Nieuws van politieke partijen over Keerpunt 2010 inzichtelijk

269 documenten

EenVandaag: Grave betaalde in 5 jaar 292.034 euro aan wachtgeld voor 3 wethouders.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 17-06-2019 18:54

Het programma EenVandaag heeft onderzoek gedaan naar de uitgekeerde wachtgelden aan vertrokken wethouders.

Door te klikken op een landkaart verschenen de volgende cijfers van Grave, Cuijk en Landerd.

Grave: 292.034,00 euro aan 3 wethouders voor 5 jaar.

Cuijk: 565.421,00 euro aan 5 wethouders voor 5 jaar.

Landerd: 781.732,00 euro aan 8 wethouders voor 5 jaar.

Estria promoveert na zinderende finale. Proficiat!

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 17-06-2019 07:53

Het is Estria gelukt om na het kampioenschap  van vorig seizoen ook deze voetbaljaargang te promoveren.

Op het fraaie sportpark van Heijen waar veel toeschouwers (vooral veel Estria-supporters) hun weg hadden gevonden was Estria voor de pauze de ploeg met het meeste initiatief.

GFC wachtte op de counter maar de verdediging bij Estria gaf niks weg.

In de 31e minuut kreeg Estria de ultieme kans om de openingstreffer te scoren nadat Jordy Hurkens binnen de lijnen werd neergelegd maar speler/coach Ivo Rossen (die vandaag zijn allerlaatste wedstrijd speelde) gleed weg toen hij de bal wilde trappen waardoor de bal over het doel verdween.

Tot de pauze gebeurde er niet veel meer aan beide zijden.

Na de pauze kwam de ploeg uit Grubbenvorst iets beter in haar spel en dat resulteerde in de 70e minuut in de voorsprong voor GFC.

De kansen leken hierna gekeerd maar daar dacht good-old Niels van Lier anders over want nauwelijks 6 minuten later wist hij met een prachtige volley de doelman van GFC te passeren.

Estria rook nu weer bloed en die instelling werd in de 87e minuut beloond want toen knalde de mee opgekomen Milan Derksen de bal na aangeven van Ivo Rossen snoeihard achter de doelman van GFC.

Dolle vreugde bij spelers en Estria-supporters maar nog was de Estria-koek niet op want in blessuretijd punterde spits Roy Hurkens de bal naar een 3-1 eindstand.

Hierna was het groot feest bij spelers en aanhang natuurlijk.

De platte kar werd van stal gehaald en tijdens het Loop naar de pomp-festival werden alle spelers nog eens extra in het zonnetje gezet en gehuldigd.

Mannen, gefeliciteerd met deze geweldige prestatie en veel succes in het komende seizoen in de 3e klasse KNVB.

En de vertrekkende coach Ivo Rossen natuurlijk ook veel succes bij zijn nieuwe club Quick Nijmegen.

Op de foto wordt er een feestje gevierd nadat Milan Derksen de stand op 2-1 heeft gebracht.

Like Laden…

Verbazing: antwoord raadsvraag Keerpunt 2010 eerder in Gelderlander dan aan de fractie.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 15-06-2019 07:56

GraverMaat: Wat schetst onze verbazing vanmorgen toen ik de Gelderlander digitaal las.

“Grave hoopt nog onder claim van scheepswerf uit te komen”.

Op 29 mei j.l. stelde Keerpunt 2010 7 raadsvragen.

Een van de vragen luidde:

Wanneer worden  de inwoners van Grave geïnformeerd  over het besluit om in cassatie te gaan in de Zaak Gemeente Grave / Scheepswerf Grave?

Keerpunt 2010 heeft nog geen antwoorden gehad op de 7 raadsvragen maar dankzij de Gelderlander weten we nu waarom het college in cassatie is gegaan.

Mijn conclusie: De Gelderlander is verplichte leeskost voor raadsleden!

Maar getuigt het niet van minachting van de raad om eerst de krant te informeren en daarna pas de vragensteller???

Citaten uit het bewuste artikel:

Grave hoopt nog onder claim van scheepswerf uit te komen.

De gemeente Grave hoopt nog onder een claim van de curator van de scheepswerf uit te komen. Tegen de uitspraak van het gerechtshof is bezwaar aangetekend.

Burgemeester Roolvink: “Of de juiste afwegingen zijn gemaakt en of de motivering juist is”. “We hebben besloten in cassatie te gaan, omdat wij denken dat we een goede kans maken”.

