Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

43 documenten

Even voorstellen: Rashed Parvisie (nummer 10)

PvdA PvdA Barneveld 11-01-2022 16:29

Waar hou ik me bezig op dit moment: Ik ben momenteel werkzaam in Amsterdam als leraar Burgerschap en Maatschappijkunde. Ik doe het werk met plezier en hoop zoveel mogelijk bij...

Het bericht Even voorstellen: Rashed Parvisie (nummer 10) verscheen eerst op Pro'98 - Politieke Partij Gemeente Barneveld.

Bijdrage coronadebat 14 juli

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 14-07-2021 14:36

In deze prachtige Ridderzaal vier ik eerlijk gezegd het liefst één keer per jaar Prinsjesdag. En wat is het jammer dat deze situatie zo heel anders is, dat de coronapandemie nog steeds onder ons is en dat het aantal besmettingen zo ernstig is dat we hier dit debat hebben te voeren.

Bijdrage coronadebat 14 juli

ChristenUnie ChristenUnie Waadhoeke 14-07-2021 14:36

In deze prachtige Ridderzaal vier ik eerlijk gezegd het liefst één keer per jaar Prinsjesdag. En wat is het jammer dat deze situatie zo heel anders is, dat de coronapandemie nog steeds onder ons is en dat het aantal besmettingen zo ernstig is dat we hier dit debat hebben te voeren.

Sluit hotel bij constateren illegale prostitutie

ChristenUnie ChristenUnie 's-Gravenhage 23-06-2021 11:54

https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1374341/487158/Koen van HaeftenDe ChristenUnie/SGP zal woensdag in het veiligheidsdebat pleiten voor het snel sluiten van hotels en short-stay appartementen bij het constateren van illegale prostitutie. Wat Koen van Haeften (fractievertegenwoordiger) betreft moet er hard worden opgetreden tegen de schimmige wereld van prostitutie in hotels: “Helaas komt het regelmatig voor dat prostituées hun diensten aanbieden in hotels, al dan niet onder dwang van een pooier. Dit is verboden, het zorgt voor onveilige situaties voor de vaak kwetsbare prostituées en voor overlast voor de overige gasten.” Van Haeften pleit daarom voor strenge maatregelen voor hotels die dit toch faciliteren. “Wat mij betreft geeft de gemeente een duidelijk signaal aan hoteleigenaren: als er illegale prostitutie wordt geconstateerd in een hotel wordt deze gelijk gesloten. Dit moet een goede prikkel zijn voor hoteleigenaren om geen kamers te verhuren als ze vermoeden dat deze gebruikt wordt voor illegale prostitutie.”

In het debat wordt ook de door de politie opgestelde Veiligheidskaart besproken, die vanwege de coronapandemie een vertekend beeld laat zien van de criminaliteit in Den Haag in 2020. Opvallend is wel dat het aantal gevallen van cybercrime is verdubbeld. Wat Van Haeften betreft wordt hier meer voor gewaarschuwd: “Bijna iedereen met een mobiele telefoon heeft de afgelopen weken wel een phishingbericht met een link gehad dat een pakketje onderweg is. Weer een nieuwe manier om mensen geld afhandig te maken. Als het aan de ChristenUnie/SGP ligt doet de gemeente meer om mensen hiervoor te waarschuwen.”   

Leestip: Misogynoir

SP SP Veenendaal 16-08-2020 16:38

Door Nancy Jouwe Op oneworld.nl

Wie zwart is én vrouw, krijgt opvallend vaak te maken met minachting en discriminatie. Haat jegens zwarte vrouwen heeft een naam: misogynoir. Waar komt dit vandaan, en hoe uit het zich? Nancy Jouwe schreef hier een artikel over.

"Zwarte vrouwen worden weggezet als te assertief, te agressief, te boos," schrijft ze in 'Wat is misogynoir en hoe herken je het?', dat te vinden is op oneworld.nl.

