Nieuws van politieke partijen over Keerpunt 2010 inzichtelijk

201 documenten

Wat staat er in ons programma over herindeling?

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 20-04-2019 09:11

GraverMaat: Nu er in de discussie over wel of niet herindelen of zelfstandig blijven weer een nieuw hoofdstuk is geschreven door intensief in te zetten op het ontwikkelen van de kernendemocratie wil Keerpunt 2010 nogmaals laten horen dat nadat dat proces is ingegaan er ook een bindend referendum moet komen over de bestuurlijke toekomst van Grave. Dan zijn ook de antwoorden en stappen van de bestuurders van Cuijk, Mill, Boxmeer en Sint Anthonis binnen. Ook zijn dan de gedeputeerden van Noord-Brabant bekend en hun standpunten over toekomstige herindelingen.

Gemeentelijke herindeling.

Heel graag hadden we hier geschreven: uw mening heeft altijd meegewogen in de besluitvorming over herindeling.

Helaas heeft de coalitie dit steeds tegengehouden.

Wij willen geen gedwongen herindeling.

De mensen in de gemeente Grave moeten de richting bepalen, via de kernendemocratie.

Wat er ook gebeurt:

Wij blijven nog steeds uw mening het belangrijkste vinden en blijven dat ook altijd centraal stellen.

Grave blijft standvastig: geen een Land van Cuijk.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 D66 CDA Grave 19-04-2019 18:12

Door: Annelies Graafsma

In het rapport werd gelezen wat men er in wilde lezen. En dat kon ook: Grave zelfstandig (het standpunt van de coalitie; red.)?, “het is kwetsbaar, maar als je een aantal zaken goed kunt regelen kan het wel”, aldus PWC.

Cuijk heeft besloten om een traject te volgen dat moet leiden tot een fusie met Boxmeer en St. Anthonis. Dit stelt Grave, dat in één ambtelijke organisatie samenwerkt met Cuijk en Mill, voor een probleem.

Alex van Megen (CDA) plaatst vraagtekens bij het besluit van Cuijk: “waarom zo’n haast, wie is hierbij gebaat?” Hij zet ook vraagtekens bij het democratisch draagvlak in alle gemeenten en wijst de raad erop dat Gravenaren zich meer verbonden voelen met Wijchen en Nijmegen.

Astrid Bannink (LPG) leest in het rapport dat zelfstandig Grave nog steeds mogelijk is, “de variant met Cuijk is nagenoeg van de baan, maar wij houden de deur wel open”.

Jacques van Geest (Verenigd Progressief Grave) denkt dat Grave niet veel meer te vertellen heeft; “wij zijn zelf te verdeeld”. Marion Wierda (D66) wil snel aan tafel en alsnog meepraten over één Land van Cuijk; “Grave loopt anders teveel (financiële) risico’s. Ik kan mij het gevoel van burgers dat ze ‘zelfstandig willen blijven’ goed voorstellen. Dat gaat over verbondenheid van mensen; ‘ik voel me verbonden met Oud-Velp en dat blijft zo’. Maar een gemeente besturen, met alles wat daarbij komt kijken, is iets anders”, betoogt zij.

De geplande peiling onder de inwoners gaat niet door.

Boei ontdekt bijzondere WO -objecten.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 18-04-2019 08:34

BOEi heeft tijdens de restauratie van de Generaal de Bonskazerne in Grave bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. De kranten, documenten en gebruiksartikelen zijn door Amerikaanse, Britse en Canadese troepen achtergelaten en lagen 75 jaar onaangeroerd in het gebouw.

“We hebben een bouwbiografisch onderzoek uitgevoerd: een archeologisch onderzoek, maar dan in de gebouwen”, aldus Jobbe Wijnen, archeoloog bij BOEi. ,”Dat doen we bewust om erfgoedverhalen op te sporen en kwetsbaar materiaal te beschermen. We hebben de kazerne met een team van vier archeologen letterlijk op zijn kop gezet, in alle kieren en gaten, kelders en zolders gekeken.”

Grave stelt peiling over gemeentelijke herindeling uit.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 CDA Grave 17-04-2019 12:00

GraverMaat:

De Gelderlander en de ARENA schrijven  het volgende over de raadsvergadering                                           waarover ik verderop meer schrijf:

Een opiniepeiling onder de inwoners van Grave met de vraag wel of geen gemeentelijke herindeling gaat niet door. De geplande peiling voor 23 mei, gelijk met de Europese verkiezingen, heeft volgens de gemeenteraad nu geen zin.

De gemeenteraad van Cuijk is immers inmiddels de weg ingeslagen naar een fusie met Boxmeer en Sint Anthonis. “Hierdoor is de optie om te komen tot een herindeling van Gave met Cuijk en Mill nagenoeg van de baan”, concluderen de twee coalitiepartijen CDA en LPG in een gezamenlijke verklaring.

“Deze beslissing van Cuijk heeft er toe geleid dat we vooralsnog geen opiniepeiling onder de inwoners met de vraag “zelfstandig blijven of een herindeling met Cuijk en Mill” overwegen.

Maar de twee partijen houden zich vast aan een strohalm. “Zolang in Cuijk nog geen onomkeerbare beslissing is genomen, volgen wij de ontwikkelingen nauwgezet en laten we de deur voor de gemeente Cuijk open staan”. De meerderheid van de gemeenteraad in Mill staat ook op dat standpunt.

In een eerdere opiniepeiling had ruim 42 procent aangegeven voor een zelfstandige gemeente Grave te zijn. Maar 56,2 % was voor een andere vorm van gemeentelijke herindeling: 22,9 % voor een gemeente Land van Cuijk en   33,3 % voor een fusie met Mill en Cuijk.

