Nieuws van politieke partijen in Amersfoort over CDA inzichtelijk

24 documenten

Tunahan KuzuVolslagen idioot dat ...

DENK DENK CDA PvdA Partij voor de Vrijheid VVD Partij voor de Dieren Amersfoort 31-07-2019 17:29

CU-SGP is in de Amersfoort de vijfde ...

ChristenUnie ChristenUnie VVD CDA SGP PvdA D66 Partij voor de Dieren Amersfoort 27-05-2019 05:58

CU-SGP is in de Amersfoort de vijfde partij geworden. Bij de EP-verkiezingen kregen we in een gezamenlijke lijst 5012 stemmen (8,9%) met een opkomstpercentage van 48%. In 2014 was dit 4974 stemmen (10,8%) met een opkomstpercentage van 42%. Bij de gemeenteraadsverkiezingen kreeg CU 7197 stemmen en SGP 980 stemmen met een opkomstpercentage van 60%. Het lijkt er op dat de lijstcombinatie nadelig is geweest. Dat blijkt niet alleen uit het stemmenverlies (3000 stemmen minder voor beide partijen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019 vergeleken met de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018), maar ook uit het kleine aantal stemmen voor de hoogste SGP'er op de lijst (171 stemmen) en het hoge aantal stemmen voor de beide hoogste vrouwen (1359 stemmen). PvdA is de grootste (met afgerond 9900 stemmen), GL (8900) en VVD (8300) volgen op de hielen. Ook heel groot zijn D66, CU-SGP en CDA (rond 5000 stemmen), daarna FvD (4300) en Partij voor de Dieren (2400). Alle andere partijen zijn klein. De uitslag voor de individuele kandidaten bij CU-SGP: Lijsttrekker Peter van Dalen kreeg 2571 stemmen, #2 SGP’er Bert-Jan Ruissen kreeg 171 stemmen, #3 Anja Haga 422 stemmen, #4 Amersfoorter Anne Strijker 568 stemmen en #8 Simone Kennedy kreeg 937 stemmen. https://www.amersfoort.nl/nieuws/definitieve-amersfoortse-uitslag-van-de-verkiezingen-voor-het-europees-parlement.htm

Raad AmersfoortHans Bol en Jan de ...

ChristenUnie ChristenUnie CDA Amersfoort 08-05-2019 20:18

Ons raadslid Bram Leeuwenkamp diende ...

GroenLinks GroenLinks CDA Amersfoort 16-04-2019 15:17

Ons raadslid Bram Leeuwenkamp diende samen met Ben van Koningsveld (CDA) een motie in waarmee hij het college - en dus onze eigen wethouder Cees van Eijk - oproept om de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met klem te verzoeken meer geld vrij te maken voor jeugdhulp en jeugdzorg. Vanavond horen we of de rest van de gemeenteraad deze oproep ondersteunt. De transitie van jeugdhulp (waaronder jeugd-ggz) en jeugdzorg naar de gemeenten ging destijds met bezuinigingen gepaard, terwijl het aantal kinderen en jongeren in de jeugdhulp stijgt. De gemeente is hard aan het werk om alles zo te organiseren dat alle kinderen en jongeren op tijd passende hulp krijgen, maar Amersfoort komt - net als veel andere gemeenten - de komende jaren vele miljoenen tekort om de stijgende zorgkosten het hoofd te bieden. De hervormingen in de jeugdzorg, inbedding in andere voorzieningen voor jeugd en gezin en preventie zorgen er niet in een paar jaar voor dat de kosten omlaag kunnen.

GroenLinks Provincie ...

GroenLinks GroenLinks ChristenUnie D66 CDA PvdA Amersfoort 13-04-2019 09:45

Graag via uw Facebook delen ! . olv ...

Burger Partij Amersfoort (BPA) Burger Partij Amersfoort (BPA) GroenLinks CDA Amersfoort 28-02-2019 09:53

Graag via uw Facebook delen ! . olv de CDA fractievoorzitter mevrouw Paffen werd de BPA “de mond gesnoerd”. ( met Video ) ==> https://www.burgerpartijamersfoort.nl/2019/02/05/persbericht-raadsenquete-over-moa/ = Speciaal voor Ron Jagers en andere GroenLinks liefhebbers van Armando ! . .

Selçuk ÖztürkGastarbeiders. ...

DENK DENK CDA PvdA Amersfoort 07-02-2019 17:33

Blog Noelle Sanders en Wouter van ...