Heel bijzonder: vraag over voortgang sloop voormalig Maaszicht beantwoordt met verwijzing naar de Gelderlander.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 14-06-2019 18:36

GraverMaat: VPGrave kreeg als antwoord op hun tweede vraag als antwoord een link naar een artikel in de Gelderlander.

Keerpunt stelde er ook een vraag over maar heeft nog geen antwoord gehad.

We vroegen: Waarom ligt de verbouwing van Oud Maaszicht stil?

Als raadslid wordt je dus verwezen naar een link van deze krant.

Waarom geeft het college zelf geen antwoord?

Het is vreemd om raadsleden te verwijzen naar berichten in de krant waar het college geen uitspraak in doet.

Alleen de projectontwikkelaar komt aan het woord.

Dus Keerpunt 2010 zal geen genoegen nemen met hetzelfde antwoord.

We hebben onze eigen bedenkingen over de voortgang van de sloop.

Dus we vragen door!!

Vragen VPGrave (Dhr van Geest) inzake overhead CGM en sloop voormalig Maaszicht.

Vragen:

1. Het is mij niet duidelijk welke posten onder de overhead van de CGM werkorganisatie vallen. Gaarne inzicht

daarin. Wat mij vooral interesseert is welk deel van de overhead is toe te rekenen aan de inhuur van

externen. In welke verhouding moet ik de kosten van de externen tot het eigen personeel van CGM zien.

2. Bij mij bestaat de indruk dat de sloop van het voormalige Maaszicht nagenoeg of volledig stil ligt. Welke

oorzaak ligt daaraan ten grondslag?

Zoals u op 8 juni 2019 in de Gelderlander heeft kunnen lezen heeft dit te maken met de sloopvergunning die nog niet definitief is.

(https://www.gelderlander.nl/grave/pauze-bij-werkzaamheden-prinsenstal-grave-in- afwachting-van-sloopvergunning~a07c89ab/)

Ben’s goede werken.

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 14-06-2019 08:04

Copyright © 2019 Jacques Leurs. Alle rechten voorbehouden.

Website realisatie: Christan Online | No-nonsense webdesign.

In Huizen worden vrijwiligers opgeleid tot energieambassadeurs. Iets voor Grave?

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 13-06-2019 13:56

Copyright © 2019 Jacques Leurs. Alle rechten voorbehouden.

Website realisatie: Christan Online | No-nonsense webdesign.

Leo de Vreede in de ARENA: Waarheen leidt de weg die Grave gaat?

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 11-06-2019 14:17

Kennelijk denkt het college en ook de raad op basis van de vergadering van 16 april dat dit besluit er vanzelf komt de gemeenteraad maar geduldig blijft niets-doen. Zo is het echt niet. Bovendien heeft Grave de ontwikkelingen niet in eigen hand. Als Boxmeer, Cuijk en St. Anthonis op 1 januari 2022 inderdaad één gemeente zijn zit Grave op dat moment zonder ambtelijke ondersteuning.

Als halsstarrig wordt vastgehouden aan de uitspraak dat over één gemeente Land van Cuijk niet mag worden gesproken blijft er niets anders over dan dat Grave zelfstandig blijft met een eigen ambtelijke ondersteuning die voor een deel kan worden ingekocht. Wil je die operationeel hebben als Boxmeer, Cuijk en St. Anthonis daadwerkelijk één gemeente vormen, ook als dat wat later dan 1 januari 2022 is, moet er nu wel worden begonnen met de opzet van de eigen organisatie. Het ligt dan voor de hand dat de nieuwe gemeente, die ik nu maar met ABC aanduid, de leverancier van de ambtelijke ondersteuning wordt. Tijdig een complete eigen complete ambtelijke organisatie opzetten? Ik geloof er niet in. Zoals het er nu uitziet is het antwoord op de titelvraag dan ook:

Voor het thema bestuurlijke organisatie leidt de weg die Grave gaat regelrecht het moeras in, sterker nog we zijn daar gearriveerd!.

2. De financiële positie van Grave

Tot nu toe heeft het college, gesteund door de coalitie, bij hoog en bij laag beweerd dat de financiële positie van de gemeente gezond is. In de nu voorliggende voorstellen voor jaarrekening 2018, kadernota 2020-2023 en de eerste bestuursrapportage is haast angstvallig vermeden iets van een mening vanuit het college over de financiële positie van Grave te laten blijken. Ik mag toch hopen dat ze die wel hebben.