Dossier: 

Wethouder Ruigrok doet klemmend beroep op minister Van Engelshoven.

VVD VVD Haarlemmermeer 15-05-2020 23:38

Wethouder Marja Ruigrok doet samen met gedeputeerde Zita Pels en 46 bestuurders van alle Noord-Hollandse gemeenten een klemmend beroep op minister Van Engelshoven om gezamenlijk de Noord-Hollandse musea, theaters en podia te redden. Marja Ruigrok: “Ik vind het ontzettend belangrijk dat we gezamenlijk dit signaal afgeven aan de minister."

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/39490/wethouder-ruigrok-doet-klemmend-beroep-op-minister-van-engelshoven

Wethouder Marja Ruigrok doet samen met gedeputeerde Zita Pels en 46 bestuurders van alle Noord-Hollandse gemeenten een klemmend beroep op minister Van Engelshoven om gezamenlijk de Noord-Hollandse musea, theaters en podia te redden. Marja Ruigrok: “Ik vind het ontzettend belangrijk dat we gezamenlijk dit signaal afgeven aan de minister. De algemene steunmaatregelen die al ingesteld zijn door het kabinet, zijn niet voldoende. We moeten snel handelen om ervoor te zorgen dat we niet veranderen in een cultureel droogland. Daarom ondertekende ze de brief die is verstuurd aan minister van Engelshoven “Cultuur op lokaal en regionaal niveau moet nadrukkelijk een plek krijgen in de toekomstige steunmaatregelen en het kabinet moet nu alles op alles zetten om de culturele sector te redden, we kunnen het niet alleen als gemeente en provincie”

 

“Regionale cultuur klinkt voor sommigen misschien wat minder belangrijk dan bijvoorbeeld de Nationale Opera, maar let wel: Het Cultuurgebouw maakt jaarlijks zo’n 1,1 miljoen bezoekers blij: bibliotheekleden, cultuurcursisten en theater- en concertbezoekers, uiteraard uit heel Haarlemmermeer, maar ook uit de wijde omgeving. Dat is dus een ongelofelijk belangrijke voorziening voor veel mensen!“ aldus Arjen Davidse, directeur van het Cultuurgebouw.

 

In hun brief wijzen de bestuurders er op dat de culturele sector in Noord-Holland van groot maatschappelijk en economisch belang is. De helft van de totale culturele infrastructuur van ons land bevindt zich in Noord-Holland. De maatregelen die zijn genomen in de strijd tegen het coronavirus hebben een grote impact op de culturele sector. Het totale verwachte omzetverlies tussen maart en juni is berekend op 500 miljoen euro. Volgens wethouder Ruigrok raakt het omvallen van de cultuur ook andere sectoren rondom culturele instellingen “Veel mensen gaan af en toe naar een voorstelling, optreden of genieten van een uitje. Maar wanneer je bedenkt dat daar nog veel meer mensen van afhankelijke zijn zoals beveiligers, (geluids)technici, horeca, schoonmakers etc. realiseer je je pas goed hoe rampzalig deze crisis specifiek uitpakt voor deze sector.

 

Het steunpakket van het Rijk richt zich op de grote instellingen met nationale en internationale bekendheid. Regionale theaters, musea en podia komen hier niet voor in aanmerking en zijn daardoor afhankelijk van subsidies van gemeenten en provincies. Het redden van culturele instellingen rust nu voornamelijk op hun schouders. Ruigrok: “De gemeente Haarlemmermeer heeft al een aantal maatregelen genomen om de sector te steunen. We maken afspraken over huren, subsidieregelingen worden aangepast en we denken hard mee over hoe de podia en de stoelen weer zo snel mogelijk gevuld raken. Een samenleving kan niet zonder cultuur”

(Bron: Informeer) 

