Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

77 documenten

Lodewijk AsscherMax van Weezel ...

PvdA PvdA Nederland 11-04-2019 15:52

Steeds meer kiezers trekken de ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie GroenLinks VVD Nederland 07-04-2019 07:46

Steeds meer kiezers trekken de conclusie: Een stem op de VVD is een stem op GroenLinks! FVD stijgt vandaag door naar 28 zetels in de nieuwste peiling van Maurice de Hond en loopt verder uit op de VVD. Word ook lid van de snelst groeiende partij van NL: https://fvd.nl/word-lid

De VVD schuift steeds verder op ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie GroenLinks VVD Nederland 03-04-2019 17:10

De VVD schuift steeds verder op richting GroenLinks blijkt nu in de college-vorming In de Provinciale Staten. Een stem op de VVD was dus inderdaad een stem op GroenLinks. Steun ons! Word lid: https://fvd.nl

Vandaag verscheen een groot ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 28-03-2019 14:30

Vandaag verscheen een groot interview met FVD-leider Thierry Baudet over de visie van Forum op de toekomst in Nederland en in Europa. "There's a proper reawakening across Europe going on." #FVD

Stop de demonisering van de ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 25-03-2019 21:19

Stop de demonisering van de PVV. Voorzitter stembureau: ‘PVV is semi-fascistisch racistisch’

Partij voor de Dieren vraagt hertelling stemmen in provincie Groningen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 25-03-2019 00:00

De Partij voor de Dieren zal vanmorgen bij het stembureau van de provincie Groningen een officieel verzoek tot hertelling van de stemmen indienen. Fractievoorzitter Ankie Voerman stelt dat de uitslag van een verkiezing boven iedere twijfel verheven zou moeten zijn en dat dat met de nu gepresenteerde uitslag niet het geval is. Er zijn meerdere redenen waarom de partij twijfels heeft over de juistheid van de laatste uitslag. Voerman wijst op het feit dat er alleen al in de gemeente Groningen 70 onverklaarde verschillen tussen uitgereikte stembiljetten en uitgebrachte stemmen zijn. Zo zijn er op 16 stembureaus in totaal 21 stembiljetten méér geteld dan er kiezers zijn toegelaten tot de stemming. Voerman: “Eén stembiljet te weinig is nog te verklaren, iemand kan besluiten toch niet te stemmen en het biljet mee te nemen. Maar een teveel aan stembiljetten is echt onverklaarbaar: dat betekent dat mensen meer dan één stem hebben uitgebracht.” Voerman geeft aan dat het niet te verklaren is dat haar partij donderdag twee zetels toebedeeld kreeg en een dag later weer één. Op donderdag werd aan de lijsttrekkers tijdens een presidium een zetelverdeling uitgedeeld, op een briefje, op basis van 100 procent van de getelde stemmen. Hier kreeg de Partij voor de Dieren twee zetels. Er werd aangegeven dat dit niet een definitieve verdeling was omdat die door de Kiesraad zou worden verstrekt. Op vrijdag bleek de zetelverdeling toch weer anders te zijn. Voerman: “Stemmen tellen is mensenwerk en het zijn slechts enkele tientallen stemmen die ons van de restzetel scheiden. In de provincie zijn honderden stembiljetten afgekeurd. Bij een hertelling zouden de onverklaarbare verschillen tussen uitgereikte stembiljetten en uitgebrachte stemmen, de afgekeurde stemmen en de totaaltelling opnieuw moeten worden beoordeeld. Bij elke verkiezing dient de uitslag boven twijfel verheven te zijn, bij verkiezingen die niet alleen bepalend zijn voor de samenstelling van Provinciale Staten maar ook voor die van de Eerste Kamer des te meer.” Onderzoek heeft uitgewezen dat er structureel fouten worden gemaakt bij het handmatig tellen van de stemmen, zoals de Politieke Academie in 2017 liet zien bij een grootscheepse controle van de tellingen na de Tweede Kamer verkiezing. Die foutmarges waren gemiddeld 0,11% , maar kunnen een grote rol spelen in het toebedelen van restzetels. De Commissaris van de Koning hekelt de inconsistente berichtgeving rond het handmatig tellen in zijn laatste blog en zegt het verzoek tot hertelling van de Partij voor de Dieren goed te begrijpen. De Partij voor de Dieren vindt dat in een procedure die niet open staat voor beroep en bezwaar bij de onafhankelijke rechter, de leden van het stembureau zich onafhankelijker zouden moeten opstellen en niet vooruit zouden mogen lopen op hun beslissing over verzoeken tot hertelling van de stemmen. Omdat het gaat om een oordeel over werkzaamheden die onder hun verantwoording hebben plaatsgevonden, is het ongepast om prematuur aan te geven dat er geen sprake is geweest van onzorgvuldigheden, juist omdat de leden wisten dat er discrepanties zaten tussen het aantal uitgereikte stembiljetten en het aantal uitgebrachte stemmen. De woordvoerder van de voorzitter van het centraal stembureau heeft al een voorschot op de uitslag genomen. De Partij voor de Dieren vindt dat ongepast en voelt zich gesterkt door het begrip dat de Commissaris van de Koning heeft getoond voor het verzoek. Mocht het verzoek tot hertelling door het Stembureau worden afgewezen dan heeft de Partij voor de Dieren nog de mogelijkheid haar verzoek voor te leggen aan de leden van Provinciale Staten in de oude samenstelling.

De Volkskrant kreeg een unieke ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 23-03-2019 01:20

De Volkskrant kreeg een unieke inkijk achter de schermen bij de succesvolle verkiezingscampagne van Forum voor Democratie. Hoe werd FVD de grootste partij van Nederland?

Volgens de NOS zou FVD "slechts" 10 ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Partij voor de Vrijheid Nederland 21-03-2019 04:22

Volgens de NOS zou FVD "slechts" 10 Eerste Kamer zetels gaan halen en toen staakte de NOS de uitzending. Maar Forum voor Democratie wordt de grootste partij van NL met de meeste stemmen en maar liefst 12 zetels in de Eerste Kamer. Kiezers bedankt!!