Er is natuurlijk een verband met de stukken uit vorige jaren. Eindsaldi van jaar x zijn beginsaldi van jaar x+1. Dit verband wordt niet gelegd. Al jaren wordt om een sluitend geheel te krijgen een

beroep gedaan op de algemene reserve. Een overzicht van de ontwikkeling van die toch niet onuitputtelijke spaarpot had daarom wel in de voorstellen gepast. Samengevat luiden de voorstellen van het college: “Raad, hier heeft u de cijfers en zoek het zelf maar uit.”. Dat laatste geldt helemaal voor geïnteresseerde burgers. Raads- en commissieleden krijgen tenminste nog een technische voorlichting.

De ambtelijke beoordeling in de jaarrekening 2018 van de financiële positie luidt:

“Samenvattend kan op basis van bovenstaande kengetallen worden gesteld dat deze, vanuit het perspectief van de jaarrekening 2018, op orde zijn, met uitzondering van de structurele exploitatieruimte. Dat betekent dat de structurele inkomsten lager zijn dan de uitgaven. De gemeente Grave kan haar inkomsten beperkt verhogen tot de belastingcapaciteit het artikel 12 niveau bereikt.”

Vertaald betekent dit: “we zijn nog niet bankroet maar in 2018 wel gevorderd in die richting”. Er moet weer € 572.000 uit de algemene reserve worden gehaald. Die is dan nog € 9.348.000.

De begroting 2019 werd sluitend gemaakt door € 648.000 bezuinigingen in te boeken en nog € 670.000 uit de reserve te onttrekken. De eerste rapportage gebaseerd op 3 maanden besturen is geeft aan dat het er naar uitziet dat er toch nog € 1.012.000 uit de reserve moet komen.

En ook volgens de kadernota 2020-2023 zetten we komende jaren weer flinke stappen in de richting van de bodem van de schatkist. In totaal zou er € 7.100.000 uit de reserves moeten worden gehaald om de tekorten te dekken.

Natuurlijk is dit een grove benadering, maar eind 2023 zou Grave wel eens minder reserve kunnen hebben dan wettelijk nodig is om risico’s te kunnen dekken en dus bankroet is.

Opvallend is dat in de voorstellen en onderliggende ambtelijke rapportages geen woord is besteed aan de plannen voor een nieuwe sportpark.

De conclusie uit het voorstel van het college voor de kadernota getuigt van een werkelijk gevoel voor galgenhumor:

“De voorliggende kadernota 2020 – 2023 geeft ruimte voor een gesprek met de raad over de prioriteiten en de daarvoor beschikbare middelen”

Voor het thema financiële positie leidt de weg die Grave gaat dus naar de ondergang.

Maar misschien vindt de gemeenteraad toch een uitweg.

NB Wel moet worden opgemerkt dat die belabberde financiële uitzichten niet worden veroorzaakt door gemeentelijk beleid, maar vooral te danken zijn aan de afschuifpolitiek door het rijk.

3. Het ontwikkelen van “kernendemocratie”

Al jaren wordt in Grave gepraat en geschreven over het nauwer betrekken van de burgers bij het besturen van de gemeente. Termen als inspraak, aan de voorkant, burgerparticipatie vliegen over tafel vliegen. Kernendemocratie is de huidige aanpak waaraan in de rest van het Land van Cuijk wordt gewerkt en in Grave nog op gewacht; nu op het visiedocument dat het college dit najaar moet presenteren.

Intussen lijkt het er meer op dat de raad de burgers liever uit de raadzaal verwijderd houdt.

Zo is de werkbijeenkomst van de raad over de jaarstukken, de kadernota en de bestuursrapportage (dus waar ik het hierboven over had) niet toegankelijk voor geïnteresseerde burgers. Je zou toch verwachten dat ook raads- en commissieleden met hun achterban zouden willen overleggen en dan is het handig als die achterban goed is geïnformeerd. Deze afhoudende houding is zelfs nog vastgelegd in de nieuwe werkwijze van de raad.

Als je naar de reden vraagt waarom werkbesprekingen per definitie niet toegankelijk zijn voor inwoners krijg je als antwoord dat er wel eens zaken aan de orde zouden kunnen komen die beter niet in de openbaarheid kunnen komen. Een huis zonder ramen en deuren is inderdaad de beste beveiliging tegen inbraak.

