Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

179 documenten

Klaver en Jetten: maak van 2023 herdenkingsjaar slavernij | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 Nederland 01-07-2020 00:00

GroenLinks en D66 stellen voor om 2023 uit te roepen tot herdenkingsjaar slavernij. Dat jaar is het honderdvijftig jaar geleden dat de slavernij in Nederland ten einde kwam. De bedoeling is om dat jaar extra aandacht te besteden aan de afschaffing van de slavernij en het Nederlandse slavernijverleden door middel van tentoonstellingen, voorstellingen, debatten en aandacht in onderwijs en media. Dit jaar werd op vergelijkbare wijze 75-jaar bevrijding gevierd.

Slavernij werd formeel afgeschaft in Nederland op 1 juli 1863. Maar om te voorkomen dat de Nederlandse plantages plotseling stil zouden vallen werd per wet geregeld dat tot slaaf gemaakten nog tien jaar onder ‘bijzonder toezicht’ van de staat werden gesteld om het werk op de plantages te blijven uitvoeren. In de praktijk was de slavernij in Nederland dus pas in 1873 ten einde, nu bijna honderd vijftig jaar geleden.

De inhoud van het herdenkingsjaar zou in het voorstel van GroenLinks en D66 mede moeten worden vormgegeven door een brede coalitie van instellingen en stichtingen zoals bijvoorbeeld NiNsee en The Black Archives die al jaren aandacht vragen voor het Nederlandse koloniale verleden. Ook opening van het Nationaal Slavernijmuseum dat op dit moment in Amsterdam wordt ontwikkelt wordt zou deel uit kunnen maken van het herdenkingsjaar.

GroenLinks en ChristenUnie dienen initiatiefwet in tegen hatecrimes

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks Nederland 29-06-2020 10:14

Door Webredactie op 29 juni 2020 om 12:11

GroenLinks en ChristenUnie dienen initiatiefwet in tegen hatecrimes

Gert-Jan Segers dient samen met GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg vandaag een wetsvoorstel in om de strafmaat voor hatecrimes te verhogen. Met de nieuwe wet wordt de maximale straf voor misdrijven met een discriminatoir motief verhoogd.

Gert-Jan Segers: “De bescherming van minderheden is de lakmoesproef voor iedere samenleving. En dus moeten we opstaan tegen geweld gericht op joden, op homo’s, op mensen die vanwege hun huidskleur te maken krijgen met racisme. We willen dat hatecrimes zwaarder gestraft kunnen worden en geven daarmee het signaal dat we het zwaar opnemen als je iemand bedreigt of aanvalt omdát iemand homo, jood of zwart is. Door dit soort discriminatoir geweld doe je namelijk niet alleen een persoon iets aan, maar bedreig je indirect een hele groep mensen die over hun schouder moeten kijken of zij misschien de volgende zijn.”

Voorbeelden

Hatecrimes komen veelvuldig voor. Zoals de mishandeling van een man uit Almelo vanwege zijn huidskleur. Of van de mannen die in Arnhem hand in hand liepen. Zoals de veelvuldige vernielingen bij het Amsterdams joodse restaurant HaCarmel. En de bekladding van gebedshuizen met haatdragende slogans.

Deze strafbare feiten hebben een extra grote impact op slachtoffers omdat ze voortkomen uit haat om wie ze zijn. Daarmee raakt het ook de rest van de samenleving. Want ook andere mensen die zich met hen identificeren kunnen zich hierdoor met rede bedreigd voelen. Dat zet de bijl aan de wortel van de rechtsstaat die iedereen in staat hoort te stellen om zonder geweld en angst het eigen leven vorm te geven.

Kathalijne Buitenweg (Tweede Kamerlid namens GroenLinks): “Ons strafrecht dient slachtoffers recht te doen en de norm van gelijkwaardigheid te bevestigen. We falen op beide fronten als een discriminerend motief in de rechtszaal niet eens aan de orde komt.”

