Nieuws van politieke partijen over Gemeente Belang Kampen inzichtelijk

257 documenten

VERONTRUSTEND EN ...

Gemeente Belang Kampen Gemeente Belang Kampen Kampen 22-08-2019 18:25

VERONTRUSTEND EN SCHOKKEND Vanmorgen weer een gesprek gehad. Dit keer met een kleinere zorgverlener. We zijn heel blij met het eerlijke en open gesprek. Het gesprek gaf een heel duidelijk inzicht wat er aan de hand is. En terwijl we nog niet eens de details ingingen (dat komt nog) kan nu al worden gesteld: het wordt er niet vrolijker op. Dat er gefraudeerd wordt met zorggeld is al ernstig genoeg. Maar dat er binnen de muren van ons eigen gemeentehuis nog heel veel voor verbetering vatbaar is, is ons vanmorgen wel duidelijk geworden. Erg verontrustend. Sommige feiten vinden wij zelfs schokkend. Als ambtenaar leg je een eed of belofte af. Nu kun je wel roepen of beloven dat je “gerechtigheid dient” of “het vertrouwen in de burger niet beschaamt” of je integer zult gedragen. Maar tussen het roepen en het doen zit blijkbaar een wereld van verschil. Wordt vervolgd. Ben jij (als hulpverlener of cliënt) op de hoogte van zorgfraude of heb je een vermoeden? Meld het ons. Stuur ons een kort mailtje met je contactgegevens, dan nemen wij contact met je op: info@gbkampen.com. Wat het begint bij jou.

BANKJES REEVEDIEP Van de gemeente ...

Gemeente Belang Kampen Gemeente Belang Kampen Kampen 22-08-2019 12:23

BANKJES REEVEDIEP Van de gemeente kregen wij te horen dat de eerste bankjes door Ruimte voor de Rivier geplaatst zijn. Vanmorgen maar even polshoogte wezen nemen. Er wordt overigens nog een bankje geplaatst bij de Scheeresluis. Benieuwd waar die komt te staan want over de plaats van deze bankjes zullen we het maar niet hebben. Het is jammer dat er geen bankjes geplaatst zijn bij het fietspad aan de zuidkant van het Reevediep. Maar goed, er staan nu bankjes. Tel uw zegeningen en een gegeven paard en zo ...

DE CONTAINERTUINTJES Iedereen in de ...

Gemeente Belang Kampen Gemeente Belang Kampen Kampen 22-08-2019 06:45

DE CONTAINERTUINTJES Iedereen in de stad heeft het wel eens gezien of zich eraan geërgerd: rondslingerend afval op het platform naast de ondergrondse container. Ook in Kampen zien we dit regelmatig terug. Jammer, maar waar. Nu hebben de gemeente Den Haag, Rotterdam en Assen een oplossing bedacht: het containertuintje. Je straat fleurt er zichtbaar van op, dat is zeker. Onderhoud doen inwoners van de straat. Goed voor de onderlinge contacten. Het idee is heel erg simpel: door op het stuk rondom de container (de grijze plaat die aan de containerschacht bevestigd is) een tuintje te plaatsen, is het niet meer mogelijk om afval op dit platform te leggen. Wanneer de ondergrondse containers worden geleegd, wordt het hele gedeelte rondom de container mee de lucht in getrokken. Het tuintje blijft gewoon staan en kan dus prima mee de lucht in. Bovendien werken de tuintjes als ‘psychologische remmers’ voor het plaatsen van afval naast de container. Wat vinden jullie van dit idee?

HET ONBEKENDE FORMULIER De ...

