Nieuws van politieke partijen over GroenLinks inzichtelijk

624 documenten

ChristenUnie en GroenLinks helpen bij vrijwilligersprobleem Voedselbank

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks Kampen 26-03-2020 15:13

https://kampen.christenunie.nl/k/n37467/news/view/1312105/631962/534c9f55c5aba2894e9b2b13cb4cf1fe02a241d6.jpgDe ChristenUnie en GroenLinks gaan de Voedselbank Kampen helpen door vrijwilligers te leveren die ook tijdens de coronacrisis de werkzaamheden kunnen voortzetten.

https://brugnieuws.nl/algemeen/christenunie-en-groenlinks-helpen-bij-vrijwilligersprobleem-voedselbank

Vraag naar sluiten voedselbank

PvdA PvdA GroenLinks Borne 23-03-2020 07:36

College, ‘De Voedselbank Midden Twente is er voor mensen die om uiteenlopende redenen zodanig in (financiële) problemen zijn geraakt, dat zij geen of onvoldoende geld hebben om voedsel te kopen’ (Openingszin Home-page voedselbankmiddentwente.nl) De Voedselbank Midden Twente heeft besloten om voorlopig de uitgifte van voedselpakketten aan deze kwetsbare mensen te staken. Voornaamste reden: de klanten niet willen blootstellen aan een mogelijke besmetting via de uitoefening van taken voor de Voedselbank. Inmiddels worden daarvoor op b.v. FaceBook heel handzame oplossingen aangedragen. GL/PvdA is vorige week vrijdag, zodra de beslissing van de Voedselbank bekend werd, in het eigen netwerk een actie gestart die erop gericht was politieke druk te generen om de Voedselbank zijn werk weer te laten opnemen, zodat de mensen die afhankelijk zijn van de voedselvoorziening van de Voedselbank geholpen worden. Tevens werd een verzoek tot herziening van de beslissing aan het Bestuur van de Voedselbank gericht. Deze pogingen hebben tot nu toe nog niet tot resultaat geleidt. Wel is duidelijk geworden dat elders Voedselbanken open blijven, waarbij allerlei creatieve oplossingen gevonden worden om de gevaren van corona-besmetting zo klein mogelijk te maken. Bovendien zijn er allerlei opties genoemd om menskracht buiten de kwetsbare leeftijd voor de uitgifte te genereren (MBO- en HBOstudenten, met name die in relevante studierichtingen, Rode Kruis). Voedselvoorziening is één van de door de regering genoemde cruciale functies in deze maatschappij. In het bijzonder geldt dat voor de voedselvoorziening aan de mensen die afhankelijk zijn van de uitgiften van de Voedselbank. Wethouder, Welke acties bent u van plan te ondernemen om deze kwetsbare groep mensen, in materiële dan wel financiële zin te ondersteunen, zodat ook zij zo goed mogelijk de corona-crisis doorkomen? Jan de Vries GroenLinks/PvdA Borne

Het bericht Vraag naar sluiten voedselbank verscheen eerst op PvdA Borne.

Vindt u het ook zonde dat zoveel reclamedrukwerk ongelezen wordt weggegooid? | Renkum

GroenLinks GroenLinks Renkum 23-03-2020 00:00

Veel folders en krantjes belanden ongelezen bij het oud papier. GroenLinks wil onnodig papierafval terugdringen. Gemeente Renkum gaat inwoners vragen naar hun mening over de JA/JA-sticker.  

GroenLinks is een groot voorstander van het verminderen van ongelezen reclamedrukwerk in de brievenbus. Wij willen in navolging van o.a. de gemeente Amsterdam en Utrecht de Ja/Ja sticker invoeren, wat betekent dat je alleen reclame in de brievenbus krijgt wanneer je deze sticker op de bus hebt. Voor Renkum zou dat een vermindering van bijna 400.000 kilo ongevraagd en ongelezen papier zijn. Raadslid Liselot Jansen vroeg het college om ook in Renkum het systeem met de JA/JA-sticker in te voeren.

De rechtbank heeft echter kort daarna besloten dat de Ja/Ja sticker in strijd is met de Europese regels voor persvrijheid. Direct invoeren blijkt op dit moment dus niet haalbaar. Het college zegt de bodemprocedure af te wachten en intussen bij onze inwoners te peilen wat zij de beste regeling vinden.  