In een onlangs gehouden onderzoek door PriceWaterhouseCoopers wordt geconcludeerd dat Grave zelfstandig zou kunnen blijven, maar dat in dat geval ambtelijke taken moeten worden ingehuurd. Nu heeft Grave een ambtelijk apparaat samen met Mill en Cuijk. Of dat in stand blijft is onzeker.

Enkele reacties op de website van de Gelderlander:

Een opiniepeiling onder de bevolking is niet nodig. De provincie beslist straks toch wel voor Grave. En maar goed ook. Weg met dat wanbestuur.

Dit is natuurlijk onzin. Ze kunnen prima een peiling houden met als keuze: (1) Zelfstandig blijven of (2) Meegaan in herindeling met Cuijk. Het lijkt er eerder op dat de coalitiepartijen in Grave bang zijn voor de uitkomst van zo’n stemming. Zeker omdat er de vorige keer al een meerderheid was voor herindeling.

En de opiniepeiling om te herindelen binnen het Land van Cuijk, dat durft men niet aan?

Dat wordt dan wachten tegen beter weten in. In Cuijk gaan ze echt niet meer veranderen, de keuze is echt gemaakt. Cuijk gaat terecht voor een gemeente Land van Cuijk. Het wordt tijd, in het belang van de inwoners van Grave en ook die van Mill dat de provincie ingrijpt. Dat plattelands geneuzel over zelfstandig willen blijven is niet meer van deze tijd. Politici die die zelfstandigheid wel promoten, hebben alleen hun eigen belang voor ogen. Hoe kleiner de gemeente hoe kleiner  de kans dat ze nog eens wethouder kunnen worden.

De Arena schrijft het volgende:

De bestuurlijke toekomst van Grave

LPG en CDA Grave bevriezen herindelingsplannen.

In het bestuursakkoord hebben de Lokale Partij Grave (LPG) en het CDA aangegeven hoe zij de bestuurlijke toekomst van Grave zien. Naast zelfstandigheid was er een voorkeur voor een samengaan met de gemeente Cuijk en Mill & Sint Hubert. Door de vergaande plannen van het Cuijkse gemeentebestuur om samen te gaan met Boxmeer en Sint Anthonis zien de Graafse partijen er momenteel weinig heil in om actief met deze optie aan de slag te gaan. Daarom zetten zij de plannen voorlopig in de ijskast.

Bij de gehouden opiniepeiling gaf 42,3 procent van de inwoners van de gemeente Grave aan zelfstandig te willen blijven. Bij deze peiling was er een minderheid voor herindeling naar één Land van Cuijk (22,9 procent), waardoor deze herindeling voor LPG en CDA geen optie is. Aan een herindeling met de gemeente Cuijk en Mill & SintHubert gaf één op de drie inwoners de voorkeur. Op basis van deze uitslag heeft de coalitie opdracht gegeven om nader te onderzoeken welke van deze twee opties (zelfstandig blijven of herindeling met Cuijk en Mill & Sint Hubert) het beste is voor de inwoners van de gemeente Grave.

‘Zelfstandigheid haalbaar’

PricewaterhouseCoopers heeft het onderzoek uitgevoerd. Het rapport is recent gepubliceerd. “De conclusies van dit rapport laten zien dat de variant waarbij de gemeente Grave bestuurlijk zelfstandig blijft en ambtelijke taken inhuurt haalbaar blijft”, stellen LPG en CDA Grave in een persbericht. “Op dezelfde manier zoals we nu al samenwerken met Cuijk en Mill & Sint Hubert. Daarnaast werken we (net als alle andere gemeenten) op vele vlakken al langere tijd samen met andere gemeenten zoals op het gebied van veiligheid, het sociaal domein, de omgevingsdienst, enzovoorts. De ambtelijke organisatie CGM, waar we onze ambtelijke taken inhuren, is na vijf jaar gegroeid tot een organisatie waar de kwaliteit van de dienstverlening succesvol op peil is gebracht.”

Andere koers

De gemeente Cuijk besloot begin april om te investeren in een traject dat kan leiden tot een herindeling met de gemeente Boxmeer en Sint Anthonis. “Hierdoor is de optie voor hen om te komen tot een herindeling met ons en Mill en Sint Hubert nagenoeg van de baan”, beweren LPG en CDA. “Zolang hier nog geen onomkeerbare beslissing over is genomen, blijven wij deze ontwikkelingen nauwgezet volgen. De deur voor de gemeente Cuijk laten we openstaan door met hen in gesprek te blijven.”

Welke gevolgen de beslissing van de gemeente Cuijk heeft voor de ambtelijke werkorganisatie is nu niet te overzien. “Feit is dat het uitstappen van Cuijk uit de gezamenlijke organisatie niet zonder financiële gevolgen voor deze gemeente zal zijn”, schrijven LPG en CDA.

Bestuurlijke toekomst

De koers van Cuijk heeft ertoe geleid dat de LPG en het CDA voorlopig geen peiling wil houden onder de eigen inwoners over zelfstandigheid versus een herindeling met Cuijk en Mill & Sint Hubert. “Deze raadpleging zetten wij ‘on hold’ en zetten we in op het moment dat alle keuzes in beeld zijn”, lichten de partijen toe. “In de tussentijd blijven we ons focussen op onze eigen gemeente Grave. We vinden dat we onze energie en de beschikbare middelen beter aan onze mooie gemeente kunnen besteden dan aan verdere onderzoeken en procedures. Wij zullen er dan ook alles aan doen om de inwoners op basis van feiten en inhoudelijke gegevens te informeren over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Uitgangspunt voor ons daarbij is dat we met met hen steeds de afweging maken wat het beste is voor de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp.”