Onderzoek

Onderzoek wijst uit dat het discriminatieaspect nu gaande het strafproces meestal uit beeld verdwijnt. Maar een bestraffing van hatecrimes alsof het ‘gewone’ vernieling of ‘gewone’ mishandeling is, doet geen recht aan slachtoffers. Omdat de discriminatoire drijfveer bij delicten vaak onbenoemd blijft ontstaat bij slachtoffers de gedachte dat het niet als belangrijk geacht wordt. Gevolg: slachtoffers doen geen aangifte van wat hen is overkomen.

Het initiatiefwetsvoorstel tegen hatecrimes dat vandaag wordt ingediend neemt het discriminatieaspect als wettelijke strafverzwaringsgrond op in het Wetboek van Strafrecht. Als een strafbaar feit met een discriminatoir oogmerk wordt begaan, dan kan de daarop gestelde gevangenisstraf of hechtenis met een derde worden verhoogd.

Uit onderzoek van het WODC blijkt dat het al vaak misgaat bij de aangifte. Discriminatie wordt door de politie vaak niet geregistreerd en komt daardoor niet bij het Openbaar Ministerie terecht. In 2019 zijn er slechts 47 veroordelingen geweest in zaken met een discriminatieaspect, blijkt uit het overzicht discriminatiecijfers van het Openbaar Ministerie.

GroenLinks en ChristenUnie dienen initiatiefwet in tegen hatecrimes | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks ChristenUnie Nederland 29-06-2020 00:00

Kamerleden Kathalijne Buitenweg van GroenLinks en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie dienen vandaag hun wetsvoorstel in om de strafmaat voor hatecrimes te verhogen. Met de nieuwe wet wordt de maximale straf voor misdrijven met een discriminatoir motief verhoogd.  

Kathalijne Buitenweg (GroenLinks): “Ons strafrecht dient slachtoffers recht te doen en de norm van gelijkwaardigheid te bevestigen. We falen op beide fronten als een discriminerend motief in de rechtszaal niet eens aan de orde komt.”

Gert-Jan Segers (ChristenUnie): “De bescherming van minderheden is de lakmoesproef voor iedere samenleving. En dus moeten we opstaan tegen geweld gericht op joden, op homo’s, op mensen die vanwege hun huidskleur te maken krijgen met racisme.”

Voorbeelden

Hatecrimes komen veelvuldig voor. Zoals de mishandeling van een man uit Almelo vanwege zijn huidskleur. Of van de mannen die in Arnhem hand in hand liepen. Zoals de veelvuldige vernielingen bij het Amsterdams joodse restaurant HaCarmel. En de bekladding van gebedshuizen met haatdragende slogans.

Deze strafbare feiten hebben een extra grote impact op slachtoffers omdat ze voortkomen uit haat om wie ze zijn. Daarmee raakt het ook de rest van de samenleving. Want ook andere mensen die zich met hen identificeren kunnen zich hierdoor met rede bedreigd voelen. Dat zet de bijl aan de wortel van de rechtsstaat die iedereen in staat hoort te stellen om zonder geweld en angst het eigen leven vorm te geven.

Segers: “We willen dat hatecrimes zwaarder gestraft kunnen worden en geven daarmee het signaal dat we het zwaar opnemen als je iemand bedreigt of aanvalt omdát iemand homo, jood of zwart is. Door dit soort discriminatoir geweld doe je namelijk niet alleen een persoon iets aan, maar bedreig je indirect een hele groep mensen die over hun schouder moeten kijken of zij misschien de volgende zijn.” 

Onderzoek

Onderzoek wijst uit dat het discriminatieaspect nu gaande het strafproces meestal uit beeld verdwijnt. Maar een bestraffing van hatecrimes alsof het ‘gewone’ vernieling of ‘gewone’ mishandeling is, doet geen recht aan slachtoffers. Omdat de discriminatoire drijfveer bij delicten vaak onbenoemd blijft ontstaat bij slachtoffers de gedachte dat het niet als belangrijk geacht wordt. Gevolg: slachtoffers doen geen aangifte van wat hen is overkomen.

Het initiatiefwetsvoorstel tegen hatecrimes dat vandaag wordt ingediend neemt het discriminatieaspect als wettelijke strafverzwaringsgrond op in het Wetboek van Strafrecht. Als een strafbaar feit met een discriminatoir oogmerk wordt begaan, dan kan de daarop gestelde gevangenisstraf of hechtenis met een derde worden verhoogd. 

