Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

190 documenten

Nieuw wetsinstrument om dwangarbeid tegen te gaan in Europa

D66 D66 Nederland 17-10-2023 10:58

Vandaag heeft het Europees Parlement zijn goedkeuring gegeven aan het nieuwe wetsinstrument dat een verbod instelt op producten die tot stand zijn gekomen door dwangarbeid en die binnen de Europese markt worden verhandeld, bekend als het anti-dwangarbeid-instrument. Een baanbrekende wet die past in de weg van waardegedreven handel die de Europese Unie is ingeslagen.

We zijn allemaal geschokt door de beelden en het onderzoek van journalisten naar de verschrikkelijke behandeling van Oeigoeren door China. Vandaag nog publiceerde het Ocean Outlaw Project dat China op grote schaal Oeigoeren onder dwang laat werken op hun vissersboten en die vis vervolgens over heel de wereld verkopen, ook in Nederland. Dit volgt op talloze andere voorbeelden van hoe met dwangarbeid gemaakte producten in Europese schappen terecht komen. Volgens schattingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zijn er wereldwijd minstens 28 miljoen mensen die moeten werken onder dwang. Als politici, als consumenten en als burgers kunnen we deze situaties niet goedkeuren. Daarom moeten producten die met behulp van dwangarbeid zijn gemaakt, van de Europese markt worden geweerd. Mensenrechten zijn niet te koop.

Samira Rafaela, hoofdonderhandelaar voor de wet: “Dit is een historisch moment. De wet waar we vandaag over hebben gestemd zal onmisbaar zijn voor het blokkeren van producten, gemaakt met moderne slavernij en dwangarbeid en zal economische prikkels voor bedrijven wegnemen, om überhaupt dwangarbeid te gebruiken. Het zal klokkenluiders beschermen, zorgt voor herstel aan slachtoffers, en het beschermt onze bedrijven en het MKB tegen onethische concurrentie. De wet omvat een database en is gender-responsief, allemaal sleutelelementen voor een duurzame impact.”

“Bovendien zal deze tekst een krachtige impuls geven aan de strijd tegen dwangarbeid over de hele wereld. We hebben inderdaad de verantwoordelijkheid en de kans om dit probleem aan te pakken en het lot van miljoenen mensen te veranderen. Dit wetsinstrument vormt een extra middel om derde landen aan te moedigen strenge normen te hanteren wat betreft de fundamentele rechten van ieder individu. Vandaag hebben we onze Europese waarden in de schijnwerpers gezet”, concludeert Samira Rafaela.

Leg het recht op begrijpelijke taal vast in de wet

D66 D66 Nederland 17-10-2023 09:00

‘Veel Nederlanders verliezen vertrouwen in de overheid en dreigen daardoor af te haken. Dat is zorgelijk. Het is aan de politiek om het vertrouwen te herstellen. Dat begint met elkaar kennen en begrijpen. De overheid is er voor iedereen, daarom moet de communicatie van de overheid ook voor iedereen toegankelijk zijn’, aldus Teunissen over zijn voorstel.

Verschillende onderzoeken van de Nationale ombudsman hebben de noodzaak van duidelijke taal benadrukt. De ombudsman waarschuwt dat veel mensen brieven en formulieren niet begrijpen. Overheidsinstanties communiceren op verschillende manieren en op verschillende taalniveaus. Door het recht op begrijpelijke taal in de wet vast te leggen, verdwijnt de vrijblijvendheid voor gemeenten, provincies, ministeries en uitvoeringsorganisaties om begrijpelijke taal te gebruiken.

‘In brieven en op websites van de overheid wordt nog te vaak onnodig ingewikkelde taal gebruikt. Dit kan grote gevolgen hebben voor mensen. Zij missen essentiële informatie en kunnen bijvoorbeeld geen gebruik maken van regelingen’, zegt het D66-Kamerlid. In Groningen laat Hans Vijlbrief zien dat goede en duidelijke communicatie de basis vormt voor wederzijds begrip en herstel van vertrouwen. ‘Daarom wordt begrijpelijke taal wat mij betreft de standaard. Hiermee maken we de overheid voor iedereen toegankelijk en benaderbaar.’