Laat mensen in poppodia en theaters afscheid nemen van geliefden

SP SP Nederland 28-04-2020 06:50

SP-Kamerlid Peter Kwint stelt dinsdag tijdens een debat in de Tweede Kamer voor dat theaters en poppodia de deuren mogen openen voor begrafenissen met meer dan 30 man. Kwint: ‘Uiteraard met alle gezondheidsvoorschriften die in de rest van de samenleving tellen. En alleen waar het veilig kan. Maar de tragiek van nabestaanden die geen afscheid kunnen nemen van hun geliefden is zo groot dat we daar een oplossing voor moeten zoeken. Theaters en poppodia die nu toch gesloten zijn, zijn daar bij uitstek geschikt voor.’

Aanleiding voor het voorstel was contact met Richard Theuws, een ondernemer uit de muziekindustrie: ‘Nu mijn vrouw ernstig ziek is moet ik eigenlijk een lijst maken met mensen die aanwezig mogen zijn op haar uitvaart. Dat zijn er nu 30 inclusief degenen die de uitvaart verzorgen. Het is een onmogelijke taak er aan te beginnen. Met naaste familie zitten we al op 18 mensen, met 3 begeleiders erbij blijven er dan nog 9 plekken over. Moeten kiezen tussen welke ooms of tantes wel of niet mogen, welke vrienden hun partner thuis zouden moeten laten is echt ondoenlijk.’

Kwint: ‘Daarom wil ik dat de minister in gesprek gaat me de podia en met virologen om te kijken op welke plekken mensen met de gepaste afstand van elkaar alsnog samen kunnen komen om iemand kunnen herdenken en afscheid te nemen. Poppodia en theaters – maar ook conferentiecentra – hebben een veel groter oppervlak dan de gemiddelde aula bij een begraafplaats. Op die manier doen we recht aan de diepgevoelde wens bij mensen om bij het afscheid van hun geliefden aanwezig te kunnen zijn.’

Wat betekent Airbnb-uitspraak voor Den Haag? | Den Haag

GroenLinks GroenLinks Den Haag 30-01-2020 00:00

Woensdag 29 januari deed de Raad van State een uitspraak over een Airbnb-boete in Amsterdam. Hierin stelt de Raad van State dat Airbnb-verhuur niet verschilt van regulier vakantieverhuur, wat Airbnb-verhuur zonder vergunning illegaal maakt. Raadslid Mariëlle Vavier heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijk verregaande gevolgen in Den Haag.

GroenLinks volgt de groei van Airbnb in Den Haag al een tijdje kritisch, omdat het mogelijke woningonttrekking en prijsstijgingen in de woningmarkt als gevolg van Airbnb-verhuur wil voorkomen. "Den Haag verkeert in een wooncrisis en we moeten als gemeenteraad alle mogelijkheden bekijken om daar iets aan te doen.", aldus Vavier. "Daarom wil ik graag weten of we daar nu inderdaad nieuwe mogelijkheden voor hebben en wat het stadsbestuur met die mogelijkheden gaat doen."

Vakantieverhuur, bijvoorbeeld via hotels en hostels, is in Den Haag via vergunningen gereguleerd. Tot nu toe is dat echter nog niet het geval geweest met Airbnb. Nu daar mogelijk verandering in lijkt te komen, biedt dat kansen om negatieve effecten van toerisme te beperken. Eerder stemde een meerderheid in de Haagse gemeenteraad al voor een GroenLinksmotie om de effecten van groei in toerisme op de Haagse leefbaarheid en voorzieningen goed te monitoren.

 

Plannen voor inperking vakantieverhuur ‘gaan niet ver genoeg’

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 04-12-2019 08:01

De Raad van State heeft positief geadviseerd over het wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte. Na de aanpassingen op verzoek van onder meer gemeenten, is het nu klaar voor behandeling in de Tweede Kamer. Maar de vier grote steden vinden de plannen niet ver genoeg gaan.