Raadsvergadering Grave over nieuw Rapport

GRAVE – Op verzoek van oppositiepartijen VPGrave, LLvC en D66 werd afgelopen dinsdag een extra raadsvergadering belegd. Reden was het verschijnen van alweer een nieuw rapport over de bestuurlijke toekomst van Grave.

Kort gezegd bestaat die toekomst voor de coalitiepartijen uit een zelfstandige gemeente Grave en voor de oppositie uit een herindeling met de andere vier gemeenten van het Land van Cuijk.

Burgemeester Lex Roolvink was ziek en het voorzitterschap werd waargenomen door Rob Bannink. Hij deed dat uitstekend. De vergadering startte moeizaam op. Niemand had zin om als eerste het woord te voeren. Normaal is het dat de aanvragers met de eerste termijn beginnen. Astrid Bannink maakte aan alle onwilligheid een einde en startte de beraadslagingen.

Marion Wierda.

Astrid Bannink (LPG): “In het bestuursakkoord hebben we ons standpunt vastgesteld. Een zelfstandig Grave is haalbaar. Op vele zaken werken we samen, zoals bij het CGM. Maar Cuijk is het traject begonnen met Boxmeer en Sint Anthonis. We blijven dat volgen en de deur blijft open. Die beslissing van Cuijk heeft er wel voor gezorgd dat we nog geen raadpleging gaan houden. Die zetten we “on hold”. (Zie het persbericht elders in Arena).

Ben Litjens (Keerpunt 2010) heeft het helemaal gehad met Cuijk: “Er is sprake van een waanvoorstelling. Natuurlijk is er een bestuurlijke toekomst. We hebben flinke bestuurskracht. Een vorige burgemeester en twee wethouders zijn naar grote gemeentes vertrokken. CGM is een grotere instantie. Dat kost alleen maar veel geld. We moeten Grave in stand houden. Onze kennis van toerisme en recreatie is groot. We hebben kennis van een mooie natuur. Grave heeft aandacht voor de lokale mens. Een grotere gemeente heeft meer onverschilligheid voor haar inwoners. Cuijk heeft haar trouwe partner de rug toegekeerd. Ik ben vóór zelfstandigheid. De mensen in Grave moeten dat zelf bepalen”.

De voorzitter van zijn politieke partij zal om deze woorden beslist niet kunnen lachen.

Alex van Megen (CDA): “Ik heb gemerkt dat over de bestuurlijke toekomst met emoties gesproken wordt. Maar hoe is het met het draagvlak onder de bevolking? Die gaat verder dan de leden van de raden. En hier wringt de schoen. Vorig jaar is duidelijk gebleken dat 3/4 van de bevolking een fusie met vijf gemeenten niet ziet zitten. Voor een tweede peiling wilden we naast de zelfstandigheid de samenstelling met Cuijk en Mill onderzoeken. Maar Cuijk wilde vóór de zomervakantie al een onderzoek. Cuijk heeft het antwoord niet afgewacht. Vanwaar die haast? Als CDA hebben we de mening van de kiezer gerespecteerd, maar Cuijk maakt het ons lastig. Het gaat Cuijk meer om de macht dan om de mensen. Onze prioriteit ligt bij de inwoners van Grave”.

Oppositie

Hennie Bongers (LLvC): “Of we hier nou zo blij van worden? Speel je het spel en zit je aan de knoppen, of word je een speelbal? Het is niet eenvoudig. Zie maar naar Cuijk. En naar onszelf. We hebben tijd gekocht. Een effectief middel om maar geen partij te moeten kiezen die je niet uitkomt. Hoe lang kun je dit nog voor je uitschuiven? Volgens het laatste rapport hebben we een hoge kwetsbaarheid en is er sprake van een slechte bestuurlijke kwaliteit. Van Megen heeft een eenzijdig verhaal en de LPG wil alleen maar een zelfstandig Grave”.

Marion Wierda (D66): “Het nieuwe rapport van PWC is een goed doortimmerd rapport. Met zelfstandigheid gaan we achteruit, met uitbesteding van het ambtelijk apparaat blijven we op de plaats staan en een fusie met CGM geeft een stapje vooruit. Dus lijkt het erop dat we voor CGM moeten gaan. Maar dat kan niet meer”. Marion Wierda had het ook over een niveausprong bestuurskracht: “Daarvoor is een maximale bestuurlijke invloed voor nodig. Als grote gemeente ben je een grotere speler in gemeenschappelijke regelingen. De optie LvC komt dan het dichtst in de buurt”.

Jacques van Geest (VPGrave): “Ik sluit me aan bij Wierda en Bongers. Wil je iets kunnen uitrichten dan moet je de gelederen sluiten. Dit gaat niet lukken. Als je verstandig bent zoek je naar een duurzame oplossing. CGM was al geen duurzame oplossing. We hebben al niet zoveel meer te vertellen. Als we zo doorgaan hebben we een hopeloos verdeelde raad”.

Tot slot

De gemeente Boekel werd nog aangehaald. Volgens Jacques van Geest staan daar de neuzen van de raadsleden allemaal dezelfde kant op. Zelfde argumenten passeerden de interruptiemicrofoons.

Het raadsvoorstel werd uiteindelijk met 13-1 aangenomen. Alleen VPGrave stemde tegen. Ook de motie om het PWC-rapport voor kennisgeving aan te nemen haalde het met 10-4.

Mijn aantekeningen n.a.v. de vergadering. Helaas kon ik niet volledig zijn omdat er een hardnekkige storing optrad halverwege de vergadering.

De heer Bannink zit de vergadering voor in verband met de afwezigheid van burgemeester Roolvink.

Opening en trekking stemmingcijfer.

Vaststellen agenda.

Algemeen spreekrecht: de heer Derks spreekt namens de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord Limburg in over de toekomst van Grave. De ingesproken tekst is in een apart bericht terug te lezen. Ook de brief van 2013 van dezelfde kring is opgenomen in dit bericht.