Gemeente Belang Kampen Gemeente Belang Kampen Kampen 20-08-2019 18:49

HET ONBEKENDE FORMULIER De beheerder van de Facebookpagina Rondkomen in Kampen kreeg een handig overzicht met alle gemeenteregelingen van een consulente bij de gemeente. Wij wilden graag een papieren exemplaar dus togen we naar het stadhuis en meldden ons bij de receptie. Daar kregen we te horen dat men het formulier niet kende. We werden verwezen naar de WMO balie. Een volgnummertje trekken voor de WMO balie en ons daar meldden. De eerste medewerker kende de formulieren ook niet. Er kwam een tweede medewerker aan te pas. Deze ging met ons in de hal bij de tafel zitten. Wij probeerden daar nog eens duidelijk te maken om welk formulier het ging: een overzicht met alle bestaande regelingen, zoals een Meedoenbon of schulphulpverlening. Ook de tweede medewerker moest uiteindelijk het antwoord schuldig blijven: "Er zijn ook zoveel formulieren in omloop". Wij zullen de verantwoordelijke portefeuillehouder eens vragen om deze formulieren boven op de stapel te leggen en automatisch te verstrekken ...

KLEPKERINGEN VERVANGEN: IJSSELKADE ...

Gemeente Belang Kampen Gemeente Belang Kampen Kampen 20-08-2019 07:38

KLEPKERINGEN VERVANGEN: IJSSELKADE DICHT Tussen 2000 en 2005 zijn op 5 locaties langs de IJssel klepkeringen aangebracht. Deze keringen bestaan uit keerkleppen. Doordat de keringen in verkeerswegen zitten, vraagt onderhoud veel afstemming en voorbereiding en zijn de inspectiemomenten beperkt. De afgelopen 10 jaar is relatief vaak sprake geweest van technische mankementen, klachten van omwonenden en omgeving. De bedrijfszekerheid is onvoldoende. Ook heeft de laatste inspectie laten zien dat op korte termijn voor een 7-tal onderdelen groot onderhoud c.q. revisie noodzakelijk is. Gezien de onbetrouwbaarheid, de jaarlijkse kosten en de aankomende kosten voor groot onderhoud is besloten om de klepkeringen te vervangen door een schotbalkkering. Daarom zal de IJsselkade tijdens de werkzaamheden worden afgesloten. Het werk moet voor het hoogwaterseizoen (15 oktober) zijn afgerond.

ZORGFRAUDE: HET BEGINT BIJ ...

Gemeente Belang Kampen Gemeente Belang Kampen Kampen 19-08-2019 13:47

ZORGFRAUDE: HET BEGINT BIJ JOU Vanmiddag weer een gesprek gehad bij iemand thuis om over dit onderwerp te praten. Anoniem, een op een. Lekker laagdrempelig, in eigen omgeving. Ben jij bekend met zorgfraude of heb je een vermoeden? Meld je dan ook aan. Via messenger of e-mail: info@gbkampen.com. Wij nemen dan contact met je op. Dan komen we ook naar jou. Kun jij je verhaal doen. Geheel anoniem. Wij zorgen dat jouw verhaal wordt gehoord op het gemeentehuis en dat er wat mee gedaan wordt. Daar staan wij voor. Maar het begint bij jou.

GROENONDERHOUD BIJ BURGER Ingegeven ...

Gemeente Belang Kampen Gemeente Belang Kampen Kampen 19-08-2019 08:01

GROENONDERHOUD BIJ BURGER Ingegeven door bezuinigingen wilde de gemeente Breda in 2012 een deel van het groenonderhoud bij bewoners leggen. Zeven jaar later draaien ruim vierhonderd Bredase ‘burgerhoveniers’ mee in met hen afgesloten wijkdeals. Maar mochten ze na een jaar geen zin meer hebben, dan kunnen ze er wel onderuit. Zo ver komt het in de praktijk maar weinig. De wijkdeals zijn een hit. Inmiddels wordt zeven hectare aan gemeentegroen in Breda door burgers beheerd, een paar procent van het totale gemeentelijke groen. Veel geld bespaard heeft de Bredase aanpak per saldo niet. De bijvangst is dat wijkbewoners het met elkaar doen. Dat ze gezond bezig zijn. En dat er voor ons maar heel weinig besluitvorming aan te pas komt. Iets voor Kampen? Wat vinden jullie?

WAAR ZIJN DE POPULIERENBANKJES? Nog ...