D66 D66 GroenLinks CDA Amersfoort 05-12-2018 22:03

Blog Noelle Sanders en Wouter van Schagen over "De inclusieve stad": Wat houdt een inclusieve stad nu precies in? En als dat nog niet zo is, hoe ga je dat dan regelen? “De inclusieve stad: iedereen is gelijkwaardig. Het maakt D66 niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. In een inclusieve samenleving krijgt iedereen op een gelijkwaardige manier de kans deel te nemen aan de maatschappij. Ook wil D66 dat er meer aandacht aan LHBTI’ers wordt besteed maar ook dat de gemeente inwoners actief informeert over het bestaan van netwerken en meldpunten tegen discriminatie. Maar een inclusieve stad betekent ook dat gemeentelijke gebouwen en(sport)parken maximaal toegankelijk worden voor gehandicapten.” Zomaar wat citaten uit ons verkiezingsprogramma die wij graag willen realiseren. Daarom hebben wij ons de afgelopen tijd bezig gehouden met discriminatie in het algemeen. In de Raad werden er een aantal moties ingebracht die wij hebben meegetekend. Eén motie daarvan ging om een lokaal antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen en een andere motie ging over discriminatie op de woningmarkt. Dit blijkt helaas nog steeds nodig te zijn. Lokaal antidiscriminatiebeleid ontwikkelen: Deze motie van GroenLinks riep op tot een nota waarin de maatregelen en activiteiten weergegeven worden om discriminatie te verminderen. Waarbij speciale aandacht gevraagd werd aan het vergroten van een preventief gericht voorlichtingsaanbod binnen het onderwijs en verenigingsleven en aan het verbeteren van de registratie van klachten. Binnenkort wordt dit besproken in een Ronde. Discriminatie op de woningmarkt: In Amsterdam waren er een aantal woningzoekende op de huurmarkt met een buitenlandse achternaam. Het bleek dat zij wel uitgenodigd werden als zij een Hollandse naam gefingeerd aannamen voor een bezichtiging en niet met hun eigen naam. Daarop werd er een mystery guest ingezet om te vragen aan makelaars of zij akkoord gingen met verhuur, maar niet aan mensen met een buitenlandse naam. Bijna alle makelaars gingen hiermee akkoord. Ditzelfde onderzoek is in meerdere plaatsten uitgevoerd allen met dezelfde uitkomst. Aanvankelijk had ik (Noelle Sanders) hierover al eerder schriftelijke vragen gesteld, maar het College wilde eerst cijfers weten. Ik heb toen een meldpunt discriminatie opgezet, maar ik kreeg daar nauwelijks reacties op. De motie van DENK had de strekking om de mystery guests ook in Amersfoort discriminatie op de arbeidsmarkt te onderzoeken. Beide moties zijn aangenomen, wordt vervolgd.. Regenboogakkoord Tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen begin dit jaar heb ik (Wouter van Schagen) namens D66 meegedaan aan het Regenboogdebat. Hier schreef ik ook een blog over. Als vervolg hierop hebben verschillende Amersfoortse partijen ook het Regenboogakkoord getekend. In dit akkoord geven de partijen aan zich in te spannen voor regenbooggemeenschap en op die manier diversiteit te bevorderen. In het coalitieakkoord is dit ook over genomen. Toch blijft dit een onderwerp die wel op de agenda moet worden gezet. Iets waar ik mee aan de slag ga. Zo ben ik met D66 Utrecht in gesprek over hun opgezette LHBTI-commissie. Samen met CDA willen wij kijken of er in Amersfoort ook zo’n commissie kan worden ingesteld. Begin november was er een startbijeenkomst, georganiseerd door de gemeente waarbij vrijwel alle ‘roze’ organisaties van Amersfoort en omstreken aanwezig zijn. Binnenkort worden alle zaken die daar opgehaald zijn, aan de Raad gepresenteerd in de voor van een actie-agenda. Belangrijke onderwerpen vind ik aandacht voor de kwetsbare groepen binnen de LHBTI-gemeenschap, educatie op alle soorten onderwijs en aandacht in de zorg voor de (speciale) behoeften van LHBTI-ouderen. D66 voor de inclusieve stad en voor meer diversiteit Het coalitieakkoord is duidelijk; een inclusieve stad is waar we voor staan. En ook in ons verkiezingsprogramma, zoals hierboven ook al een aantal zaken vermeld, gaven we hier aandacht aan. Maar hoe ziet de D66’er die inclusieve stad? En wat heeft de prioriteit? Graag gaan wij met u, leden van D66, hierover in gesprek of ontvang ik uw zienswijze hierover. Noelle Sanders & Wouter Schagen

Er moet een nationaal ...