Vragen.

Ingekomen stukken en mededelingen.

Vaststellen besluitenlijst.

Bespreken rapport “Onderzoek bestuurlijke toekomst Grave; drie varianten vergeleken.

Uitleg: extra raadsvergadering op verzoek van VPGrave, D’66 en Liberaal Land van Cuijk.

Hennie Bongers: griffier bedankt voor de memo. We zijn benieuwd naar de bevindingen van vooral de LPG en het CDA.

Astrid Bannink (LPG): Het woord is aan de initiatiefnemers. Optie fusie  Cuijk, Mill en Grave is zo goed als zeker van de baan. Daarom zetten we de burgerpeiling On hold.

Ben Litjens:

Inbreng raadslid Ben Litjens van Keerpunt 2010 tijdens de raadsvergadering op 16 april 2019 van de gemeente Grave

Agendapunt 7: Onderzoek bestuurlijke toekomst Grave; drie varianten vergeleken

Toen ik de uitnodiging voor deze raadsvergadering en ik de stukken las dacht ik bij mezelf:

“ Is hier sprake van een waanvoorstelling?

Natuurlijk heeft Grave een bestuurlijke toekomst.

Welk probleem wordt ons aangepraat?

Alles op bestuurlijk niveau moet grootschaliger worden en daardoor komt het gemeentebestuur verder van de inwoners van Grave te staan.

Er worden dan diverse argumenten gebruikt. Ik zal er een paar opnoemen:

Argument: bestuurskracht

In de raadsperiode vóór 2010 hadden wij burgemeester mevrouw Delissen. Zij is vertrokken naar een duidelijk grotere gemeente namelijk 43.000 inwoners Zij beschikte dus kennelijk een flinke bestuurskracht. Dat hebben wij gezien aan de overeenkomst met de GBB.

In de voorbije periode hadden wij een wethouder de heer Joon. Hij is vertrokken als wethouder naar een gemeente van 160.000 inwoners. Hij beschikte dus kennelijk over een flinke bestuurskracht maar met al het geld dat de gemeenteraad beschikbaar stelde voor de oude binnenstad is niet één gevel opgeknapt.

In de voorbije periode hadden wij een wethouder de heer Daandels. Hij is vertrokken naar een veel grotere gemeente van 50.000 inwoners. Hij beschikte kennelijk ook over een flinke bestuurskracht. Maar in zijn periode is niets noemenswaardig gebouwd maar wel gesloten zoals de scheepswerf.

Argumenten: Efficiëntie en effectiviteit

Wat heeft de organisatie CGM ons geleerd?

Dat van deze grotere organisatie geen kwaliteitstoename is verkregen maar wel een kostentoename.

De gemeente Grave betaalt meer dan € 7 miljoen aan CGM.

Locatie nieuw gemeentehuis

Om bestuurskracht te tonen zouden de drie fusie gemeenten Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis nu reeds kunnen vaststellen waar zij het nieuwe gemeentehuis willen bouwen.

Een unanieme keuze op korte termijn is voor mij een vorm van bestuurskracht.

Taakstelling gemeente

Het ambtelijk apparaat en hun dagelijkse bestuurders behoren oog te hebben met de specifieke gemeentelijke taakstelling. De taakstellingen van de gemeente Mill en St. Hubert en de gemeente Landerd komen het meeste overeen met de gemeente Grave.

Ik bepleit nog steeds dit model.

Wat is de kennis, die nodig is om Grave goed te besturen?

Voor Grave betekent dat kennis over een historische stad. Hoe deze te behouden in stand te houden en te beschermen tegen brand? Denk eens aan de onvoorzichtigheid om de ladderwagen te verkopen.

Voor Grave betekent dat kennis van toerisme, cultuur en recreatie.

Een actieve plaatselijke VVV is daarbij van groot belang.

En dan zorg je voor hotels en andere vormen van gastenverblijven.

Voor Grave betekent dat kennis van natuur en landbouw.

Daarbij heb je oog voor aanleg van vennen in bosgebieden en dan adviseer je als CGM niet aan de gemeente om dat tegen te houden.

Voor Grave betekent dat aandacht voor de individuele mens met zijn noden en behoeften.

Dan zorg je voor ambtenaren en bestuurders, die hun inwoners kennen. Dan heb je oog voor de lokale woningbehoefte. Het bouwen aan gemeenschapszin. Grote gemeenten boeten altijd in op gemeenschapszin doordat de onverschilligheid ten opzichte van de samenleving toeneemt.

Voor Grave betekent dat aandacht voor speciale instituten in de gezondheidszorg.

Grave stond altijd landelijke bekend om instituten als Visio, opleidingsinstituten in Velp enz.

Alles gesloten.

Te weinig bestuurders en ambtenaren met liefde voor hun gemeente. Wel meer functies en kosten voor zogenaamde professionals.

Willen wij een bestuurlijke toekomst met het Land van Groot Boxmeer?

In alle stukken wordt nog steeds gesproken over het Land van Cuijk.

Deze naam geeft een vertekend beeld. Daarvoor heb ik al diverse malen aandacht gevraagd.

Als ik aan mensen vraagt wat betekent voor u één gemeente Land van Cuijk dan is nagenoeg altijd het antwoord: “Samengaan met Cuijk”. Als ik dan zeg: “Ja, daar valt ook Boxmeer en St. Anthonis onder” dan is het antwoord: “Dat wist ik niet of zijn ze gek geworden. Zo’n grote gemeente”.

Wat zijn nu de alternatieven nu de gemeente Cuijk gekozen heeft voor samengaan met Boxmeer?