Onlangs een rapport verschenen waarin staat dat de gemeenschappelijke ambtelijke organisatie van Cuijk Grave en Mill het goedkoopst en meest efficiënt kan werken als de hele organisatie in

één gebouw is gevestigd. Dat is geen verrassende conclusie, maar nu blijkt dat net het stadhuis van Grave te zijn, hetgeen gerust een pikante uitkomst mag worden genoemd. Het nieuws is in de pers verschenen en ook het college van Grave heeft via een raadsinformatiebrief de uitkomst van het onderzoek openbaar gemaakt. Het rapport zelf is alleen voor raadsleden vertrouwelijk in te zien. “Het bevat bedrijfsgevoelige informatie”. Nu beschikt ook Cuijk natuurlijk over dit rapport en daar is het gewoon op de website te vinden. Die gemeenteraad heeft kennelijk wat meer vertrouwen in zijn burgers dan de raad van Grave

Geen wonder dat van Cuijk, Grave en Mill de gemeente Grave het slechts scoort op communicatie met de burgers. (De scores van die drie gemeenten zijn te zien op de gemeenschappelijke informatiepagina bij de Graafse courant)

Voor dit thema ziet het er naar uit dat we nergens heengaan.

Slot

Alles bij elkaar mag je dit best een somber stuk noemen. Maar de raadsvergaderingen van 25 juni en 2 juli moeten nog plaatsvinden en er is dus kans dat op 3 juli de weg naar een glorievolle toekomst van de Graafse gemeenschap voor iedereen duidelijk is en dat we met z’n allen samen op pad gaan.

Eerlijk gezegd heb ik daar geen vertrouwen in. Wat wel zeker is dat op 8 juli het zomerreces begint. Behalve rust ook tijd voor bezinning. Dan is het goed eens in de geschiedenis van Grave te kijken. In 1966 was er ook zo’n hopeloos uitziende situatie. Henricus was net gesloopt, de binnenstad was een puinhoop, het stadhuis gevestigd in een keet en tussen Hoofschestraat en N324 was een woestijn. Ook de gemeenteraad zag geen licht in de duisternis. Er is toen een gesprek geweest van raadsleden waaronder een collegelid en een aantal burgers. Dat heeft geleid tot een stichting “Hart van Grave”. Het sloeg aan en werd thema van de carnaval 1967. Hieruit is de woningstichting ontstaan, de stichting gemeenschapsaccommodaties en de opbouwstichting. Er kwam elan, samenwerking tussen bestuur en maatschappij en ja, ook een hoop mazzel in de vorm van werkgelegenheidsubsidies. Misschien iets dat aangepast kan worden herhaald.

Er is nog een mogelijkheid. Door de minister is aangegeven dat gemeenten zelf moeten beslissen over hun bestuurlijke organisatie. Het rijk grijpt alleen in als een gemeente aantoonbaar niet in staat is de eigen broek op te houden. Het enige dat de gemeenteraad daarvoor hoeft te doen is doorgaan met afwachten.

Ik ben benieuwd naar de komende vergaderingen.

Leo de Vreede

Fietsen en wandelen in West-Vlaanderen. Mooie informatie. Ook in Grave zo promoten!

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 11-06-2019 14:07

Copyright © 2019 Jacques Leurs. Alle rechten voorbehouden.

Website realisatie: Christan Online | No-nonsense webdesign.

ARENA: Jan Verhaaren, moe maar tevreden. Alweer 4 jaar geleden. Ode aan alle Alpe d’Huez beklimmers!

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 07-06-2019 06:22

Jan Verhaaren, moe maar tevreden terug in Grave

GRAVE – Afgelopen maandag (8 juni) sprak Arena met Jan Verhaaren. De Gravenaar was zaterdagavond terug gekomen van zijn bewonderenswaardige prestatie, de beklimming van de Alpe d’Huez. Op de sociale media stortregende het complimenten aan zijn adres. Na zijn vreselijke valpartij tijdens een training gaf niemand hem nog een schijn van kans om zijn droom te verwezenlijken. Maar zie, de gevallen held perste alle moed uit zijn lijf en vertrok met zijn kleindochter Femke Janssen en schoonzoon Dirk Engelaar naar Frankrijk.

Jan vertelt: “Het was vreselijk warm die donderdag. Er werd gesproken van een gevoelstemperatuur van 45 graden. Het klonk me niet als muziek in de oren. Maar ik was er gekomen om te fietsen en niets kon me meer tegenhouden. Hoopte ik. Om drie uur ’s ochtends waren we al op, want schoonzoon Dirk was van plan om zes keer de Alpe te beklimmen. Alleen van het idee al, kreeg ik verhoogde hartslag! Femke zou de rit bij me blijven. Dat was wel grappig als ik bedenk dat ik haar als kleuter met mijn handen aan de kraag van haar jasje heb leren fietsen en zij nu moest zorgen dat ik fietsend boven kwam. Jawel, met de handen aan mijn kraag.”