De gemeente Rheden heeft voor een tussenoplossing gekozen: niemand krijgt standaard reclame, maar iedereen ontvangt nog wel de regionale weekbladen, en niet-commercieel drukwerk van verenigingen, politieke partijen en ideële organisaties. Men krijgt alléén reclame bij een Ja/Ja sticker. Het college ziet het Rhedense model wel zitten. GroenLinks wil liever helemaal geen ongevraagde post in de brievenbussen zonder sticker, ook geen kranten.

De gemeente Renkum legt de mogelijkheden voor aan het inwonerspanel Renkum Spreekt. Mede aan de hand van de uitkomsten wordt in het afvalbeleidsplan gekozen op welke manier Renkum hier voortaan mee omgaat.

 

Ben jij al lid van het inwonerspanel? Aanmelden kan eenvoudig op www.RenkumSpreekt.nl.

Download de volledige vragen en antwoorden onder dit bericht.

Coronavirus (COVID-19): actief van achter de geraniums | Breda

GroenLinks GroenLinks Breda 21-03-2020 00:00

Beste Bredanaars, beste afdelingsgenoten,

Om de verspreiding van het virus te voorkomen, verblijf ik nu al een week zoveel mogelijk achter de geraniums. Net als de meesten van jullie. Maar dat wil niet zeggen dat we als fractie de dingen in Breda niet meer volgen, of niets meer doen. Uiteraard hebben wij veel vragen en zorgen, en volgen wij wat de gemeente doet. En als jij vragen of zorgen hebt, moet je ons weten te vinden. Lees daarom verder als je wilt weten wat op dit moment onze insteek is, of vragen aan ons hebt.

Wij zijn ervan overtuigd dat we deze crisis zo goed mogelijk doorkomen als we het samen doen. We zien daarvoor in Breda al veel gebeuren. Doe jij mee?   

De mensen in de zorg, en andere vitale diensten, die nu volop aan de bak moeten, verdienen onze steun en een warm applaus. De mensen die door het virus een dierbare verliezen, wensen wij alle sterkte toe bij hun verlies. 

Nog nooit is onze Brabantse groet zo toepasselijk geweest als in deze tijd: houd oe goe!

Peter Bakker fractievoorzitter GroenLinks Breda

 

Onze insteek De rijksoverheid, het RIVM, de Veiligheidsregio, de gemeente Breda en andere instanties hebben op dit moment sterk het voortouw. We moeten goed beseffen dat we ons op onbekend terrein bevinden. De mensen die ervoor gestudeerd hebben, die meer kennis hebben van virusbestrijding, zijn nu onze gidsen. Het is terecht dat bij de vér gaande besluiten de kennis van experts steeds goed betrokken wordt. Het dagelijks bestuur van de gemeente Breda heeft in de afgelopen weken al veel gedaan, in beeld gebracht wat er speelt en nodig is, en daarover aan de raad gerapporteerd

 

Onze landelijk leider van GroenLinks, Jesse Klaver, vroeg zich een tijdje terug hardop af of Nederland nog wel op scorebord-politiek zit te wachten. Daar hebben veel mensen wat van gevonden. Maar op een moment als dit, is het zonneklaar: we moeten het samen doen, alle energie richten op het voorkomen van slachtoffers, het bestrijden van het virus, het indammen van de gevolgen. In plaats van de publiciteit opzoeken en elkaar vliegen afvangen.

 

Onze prioriteit één is het voorkomen van slachtoffers en het bestrijden van het virus. Het indammen van de grote gevolgen ervan. Ervoor zorgen dat de dingen die door móeten gaan, ook doorgaan op een veilige manier. En de dingen die door kúnnen gaan op een veilige en verantwoorde manier, de ruimte geven. Natuurlijk hebben wij als GroenLinks veel vragen en zorgen:

Is de informatieverstrekking voldoende, ook voor mensen die niet digitaal zijn aangesloten en voor mensen die niet zo goed zijn in het lezen van (Nederlandse) taal? Hoe zorgen we ervoor dat mensen weten waar ze terecht kunnen?

Worden kwetsbare groepen als dak- en thuislozen en vluchtelingen niet over het hoofd gezien? 

Gaat de zorg wel op een adequate manier door voor de mensen die zorg en aandacht het hardst nodig hebben, binnen de richtlijnen van de RIVM? Ontstaan er knelpunten?

