Nieuws van politieke partijen over GroenLinks inzichtelijk

586 documenten

Nieuwjaarsspeech René Karens | Schiedam

GroenLinks GroenLinks Schiedam 13-01-2020 00:00

Wonen, armoede, bomen, slechte lucht en vuurwerk: een aantal onderwerpen die in 2019 voorbijkwamen en ook in 2020 onze speciale aandacht zullen hebben. Fractievoorzitter René Karens hield de onderstaande speech gisteren bij de drukbezochte nieuwjaarsborrel van GroenLinks Schiedam. Een prachtig 2020 gewenst!

“René, wil je namens de fractie even terugblikken op 2019 en vooruitblikken op 2020?”. Dat klinkt als een makkelijke vraag, maar aangevuld met “het mag 5 minuten duren” en “dan word je live uitgezonden op Facebook”  wordt ie ineens een stuk ingewikkelder. Want man man man, wat zijn er veel grote en kleine onderwerpen langsgekomen afgelopen jaar. En wat staan er veel dingen op de planning voor 2020. Maar goed, ga dus geen uitputtend overzicht geven. Ik neem aan dat jullie dat allemaal ook wel trouw volgen... Laat ik het deze 5 minuten eens hebben over wat nieuwsberichten over Schiedam die we de afgelopen periode voorbij zagen komen. 

 

Vaak voerden we een of ander lijstje aan. Niet altijd de lijstjes die we willen aanvoeren trouwens: Schiedam is populair, dat is goed nieuws. Het imago van Schiedam wordt, terecht, steeds beter. We hebben ook heel veel te bieden, het is mooi dat meer mensen dat gaan zien. Dat leidt er echter wel toe dat de huizenprijzen hier inmiddels het hardst stijgen van de hele regio. Dat is minder goed nieuws, zeker voor de woningzoekenden voor wie kopen al bijna een illusie was. Het is daarom goed dat er komend jaar in de Raad een nieuwe Woonvisie wordt vastgesteld én dat Schiedam hard bezig is om meer te laten bouwen. 

 

Een ander nieuwsbericht ging over de slechte lucht in Schiedam. Echt nieuws was dat niet; in het Actieplan Lucht en Geluid van Jeroen uit 2019 staat dit ook al. En worden maatregelen getroffen om hier de komende jaren iets aan te doen. En die zijn hard nodig. Maandag tekent Jeroen daarom namens Schiedam het schoneluchtakkoord waarmee het rijk, provincie en gemeenten de luchtvervuiling in 10 jaar willen halveren. 

 

Hieraan gerelateerd kregen we pas het bericht dat in Schiedam relatief weinig bomen staan, 0.6 per inwoner. Ook dat was voor GroenLinksers misschien niet heel nieuwswaardig, niet voor niets zetten we ons al lang in voor meer groen en bomen in de stad. Positief aan dit bericht is echter dat we, gelukkig, niet meer de enige partij zijn die zich inzet voor bomen. En komend jaar komt er in elk geval een nieuwe groenvisie en een inrichtingsplan voor het tunneldak op de A4, zodat ook daar eindelijk de beloofde bomen gaan komen. 

 

Deze periode gaat het in de Raad veel over armoede en schulden. En ook op dat gebied staat Schiedam er minder fraai op dan we zouden willen. Te veel mensen, en zeker veel te veel kinderen, leven in Schiedam in armoede of met problematische schulden. De komende weken en maanden zal de aanpak die het College voorstelt worden besproken in de Raad. Die aanpak zet vooral in op preventie, en dat is goed. Maar het is aan ons om te zorgen dat ook de ondersteuning van mensen voor wie preventie te laat komt behouden blijft. 