Gemeente Belang Kampen Gemeente Belang Kampen Kampen 12-08-2019 18:33

WAAR ZIJN DE POPULIERENBANKJES? Nog even in de bankjesmodus. Vanmorgen even op zoek naar de de bankjes bij het Reevediep. Want die zouden er al moeten staan, was ons beloofd. en dat zouden ze ons laten weten. Maar wij konden ze niet vinden. Wel een druk vaarverkeer, dat viel op. Dus de gemeente maar even contacten. Vanaf de vakantiebestemming in Italië werd ons medegedeeld dat vlak voor de vakantie nog contact gezocht was met Ruimte voor de Rivier. “Het duurt niet lang meer”, was het antwoord. Maar dat was ook alweer twee weken geleden. Volgende week wordt er nog een telefoontje aan gewijd. Ook hier geldt: even geduld.

ER WORDT WERK VAN GEMAAKT Eind 2017 ...

Gemeente Belang Kampen Gemeente Belang Kampen Kampen 12-08-2019 12:50

ER WORDT WERK VAN GEMAAKT Eind 2017 vroeg GBK al eens aandacht voor de laaggeletterdheid. Het is best erg als je niet kunt lezen en schrijven. De schijn ophouden voor de buitenwereld dat je het wel kunt maar in een sociaal isolement raken. Veiligheidsvoorschriften op je werk niet kunnen lezen. Schulden maken. Dat hoeft helemaal niet. We hadden daarbij contact met diverse organisaties die zich daarvoor inzetten. Wij vroegen ons af of er wel “stappen’ werden gemaakt door de gemeente Kampen t.a.v. laaggeletterdheid? Men vond dat er best wel meer werk van gemaakt mocht worden. Voormalig wethouder Spaan wilde “de laaggeletterdheid structureel aanpakken”, liet hij optekenen in een krant. Dus wilden we nu wel eens weten wat de stand van zaken is. Piet Bergstra toog naar het gemeentehuis en liet zich bijpraten. Het moet gezegd: we hebben de indruk dat er werk van gemaakt wordt. Dat is geruststellend. Consulenten zijn inmiddels getraind om laaggeletterdheid te kunnen signaleren. Per afdeling in het stadhuis is er een coördinator aangesteld. Er wordt aandacht besteed aan een eenvoudige(r) communicatie richting inwoners. Wel moet daarbij gezorgd worden dat het in juridisch zin blijft kloppen. Dat kan nog wel eens ingewikkeld zijn. Er worden voorschoolse programma’s georganiseerd samen met de bibliotheek, het basisonderwijs en de Stichting Lezen en Schrijven. Er lopen 80 trajecten waarbij mensen een taalcursus volgen. Na die opleiding kunnen ze als vrijwilliger aan de gang of een aanvullende opleiding volgen. Toch zijn er nog een aantal zaken die, in onze ogen, de nodige aandacht vragen. De rol van huisartsen, de rol van ondernemers, de situatie van de ‘oudere’ laaggeletterde om maar een paar voorbeelden te noemen. Daar kan nog wel wat extra energie in gestoken worden. Na het zomerreces zullen we de wethouder daar vragen over stellen. Hebben jullie nog aandachtspunten? Laat het weten.

REGISTRATIESYSTEEM ...

Gemeente Belang Kampen Gemeente Belang Kampen Kampen 11-08-2019 11:04

REGISTRATIESYSTEEM BIJTINCIDENTEN Er komt een landelijk registratiesysteem voor bijtincidenten met honden. Een pilot met het TRIAS-systeem, waaraan politie en gemeenten hebben deelgenomen, is positief uitgevallen. Het ministerie van LNV stelt samen met de betrokken gemeenten een plan van aanpak op voor de uitrol van dit systeem. Na risicovol gedrag van een hond kunnen gemeenten en handhavers voorzorgsmaatregelen laten nemen en optreden. Dat kunnen zij zelf bepalen in hun APV, laat het ministerie weten. Na een melding kunnen gemeenten eigenaren van ‘hoog-risico honden’ hun hond verplicht laten aanlijnen, een muilkorf om laten doen, hen een cursus laten volgen of hun tuin laten omheinen. GBK zal hier na het zomerreces ook aandacht voor vragen.