Is er juist nu aandacht voor de bekende gevallen waar mensen thuis niet veilig zijn en huiselijk geweld op de loer ligt?

Is er zicht op het aantal gezinnen met schoolgaande kinderen dat geen beschikking heeft tot een tablet, laptop of internetverbinding? Kijkt de gemeente samen met scholen naar manieren om deze gezinnen te ondersteunen, zodat in Breda elk kind toegang heeft tot afstandsonderwijs?

Redden de scholen en ouders van kinderen in het Speciaal (voortgezet) onderwijs het wel in deze situatie, is daar meer aandacht van jeugdzorg nodig? 

Is er voldoende capaciteit om het toenemend aantal aanvragen voor de bijzondere bijstand op te vangen? Worden mensen nu vrijgesteld van de sollicitatieplicht en de tegenprestatie, zodat ze niet onnodig naar buiten hoeven?

Is de gemeente bereid ruimhartiger om te gaan met mensen die nu problemen hebben om hun gemeentelijke belastingen of andere verplichtingen aan de gemeente te betalen, of helemaal geen middelen hebben om dat te doen?

Is de gemeente in gesprek met woningcorporaties om voorlopig geen mensen uit huis te zetten?

Kunnen winkeliers en horeca-ondernemers ervoor kiezen om hun beperkt binnenkomende inkomsten vooral in te zetten voor het betalen van salarissen en in dienst houden van personeel in plaats van de pandhuur? Is de gemeente daarvoor in gesprek met pandeigenaren, bijvoorbeeld om binnen Breda tot een voorbeeld coulanceregeling te komen? Te voorkomen is dat weer een langdurige periode van leegstand ontstaat door een plotselinge, in principe tijdelijke volksgezondheidscrisis.

 

En zo veel meer. GroenLinks wil volgen wat de ontwikkeling op deze vraagstukken is. De beperkte gemeentelijke middelen vooral terecht laten komen bij de mensen die steun van de gemeente het hardste nodig hebben. Daarvoor is het nodig dat ook de gemeentelijke politiek weer verder op gang komt. Op een veilige en verantwoorde manier, binnen de richtlijnen van het RIVM. En op een manier die voor iedereen te volgen is. De ict biedt daarvoor veel mogelijkheden. Samen met andere fracties en de griffie willen wij daarvoor zo snel mogelijk vormen vinden. 

 

Vragen, zorgen of klachten? Zoek met vragen of klachten zoveel mogelijk rechtstreeks contact met de gemeente of de instantie die erover gaat. Zij moeten het doen. Het reguliere telefoonnummer 14076 en mailadres contact@breda.nl is ook de aangewezen toegang voor vragen rond de coronacrisis bij de gemeente. Blijf je zitten met zorgen of klachten die je onder de aandacht van onze fractie wilt brengen? Reageer dan naar fractie@groenlinksbreda.nl of zoek contact met een van onze fractieleden.

Solidariteit in tijden coronacrisis | Utrecht

GroenLinks GroenLinks Utrecht 20-03-2020 00:00

De coronacrisis heeft impact op ieders leven. Vooral ouderen en mensen met een slechte gezondheid lopen risico om ernstig ziek te worden. Veel zzp’ers, ondernemers, flexwerkers en uitzendkrachten zitten plotsklaps zonder inkomsten. Voedselbanken roepen om hulp, omdat hun magazijn leeg dreigt te raken. GroenLinks wil iedereen die door de crisis getroffen wordt veel sterkte wensen.

We hebben enorm veel waardering voor mensen die nu keihard werken in de zorg, het onderwijs of andere cruciale sectoren om de crisis te bestrijden. En bewondering voor de mooie initiatieven uit de stad om de meest kwetsbaren te helpen. Jongeren die hulp bieden aan ouderen. Ondernemers die ondanks de eigen moeilijke situatie voedsel doneren aan voedselbanken voor arme gezinnen. Geneeskunde studenten die passen op de kinderen van zorgpersoneel. In crisistijd laten we zien hoe hecht en solidair onze samenleving is. Dat we er niet alleen voor staan en er samen als stad doorheen gaan komen.

Hoe kun jij in Utrecht kwetsbare mensen helpen?

We roepen iedereen op om te doneren aan de voedselbank! Ondanks de vele donaties van de Utrechtse horeca blijft de nood de komende weken hoog voor 550 Utrechtse gezinnen. Tussen de horecadonaties zaten veel versproducten en de supermarkten zijn nog erg leeg. Er is met name behoefte aan houdbare producten.