Op dit moment is de keuze in Grave tussen Groot Boxmeer en zelfstandigheid doordat Cuijk haar trouwe partner Grave de rug heeft toegekeerd ondanks alle samenwerkingsverbanden.

In mijn dorp zeiden de mensen vroeger: “Dadde bedankt zei, dat witte”.

Persoonlijk ben ik in dit geval voor zelfstandigheid maar mijn stem gaat uit naar het standpunt in het Verkiezingsprogramma 2018-2022 van Keerpunt 2010.

Daarin staat: Citaat: “Wij willen geen gedwongen herindeling. De mensen in de gemeente Grave moeten de richting bepalen”. Einde citaat.

Dit betekent dat ik de mening van de mensen in Grave wil horen via een referendum.

Tot op heden is dat door de meerderheid in de gemeenteraad van Grave afgehouden.

De mensen kunnen echt wel hun mening geven zonder uitgebreide informatie. Zij hebben elders kennis kunnen nemen wat herindeling betekent. Voeg een duidelijke kaart bij van de gemeente Groot Boxmeer met het gemeentehuis in Boxmeer.

Aan propaganda heb ik geen behoefte. Vroeger las ik ook niet de Pravda.

Het Rapport van PWC heeft mij alleen geleerd dat het elders in Brabant en Nederland wel anders kan.

En dat is de gemeente Boekel.

Dit voorbeeld mag wat mij betreft opgenomen worden in een pagina grote advertentie in onze bekende bladen.

Daarin staat op bladzijde 1, 4e regel van boven, van de PWC notitie: “De ambtenaren moeten dicht bij de burger staan, het simpel houden, denken in mogelijkheden en het leuk vinden om voor de gemeente te werken”. Een kleine organisatie, die voor specifieke problemen specifieke kennis inhuurt. Helder en duidelijk.

Het voorbeeld van Boekel mijn volle steun.

Een ander voorbeeld uit het rapport van PWC is de gemeente Oudewater met zijn historische binnenstad en de beroemde heksenwaag.

Deze gemeente van ruim 10.000 inwoners heeft een ambtelijk apparaat van 52 fte wat € 4 miljoen euro kost en niet € 7,5 miljoen euro zoals Grave. Dit ambtelijk apparaat wordt voor die prijs ondergebracht bij de gemeente Woerden. Een dergelijke constructie voor die prijs zou wat mij betreft voor Grave ook bespreekbaar zijn.

De les is dat een kleinere gemeente een prima bestaansrecht kan hebben.

Ideale grootte en omvang gemeenten. Groot Boxmeer voldoet daar niet aan.

Gemeenten met een inwonertal van ongeveer 40.000 inwoners blijkt uit studies is beste schaal.

Cuijk met Boxmeer hebben met St.Anthonis, Mill en Grave ruim 80.000 inwoners. Een omvang van 80.000 inwoners is niet de beste schaal voor de inwoners.

De frictiekosten bij uittreding

Op pagina 10 van het PWC voorstel staat dat uittreding uit CGM behoorlijke frictiekosten voor Grave met zich brengen.

Dit is in mijn ogen een volstrekt misplaatste aanname.

Grave treedt immers niet uit maar Cuijk.

CGM was opgezet voor de drie gemeenten Cuijk, Grave en Mill met als perspectief een toekomstige fusie.

Dit perspectief is kapot gemaakt door Cuijk doordat Cuijk gekozen heeft voor een fusie met Boxmeer. Zij hebben Mill en Grave in de steek gelaten.

Alle frictiekosten zijn dus voor Cuijk. Ik zeg, dat is de prijs voor deze ontrouw door Cuijk.

Overlegstructuren blijven altijd bestaan ongeacht de grootte van een gemeente.

In alle documenten wordt steeds geschermd dat veel overlegstructuren overbodig worden door de toename van de grootte van een gemeente.

Ook dit is een drogredenering.

Overlegstructuren en gemeenschappelijke regelingen blijven geboden.

Kijk eens naar de regio Eindhoven of naar de regio Den Bosch. Hoe vaak overlegt Den Bosch met Oss.

Provincies overleggen weer met aanpalende provincies, nationale staten in Europa via de EU enz.

Ook de invloed zou toenemen bij een grotere gemeente.

Ook dat is een drogredenering. Overtuigingskracht en inzet van de betrokken bestuurder is bepalend voor zijn of haar invloed.

Slotoverweging:

Vaststaat voor mij, dat Grave zelfstandig kan blijven.

Vaststaat voor mij ook dat de kans bestaat dat Grave wordt opgeheven en onderdeel wordt van Groot Boxmeer.

Voor Keerpunt 2010 moet aan de bewoners een duidelijke keuze worden voorgelegd tussen deze twee mogelijkheden.

Laat het aan de wijsheid van de burgers over waar zij voor kiezen.

Escharen, 16 april 2019

Ben Litjens

Alex van Megen: Het CDA zal in de eerste termijn uit leggen hoe ons standpunt is. Hoe is het gesteld met het draagvlak onder de bevolking? In Land van Cuijk wringt hier de schoen. De tweede peiling was gepland tijdens de Europese verkiezingen. Vanwaar de haast in Cuijk? Te grote stap ineens leidt tot problemen. Wat nu? Democratisch draagvlak is voor ons uitgangspunt. We kiezen om op te stappen op een stoptrein. Opstappen op een rijdende sneltrein is gevaarlijk. We hopen dat er in het Land van Cuijk naar de minister van binnenlandse zaken geluisterd wordt. Voortvarend moet er gewerkt worden aan de kernendemocratie.

Hennie Bongers: Zit je aan de knoppen of ben je een speelbal? Zo duidde burgemeester Hillenaar de huidige situatie. Grave heeft misschien teveel tijd gekocht? Hoge kwetsbaarheid enz. waren de uitkomsten van dit rapport. Boekel heeft alle neuzen dezelfde kant opstaan. LPG heeft een missie: Grave zelfstandig!! Zelfstandigheid hoort voor ons niet meer tot een optie. Aansluiten bij de grote fusie is de beste optie.