‘Niet vooruit te branden’

“Om 10 uur zijn we vertrokken”, gaat Jan verder. “Eerst een half uur met de lift en toen nog drie kwartier met de bus omlaag, want ik durfde niet meer af te dalen. Om 12 uur startten we, gelijk met Dirk zijn derde beklimming. Het eerste stuk was al meteen keimoeilijk. Ik was niet vooruit te branden, ik blokkeerde volledig! Dirk had al naar Angelique, mijn dochter, op de berg gebeld: “Dit gaat het niet worden met je vader”. Na een poosje gefietst te hebben was ik al gaan lopen en snakte naar de voor mij eerste rustpauze bij het bord 21. De eerste bocht dus. Het zweet gutste al van mijn hoofd. En de beklimming moest nog beginnen. Gesteund door mijn kleindochter gingen we langzaam bergopwaarts. Af en toe wel een stukje te voet, soms even rusten. En ja, daar kwam Dirk al naar beneden. Langs de kant stonden mensen met frisse hapjes. Komkommer met zout erop, niet te vreten. Normaal moet ik dat allemaal niet, maar nu was het om te overleven. Ik had ook van die gezonde koekjes bij me, waar ik geen liefhebber van ben, maar het moet en ze waren op een gegeven moment toch welkom. En daar kwam Dirk weer langs. Naar boven. Hij informeerde hoe het ging en reed, na ons kleine leugentje, gerustgesteld verder. Naarmate we verder kwamen begon ik steeds meer af te zien. En Femke begon voor de eerste keer op me te foeteren: “Opa stel je nou niet zo aan. Die andere mensen hebben het toch ook moeilijk”. Ik antwoordde dat die geen 74 jaar oud zijn. De eindjes rijden werden korter, de pauzes langer. De bidons met water raakten op. Ik raakte even in paniek en dacht dat ik zonder water beter meteen af kon stappen. Langs de kant zag ik mensen die met flessen water bezig waren. Ik hoefde niet eens wat te vragen. Ze vroegen om de lege bidons en vulden die. Het was toch al één en al vriendschap en medeleven langs de route. Af en toe was het gewoon emotioneel, maar ja als je gaat janken verlies je nog meer vocht. Toch heb ik gejankt. Maar het was vooral afzien. Mensen nog aan toe. Nog nooit in mijn leven heb ik zo afgezien. Op een gegeven moment wilde ik weer op de fiets stappen en kreeg ik de trappers niet meer rond. Maar ik wilde per se. Ik moest het gewoon. En zo pepte ik mezelf op. En Femke was er natuurlijk steeds voor me. Ja, Dirk ook. Die zagen we met enige regelmaat, omlaag en omhoog voorbij rijden. Hij vroeg steeds hoe het ging en geloofde ons op het laatst ook niet meer. Hij bleef de laatste kilometers bij ons. Met Femke die naast me aan een riem trok en Dirk die me duwde zijn we uiteindelijk over de streep gekomen. Dat moment was onvergetelijk. Het gejuich van de mensen aan de finishlijn bezorgde me kippenvel. Mijn gedachten gingen op dat moment ook uit naar die mensen voor wie ik het gedaan had en naar het lied “Dichter bij de hemel kom ik niet” van Maarten Peters en Margriet Eshuijs. Maar mijn God, wat was het afzien. En toch had ik het gehaald. Ik had ook geen keus. Ik kon niet thuis aankomen, met de mededeling “Ik heb het toch geprobeerd”. Nee, opgeven was geen optie”.

‘Streefbedrag gehaald’

Jan ziet er vanochtend ontspannen en goed uit: “Ik heb nergens pijn. Ik heb alleen een enorme vermoeidheid in heel mijn lijf. Maar ik ben vooral blij dat het gelukt is. Blij dat Femke en Dirk er zo voor me waren. Ja, Dirk is vijf en een halve keer naar boven gereden. Zonder mij had hij de zes makkelijk gehaald. Ik denk dat we het streefbedrag wel gehaald hebben. (Dat was 7.500 euro, red.).”

Een nichtje, petekind Noortje, komt hem feliciteren. Terecht. Jan heeft het ‘m maar mooi geflikt. Jan Verhaaren op weg naar de top heeft laten zien wat een topper hij is.

Like Laden…

‘De Breuk”

Keerpunt 2010 Keerpunt 2010 Grave 06-06-2019 09:23

De coalitie had geen behoefte om een start te maken met het integriteitsdebat. Jammer.