Uit onderzoek van het WODC blijkt dat het al vaak misgaat bij de aangifte. Discriminatie wordt door de politie vaak niet geregistreerd en komt daardoor niet bij het Openbaar Ministerie terecht. In 2019 zijn er slechts 47 veroordelingen geweest in zaken met een discriminatieaspect, blijkt uit het overzicht discriminatiecijfers van het Openbaar Ministerie.

Transgenders en intersekse personen beschermen tegen discriminatie

D66 D66 Nederland 22-06-2020 14:51

Van den Hul: “Die bescherming is helaas geen overbodige luxe. Want nog steeds worden transgender personen en intersekse personen gediscrimineerd. En transgender personen worden nog te vaak achtergesteld op de arbeidsmarkt; hun werkeloosheidspercentages liggen 20 procent hoger dan gemiddeld. Dat is onacceptabel. Deze wetswijziging versterkt hun rechtspositie, en daar ben ik trots op.”

Özütok: “Ik ben blij met ons resultaat vandaag. Het maatschappelijke probleem, de achterstelling waar transgenders en intersekse personen in de praktijk mee te maken hebben, is de reden dat wij deze initiatiefwet hebben gemaakt. Deze wet is daarom wat mij betreft het startpunt voor het effectiever bestrijden van discriminatie.”

Senaat steunt SP opnieuw: stop de huurverhoging!

SP SP Nederland 09-06-2020 12:44

SP-senator Tiny Kox is blij dat wederom een meerderheid van de Eerste Kamer steun geeft aan zijn dringende oproep aan de regering om in deze crisistijd een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor ruim 3 miljoen Nederlandse huurders.

Kox: ‘Ik mag toch hopen dat na deze tweede uitspraak op rij van de Senaat, minister Ollongren eindelijk snapt dat zij zal moeten buigen voor de wil van het parlement. Temeer omdat de Kamer vandaag, via mijn motie, ook expliciet uitspreekt dat "het in het goede verkeer tussen regering en parlement betaamt dat de regering in beginsel een motie van de Kamer uitvoert". Een minister die dat weigert, plaatst zich tegenover de volksvertegenwoordiging - en vraagt om politieke problemen.’

Kox dringt aan op een snelle reactie van de regering: ‘Op 21 april steunde een Kamermeerderheid de oproep tot een tijdelijke huurstop. Vandaag, acht weken later, herhaalt de Kamer zijn oproep. De tijd dringt, ook voor de minister!’

Kom naar het Online Congres | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 05-06-2020 00:00

Zaterdag 13 juni organiseert GroenLinks het Online Congres. Het begint om 16:00 en duurt tot ongeveer 17.30. We presenteren de uitslagen van de ledenraadpleging, we ontvangen speciale gasten, er is muziek en Jesse komt aan het woord. Kijk mee!

Door de coronacrisis heeft het uitgestelde GroenLinks-congres van 14 maart 2020 een nieuwe datum en locatie! We organiseren een Online Congres op zaterdag 13 juni. Vanaf 16.00 uur kun je een livestream van het Online Congres bekijken op Facebook, Twitter en YouTube. Op YouTube vind je de uitzending met live ondertiteling.

Ondanks dat het congres nu online zal plaatsvinden en wat korter is dan normaal, hebben we een mooi programma voor je samengesteld. Niet alleen delen we de uitkomsten van de ledenstemming, maar ook zijn er politieke speeches, muziek, Q&A’s met onze Kamerleden. Het programma wordt gepresenteerd door door Eric Corton.

Meld je aan, dan krijg je automatisch een reminder als het Online Congres begint.