Astrid Bannink: voor welke grote kosten staan we?

Hennie Bongers: hoge frictiekosten.

Jacques van Geest: houd je bij de vergaderorde.

D’66: goed doortimmerd rapport. Zelfstandigheid stap achteruit en/of pas op de plaats. Waarom hebben we hier discussie over? Maximale bestuurlijke invloed. Grotere speler kan eigen regelingen doorvoeren. Gemiste kans dat er geen onderzoek naar grote fusie is gedaan. PWC raadt zelfstandigheid af. Geen opiniepeiling op korte termijn. CDA heroverweeg je positie nu rapport er is en de fusie van Cuijk, Mill en Grave een gepasseerd station is.

Astrid Bannink: prima onze eigen broek ophouden.

Alex van Megen: na schorsing wil ik reageren.

Jacques van Geest: we moeten de gelederen sluiten. Zelfstandig Grave met inhuur van ambtelijk apparaat is niet duurzaam. Alleen een grote fusie is duurzaam. We hebben niet zoveel meer te vertellen. Een pas op de plaats zorgt voor een ingreep.

Verder luisteren werd onmogelijk. Deze melding kreeg ik steeds terug. Maar gelukkig kon ik overschakelen naar de televisie om naar de wedstrijd Juventus – Ajax te zien.

Lenteconcert Stadskoor Grave in theaterzaal Catharinahof.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 17-04-2019 09:52

Copyright © 2019 Jacques Leurs. Alle rechten voorbehouden.

Website realisatie: Christan Online | No-nonsense webdesign.

CDA Grave daagt Land van Cuijk uit: “Laat democratisch draagvlak zien.”

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 17-04-2019 07:30

Deze bijdrage aan het debat over weer de bestuurlijke toekomst van Grave, is eenzijdig gekleurd. Er zijn vorig jaar gemeenteraadsverkiezingen gehouden in het Land van Cuijk. In Cuijk waar Liberaal Land van Cuijk voorstander van een Land van Cuijk was is die partij de grootste geworden.

Vergeet verder niet dat in Mill bij de verkiezingen het CDA gewonnen heeft. Een partij die voorstander is van één Land van Cuijk. Een CDA dat niet gedraaid is!

In Cuijk en Boxmeer zitten wethouders in het college en ook in de beide coalities die de BCA fusie steunen. Hoezo draagvlak CDA?

Ik ben reuze benieuwd naar de reacties van de CDA fracties in Cuijk, Mill, Boxmeer en Sint Anthonis op deze Graafs motie. Kunnen we die spoedig krijgen??

Ik lees net op de website van Sint Anthonis dat hun burgemeester, Marleen Sijbers,  registermediator NFM is en lid is van het bezoldigde burgemeesters netwerk “mediation”. Misschien moet ze eens gaan proberen haar collega-burgemeesters en wethouders op een lijn te krijgen?

Marleen Sijbers neemt hier al de koppositie in.

Over de bestuurlijke toekomst in het Land van Cuijk wordt tussen gemeenteraden vooral met moties gesproken en binnen de gemeenteraden vooral met emoties. Sinds de gemeenteraad van Cuijk op 1 april de fusie van Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert heeft geblokkeerd, tot grote teleurstelling van het Graafse CDA, dient de gemeente Grave op de eerste plaats nu de belangen van de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp te behartigen.

CDA Grave vindt het ontwikkelen van de kernendemocratie en het werk maken van burgerparticipatie daarom nu de belangrijkste taak voor het gemeentebestuur op korte termijn.

Een CDA-motie van die strekking is door een grote meerderheid op 16 april aangenomen.  Klik op de tekst voor een vergroting.

“Het CDA ziet onvoldoende democratisch draagvlak voor één gemeente Land van Cuijk”, zegt Alex van Megen namens CDA Grave. “Bij de peiling van maart 2018 in de gemeente Grave bleek 77% niet warm te lopen voor de megafusie van vijf gemeenten.”

De Graafse christendemocraten vragen zich af of het in de andere gemeenten beter gesteld is met de kiezersgunst voor een enorme regiogemeente. “Het is een feit dat het draagvlak onder de inwoners van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis niet is gemeten. Na de gemeenteraadsverkiezingen (2018) hebben LPG en CDA de uitslag van de peiling onder de inwoners serieus genomen. De overgrote meerderheid van de kiezers heeft één gemeente Land van Cuijk echter naar de prullenbak verwezen. Optelling van de beide herindelingsvarianten liet echter

een krappe meerderheid zien vóór het opheffen van Grave als zelfstandige gemeente. Onbekend was en is wat de middengroep (lees: de voorstanders van de kleine fusie Cuijk, Grave, Mill) had gekozen bij het vervallen van deze optie: Zelfstandigheid of niet? Op verzoek van de gemeenteraad van Cuijk, die vóór de zomer van 2019 duidelijkheid wilde van de gemeenten Grave en Mill & Sint Hubert, zijn zowel het door onze coalitie beloofde onderzoek als de opiniepeiling fors naar voren gehaald zodat de raad van Grave in zijn juni-vergadering kon beslissen over behoud van zelfstandigheid of een herindeling met Cuijk en Mill & Sint Hubert.”