In sommige andere landen is het recht op begrijpelijke taal vanuit de overheid al wettelijk vastgelegd. In Nieuw-Zeeland is sinds 2022 een wet van kracht die voorschrijft hoe de overheid toegankelijkere taal kan gebruiken. Deze wet regelt ook dat ambtenaren getraind worden in het gebruik van begrijpelijke taal. Daarnaast wordt daar de kritiek van inwoners op overheidscommunicatie gebruikt voor verbetering. In de Verenigde Staten geldt een vergelijkbare wet.

Samira Rafaela nieuwe delegatieleider van D66

D66 D66 Nederland 10-07-2023 15:44

Zij zal er de komende tijd vol energie voor zorgen dat onze prioriteiten in Brussel op de agenda blijven staan. Dit doet zij samen met haar team, vanuit haar portefeuilles internationale handel, vrouwenrechten en gendergelijkheid, sociale zaken en werkgelegenheid, mensenrechten, landen en gebieden overzee en discriminatie en racisme en klimaat.

Reactie landelijk bestuur op berichtgeving over onze Europese delegatie

D66 D66 Nederland 14-05-2022 09:41

Als er een situatie ontstaat waarbij mensen niet in overleg tot een oplossing komen of voor gevallen waarin mensen zich onveilig en/of ongehoord voelen, heeft de partij de Commissie Integriteitsonderzoeken ingesteld. Die doet onderzoek en adviseert het Landelijk Bestuur over een mogelijke oplossing. Het Landelijk Bestuur besluit vervolgens welke maatregelen passend zijn.

Het werk van de Commissie is nadrukkelijk intern en oplossingsgericht. Dat heeft een belangrijke reden. Mensen hebben recht op bescherming, zowel de melders als degene over wie de melding gaat. Mensen zetten niet zomaar de stap naar de Commissie. Zeker daarom past grote zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Wij nemen het dan ook hoog op dat het rapport, of delen daaruit, met de redactie van NRC is gedeeld.

Podcast 'Daarom is het goed' - Aflevering 17: Brenda Stoter Boscolo

SP SP Nederland 28-01-2022 09:12

Journaliste Brenda Stoter Boscolo vertelt in deze aflevering over haar strijd voor meer aandacht voor het verschrikkelijke leed dat de Jezidi's is aangedaan. Zij bezocht zelf de Jezidi's en hoorde over de genocide, de verkrachtingen en misdaden die hen door IS zijn aangedaan.

Nieuwe Tweede Kamerverkiezingen

PVV PVV Nederland 01-07-2021 07:19

‘‘Als de publieke omroep met publiek geld een pro-D66-docu maakt kort voor de verkiezingen dan zijn de verkiezingen dus onrechtmatig beïnvloed en is dat reden te meer om nieuwe Tweede Kamerverkiezingen uit te schrijven!’’

Ralf Dahrendorf Roundtable ‘Europe’s Digital Age: Liberal Values in Algorithmic Governance’

D66 D66 Nederland 27-05-2021 08:25

Addressing the pressing issues that come with emergence of (new) technologies, this event will bring together researchers and liberals in the field to discuss what Europe’s digital future should look like.

Algorithms increasingly become part of government policy, ranging from social security, education and healthcare to policing. This digitalization poses great opportunities, such as efficiency gains but also comes with threats to liberal values such as individual freedom and autonomy, equality of opportunity, and rule of law. For digitalization to benefit individuals and societies, European liberals should join forces to make sure that the use of algorithms is in line with liberal values.

Three panelists and a group of experts will share their expertise on the topic. Confirmed panelists are Ann Cathrin Riedel, chairwoman of LOAD e. V. – Association for Liberal Internet Policy – and manager Digital Transformation and Innovation at the Friedrich-Naumann-Stiftung, and Dr. Darian Meacham, Associate Professor of Philosophy and Principal Investigator for Ethics and Responsible Innovation at the BISS Institute.

The new research paper ‘Algorithms and Local Government. Opportunity for everyone?’ of the European Liberal Forum and the Mr. Hans van Mierlo Foundation will also be presented during the event.

This roundtable will be held in English and via Zoom.