Praktische informatieWanneer: zaterdag 13 juni 2020, 16:00 - 17:30Locatie: YouTube, Facebook & TwitterHeb je nog vragen? Mail dan naar: vragen@groenlinks.nl

Kabinet, maak vaart met noodwet voor coronamaatregelen

D66 D66 Nederland 20-05-2020 11:38

Kabinet, maak vaart met noodwet voor coronamaatregelen

De afgelopen maanden zijn er in Nederland maatregelen genomen om het Coronavirus te bestrijden, waarbij rechten en vrijheden van mensen fors worden ingeperkt. Inmiddels zijn de regels wat versoepeld, maar er gelden nog steeds allerlei restricties. Zo is er een verbod op samenkomsten en evenementen, religieuze bijeenkomsten kennen een maximaal aantal deelnemers en restaurants en cafés zijn niet open.

De reden daarvoor, het beschermen van onze gezondheid, is natuurlijk terecht. Tegelijkertijd mag worden verwacht  dat de noodmaatregelen, vanwege de zware inbreuken die zij maken op het leven van mensen, kloppen. Deze maatregelen moeten democratisch gecontroleerd worden en ze mogen niet strijdig zijn met onze grondrechten. Op al deze punten is verbetering nodig. Het gaat bij grondrechten immers niet om een abstract juridisch begrip, maar om rechten die garanderen dat we in vrijheid kunnen leven. Het kabinet heeft een aantal weken geleden gezegd met een wet te komen, maar die laat op zich wachten. Maak vaart, is onze oproep. Deze situatie is niet lang meer houdbaar.

Ten eerste zijn de maatregelen nu vastgelegd in noodverordeningen van de veiligheidsregio’s. Dit gebeurt door de voorzitter van die veiligheidsregio, in de praktijk de burgemeester van de grootste gemeente uit dat gebied.

Die noodverordeningen zijn in toenemende mate problematisch. Het eerste probleem is het gebrek aan democratische controle. De noodverordeningen worden vastgesteld door de voorzitters van de veiligheidsregio’s, waarbij zij geen toestemming nodig hebben van de gemeenteraden. In een situatie van acute spoed valt dat nog te begrijpen, maar nu de maatregelen langer duren begint dit te knellen. Dit dient netjes in een wet geregeld te worden, na een goed debat in de Eerste en Tweede Kamer.

Want sommige maatregelen staan op gespannen voet met onze grondrechten, zoals de persoonlijke levenssfeer, de vrijheid van vereniging en vergadering en de vrijheid van godsdienst. Zo vallen ook samenkomsten achter de voordeur onder het verbod op samenkomsten. Sommige burgemeesters betogen ook dat demonstraties eronder vallen, en duidelijk is dat kerkdiensten eronder worden geschaard. Dat alles staat op gespannen voet met onze grondrechten. Ook dat vraagt een serieuze discussie in ons parlement.

Te meer omdat nu de reikwijdte van verbodsbepalingen ook in de praktijk tot vragen leidt. Met name als het gaat om samenkomsten. Want wat mag er dan wel en wat mag er niet? Is een verjaardagsfeestje in de tuin een verboden samenkomst? Mag je in het park met z’n vieren op afstand sporten? En als je dan nog even blijft napraten, mag dat ook? Het zijn vragen waarmee mensen én handhavers worstelen. Daarbij zien we dat regio’s met deze vraagstukken verschillend omgaan. Ook dat is reden om dit zo snel mogelijk duidelijk in een wet te regelen.

Inperking van grondrechten kan in uitzonderlijke gevallen gerechtvaardigd zijn. Zeker nu kan men zich voorstellen waarom een inperking noodzakelijk kan zijn om de gezondheid van mensen te beschermen. Maar ook in crisistijd mogen we onze rechtsstatelijke waarborgen niet vergeten. Nu duidelijk is dat de Corona-maatregelen voor een langere periode zullen gelden, moeten we eventuele inperking van onze vrijheden goed, doordacht en vooral in het openbaar regelen. Dat vergroot het draagvlak voor de maatregelen. D66 wil daarom de maatregelen voortaan bij wet regelen, met dus een openbaar en transparant debat in de Tweede en Eerste Kamer.  Het kabinet heeft ruim drie weken geleden toegezegd met een wet te komen. De tijd begint inmiddels te dringen. D66 roept op daar haast mee te maken. Op die manier kan er een goede discussie plaatsvinden over nut, noodzaak en afgrenzingen van verboden en is er een effectieve democratische controle. Onze rechtsstaat verdient die aandacht. Tijd voor een nieuwe aanpak!

