maar doet aan creatief boekhouden. Het extra geld waarover dit ministerie op de trom slaat, wordt via de achterdeur weer weggesluisd. De medische, alfa- en gammastudies zijn van groot belang voor de samenleving, dus dit kabinet moet geen beslissingen maken zonder te weten wat de consequenties zijn van deze miljoenenbezuiniging”.

Frank Futselaar van de SP wijst daarbij op de toegevoegde waarde van kleinere opleidingen: “Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen die dit heeft bij gamma en geesteswetenschappen. Bijvoorbeeld het voortbestaan van kleine letterenopleidingen lijkt sterk onder druk te staan”. Een petitie die oproept om de bezuinigingen te stoppen is inmiddels door ruim 3000 mensen ondertekend. Aanstaande donderdag zal een gezamenlijk voorstel van de drie partijen in stemming worden gebracht. Hierin verzoeken zij het kabinet niet te schuiven totdat de gevolgen voor de universiteiten die in moeten leveren in kaart zijn gebracht.

Tweede Kamerlid

Stop de bezuinigingen op medische, ...

PvdA PvdA Nederland 25-06-2019 06:39

Stop de bezuinigingen op medische, alfa- en gammastudies. Zeker zijn dat we een volgende generatie het beste onderwijs en onderzoek meegeven. Teken deze petitie. 👇

Ook als het gaat om studenten met ...

DENK DENK Nederland 05-06-2019 17:39

Ook als het gaat om studenten met een functiebeperking/handicap pleit DENK voor gelijke kansen. Daarom diende Tunahan Kuzu mede namens Farid Azarkan de volgende moties in: - Opleiden leraren om studenten met een functiebeperking/handicap beter te kunnen ondersteunen - Aanbieden zorgmiddelen voor studenten met een beperking - Stilte ruimte voor studenten met een beperking

Renteverhoging van de baan: overwinning van jongeren

SP SP Nederland 03-06-2019 14:43

Het nieuws dat het kabinet het voorstel om de rente op studieleningen te verhogen heeft ingetrokken omdat er geen meerderheid in de Eerste Kamer kon worden gevonden is fantastische nieuws voor toekomstige generaties studenten. Zij ontlopen hiermee een gemiddelde extra schuld van zo’n 5000 euro. De SP heeft zich altijd fel verzet tegen de renteverhoging, die geen duidelijk doel heeft en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs verder verslechterd.

SP-Kamerlid Frank Futselaar: 'De minister wilde niet luisteren toen de halve Tweede Kamer het een zeer onwenselijk en slecht onderbouwd voorstel noemde. Nu een meerderheid in de Eerste Kamer hetzelfde zegt kiest zij eieren voor haar geld. Terecht, want dit voorstel is niet te verdedigen. Voor de SP is de volgende stap het afschaffen van het hele leenstelsel en het terugkeren van de basisbeurs.'

Yes!! Het kabinet ziet eindelijk ...

PvdA PvdA Nederland 03-06-2019 12:03

Yes!! Het kabinet ziet eindelijk het licht en ziet toch af van de onnodige en onzinnige renteverhoging voor studenten. Een mooie overwinning voor alle studenten die actie hebben gevoerd tegen een hogere schuldenlast 💪🌹 Nu is het tijd om te investeren in onderwijs en in onze toekomst!

Gerkens: Rutte III stort studenten in de schulden

SP SP GroenLinks VVD CDA Nederland 28-05-2019 13:05

De regering moet luisteren naar de oproep van 27 jongerenorganisaties en afzien van de renteverhoging op studieleningen, betoogt SP-senator Arda Gerkens. De studieschuld, die nu al kan oplopen naar 21.000 euro, dreigt door het voorstel met nog eens 5.000 euro toe te nemen. Of het voorstel een meerderheid gaat halen is nog maar de vraag, want de regering heeft door de breuk van senator Duthler met de VVD geen meerderheid meer in de Eerste Kamer. De SP was al van begin af aan tegenstander van het leenstelsel voor studenten, dat in 2015 werd ingevoerd. Gerkens: 'Dit leenstelsel is slecht voor de toegankelijkheid van het onderwijs, vergroot de tweedeling en vermindert gelijke kansen. Het verhogen van de rente, waarvan de gelden rechtstreeks naar de staatskas gaan, vindt mijn fractie een slecht plan en kan ook niet onze steun wegdragen.'