Ook is er hulp nodig bij de daklozenopvang, omdat veel vrijwilligers zich helaas ziek moeten melden. Ben jij gezond en wil je graag helpen? Neem dan contact op met ons raadslid Marcel Vonk via m.vonk@raad.utrecht.nl, zodat hij je kan koppelen aan een organisatie die jouw hulp kan gebruiken. In het bijzonder is Toevlucht - de 24uurs opvang voor ongedocumenteerden - op zoek naar vrijwilligers. Deze groep is extra kwetsbaar in crisistijd, omdat zij niemand hebben om op terug te vallen. 

Niet iedereen heeft een sociaal vangnet en kan boodschappen laten bezorgen. Wil je iemand daarmee helpen of heb je zelf hulp nodig? Ga dan naar de website ‘Gewoon mensen die willen helpen’, meld je op Twitter met #coronahulp en #utrecht of sluit je aan bij een coronahulp Facebookgroep https://www.facebook.com/groups/579126309358406/.

Een overzicht van veel mooie Utrechtse lokale initiatieven vind je hier.

Wat doen wij en de gemeente Utrecht?

Wij staan in nauw contact met het stadsbestuur over alle coronamaatregelen. GroenLinks vindt het heel goed en belangrijk dat het stadsbestuur maatregelen neemt om juist zwakkere groepen te helpen. Een greep uit de maatregelen:

Versoepeling regels uitkeringen en betaling belastingen Extra noodopvang voor daklozen Wanneer nodig zal de gemeente de voedselbanken helpen Leenlaptops voor onderwijs voor kinderen en jongeren die deze thuis niet hebben Veel aandacht voor jeugdbescherming kwetsbare gezinnen Financiële steun culturele sector en ZZPers

In de raadsbrief kun je meer lezen over de maatregelen. Er zullen nog vele updates volgen!

Ben jij ZZP-er of zelfstandig ondernemer, woon je in Utrecht en kom je door de coronacrisis in geldproblemen? Dan kun je vanaf nu bij de gemeente bijstand aanvragen voor de tijdelijke soepele regeling. Meer informatie en aanvragen via deze link.

Vragen?

Tot 7 april zijn alle geplande vergaderingen van de gemeenteraad afgelast en werkt iedereen vanuit huis. Voor vragen kun je ons mailen op groenlinks@raad.utrecht.nl of direct een berichtje sturen naar een van onze raadsleden.

Zou jij graag even met een raadslid willen praten? Over je zorgen, goede ideeën voor de stad of gewoon omdat je even iets kwijt wil? Dat kan. Ons raadslid Floor de Koning houdt een virtueel spreekuur via Zoom, Skype of telefoon. Het stadhuis is dicht, maar we vinden het belangrijk om met Utrechters in gesprek te blijven. Juist nu. Plan hier je afspraak.  

 

* Deze pagina wordt regelmatig geüpdate met de laatste ontwikkelingen *

 

 

Andere tijden: het leven op zijn kop | Noordwijk

GroenLinks GroenLinks Noordwijk 19-03-2020 00:00

Het leven in de hele wereld staat op zijn kop door het coronavirus Covid-19. Bijeenkomsten en activiteiten zijn afgelast en heel veel mensen maken zich grote zorgen. Maar er worden ook veel mooie initiatieven ontwikkeld om kwetsbare mensen te helpen. 

Alle mensen die in de zorg werkzaam zijn verdienen – naast iedereen die nu voor de samenleving aan het werk is – in de eerste plaats al onze steun en waardering. Want zij staan het meest vooraan in de strijd tegen het virus en dichtbij de kwetsbaren in onze samenleving: zieken, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en ouderen.

We roepen dan ook iedereen op om hen bij hun werk te steunen. Moreel en met alle andere mogelijke middelen. Maar ook door de door overheid en de zorginstellingen afgekondigde maatregelen zonder morren na te leven. Zodat deze helden hun werk kunnen doen. Voor de kwetsbaren en voor het algemeen belang!

Of we het leuk vinden of niet, de tijden vereisen dat we ons leven nu even moeten aanpassen. We hebben alle vertrouwen in de manier waarop de Nederlandse regering deze omvangrijke crisis nu aanpakt. Dit vertrouwen schenken we ook graag aan ons gemeentebestuur.

