Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

20 documenten

Alweer lezen wij in de media over ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie VVD CDA Nederland 10-08-2019 10:39

Alweer lezen wij in de media over problemen met het Provinciale Warmtedossier in Zuid-Holland. Nu wordt gesteld dat de Provincie, met een #CDA Commissaris en #VVD en CDA gedeputeerden, bijna € 4 miljoen aan externe adviseurs hiervoor heeft ingehuurd, terwijl er niets van de grond komt! #FVD wil stoppen met het weggooien van belastinggeld aan de #klimaathysterie en investeren in zorg, onderwijs, veiligheid en het verlagen van de opcenten. #FVD overweegt een Provinciale Enquete om de onderste steen boven te krijgen. Steun ons: fvd.nl/word-lid

Steeds meer provinciebesturen zijn ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 09-07-2019 14:53

Steeds meer provinciebesturen zijn rond! GroenLinks bestuurt mee in Noord-Holland, Groningen, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant, Drenthe én Flevoland (en in Zuid-Holland lopen de besprekingen nog). 😍

Clone of GroenLinks verzilvert winst in provincies | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA VVD ChristenUnie Nederland 09-07-2019 00:00

De provinciebesturen zijn bijna rond! We gaan besturen in Noord-Holland, Groningen, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant, Flevoland en Drenthe. In Zuid-Holland lopen de gesprekken voor een coalitie nog.

Tijdens de provinciale verkiezingen zette de groei van GroenLinks door. We werden de grootste in Groningen en Utrecht, verdubbelden in Gelderland en boekten forse winst in alle andere provincies. Ons succes vertaalt zich in groene en sociale coalitieakkoorden! Lees hier de plannen per provincie.

In Noord-Holland zitten we in een coalitie met de VVD, D66 en de PvdA. Het beleid rondom windmolens wordt aangepast en er komt een plan voor biodiversiteit. In Groningen ging GroenLinks als grootste de onderhandeling in. Er is een groen, duurzaam en sociaal coalitieakkoord uitgekomen met de focus op verbinding. In Utrecht gaan we samen met CDA, D66, PvdA en de ChristenUnie investeren in de versnelling van de energietransitie. Ook op sociaal gebied liggen er mooie plannen klaar. In Gelderland gaan we voor een ambitieuze doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030. Ook op bereikbaarheid wordt veel ingezet. Ook in Noord-Brabant gaan we werken aan een groenere, gezondere en socialere provincie. Samen met de VVD, CDA, D66 en PvdA wordt er bijvoorbeeld ingezet op een actieplan voor de arbeidsmarkt. In Drenthe maakt GroenLinks voor het eerst deel uit van het College van Gedeputeerde staten! We besturen mee en er wordt flink ingezet op biodiversiteit en inclusiviteit.  In Flevoland wordt GroenLinks onderdeel van een brede coalitie met VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA en D66. We gaan ons inzetten voor een vitale, groene en sociale provincie.

GroenLinks verzilvert winst in provincies | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks VVD ChristenUnie PvdA D66 CDA Nederland 02-07-2019 00:00

De provinciebesturen zijn bijna rond! We gaan besturen in Noord-Holland, Groningen, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Drenthe. In Flevoland en Zuid-Holland lopen de gesprekken voor een coalitie nog.

Tijdens de provinciale verkiezingen zette de groei van GroenLinks door. We werden de grootste in Groningen en Utrecht, verdubbelden in Gelderland en boekten forse winst in alle andere provincies. Ons succes vertaalt zich in groene en sociale coalitieakkoorden! Lees hier de plannen per provincie.

In Noord-Holland zitten we in een coalitie met de VVD, D66 en de PvdA. Het beleid rondom windmolens wordt aangepast en er komt een plan voor biodiversiteit. In Groningen ging GroenLinks als grootste de onderhandeling in. Er is een groen, duurzaam en sociaal coalitieakkoord uitgekomen met de focus op verbinding. In Utrecht gaan we samen met CDA, D66, PvdA en de ChristenUnie investeren in de versnelling van de energietransitie. Ook op sociaal gebied liggen er mooie plannen klaar. In Gelderland gaan we voor een ambitieuze doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030. Ook op bereikbaarheid wordt veel ingezet. Ook in Noord-Brabant gaan we werken aan een groenere, gezondere en socialere provincie. Samen met de VVD, CDA, D66 en PvdA wordt er bijvoorbeeld ingezet op een actieplan voor de arbeidsmarkt.