Ervaring en nieuw talent voor een eerlijk Nederland

SP SP Nederland 21-09-2020 16:50

Met vertrouwen en trots presenteert de SP haar concept-kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Lilian Marijnissen voert de SP lijst aan die bestaat uit een mix van kandidaten met jarenlange ervaring en nieuw talent.

De SP Partijraad koos Lilian Marijnissen eerder al tot lijsttrekker. Zij is sinds 2,5 jaar het boegbeeld van de SP in Den Haag en in het land en dit worden haar eerste Tweede Kamerverkiezingen als lijsttrekker. Voorzitter van de kandidatencommissie, Bastiaan van Apeldoorn: 'Lilian zal voor onze partij vooropgaan in de strijd voor een eerlijk Nederland. Nu gaat het er om dat we sterker uit de crisis komen. Steeds meer partijen zien nu wat de SP al heel lang ziet: de markt gaat die oplossing niet brengen, meer zeggenschap voor mensen wel. De SP heeft de alternatieven daarom al klaar liggen en met Lilian de beste leider om hier uitvoering aan te geven.'

Lilian wordt gevolgd door nummer twee, Renske Leijten, één van de meest ervaren, effectieve en zichtbare Kamerleden binnen de SP, zo benadrukt de kandidatencommissie: 'Nadat Renske zich jarenlang met hart en ziel heeft ingezet voor de zorg, kent nu heel Nederland haar als onvermoeibare strijder tegen de misstanden bij de belastingdienst, samen met de gedupeerde ouders. Renske is vastbesloten voor hen de onderste steen boven te krijgen en zich in te zetten voor een eerlijke overheid,' aldus voorzitter van Apeldoorn.

Na twee vrouwen op plek één en twee, is de nummer drie, huidig financieel woordvoerder Mahir Alkaya, de grootste stijger op de lijst. Mahir heeft zich volgens de kandidatencommissie de afgelopen jaren bewezen als een strijdbaar en uitermate kundig Kamerlid, die als geen ander gemotiveerd is om de rekening van de coronacrisis op een eerlijke manier te verdelen.

Als nummer vier wordt voorgedragen Michiel van Nispen, die zich in de Kamer als justitiewoordvoerder onderscheiden heeft met de wijze waarop hij zijn grote inhoudelijke kennis en politiek inzicht inzet tegen elke vorm van klassenjustitie en voor een eerlijke rechtstaat. Nummer vijf wordt Maarten Hijink, die zich juist ook tijdens deze coronacrisis heeft bewezen als woordvoerder zorg voor de SP.

De hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 10 van de SP-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, is Jimmy Dijk, nu SP fractievoorzitter in Groningen, en die in die stad ook heeft laten zien het raadswerk effectief te kunnen verbinden met vele acties in de wijken en buurten voor een socialer Groningen. De commissie ziet in hem een kandidaat die zeer gemotiveerd is om na de verkiezingen ook in Den Haag te strijden voor een socialer Nederland. Talentvolle nieuwkomers op de lijst zijn Sunita Biharie uit Apeldoorn en Murat Memiş uit Eindhoven. Beiden zijn bekend in hun regio en zetten zich keihard in voor betaalbaar wonen en goede zorg.

Met de lijst heeft de SP nadrukkelijk gekozen voor ervaren kandidaten die zichzelf binnen en buiten de Tweede Kamer bewezen hebben voor de partij. Voorzitter van Apeldoorn: 'Het zijn allen socialisten in hart en nieren die niet alleen in Den Haag het politieke debat aangaan maar ook in het land samen met mensen opstaan voor een eerlijker Nederland.'

Bastiaan van Apeldoorn: 'De meeste kandidaten in de top tien zijn pas één periode Kamerlid. Veel werk valt voor deze mensen nog te verzetten wanneer het gaat om meer waardering voor de zorg, een sterke publieke sector, betaalbaar wonen en eerlijke lonen. Er liggen, juist nu de coronacrisis het falen van het neoliberalisme van de afgelopen decennia voor iedereen nog zichtbaarder maakt, nu kansen voor echte verandering.'

Lilian Marijnissen: 'Ik ben natuurlijk trots op al onze kandidaten, maar bijzonder trots dat Emile Roemer en Ronald van Raak zich beschikbaar stellen als lijstduwer voor de komende verkiezingen. Zij blijven van onschatbare waarde voor onze partij. Met deze lijst gaan we vol vertrouwen de verkiezingen in voor een eerlijk Nederland.'