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Europa na corona

D66 D66 Nederland 16-05-2020 07:21

Vanaf 1 juli is Duitsland een half jaar voorzitter van de EU. Dat betekent dat het motorblok van de EU de agenda gaat bepalen. Het Duitse voorzitterschap is een unieke en historische kans die Nederland moet aangrijpen om grote stappen te zetten op weg naar een sterkere Unie.

Onze ambities zijn duidelijk: van grondig economisch herstel na de corona-crisis tot klimaatneutraliteit, van een Europees asielcompromis tot harde sancties voor het aanvallen van de rechtstaat, en nieuwe technologie en innovatie tot een topprioriteit maken van ons beleid.

Koersverandering is noodzakelijk

Het kabinet krijgt nu de kans om haar recentelijke diplomatieke blunder goed te maken. We moeten onze traditionele invloedrijke positie inzetten om veranderingen af te dwingen. Door de leiding te nemen, compromissen te sluiten en te zoeken naar kansen en mogelijkheden. Een koersverandering is noodzakelijk. Fractievoorzitter Rob Jetten: ‘De huidige strategie brengt enkel schade toe aan de Nederlandse belangen in Europa. We moeten kijken naar wat nú nodig is om samen in Europa door deze crisis heen te komen. Dat is in het Nederlandse belang: zodat een bloementeler zijn bloemen in Italië kan blijven verkopen.’

Na de coronacrisis worden we wakker in een andere wereld. Met andere uitdagingen, die nieuwe oplossingen vergen. Nu is het moment om Europa verder te brengen en samen de wereld opnieuw vorm te geven. Sophie in ’t Veld: ‘Daarvoor moeten we, net zoals 70 jaar geleden, elkaar vertrouwen en een nieuwe sprong vooruit wagen. Toen was Nederland een van de pioniers van een verenigd Europa. Heel Europa is er beter van geworden, door die belangrijke stap op basis van vertrouwen. Nu moet Nederland weer in die voorhoede zitten. Nú is het moment voor grote stappen.’

Rob Jetten en Sophie in ’t Veld zijn duidelijk: Nederland moet weer zijn verantwoordelijkheid nemen, uit de reactiestand komen en samen met Duitsland en Frankrijk bepalend zijn voor de toekomst van onze Unie. De twee D66’ers geven het kabinet daarom vijf opdrachten mee. Zo komen we samen sterker uit de crisis, worden we koploper op het gebied van technologie en innovatie en verstevigen we de rechtstaat en mensenrechten in heel Europa.’

Lees hier het vijfpuntenplan van Rob Jetten en Sophie in ’t Veld.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Kandidaatstelling Tweede Kamerleden geopend | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 13-05-2020 00:00

Afgelopen maandag is de kandidaatstelling voor Tweede Kamerleden geopend. Tot 28 juni kunnen kandidaten zich aanmelden. Daarna volgen de gespreksrondes en de definitieve kandidatenlijst wordt in November vastgesteld door de leden in een online referendum.

De kandidatencommissie, onder leiding van Henrike Karreman, heeft de belangrijke taak om de komende tijd kandidaten te selecteren voor de Tweede Kamerlijst van GroenLinks. De opdracht is om een deskundig en aansprekend team samen te stellen, dat de kernwaarden van GroenLinks - groen, eerlijk en inclusief - met verve uitdraagt in de Tweede Kamer. Het streven is een evenwichtige mix van ervaren Kamerleden en nieuw talent, met aandacht voor diversiteit op allerlei aspecten.

In gespreksrondes zullen kandidaten bevraagd worden op integriteit en bewustzijn van de kwetsbaarheid van een politieke omgeving, alsmede hun motivatie. Op 9 november maakt de kandidatencommissie haar advieslijst bekend. Hierna wordt de definitieve kandidatenlijst vastgesteld door de leden in een online referendum. De uitslag van dit referendum volgt op 8 december.

Meer informatie over het profiel en de procedure is te vinden op: tweedekamerlid.groenlinks.nl