ChristenUnie ChristenUnie CDA Amersfoort 30-05-2018 10:02

Er moet een nationaal bergingsprogramma komen om de laatste vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog te bergen. Coalitiegenoten CDA en ChristenUnie willen dat het Rijk dat volledig gaat betalen omdat dat "recht doet aan de soldaten die hun leven gaven voor onze vrijheid". De laatste 30 tot 35 geallieerde vliegtuigwrakken met vermiste soldaten uit de Tweede Wereldoorlog worden nu door veel gemeenten niet geborgen vanwege de hoge kosten. Dat moet anders, vinden de partijen. Volgens ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf gaat het om een erezaak: "De vermiste piloten en bemanningsleden gaven in de Tweede Wereldoorlog hun leven voor onze vrijheid. Nabestaanden willen graag dat vliegtuigwrakken worden opgegraven zodat hun familieleden, zelfs als ze die niet zelf gekend hebben, kunnen worden geïdentificeerd en herbegraven." Lees meer op https://nos.nl/artikel/2234195-cda-en-cu-vliegtuigwrakken-wo-ii-moeten-worden-geborgen.html

Wat een schitterende uitslag hebben ...

GroenLinks GroenLinks VVD D66 CDA Amersfoort 02-04-2018 18:49

Wat een schitterende uitslag hebben we op 21 maart behaald! Nog nooit was GroenLinks zo groot in Amersfoort. De derde partij van de stad en zes zetels: met recht een historische uitslag! Afgelopen donderdag zijn maar liefst zes GroenLinkse raadsleden geïnstalleerd in de gemeenteraad: Astrid Janssen​ Dillian Hos​, Youssef el-Messaoudi, Jeroen Bulthuis, Linda van Tuyl​ en Bram Leeuwenkamp​. Met ondersteuning van Tanika Scherbinski​ (onze nummer 7, die we zullen voordragen als buitengewoon fractielid) en Ida Bromberg​ als onze onvolprezen fractie-assistent gaan we er de komende vier jaar tegenaan. Dank allemaal voor jullie steun tijdens de campagne en in het stemhokje! Bij de verkiezingen waren wij niet de enigen die 6 zetels behaalden. Ook D66, VVD en CDA haalden dat aantal. Dit maakt de formatie van een nieuwe coalitie ingewikkeld. Er is niet een partij die duidelijk de leiding kan nemen; het verschil tussen D66 en VVD als nummers 1 en 2 is maar heel klein. D66 verloor, waar VVD, GroenLinks en CDA juist wonnen. Er is een verkenner aangesteld, die dezer dagen met alle partijen in gesprek gaat en hierover verslag zal uitbrengen aan de gemeenteraad. Ook ons onderhandelingsteam namens de fractie – Astrid en Dillian – is bij de informateur op gesprek geweest. In dat gesprek hebben zij op tafel gelegd dat wij graag een progressieve en slagvaardige coalitie zien die grote stappen gaat zetten waar het gaat om duurzaamheid en de sociale agenda. GroenLinks doet daar graag in mee, maar niet tegen elke prijs. Als het aan ons ligt moeten in de formatie in elk geval de volgende onderwerpen op tafel komen: Duurzaamheid en mobiliteit (oa gasloze toekomst, schone stroom, autoluwe binnenstad, Westelijke ontsluiting en schone lucht), Leefomgeving en wonen (oa bomen en groen, woningbouw, omgevingswet), de Eerlijke stad (oa Regenboogstad, discriminatie, integratie, cultuur en participatie), de Sociale agenda (oa wachtlijsten in de zorg, schulden en armoedebestrijding). Met de zetelverdeling zoals deze na de verkiezingen is, zijn coalities van vier of van vijf partijen mogelijk. Wij hebben een voorkeur voor een vierpartijencoalitie, omdat deze meer stabiliteit en slagkracht oplevert dan een samenwerking tussen vijf partijen. Op basis van de uitslag zou een samenwerking tussen de vier grote partijen voor de hand liggen: D66, VVD, GL, CDA. We hebben de informateur laten weten dat deze niet onze voorkeur heeft. We vinden zo’n coalitie te rechts en te conservatief. Wij gaan liever voor een progressief stadsbestuur dat ambitieus de duurzaamheidsvraagstukken kan en wil oppakken. Wij zien op basis van de verkiezingsprogramma’s grote verschillen met het CDA als het gaat om duurzaamheid. Het VVD-programma is sterker op duurzaamheidsgebied , maar met deze partij hebben wij op het sociaal domein weer flinke inhoudelijke verschillen. Het is vooralsnog even afwachten waar de informateur mee komt na zijn ronde. We houden jullie op de hoogte!