 

Zomaar wat onderwerpen waarmee Schiedam zich, soms positief maar vaak negatief, onderscheidt. En allemaal onderwerpen die duidelijk maken dat Schiedam nog wel wat meer GroenLinks zou kunnen gebruiken. Om Schiedam met zoveel mogelijk mensen mooier en beter te maken. Daar zullen wij ons in de Raad ook komend jaar weer voor inzetten. En in deze periode zien we waar dat toe kan leiden: jarenlang was GroenLinks in veel gemeenteraden ‘gekke henkie’ omdat we pleitten voor een verbod op vuurwerk. Maar nu, na een jaarwisseling die eigenlijk niet heel veel anders was dan die van de afgelopen jaren, lijkt ineens het tij gekeerd. Een ruime meerderheid van de bevolking steunt een vuurwerkverbod en de politieke partijen volgen dit voorbeeld. Maar pas op, je ziet nu alweer hoe politiek kan werken: in plaats van een echte oplossing in de vorm van een algeheel verbod wordt in Den Haag nu gesproken over een ‘beperkt verbod’, op knalvuurwerk en pijlen. Los van het feit dat hiermee slechts 15% van het vuurwerk, en daarmee 15% van de vervuiling en overlast voor dier en mens wordt verholpen, is het natuurlijk ook niet te handhaven. Daarom zullen wij, ook hier in de gemeenteraad, pleiten voor een volledig afsteekverbod bij de komende jaarwisseling.  

 

Maar GroenLinks Schiedam is meer dan de fractie. En om GroenLinks in Schiedam vooruit te helpen hebben we ook jullie hulp komend jaar nodig. Nee, er zijn nog geen verkiezingen. Maar als die er komend jaar zouden zijn, zouden we wat mij betreft nog niet goed genoeg voorbereid zijn. Dat kost tijd. Tijd om mensen te enthousiasmeren om mee te denken, mee te doen en mee te helpen. Met de fractie, met het bestuur en met de campagne. Laten we bijvoorbeeld zorgen dat we volgend jaar op onze nieuwjaarsreceptie met nóg veel meer actieve mensen staan dan nu. Laten we zorgen dat we komend jaar nog vaker zichtbaar zijn in de stad. Zodat iedereen in Schiedam weet dat je voor een groen, sociaal en open Schiedam toch echt bij GroenLinks moet zijn. 

 

Met welk doel? Niet perse dat GroenLinks Schiedam zo groot mogelijk wordt. Maar dat we daardoor over een paar jaar vaker in het nieuws zijn als de positieve uitzondering. Het mooie voorbeeld voor andere steden. En daaraan kan iedereen morgen al beginnen bijdragen. En dat lijkt me een uitstekend voornemen om dit jaar mee te starten en dit praatje mee af te sluiten. Op een mooi 2020.

 

 

Wijkgerichte aanpak in Korte Akkeren

D66 D66 GroenLinks Partij voor de Dieren Gouda 25-12-2019 07:57

In het AD van 20 december staat dat de gemeente in oktober is begonnen met de Wijkgerichte aanpak in Korte Akkeren. Die aanpak komt erop neer dat een breed scala aan overheidsdiensten hun fraudesignalen delen met de gemeente en dat de gemeente Gouda die signalen samenvoegt en vervolgens regie voert over de actie die wordt ondernomen. D66 Gouda heeft vragen bij deze zware vorm van handhaven en wij hebben het initiatief genomen om samen met Groen Links, Partij voor de Dieren en Gouda’s 50+ nadere informatie te vragen aan het college. Informatie die we ook hebben ontvangen.

D66 Gouda heeft er geen moeite mee om in het geval van een individuele verdenking van fraude, criminaliteit en/of ondermijnende activiteiten informatie te stapelen van verschillende overheidsdiensten. Tegelijkertijd kent de methode waarmee nu wordt gewerkt wel twee zorgpunten. Ten eerste stapelt het ICT systeem de fraudesignalen op postcode en huisnummer en niet op een unieke aan het individu te koppelen sleutel, zoals het BSN-nummer.

Juristen hebben een bodemprocedure aangespannen over een ander systeem, SYRI, dat van dezelfde niet-persoonsgebonden methode van fraudeonderzoek gebruik maakt. Wij hebben onze zorgen hierover gedeeld met het college van B&W. Mocht de rechter besluiten dat dit geen juiste manier is om fraudeonderzoek te doen, (de uitspraak is eind januari 2020) dan zullen wij verder in gesprek gaan met het college over de overeenkomsten van de gebruikte methode met SYRI.