Laten we samen en, met vanzelfsprekend enige fysieke afstand, schouder aan schouder er alles aan doen om deze crisis tegemoet te treden en tot een goed einde te brengen!

 

INITIATIEVEN IN TIJDEN VAN COVID-19

Er is een groot aantal initiatieven ontwikkeld om mensen te helpen of een hart onder de riem te steken. Een kleine selectie:

Woonzorgcentrum Jeroen Marente

In verband met de corona crisis kunnen de bewoners van Jeroen geen bezoek meer ontvangen. Om dit leed wat te verzachten kunnen kinderen, en iedereen die dat wil, de bewoners verblijden met een leuke tekening of brief. Je kunt ‘m opsturen, maar ook neerleggen in een speciale mand bij de hoofdingang aan de Raadhuisstraat. De medewerkers van Jeroen zorgen dan dat de tekeningen en brieven bij de bewoners terecht komen.

GEWOONMENSENDIEMENSENWILLENHELPEN

Onder het motto ‘Samen zijn we allemaal’ probeert dit platform zoveel mogelijk mensen te betrekken en bereiken. Voor mensen die via digitale media moeilijker te bereiken zijn kun je op de website burenbriefjes en posters downloaden. Om te af te drukken en in je directe omgeving te verspreiden.

Ready2Help van het Rode Kruis 

Het Rode Kruis zet haar netwerk van burgerhulpverleners Ready2Help in. In heel Nederland komen zij in actie om de meeste kwetsbare mensen te informeren hoe zij zich kunnen beschermen tegen het coronavirus. Mensen met een beperkt sociaal netwerk hebben nu extra hulp nodig. Wil jij ook helpen? Klik hier.

Amnesty International

Als je toch thuis moet blijven vanwege het virus heb je misschien tijd over om iets te leren. In deze tijden waarin iedereen gevraagd wordt wat sociale afstand te bewaren biedt Amnesty International een aantal gratis online cursussen Mensenrechten. Een mooie gelegenheid om wat extra kennis op te doen wellicht.

Andere initiatieven en ideeën

Het is onmogelijk om hier alle initiatieven te noemen. Weet jij nog andere? Vertel het ons, dan zorgen wij dat ze via onze sociale media ook meer bekendheid krijgen: noordwijk@groenlinks.nl

LEESTIP

Albert Camus - De Pest

In deze roman uit 1947 wordt de Algerijnse stad Oran belaagd door de pest. Camus beschrijft fraai de opeenvolgende reacties van de bevolking tijdens de diverse stadia van de epidemie: van aanvankelijke onverschilligheid, naar ontkenning, bestrijding en ten slotte berusting.

De verschillende karakters in het boek zijn nu op veel plekken om ons heen herkenbaar. Mensen die het virus bagatelliseren, mensen die hun sociale verantwoordelijkheid nemen, egoïstische mensen, mensen die kwaad zijn dat de overheid niet eerder en harder ingrijpt, mensen die alleen iets doen of laten als de overheid het hun expliciet gebiedt. Een ‘meeslepende vertelling over moed en vastberadenheid en de broosheid van het menselijk bestaan.’

Najaar 2019 is er bij De Bezige Bij een nieuwe Nederlandse vertaling verschenen. In de winkel én online te koop bij de lokale boekhandel.

***

Bijeenkomsten GroenLinks Noordwijk geannuleerd

In heel Nederland gaan, in elk geval t/m 6 april, bijeenkomsten niet door. Dit geldt ook voor de activiteiten van GroenLinks Noordwijk. Voor de voor 6 april geplande Algemene Ledenvergadering wordt, wanneer dat weer mogelijk is, zo snel mogelijk een nieuwe datum gezocht. Ook Expeditie Noordvoort van 28 maart gaat vooralsnog niet door. We kijken te zijner tijd of we een alternatieve datum kunnen vinden. Ook alle raads-, fractie- en bestuursvergaderingen zijn geannuleerd. Voor vragen zijn we bereikbaar via noordwijk@groenlinks.nl

Visie op Schulddienstverlening; toegankelijk, slim en eerlijk | Arnhem

GroenLinks GroenLinks PvdA Arnhem 15-03-2020 00:00

Afgelopen woensdag 11 maart 2020 is de visie op schulddienstverlening vastgelegd in de gemeenteraad. De Arnhemse schulddienstverlening is wat GroenLinks betreft toegankelijk, slim en eerlijk. Gemeenteraadslid Marie José Navis: “Schulden brengen een hoop stress met zich mee, dan is het belangrijk dat je snel geholpen wordt en je samen snel kan bepalen welk traject de beste perspectieven biedt.”