//raadvanstate.nl/adviezen/@116514/w04-19-0184/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: inherit; color: rgb(160, 48, 61); text-decoration-line: underline; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;">De Raad van State gaf een positief advies en de plannen zijn nu klaar voor behandeling in de Kamer. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om maatregelen te nemen, vooral als er schaarste is aan woonruimte of als de leefbaarheid van een wijk onder druk komt te staan. In alle gevallen geldt dat de gemeenteraad met een goede onderbouwing moet komen over nut en noodzaak om deze maatregelen in te zetten.

Tijdens de internetconsultatie eerder dit jaar vroeg de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om een verruiming van de beoogde maatregelen. Ook zonder ‘onrechtvaardige en onevenwichtige effecten van schaarste’ zou het gemeentebestuur de verhuur aan banden moeten kunnen leggen. Die lobby heeft succes: mede naar aanleiding van reacties op de raadpleging biedt het definitieve voorstel daartoe mogelijkheden.

Maar volgens wethouders in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gaat de ‘Airbnb-wet’ niet ver genoeg. Ze willen dat behalve verhuurders ook platforms verplichtingen krijgen, meldt NRC. Het wetsvoorstel kwam er juist na aandringen van de grote steden. Zij zijn tevreden met de komst van de registratieplicht, maar teleurgesteld dat de handhaving van de regels volledig bij hen komt te liggen, aldus de koepelorganisatie G4. Ook bestaan er twijfels over de bereidheid van platforms om mee te werken aan het registratiesysteem.

Martijn Blogt: Een rechtse klap in het gezicht

PvdA PvdA GroenLinks D66 's-Gravenhage 13-09-2019 10:17

Het wordt vochtiger, meer spinnen in de tuin. Op de fiets koude handen bij het wegbrengen van de kinderen. De herfst komt er aan. En dat geldt ook voor de Haagse gemeentefinanciën. Stomverbaasd ben ik over het miljoenentekort dat is ontstaan, volledig op de schouders van kwetsbare ouderen en kinderen terecht komt. Je leest er meer over in mijn wekelijkse blog.

De Haagse begroting: Een rechtse klap in het gezicht

Gister werd de begroting van het stadsbestuur gepubliceerd. Na aftrek van de tegemoetkoming van het rijk, moet Den Haag 35 miljoen bezuinigen. Elk jaar weer. Veel geld, ook voor onze stad. Oorzaak zijn de tekorten op de ouderenhulp en de jeugdzorg. Want er blijken meer hulpbehoevenden dan verwacht en de jeugdhulp is harder nodig dan voorspeld. Maar Den Haag is ook welvarend. De verschillen zijn groot. Tegenover het gezin dat nauwelijks rond komt, staan mensen met meerdere woningen in de stad, een goed vermogen en inkomsten waarover je niet wakker hoeft te liggen. Dat er dan steden zijn die 400 of 500 euro gemeentebelasting ophalen per jaar en Den Haag er trots op is met ca. 160 euro per jaar de laagste lasten te hebben en te houden, doet mij pijn. Met een paar tientjes per jaar van de Hagenaars met de dikste portemonnee, kunnen wij deze bezuiniging volledig voorkomen. Maar dan moeten we bereid zijn eerlijk te delen. Ik zie dat niet in de voorstellen van dit stadsbestuur.

Lees hier mijn uitgebreide reactie, hier een uitgebreide analyse van Omroep West en bekijk hier een reportage van Omroep West.