In de komende maanden wordt deze concept-kandidatenlijst naast het concept-verkiezingsprogramma van de SP in alle SP-afdelingen besproken. Op 12 december wordt op het 25e SP-congres de definitieve lijst vastgesteld.

De concept-kandidatenlijst van de SP:

De komst van het referendum en de angst voor het volk

SP SP D66 ChristenUnie PvdA GroenLinks SGP VVD CDA Nederland 18-09-2020 09:43

Het referendum was ooit vooral populair bij hoger opgeleide en politiek betrokken burgers, die meer individuele invloed wilden op de politieke besluitvorming. Na de korte ervaringen met het raadgevend referendum werd het middel ontdekt door andere groepen mensen, vooral door kiezers die lager zijn opgeleid en weinig vertrouwen hebben in de politiek. Mensen die niet de hele dag met de Haagse politiek bezig zijn, maar wél een middel willen om de politici te corrigeren als zij dat nodig vinden. In korte tijd kreeg de discussie over het referendum een heel ander karakter. Lange tijd hadden politici zich verzet tegen het referendum omdat zij meenden dat dit in strijd zou zijn met onze parlementaire democratie. Nu bleek het referendum juist een middel om het parlementaire stelsel te versterken en het vertrouwen in de democratie te herstellen. De nieuwe discussie leidde tot een andere uitkomst.

PvdA en GroenLinks, D66 en ChristenUnie, partijen die tweeënhalf jaar geleden nog tégen waren, lijken komende dinsdag vóór het bindend referendum te stemmen. Daarmee tekent zich nu een brede meerderheid af. Alleen VVD, CDA en SGP zijn nog principieel tégen. Die brede steun is nodig omdat voor invoering van dit bindend referendum ook een wijziging nodig is van de Grondwet. Dat betekent dat na de verkiezingen de wet opnieuw moet worden behandeld en dan de steun nodig heeft van tweederde van het parlement. Een aantal partijen heeft vorige week gebruik gemaakt van de mogelijkheid om flinke ‘drempels’ op te werpen voor het houden van een referendum. D66 wil voorkomen dat referenda kunnen worden gehouden over Europese verdragen. De ChristenUnie heeft een ‘uitkomstdrempel’ vastgelegd, zodat een flinke opkomst nodig is om een wet daadwerkelijk van tafel te halen.

In het Kamerdebat heb ik me tégen deze voorstellen uitgesproken, maar ik vrees dat die het dinsdag tóch zullen halen. Voor veel politici zijn hoge drempels nodig om te voorkomen dat het referendum door mensen ‘gemakkelijk’ zal worden gebruikt. Ik zie hoge drempels vooral als een uiting van angst voor het volk. Maar goed, ook met deze drempels zetten we een grote stap op weg naar een referendum. Dit kan de grootste democratisering worden sinds de invoering van het algemeen kiesrecht. Als de kiezers VVD, CDA en SGP na de verkiezingen van maart niet al te groot maken zit die tweederde meerderheid er straks ook in. Als ik terugkijk naar de afgelopen jaren lijkt de afschaffing van het raadgevend referendum tóch zinvol geweest. Het lijkt erop dat de afschaffing van dit oefenreferendum voor veel partijen alsnog de weg heeft vrijgemaakt om steun te geven aan dit écht bindende referendum.

Sigrid Kaag nieuwe lijsttrekker D66

D66 D66 Nederland 04-09-2020 14:27

Maar liefst 11.577 D66’ers stemden mee in de e-voting. Dat is 49,7% van de stemgerechtigde leden. Dat is een opkomstrecord voor een lijsttrekkersverkiezing. Ter vergelijking: bij de lijsttrekkersverkiezing van 2012 stemden 4136 leden (19,5%), in 2017 brachten 4509 leden (18,5%) hun stem uit. Partijvoorzitter Anne-Marie Spierings: “Deze opkomst geeft aan wat voor enthousiasme er in de partij is. Ik kijk vol vertrouwen naar de campagne voor de komende maanden.”