In Drenthe maakt GroenLinks voor het eerst deel uit van het College van Gedeputeerde staten! We besturen mee en er wordt flink ingezet op biodiversiteit en inclusiviteit

GroenLinks boekt flinke zeges in provincie en Eerste Kamer | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 21-03-2019 00:00

De grootste in Groningen en Utrecht, een verdubbeling in Gelderland, forse winst in alle andere provincies en volgens de laatste prognoses 9 zetels in de Eerste Kamer: deze verkiezingen heeft de groei van GroenLinks doorgezet. Deze uitslagen zetten GroenLinks niet alleen sterk neer in de 12 Provinciale Staten, ook krijgt de partij een sleutelpositie in de Eerste Kamer.

GroenLinks boekte een prachtige score in de stad Utrecht: van 14 naar 27,8 procent. Ook in Amsterdam groeide de partij sterk en werd hier ook de grootste partij met ruim 24 procent van de stemmen. Maar ook in andere delen van het land haalden we goede resultaten: zo werden we in 20 gemeenten de grootste partij, onder meer in steden als Arnhem, Amersfoort, Leiden en Wageningen, maar ook in plattelandsgemeenten als Mook en Middelaar.

Zoals GroenLinks vorig jaar doorgroeide bij de gemeenteraadsverkiezingen op basis van de succesvolle Tweede Kamercampagne, zo is de partij nu weer verder doorgegroeid. Waar het in de gemeenteraadsverkiezingen goed deden, was de uitslag nu meestal nog beter.

In de 12 Provinciale Staten is GroenLinks vanaf nu een grote factor van betekenis. In Utrecht, Groningen en Noord-Holland zijn we de grootste of een na grootste partij. In alle andere provincies is GroenLinks middelgroot.

GroenLinks nek-aan-nek in zeker vier provincies | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks VVD Nederland 12-03-2019 00:00

Uit peilingen van Maurice de Hond blijkt dat in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Groningen en Gelderland GroenLinks de grootste partij kan worden bij de Provinciale Statenverkiezingen volgende week woensdag 20 maart. In Groningen en Utrecht bestuurt GroenLinks op dit moment mee.

In Noord-Holland is een tweestrijd losgebarsten. GroenLinks verdubbelt en komt uit op acht zetels. De VVD verliest er twee en komt in de peiling uit op negen zetels. Zita Pels, lijsttrekker van GroenLinks Noord-Holland: ‘Dit zijn dé klimaatverkiezingen en dat zie je duidelijk terug in de peilingen.’

Ook in de provincie Utrecht zijn GroenLinks en VVD in tweestrijd om de grootste te worden. In de peiling krijgt GroenLinks 14% van de stemmen en de VVD 15%. Het voorspelt voor GroenLinks Utrecht een historische uitslag. 

In Groningen belooft het ook spannend te worden. Volgens de peiling wordt GroenLinks Groningen met 12% van de stemmen de grootste partij. In Gelderland staat GroenLinks nu op 11%, tegenover de VVD die 13% heeft. 

GroenLinks gaat nog keihard aan de slag voor 20 maart. Met grote groepen vrijwilligers wordt alles op alles gezet voor het beste resultaat. 

De peilingen van De Hond werden uitgevoerd in opdracht van de provinciale GroenLinks-afdelingen.

Dit moet je weten over de Eerste Kamerverkiezingen

PvdA PvdA Nederland 05-03-2019 13:14

De Eerste Kamer heeft een taak in het proces om wetten te maken en zij controleert de regering.

Een wetsvoorstel kan pas door de Koning als wet worden ondertekend als het is geaccepteerd is door de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel moet eerst worden geaccepteerd door de Tweede Kamer en daarna door de Eerste Kamer. De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel niet aanpassen, maar kan het wel afwijzen.

Als de regeringspartijen geen meerderheid in de Eerste Kamer hebben, kunnen zij niet ongestoord hun ideeën tot uitvoering brengen. Om alsnog aan een meerderheid te komen hebben zij andere partijen nodig die niet in hun coalitie zitten. Dit geeft deze andere partijen invloed op het regeringsbeleid.

De Eerste Kamer wordt niet direct verkozen, maar volgens een zogenaamde getrapte verkiezing. De 564 leden van de twaalf Provinciale Staten kiezen de 75 leden van de Eerste Kamer. Op woensdag 20 maart kunt u in uw provincie een stem uitbrengen voor de Provinciale Staten.