Een meerderheid van de Eerste Kamer is inmiddels, mede door een koerswijziging van GroenLinks, tegen het leenstelsel. Senator Gerkens vraagt zich dan ook af waarom er nu nog over de renteverhoging gesproken wordt. 'Dit leenstelsel is een slecht stelsel. Liever had mijn fractie vandaag gesproken over hoe we deze dwaling zouden gaan herstellen. Het stelsel gaat er van uit de student maar zelf moet investeren in zijn toekomst, want hij of zij plukt de vruchten ervan. Het gaat voorbij aan het feit dat de vruchten door de hele samenleving geplukt worden. Deze profiteert namelijk van sterk opgeleide inwoners, zeker in een kenniseconomie als de onze. Om het leenstelsel af te schaffen, moeten er keuzes worden gemaakt en oplossingen worden bedacht.'

27 jongerenorganisaties, waaronder de SP-jongeren van ROOD en ook de jongerenpartijen van de vier regeringspartijen (JOVD, CDJA, Jonge Democraten en PerspectieF), stuurden de Eerste Kamer een brief met de oproep om af te zien van de renteverhoging. De SP roept de regering op hiernaar te luisteren en is zelf voorstander van het herinvoeren van de basisbeurs, omdat het leenstelsel het onderwijs minder toegankelijk maakt voor jongeren uit gezinnen met een laag inkomen. De Eerste Kamer stemt op 4 juni, bij de laatste vergadering in de huidige samenstelling, over het voorstel.

Tijd voor pacificatie leenstelsel

SGP SGP Nederland 22-05-2019 00:00

Het leenstelsel leidt tot hoge schulden voor studenten terwijl de universiteiten er ook niet beter van worden. SGP'er Roelof Bisschop pleit daarom in het blad ScienceGuide voor een eerlijker stelsel, bijvoorbeeld door het vergroten van de aanvullende beurs.

Klik hier om het artikel te lezen.

Al 100.000 handtekeningen binnen tegen de studierenteverhoging | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 Nederland 20-05-2019 00:00

De steun voor de verhoging van de studierente brokkelt steeds verder af. Binnen een week ondertekenden al 100.000 mensen de petitie tegen de verhoging van de studierente. Reden genoeg voor Eerste Kamerleden van coalitiepartijen om zich nog eens achter de oren krabben, vinden GroenLinks, studentenbelangenorganisatie ISO, Landelijke Studentenvakbond LSVB, scholierenorganisatie LAKS, CNV Jongeren en de Nationale Jeugdraad. Zij roepen senatoren op zonder last of ruggespraak over het wetsvoorstel te stemmen.

De petitie tegen de renteverhoging op studieschulden is in slechts 7 dagen tijd al meer dan 100.000 keer ondertekend. “Dat is ongekend. Het is duidelijk dat dit onderwerp breed leeft in de samenleving. En dat velen met ons vinden dat studenten geen melkkoeien van de staatskas zijn. Het verhogen van de kosten van lenen, ten koste van studenten kan niet door de beugel. Dit plan moet de prullenbak in”, zegt Zihni Özdil, Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

De regering is van plan om de rente op studieleningen te verhogen. Hierdoor betalen oud-studenten met een gemiddelde studieschuld 5.000 euro extra aan het aflossen van hun lening. Op 28 mei behandelt de Eerste Kamer het plan. Vandaag en morgen hebben veel partijen de verhoging ter voorbespreking op de agenda van hun fractievergadering.

Bedenkelijk Het is bedenkelijk dat het kabinet deze maatregel op de laatste vergaderdag voor de installatie van de Eerste Kamer nog snel erdoor wil loodsen, vindt de alliantie achter de petitie. Afgaand op de stemming in de Tweede Kamer zou het wetsvoorstel het in de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer niet halen.

Tegelijk heeft de alliantie steeds meer vertrouwen dat de maatregel van tafel gaat. Eén enkele stem van een senator uit een coalitiepartij in de Eerste Kamer kan het verschil maken tussen wel of geen renteverhoging. D66 sentoren hebben aangegeven dat zij niet formeel gebonden zijn aan het regeerakkoord en hebben dus mogelijk de ruimte om tegen te stemmen.

Sterk signaal

“Naast 27 jongerenorganisaties hebben nu ook tienduizenden studenten en andere medestanders zich via deze petitie laten horen. Een sterk signaal voor de Eerste Kamer. Die verhoging moet van tafel”, zegt Tom van den Brink, voorzitter ISO.

“Alles wijst erop dat er geen draagvlak is voor deze onrechtmatige maatregel. De Eerste Kamer kan niet anders dan hiernaar te handelen”, zegt LSVb-voorzitter Carline van Breugel.

Teken de petitie! Deze loopt nog tot 28 mei. Dan wordt deze officieel aangeboden aan de Eerste Kamer.