De Cuijkse raad heeft het antwoord op de eigen vraag niet afgewacht. Op 1 april heeft zij, ondanks oproepen uit de gemeenten Grave en Mill & Sint Hubert en een brief van de ondernemingsraad van de werkorganisatie (waarvan Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert deel uitmaken) – met de kleinst mogelijke meerderheid van 10 tegen 9 stemmen – een amendement afgewezen waarin gevraagd werd de kleinere herindelingsvariant (Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert) nader uit te werken. Alex van Megen: “Een fusie van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert is vooralsnog nagenoeg van de baan. Een peiling daarover organiseren is op dit moment zinloos. Daarnaast: De peiling die tijdens de Europese verkiezingen (mei aanstaande) gehouden zou worden, stond door het verzoek van Cuijk onder tijdsdruk. De gemeenteraad vond goede voorlichting een belangrijke voorwaarde en de tijd tussen het openbaar maken van het rapport en de peiling was erg krap. Voor ons staat democratisch draagvlak voorop. Dat betekent dat wij de regionale realiteit op dit moment accepteren en nauwlettend blijven volgen. Wij wachten echter niet af, maar vinden dat er voortvarend werk gemaakt dient te worden van de kernendemocratie in het algemeen en burgerparticipatie in de breedst mogelijk zin in het bijzonder.”

“Wij moeten nog zien dat de fusie van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis een succes wordt en zijn benieuwd hoe het écht met het democratisch draagvlak gesteld is”, gaat Van Megen verder. “Als je de opkomst van het populisme in de Verenigde Staten, de Europese Unie en Nederland goed bestudeert, kan je wel raden hoe het afloopt met de gevestigde orde, die regentesk vasthoudt aan ingezette, maar doodlopende wegen. Die sneltrein waar we op zouden moeten springen? We denken dat het een Fyra is.”

Standpunt Industriële Kring Land van Cuijk over de toekomst Land van Cuijk.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 16-04-2019 19:04

College van B&W van Grave

Raadsfracties gemeente Grave​​​​​​​​

Boxmeer, 16 april 2019

Onderwerp: Standpunt Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg op toekomst Land van Cuijk

Geacht college en raadsleden van Grave,

Graag maakt de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg als vertegenwoordiger van de grote industriële bedrijven en het midden- en kleinbedrijf in het Land van Cuijk, van de mogelijkheid gebruik om te reageren op de mogelijkheden die op dit moment worden besproken inzake een herindeling Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis.  En de mogelijkheden die dit biedt voor de gemeente Grave en Mill/ St. Hubert.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de Industriële Kring is het bevorderen van de economische ontwikkelingen in onze regio.

De Industriële Kring blijft een uitermate hoge urgentie voor een duurzame vorm van verregaande samenwerking voor het Land van Cuijk zien.  Zoals al eerder is aangegeven is het tijd om keuzes te maken en nu door te pakken. In het Land van Cuijk is men al vele jaren bezig met het verbeteren van de strategische samenwerking. En net als andere vergelijkbare regio’s heeft het Land van Cuijk niet de luxe om besluiten op dit gebied voor zich uit te schuiven.

Het Land van Cuijk geeft op dit moment een krachtig groeiscenario af. De maakindustrie, waarvan het merendeel van de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord Limburg lid is, investeert momenteel meer dan 600 miljoen euro in de regio. In de Agrifood sector heeft men voldoende overtuiging dat deze regio de kennis en kunde heeft, om de betrokken bedrijven aan voldoende gekwalificeerd personeel te helpen. Een fikse uitbreiding van de werkgelegenheid is dan ook gaande.

De regio is hard op weg om aansluiting te maken met brainport Eindhoven, de ontwikkelingen in Helmond en die van Uden/Veghel. Oost Brabant en het Land van  Cuijk gaat daarmee een van de meest krachtige economische regio’s van Europa worden.

We zullen  door één gemeente land van Cuijk beter in staat zijn om de bereikbaarheid van onze regio en issues op de woningmarkt voor het groeiend personeel van onze bedrijven op te lossen.

Voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en medewerkers en het in stand houden van de bestaande bedrijvigheid is die krachtige regionale positie en sterke economie van groot belang.

De Industriële Kring vertegenwoordigt werkgevers die ongeveer 80% van de werknemers in de maakindustrie in dienst hebben in de regio. Graag wil zij het belang van de ondernemers hoog houden en door te kiezen voor een herindeling samen met de gemeente Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis.

Land van Cuijk zal dan sterker de toekomst in gaan. Vandaar ook dat wij ons geroepen voelen deze reactie onder uw aandacht te brengen.

Zoals aangehaald, wordt er al langer gesproken over verregaande samenwerking binnen het Land van Cuijk en als Industriële Kring zijn we blij dat er wederom gesprekken gaande zijn over dit onderwerp, waarmee een koerswijziging daadwerkelijk kan worden ingezet. Impliciet doen wij dan ook een oproep aan alle partijen om te voorkomen dat een politieke impasse de vorming van een herindeling in de weg gaat staan.

Tot slot verwijzen we graag nog naar onze eerdere brief over dit onderwerp uit 2013 welke in de bijlage is toegevoegd. Onze standpunten hierin zijn niet gewijzigd.

Met vriendelijke groet,

Martin van Collenburg, algemeen voorzitter

Anton de Weerd, voorzitter afdeling Boxmeer/St. Anthonis

Geert-Jan Derks, voorzitter afdeling Cuijk/Grave

Frans van Schayik, voorzitter afdeling Mill/St. Hubert

Patrick Luijkx, voorzitter afdeling Noord Limburg

Ted Langen, voorzitter Bedrijventerreinvereniging Land van Cuijk en Noord-Limburg

Onze brief van 18 februari 2013

Betreft: Samenwerking Land van Cuijk

Zeer geachte Dames en Heren,

Met veel interesse volgen wij de ontwikkelingen op het gebied van de samenwerking, zowel ambtelijk als bestuurlijk, binnen de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. De discussie is op dit moment, mede als gevolg van het verschijnen van het rapport ´Veerkrachtig Bestuur in Noordoost Brabant´, bijzonder actueel.