Foto: Ed van Alem; www.degelderlander.nl/maasland

‘Ik heb de deur niet dichtgegooid’

Jacques Leurs stapt uit CDA en gaat verder onder eigen naam

Door redactie Graafsche Courant

Jacques Leurs stapt met onmiddellijke ingang uit de CDA fractie. Het voormalig CDA fractielid besliste hiertoe nadat de fractie hem gevraagd had zijn zetel in te leveren. Afgelopen dinsdag maakte de Gravenaar bekend de zetel zelf te willen behouden om het komende jaar als eenmanspartij ‘Jacques Leurs’ verder te gaan.

De CDA fractie vroeg Jacques Leurs in januari zijn zetel af te geven. Naar oordeel van zijn collega’s zou Leurs te solistisch opereren wat uiteindelijk leidde tot een vertrouwensbreuk. Het voormalig CDA-fractielid weigert echter de handdoek in de ring te gooien en stelt zijn zetel niet ter beschikking. ,,Volgens de grondwet mag ik in de raad blijven zitten als eenmanspartij. Ik ben gekozen door de burgers en dat mandaat stelt mij in staat om alleen verder te gaan. Daar maak ik graag gebruik van”, zegt hij.

Onder de gelijknamige naam neemt Jacques Leurs met onmiddellijke ingang zitting in de gemeenteraad. De politicus wil niet achterom kijken en het laatste jaar van de raadsperiode (in maart 2010 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen, red.) doen waarvoor hij in de politiek is gegaan. ,,Ik sluit me aan noch bij de coalitie noch bij de oppositie. Ik sluit me aan bij het programma van de meerderheid van de gemeenteraad. Morgen gaan de politieke spelletjes gewoon door, daar ben ik me bewust van, maar ik doe er niet meer aan me”, vervolgt hij.

Een wrange nasmaak aan het gebeuren wil hij dan ook zo snel mogelijk wegspoelen. ,,Ik kan vier gebeurtenissen bedenken waarin ik afwijkend gedrag heb vertoond ten opzichte van mijn voormalig fractiegenoten. De eerste aanleiding voor mijn gedwongen afscheid was mijn opmerking over het MKB-rapport dat uitwees dat de waardering van de relatie ondernemend Grave met de Gemeente er slecht vanaf komt in Brabant. Daarnaast had ik niks mogen zeggen over Litjens rond de ramenlappenaffaire. Wat men niet weet is dat ik juist heb meegeholpen om beide partijen dichter bij elkaar te brengen. Het gewraakte bord is al verdwenen. Vervolgens heb ik na het vertrek van wethouder Jacques van Geest een stemverklaring afgelegd, die niet in de smaak viel bij het CDA en onlangs is de affaire Koevoets in het daglicht gekomen. Daar had ik blijkbaar ook niks over mogen zeggen.

Maar weet je? Toen ik raadslid werd heb ik een eed afgelegd dat ik zonder last of ruggespraak zou handelen. Volgens mijn geweten heb ik dan ook niks misgedaan”, zegt hij.

,,Nogmaals: Ik heb de deur niet dichtgegooid. Dat heeft de fractie gedaan. Onder deze omstandigheden ga ik niet terug. Hoewel ik vertrouwen blijf hebben in CDA-vice voorzitter Alex van Megen en enkele andere bestuursleden, denk ik niet dat ik nog deze koers wil varen. Ik ga mijn eigen weg en wil een streep onder de affaire zetten en gauw aan de slag. Ik wil het vertrouwen van de burger weer terugwinnen door eerlijke en goede politiek te bedrijven”, aldus Jacques Leurs. “De kloof tussen de politiek en de burgers wordt door deze en andere affaires alleen maar groter en dat betreur ik ten zeerste.”

Fel integriteitsdebat in Graafse raad.

strong>Freddy Kloot’e (de nieuwe raadscorrespondent van de Graafsche Courant)

De emoties laaiden even fel op bij het door Jacques Leurs aangevraagde debat over integriteit van Graafse raadsleden. Vooral Peter Hendriks (VVD) trok fel van leer. De integriteitscode zoals die in 2007 door de raad is vastgesteld, behoeft geen uitbreiding. Zo besliste de raad.

Nadat Jacques Leurs had verteld dat hij dinsdagochtend door zijn CDA-fractie eruit was gezet en als zelfstandige fractie verder ging, kwam de mede door de SP en PvdA ondertekende motie over uitbreiding van de in 2007 door de raad bepaalde integriteitscode ter tafel.

Het CDA, bij monde van Ben Peters reageerde boos: “We dachten hier voor een debat over integriteit te zijn. Leurs verbindt zijn politieke toekomst aan dit punt. We vinden dit een zeer twijfelachtig uitgangspunt.”