Vijfpuntenplan: Toerisme in goede banen

De gemeenteraad debatteerde deze week over het nieuwe Haagse toerismebeleid. Er wordt vooral op groei ingezet en op kwaliteitstoeristen. Die laatste term gaat er bij mij moeilijk in, want waar kijk je dan naar? Maar er is ook echt te weinig oog voor de effecten van meer toerisme op de stad: denk aan Airbnb, denk aan verkeer, of de arbeidsverhoudingen die niet altijd goed gaan in horeca en hotels. Met een vijfpuntenplan, dat ik woensdag aan wethouder De Mos overhandigde, vroegen wij aandacht voor de negatieve effecten. Lees het plan hier en hier meer op Omroep West.

https://denhaag.pvda.nl/nieuws/martijn-blogt-de-herfst-komt-eraan-ook-voor-kwetsbare-hagenaren/

Hij komt, hij komt, die lieve Roetveegpiet

Het is nog vroeg. Maar in de raadscommissie sprak Mikal al over Piet en Sint. Den Haag heeft – zo vinden wij – de morele plicht niet achter te lopen met het moderniseren van het Sinterklaasfeest. Mikal deed dan ook een persoonlijke oproep om bij de intocht en op de Haagse scholen van de Roetveegpiet de nieuwe standaard te maken. Zodat ieder kind een leuk Sinterklaasfeest heeft. Lees haar verhaal hier!

Airbnb, zo lang het maar tijdelijk blijft

Op vakantie en je uitgaven terugverdienen met de verhuur van je huis via Airbnb. Moet kunnen. Maar al 900 huizen worden nu permanent via Airbnb verhuurd en zo onttrokken aan de woningvoorraad, met overlast en soms ook misstanden tot gevolg. Mijn oproep: begrens Airbnb tot waar het voor bedoeld is, tot 30 dagen. We spraken er over in de raadscommissie en ik legde uit wat onze plannen zijn in Den Haag Centraal.

https://denhaag.pvda.nl/nieuws/martijn-blogt-de-herfst-komt-eraan-ook-voor-kwetsbare-hagenaren/

Sociale woningbouw, gerommel met cijfers

100.000 mensen wachten nu actief op een sociaal huis. We bouwen er nu veel te weinig. Het stadsbestuur denkt dat het goedkomt. Maar steeds meer partijen hebben daar twijfels over. Ik rekende voor dat we minstens 30 procent meer moeten presteren om wachttijden niet op te laten lopen. Wethouder Revis wil er vooralsnog niets van weten. Lees erover in de Telegraaf.

https://denhaag.pvda.nl/nieuws/martijn-blogt-de-herfst-komt-eraan-ook-voor-kwetsbare-hagenaren/

Plannen om perronopgangen bij Holland Spoor te sluiten

Deze werd bekend dat Prorail de drukte op stations gaat onderzoeken. Maar ondertussen bleek ook dat er plannen zijn om de perronopgangen in de tunnel bij Holland Spoor te sluiten. Een onverstandig en slecht idee, zo vinden ook bewoners van de Haagse Stationsbuurt. Janneke trok met Maarten de Vuyst van GroenLinks en Marieke van Doorn van D66 aan de bel en vroegen de wethouder om te knokken voor het openblijven van de perronopgangen.

Terugblik seizoensopening in Zuidwest: nuttig en erg gezellig

Een dik compliment voor iedereen die meewerkte aan onze mooie seizoensstart afgelopen zaterdag! Een fietstocht door Zuidwest, een interessant gesprek tussen René Baron (programmaleider Regiodeal Zuidwest), Hamit Karakus (directeur Platform 31 & oud wethouder in Rotterdam); en een interessant debat met politieke jongerenorganisaties & het wijkberaad Leyenburg. Een mooie, strijdbare start van ons politiek seizoen!

https://denhaag.pvda.nl/nieuws/martijn-blogt-de-herfst-komt-eraan-ook-voor-kwetsbare-hagenaren/

https://denhaag.pvda.nl/nieuws/martijn-blogt-de-herfst-komt-eraan-ook-voor-kwetsbare-hagenaren/ https://denhaag.pvda.nl/nieuws/martijn-blogt-de-herfst-komt-eraan-ook-voor-kwetsbare-hagenaren/

Alvast een heerlijk gewenst!

Met rode groet,

Martijn

Het bericht Martijn Blogt: Een rechtse klap in het gezicht verscheen eerst op PvdA Den Haag.