De zogeheten commissie Huijbregts is in haar advies klip en klaar. Op termijn zien zij één gemeente in het Land van Cuijk ontstaan die als bestuurlijke partner in staat is een meerwaarde te leveren bij het oppakken van regionale vraagstukken en taken in samenwerking met andere gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de provincie.  De adviescommissie ziet een sterke culturele, sociale, economische en geografische samenhang tussen de gemeenten in het Land van Cuijk. Ook heeft de commissie de indruk dat de inwoners en  maatschappelijke organisaties zich sterk verbonden voelen met het gebied. De Ind.Kring vindt het wel van belang dat locale sterktes die gemeenschappen binden zoals erfgoed, historische gebruiken etc. worden gewaarborgd. Het Land van Cuijk is een ‘sterk merk’, stellen de samenstellers van het rapport  terecht vast.

Het bestuur van de Industriele Kring Land van Cuijk en Noord Limburg onderschrijft deze aanbevelingen van harte. De stip aan de horizon is ook voor ons: één gemeente in het Land van Cuijk!

Een servicegerichte en slagvaardige overheid is één van de succesfactoren voor een vitale regionale economie. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan een gemeente die optreedt als een strategische gesprekspartner. De vraagstukken die op gemeenten en het bedrijfsleven afkomen worden bovendiensteeds complexer. Dit vraagt om een kwalitatief hoogwaardig bestuur en dito ambtelijk apparaat .

De regio Land van Cuijk is een economisch sterke regio met enkele internationaal aansprekende bedrijven in haar midden. Voor deze bedrijven  – maar ook voor het brede MKB – is het van belang dat er sprake is van een eenduidig economisch beleid. Lokale belangen moeten ondergeschikt zijn aan regionale belangen. Dit kan alleen wanneer vanuit één integrale visie en met een gemeenschappelijke focus gewerkt wordt aan prioriteiten op het gebied van infrastructuur, ruimte en onderwijs/arbeidsmarkt. Bedrijven hebben behoefte aan een eenduidige visie en besluitvorming, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het formeren van industriebeleid.  Versnippering en onderlinge concurrentie tussen de afzonderlijke gemeenten – waarvan thans soms sprake is – wordt hierdoor tegengegaan. Of anders gezegd; door het bundelen van de krachten ontstaat meer economische slagkracht.

Nu door de commissie Huijbregts wordt aanbevolen om in Noordoost–Brabant te gaan werken met een vijftal regio’s, is het van essentieel belang dat de gemeentebesturen in het Land van Cuijk de daad bij het woord voegen en het voortouw nemen. De urgentie is hoog. Kleinschalige samenwerking tussen de ambtelijke organisaties – zoals op dit moment het uitgangspunt is – werkt sterk vertragend op het proces om te komen tot het uiteindelijke doel. Het kost extra tijd en geld. Wat ons betreft zijn dit overbodige tussenstappen.  Het is nu tijd om door te pakken.

Wanneer het evident is waar je uiteindelijk wil uitkomen, is het van belang om het proces hierheen  helder te formuleren en duidelijke processtappen vast te stellen. In 2014 staan gemeenteraadsverkiezingen op het programma. De vorming van één gemeentelijke organisatie in het Land van Cuijk dient hierbij, wat het bestuur van de Industriele King betreft, in alle gemeenten de belangrijkste prioriteit te zijn. Het uiteindelijk doel moet volgens ons zijn om voor 2018 één gemeentein het Land van Cuijk te hebben gerealiseerd.

Wij gaan er van uit dat ons standpunt wordt meegenomen tijdens de aanstaande regioconferentie over Krachtig Bestuur Brabant. Daarnaast spreken wij hierbij nogmaals onze hoop en verwachting uit dat we snel kunnen spreken over de gemeente Land van Cuijk, zodat deze regio in Brabant en Nederland nog steviger op de kaart kan worden gezet.

Hoogachtend,

Industriële Kring Land van Cuijk & Noord-Limburg

J.M.J van Raaij

Algemeen Voorzitter

A. de Weerd​ M.J.H. Weemen​ W. Geurts

Voorzitter afd. Boxmeer​

Voorzitter afd. Cuijk​

Voorzitter afd. MIll

M. van Collenburg

Voorzitter HBTV

Update: Uitstapje der senatoren van Pothuusburg op 13 april 2019.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 16-04-2019 07:00

Copyright © 2019 Jacques Leurs. Alle rechten voorbehouden.

Website realisatie: Christan Online | No-nonsense webdesign.

Palmpasen(optocht): update! Mis, optocht met 37 palmpaasstokken naar Catharinahof.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 15-04-2019 13:35

Copyright © 2019 Jacques Leurs. Alle rechten voorbehouden.

Website realisatie: Christan Online | No-nonsense webdesign.

De 5 burgemeesters van het Land van Cuijk geven het goede voorbeeld!

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 15-04-2019 07:38

Dossier samenwerking Land van Cuijk Grave Lokaal Keerpunt 2010 Laatste Nieuws permanente campagne Regionaal Voorpagina

De 5 burgemeesters van het Land van Cuijk geven het goede voorbeeld!

Deze foto circuleert op internet! Variant op de iconische foto van de Beatles in Liverpool. Dinsdagavond beslist de Graafse gemeenteraad weer over de bestuurlijke toekomst van Grave. Het PWC rapport, kosten 30.000 euro, wordt besproken. De conclusies uit het rapport zijn al weer door de tijd achterhaald omdat Cuijk niet mee wil werken aan de optie fusie van Cuijk, Mill en Grave.

Praktisch alle neuzen staan dezelfde kant op! Belooft dit nog iets voor de herindeling tot ‘Eén Land van Cuijk’ ?