Het CDA vond de motie overbodig, want de code van de Vereniging Nederlandse Gemeenten kan goed als uitgangspunt dienen. Kamps (PvdA) reageerde met de opmerking dat het CDA zich meer op de inhoud moest richten. Peters:”Ik vind de motie grievend en aanmatigend.”

Toen kreeg Peter Hendriks (VVD) het woord:”Wij zijn stomverbaasd! Leurs heeft om dit debat gevraagd. Hij zou zijn lidmaatschap van de Raad daar van af laten hangen. Hij begon met zijn besluit om alleen verder te gaan! Wij doen niet mee aan dit achteruitkijken. er is nog veel te doen in Grave.”

Nadat Leurs had gezegd dat zijn punten betreffende de integriteit na overleg met deskundigen tot stand was gekomen, en dat die punten ook voor het ambtelijk apparaat zouden moeten gelden greep de burgemeester in: “Er komt een nieuwe code voor ambtenaren. Ook zij moeten de eed of belofte afleggen.”

Uiteindelijk kwam er van het integriteitsdebat weinig terecht. Verdere pogingen van de PvdA, SP en Jacques Leurs mochten niet baten. De motie werd uiteindelijk met vijf stemmen voor en acht stemmen tegen verworpen.

Verklaring 1: Al of niet aanblijven als gemeenteraadslid.

Ik voel me gehouden om door te gaan met mijn raadslidmaatschap omdat ik me daar verplicht toe voel tegenover mijn electoraat.

Ik laat mijn kiezers niet in de steek en de vele positieve reacties de afgelopen dagen via e-mails, telefoontjes, gesprekken en brieven hebben mij daarin gesterkt.

Ik ben erg teleurgesteld in de CDA fractie en bestuur.

Al tien jaar lang ben ik bijna dagelijks met het CDA gedachtegoed bezig en afwijkende meningen moeten binnen een partij kunnen en ook moet er ruimte voor discussie in de fractie blijven.

Vandaag nog kreeg ik, als voormalig campagneleider, het CDA Handboek gemeenteprogram voor de gemeenteraadverkiezingen onder ogen.

“Respectvol samenleven in een sterke gemeente” luidt het motto.

Ik zou daar nog aan toe willen voegen: integer.

Ik zal het werken aan CDA programma, CDA campagne enz. zeker missen.

Ik overweeg ernstig om me nog zeker 5 jaar voor de Graafse zaak in te blijven

zetten.

Als we alle krachten samenbundelen komt Grave geheid op de kaart want het goud ligt op straat in onze historische binnenstad en prachtig buitengebied.

Laten we alle zaken zo voortvarend aanpakken zoals de WMO; samen met andere gemeenten.

Brandweer, P&O, ICT, ISD, veiligheid, belastingen, economie, recreatie, toerisme, ruimtelijke ordening en andere taken moeten we met andere gemeenten aanpakken.

Dit is echter wel een opmaak tot een gemeentelijke herindeling omdat de democratische controle van de gemeenteraad weggesaneerd wordt en controle en sturing veel lastiger worden.

We moeten wel eerst orde op zaken stellen in eigen huis en daarom vanavond een eerste debat over het gewenste integriteitniveau van raadsleden voeren.

Later moeten we afspraken maken over de integriteit van het ambtelijk apparaat en het college na eerst daarover met elkaar gediscussieerd te hebben met behulp van VNG uitgaven en de instituten Organisatie, Bureau Integriteits-bevordering Openbare Sector (BIOS) en Bureau Integriteit BV, een initiatief van de VNG (BING).

Deze laatste instanties houden zich landelijk bezig met integriteitszaken.

Verklaring 2: Stemverklaring, afgelegd tijdens de raadsvergadering van 16 december 2008 bij het agendapunt vacature wethouder Jacques van Geest.

De tijd is aangebroken om motivering te geven op de destijds door mij afgegeven stemverklaring nu deze kennelijk (voor een groot deel) aanleiding is geweest voor het CDA om mij uit hun fractie te zetten.

Toen ik deze stemverklaring afgaf wist ik reeds van de handel en wandel van een van de leden van de fractie met wie het CDA in zee wilde gaan in de coalitie.

Mij was ook duidelijk dat binnen het CDA ook die wetenschap bestond van deze handel en wandel en het behoeft weinig betoog dat ik ernstige bezwaren koesterde met betrekking tot deze samenwerking.