Wat is een visie op Schulddienstverlening?

De gemeente is verantwoordelijk voor het invullen van de schulddienstverlening. Daarom is het belangrijk dat het college en de gemeenteraad goede afspraken maken over hoe die dienstverlening eruit komt te zien. Daarom heeft het college een visie opgesteld waarin zij beschrijven hoe zij denken dat de Arnhemse Schulddienstverlening eruit moet komen te zien. De laatste visie dateerde uit 2011, daarna heeft de visie steeds een update gekregen.

Waarom is een visie nodig?

Met een duidelijke visie kun je goede afspraken maken met partners uit de stad. Arnhemmers met schulden moeten worden geholpen en daar worden wijkcoaches en andere hulpverleners veelvuldig bij betrokken. Omdat er verschillende soorten schulden zijn en mensen met schulden snel geholpen moeten worden, moeten wijkcoaches en andere hulpverleners goed geïnformeerd zijn. Daarnaast moeten Arnhemmers goed weten met welke vragen over financiën of hulp bij schulden zij terecht kunnen, zodat schulden niet oplopen. Dat vraagt om een duidelijke visie van het bestuur van de stad.

Wat wil GroenLinks?

GroenLinks vindt het belangrijk dat mensen bij schulden snel geholpen worden (ongeacht de hoogte van jouw schuld). We willen dat er ruimte is voor aanpak die bij jouw persoonlijke leven past en dat de professional de ruimte krijgt om snel te handelen. Daarnaast wil GroenLinks dat Arnhemmers duurzaam uitstromen uit hun schulden zodat zij de hun leven weer verder op kunnen bouwen, zonder snel weer in de financiële problemen te komen.

Wat heeft GroenLinks voorgesteld om te veranderen?

Een goede Arnhemse schulddienstverlening heeft wat GroenLinks betreft 3 kernmerken: toegankelijk, slim en eerlijk.

Toegankelijk

GroenLinks heeft voorgesteld om ‘toegankelijkheid’ als uitgangspunt toe te voegen aan de visie. Dat voorstel klinkt misschien wat abstract, maar wij vinden het belangrijk dat wanneer je schulden hebt je snel geholpen wordt, dat je weet waar je aan toe bent als je met een hulpverleningstraject gaat starten en dat je nooit op een wachtlijst komt te staan. Daarnaast willen wij dat er op een duidelijke manier met jou gecommuniceerd wordt. Ongeacht jouw taalniveau.

Het voorstel van GroenLinks snijdt aan twee kanten. Want niet alleen word jij sneller, beter en duidelijker geholpen, maar hulpverleners worden hierdoor beter voorzien van informatie door de gemeente en andere partners. Bovendien kunnen zij jou hierdoor sneller uitleggen waar je aan toe bent en jou eventueel helpen met een volgende stap. En dat werkt niet alleen stress verlagend, maar ook werkdruk verlagend.  Op die manier helpen wij jou en onze hulpverleners.

Slim

GroenLinks wil een slimmere schulddienstverlening en daarom hebben we samen met de PvdA de motie over Mobility Mentoring ingediend. Mobility Mentoring is een hulpverleningsmethode die ontwikkeld is in samenwerking met Havard University, en recentelijk is opgepakt door het Utrechtse Platform 31 en verschillende gemeentes. Mobility Mentoring is een methode die uit gaat van hersenprocessen die mogelijk beschadigd zijn door de stress. Als je altijd in de overlevingstand zit door te weinig geld, dan is plannen en doelen stellen erg moeilijk. De methode Mobility Mentoring helpt jou om die vaardigheden stap voor stap opnieuw aan te leren.

Je snapt natuurlijk wel dat GroenLinks ook graag ziet dat we in Arnhem gaan bekijken of deze methode voor de Arnhemmers werkt. Daarom vraagt de motie om een onderzoek en een plan voor de hele stad. Maar wisten jullie al dat er in de Geitenkamp een kleine proef wordt gedraaid met deze methode?