Ik wilde echter geen spelbreker zijn reden waarom ik mijn stemverklaring heb afgegeven om duidelijk te maken dat ik het niet eens ben geweest met deze samenwerking op dat punt.

Ik vond het toen niet raadzaam om daarop uitvoerig in te gaan omdat ik alleen maar over vertrouwelijke informatie beschikte. Echter thans is die handel en wandel openbaar en kan ik er dus met een gerust hart naar verwijzen.

Verklaring 3:

debat integriteit raad en college;

aankondiging motie; ondersteund door PvdA en SP.

Raadsleden hebben een voorbeeldfunctie voor de lokale samenleving.

Deze dienen zich daarom ook dienovereenkomstig te gedragen.

Dat moet constant bewaakt worden gezien de ontwikkelingen uit het recente verleden.

Jaarlijks moet er een debat gehouden worden over integriteit van bestuurders, raadsleden en collegeleden, en het ambtelijk apparaat.

Eerlijke en tijdige informatie is essentieel om te kunnen besturen en te controleren.

Ik wil het debat nu verder toespitsen op de motie die ingediend wordt door mij, de PvdA en de SP.

Motie integriteit; onbesproken gedrag enz.

Naar aanleiding van agendapunt van de raad over integriteit

De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen d.d. 3 februari 2009.

Onderwerp:

Integer en onbesproken gedrag van raadsleden en collegeleden.

Deze motie moet gezien worden als een verdere uitwerking van de vastgestelde integriteitscode van 13 november 2007. Deze integriteitscode bevat gedragsregels voor bestuurders van de gemeente Grave. De vastgestelde integriteitscode moet gezien worden als een “praatstuk”. Regelmatig moet de raad in discussie gaan over het vraagstuk integriteit. Bestuurders van Grave moeten elkaar kunnen en willen aanspreken op niet integer handelen.

De leden van PvdA, SP, en dhr. Leurs,

Gehoord de beraadslaging,

Spreken de behoefte uit dat leden van de raad van Grave en leden van het college van Grave integer en van een onbesproken gedrag moeten zijn.

Bij het “niet van onbesproken gedrag zijn” moet gedacht worden aan:

• Het veroordeeld zijn door een gerechtelijke instantie;

• Transacties die zijn aangegaan ter zake van een als misdrijf strafbaar

gesteld feit;

• Bekend zijn bij de politie/justitie vanwege openbare dronkenschap;

• Bekend zijn bij de politie/justitie vanwege veelvuldige

verkeersovertredingen (aso-gedrag in het verkeer);

• Betrokken zijn geweest bij geweldadige acties;

• Bekend zijn bij de politie/justitie vanwege vernielingen van eigendommen van

derden;

• Bekend zijn bij de politie/justitie vanwege overige overtredingen, delicten

en misdrijven;

• Verdacht zijn van corruptie;

• Etc.

Daarnaast vinden wij dat bestuurders integer moeten handelen als het gaat om:

• Het door bestuurders behartigen van individuele belangen versus het

collectieve belang (het collectieve belang van de gemeente weegt veel

zwaarder);

• Bijzonder positie van een bestuurder. Een bestuurder beschikt over veel meer

informatie dan de gemiddelde inwoner (geen misbruik van voorkennis);

• Individueel belang van bestuurder (niet deelnemen aan besluitvorming en

stemming);

• Middellijk belang/nevenfuncties. Lidmaatschap/bestuurder van organisaties en

verenigingen ( open en transparant hierover zijn naar collega bestuurders);

• Familiebanden en kennissen ( als een kwestie van een familielid/kennis

onderwerp is van besluitvorming dan niet deelnemen aan besluitvorming en

stemming );

• Schending van de geheimhouding ( informatie vanuit een besloten

raadsvergadering naar buiten brengen);

• De aanwezigheid van bestuurders bij raadsvergaderingen. Veelvuldig afwezig

zijn kan niet geaccepteerd worden.

• Belangenverstrengeling/(onverenigbare functies (bestuurders moeten dit

ongedaan maken)

Wij vinden ook dat ambtenaren de eed/ belofte moeten afleggen en een integriteitscode moeten onderschrijven.

Tot slot merken wij op dat juist bij bestuurders sprake moet zijn van voorbeeldgedrag.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening, naam en datum: 03-02-2009 Beumer, Kamps, Stoffer, Terbeke en Leurs

De motie is verworpen in de vergadering van …03-02-2009……..

Stemverhouding:

Voor……PvdA, SP en Jacques Leurs…………(5)………………..

Tegen…CDA, VVD en LPG…………(8)…………………