Eerlijk

GroenLinks vindt ook dat in de uitvoering van de visie eerlijker kan. En daarom hebben wij samen met de SP een motie ingediend die de kostendelersnorm eerlijker moet maken. Sinds 1 januari 2015 geldt de kostendelersnorm voor mensen met een bijstandsuitkering. Hierdoor worden mensen met een bijstandsuitkering gekort op hun uitkering als zij iemand in huis nemen. De verwachting van het kabinet was dat wanneer een mensen met een bijstandsuitkering een ander in huis neemt, deze ander in staat is bij te dragen aan het totale inkomen van het huishouden. Maar dat is helaas lang niet altijd het geval. GroenLinks wilde deze maatregel in 2015 al beperken. Want door de kostendelersnorm worden mensen die juist andere willen helpen hiervoor financieel gestraft. Dat kan volgens GroenLinks niet de bedoeling zijn, want de kostendelersnorm treft vooral mensen in de laagste inkomensklassen. Dit past wat ons betreft niet in het Arnhemse schulddienstverleningsbeleid.

Goed idee! Maar is het gelukt?

Jazeker! De drie voorstellen zijn alle drie aangenomen en worden meegenomen in de visie en/of de uitvoering.

Sociale draaideur

SP SP Partij voor de Vrijheid GroenLinks CDA PvdA Assen 10-03-2020 10:27

Over een jaar zijn er nieuwe Tweede Kamer verkiezingen. Het is nu al te merken. Er is wat meer reuring binnenskamers in het Torentje, de coalitiepartijen slaan al aan het profileren. Ook de oppositie is aan het messen slijpen. De rechter vleugel speelt tot nu toe de bekende melodie. Op links is er veel meer te melden. Er gaan stemmen op voor nog meer samenwerking, zelfs fusie, waarbij vooral Groen Links en PvdA worden genoemd als mogelijke partners. Is de SP nog te links voor de voorheen sociaal liberalen? Het is opvallend dat de PvdA voor de verkiezingen als SP light in de spotlights kwam, maar in de Rutte-kabinetten ruimhartig steun heeft geboden aan de uitvoering van puur neoliberaal beleid. Deze week stapten enkele PvdA partijprominenten door de draaideur en kwamen er  in een rood sociaal boetekleedje weer uit. Men had grote fouten gemaakt. Zo hadden de sociale werkplaatsen niet op slot gezet moeten worden, het leenstelsel was fout, de verhoging van de AOW te snel, de bezuinigingen te ingrijpend, kortom, men was te "wild" bezig geweest en moest weer terug naar de sociaal democratische roots. Ja, inderdaad, men was wel erg "wild" enthousiast geweest over de zegeningen van de  vrije markteconomie. Maar ingegeven door het desastreuze zetelverlies bij de vorige verkiezingen en de onrust en chaos binnen de publieke sector is dat enthousiasme flink bekoeld.

Nu is de vraag of wij als socialisten erg blij moeten zijn met deze boetedoeningen. Natuurlijk, we krijgen wèèr achteraf gelijk, dat is fijn voor ons ego, maar daar kopen we electoraal niks voor is uit eerdere verkiezingen wel gebleken. Zolang het tot een goede samenwerking leidt in de linkse oppositie is dat mooi natuurlijk, maar wat als er weer coalitie onderhandelingen komen?. Ligt de PvdA bijl dan al weer klaar bij die nu plots weer gekoesterde sociale wortels? Want hoe sterk is de sociaal liberale vleugel nog binnen die partij en was Asscher niet mede verantwoordelijk als vice-premier? Zicht op regeringsdeelname maakt alles weer anders. Wat dat betreft speelt politiek opportunisme een grote rol. Neem bijvoorbeeld het CDA en hun samenwerking destijds met de PVV en nu weer met FvD in Brabant. De ruk naar rechts van Groen Links onder Van Halsema. We kunnen zelfs uit eigen ervaring spreken. Wie herinnert zich de AOW- draai van de SP nog in de verkiezingsstrijd? Het is mooi dat links momenteel op veel onderwerpen  elkaar kan vinden, maar houdt als het er op aankomt die draaideur heel goed in de gaten.

Zie ook: Jelle Hofstra

Penningmeester Valérie Verheggen | Oldambt

GroenLinks GroenLinks Oldambt 09-03-2020 00:00

Tijdens de laatste ALV werd Valérie Verheggen gekozen als bestuurslid. Vol enthousiasme neemt zij de rol van Penningmeester op zich en wil graag actief meedoen met activiteiten en helpen met de organisatie daarvan. Ze hoopt met andere leden "samen te werken aan een groene/duurzame en sociale toekomst".

Even voorstellen Mijn naam is Valérie Verheggen, ik ben 20 jaar en woon in Winschoten. Ik studeer Bestuurskunde aan de Noordelijke Hogeschool van Leeuwarden en ik zit  in het tweede jaar van mijn studie. Wat ik tijdens mijn studie leer zou ik graag willen toepassen in de praktijk en daarom heb ik ook besloten om mij in te zetten voor GroenLinks in het Oldambt. In de functie van penningmeester wil ik graag meer ervaring en kennis opdoen binnen GroenLinks.

Ik ben enthousiast en kan als penningmeester mijn bijdrage leveren aan GroenLinks want ik wil graag actief participeren in de politiek. Tevens vind ik het leuk om te plannen en activiteiten te organiseren. Ik neem graag initiatief maar vind het ook prima om taken uit te voeren die anderen me geven.

Verder wil ik dat iedereen zich natuurlijk welkom en op z’n gemak gaat voelen bij GroenLinks in het Oldambt, dus ik wil me inzetten om de partij toegankelijk te houden voor iedereen. En het is natuurlijk mooi meegenomen als meer mensen GroenLinks in het Oldambt leren kennen en weten waar we voor staan, dus daar wil ik ook aan meewerken.

Het lijkt mij super om de mensen binnen de partij te leren kennen en samen te werken aan een groene/duurzame en sociale toekomst!

 

Met vriendelijke groet,

Valérie Verheggen

Rowdy van der Veen neemt initiatief tot breed overleg modelspoormuseum | Súdwest-Fryslân

GroenLinks GroenLinks Súdwest-Fryslân 04-03-2020 00:00

Het Nationaal Modelspoormuseum, dat nu gevestigd is in het stationsgebouw van Sneek, weet al enige tijd dat het binnenkort moet verhuizen, omdat het stationsgebouw niet langer (geheel) beschikbaar zal zijn.

De afgelopen tijd is druk gezocht naar een locatie in de binnenstad, maar deze was tot nu toe nog niet gevonden. Locaties waren vaak te klein, te duur of er moest voor teveel geld aan verbouwd worden. Het bestuur van het museum had daarom aan het college gevraagd of het museum tijdelijk naar industrieterrein de Hemmen mocht verhuizen. Ze wilden daar voor vijf jaar naartoe en ondertussen kijken naar andere opties.

Het college heeft aangegeven dat het niet conform de detailhandelsstructuurvisie is, dat een museum zich vestigt op het industrieterrein, ook al is het maar tijdelijk. Daarop heeft het museumbestuur zich tot de gemeenteraad gericht en gevraagd of de raad alsnog deze uitzondering wilde toestaan.

Ondertussen kwamen mensen van de Vereniging Ondernemend Sneek, de VOS, bij alle fracties langs.

Afgelopen donderdag 20 februari waren ze bij onze fractie en gaven aan dat er misschien toch mogelijkheden zijn om het museum in de binnenstad te houden.

Maar het plan van een aantal fracties was tijdens de raadsvergadering van 27 februari een motie in te dienen met als doel het museum toe te staan te verhuizen. Dit was helemaal conform de vraag van het museum aan de meeste raadsfracties. Als die motie het zou halen, dan zou het museum mogelijk kunnen verhuizen. Als de motie het niet zou halen, dan zou het museum sowieso niet mogen verhuizen.

Daarom ben ik vrijdag 20 februari druk bezig geweest om een spoedoverleg tussen het museumbestuur en de VOS te organiseren. Met wat hulp van raadslid Harmen de Wind is dat gelukt en er is de maandag erop volgend een overleg geweest tussen de VOS, het museum en enkele raadsleden. Het gesprek kwam wat stroef op gang, logischerwijs, maar was uiteindelijk positief. Er zijn afspraken gemaakt tussen het museum en de VOS om op korte termijn alle cijfers en berekeningen met elkaar door te nemen en te kijken wat er toch mogelijk is in de binnenstad.

GroenLinks wil graag het museum behouden voor onze gemeente. De binnenstad van Sneek is de aangewezen locatie. Als daar mogelijkheden zijn, dan heeft dat onze voorkeur. We zijn daarom blij dat de VOS en het museum nu in goed overleg zijn om te kijken naar de mogelijkheden.