Ten tweede vragen wij ons af of de koppeling tussen fraudebestrijding aan de éne kant en zorgverlening aan de andere kant wel zuiver is. Wij vinden het zeer ongemakkelijk dat de gemeente een huishouden binnenkomt om fraude te onderzoeken en dat tegelijkertijd gekeken wordt naar zorgmijding en onderbenutting van voorzieningen. Is het per definitie gek als je geen gebruik (meer) wenst te maken van de toeslagen van het rijk of voorzieningen en/of zorg van de gemeente? Als je dan tegelijkertijd én wordt onderzocht op fraude en de gemeente biedt je hulp aan: hoe sterk moet je dan wel niet in je schoenen staan om een hulpaanbod op andere terreinen te weigeren of niet te accepteren? D66 Gouda vraagt zich af of de gemeente dit mag doen, op basis van de SUWI wetgeving die stelt dat alleen de noodzakelijke informatie verzameld mag worden voor fraudeonderzoek.

Tijdens de raadsbehandeling van deze onderzoeksmethode bleek een overgrote meerderheid van de raad voor het hanteren van deze methode te zijn. D66 wacht, zoals gezegd, op de uitspraak in de bodemprocedure rondom SYRI en wij zullen dan naar bevind van zaken handelen.

Hulp aan de voedselbank Zoetermeer | Zoetermeer

GroenLinks GroenLinks Zoetermeer 22-12-2019 00:00

GroenLinks draagt tijdens de feestdagen graag een steentje bij aan mensen die door welke reden dan ook het minder breed hebben. Daarom gaan we aan de slag bij de Voedselbank. In overleg hebben we een tweetal dagen bepaald waarop de voedselbank graag wat extra handjes zou hebben (de eerste is reeds geweest).

Op 27 december zijn er vrijwilligers nodig van 09.30 tot 17.00 (mag ook een dagdeel). Er worden dan goederen op pallets klaargezet die naar de zes uitgiftepunten gaan. Het transport daarvan start rond 11.00. Verder kunnen op die vrijdag de uitdeelpunten mogelijk hulp gebruiken, omdat er dan kratten gevuld moeten worden. Er is in ieder geval ruimte bij uitgiftepunt Ichthuskerk voor één persoon vanaf 14.30 uur (misschien vanaf 13.00 uur).

Aanmelden kan via Klaas Dijkhuis. Je hoort van hem hoe laat je waar verwacht wordt. Mocht het niet lukken om tijd vrij te maken, dan kan je ook financieel bijdragen: Doneren.  Met elkaar gaan we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen van deze feestdagen kunnen genieten!

Graag in de omschrijving vermelden GL2019. Inmiddels zijn er al enkele giften overgemaakt. Wie volgt?

Cameratoezicht en privacy, drie misverstanden anno 2020 | Arnhem

GroenLinks GroenLinks Arnhem 19-12-2019 00:00

Ondanks de oproep van GroenLinks om privacy zwaarder te wegen, besloot een meerderheid van de gemeenteraad flexibel cameratoezicht toe te staan. Het grondrecht privacy komt steeds vaker onder druk te staan, daarom is het belangrijk om een aantal misverstanden op te helderen.

“Privacy is een onderwerp dat regelmatig voorbijkomt. Dat Google alles van ons weet, dat vinden we misschien wat vreemd, maar in de huidige maatschappij zal het er wel bij horen.” Zo schetst raadslid Joël van der Loo een beeld dat de meeste mensen vast herkennen.

De meeste mensen hebben een vaak nonchalante houding als het over hun privacy gaat, dat is ook helemaal niet erg. Maar steeds vaker ontstaat er het sentiment dat men niets te verbergen zou hebben en dat bescherming van privacy daarom overbodig zou zijn. Een groot misverstand en één die grote gevolgen kan hebben.

Het gevaar van dit misverstand schuilt in het idee dat als je je aan de regels houdt er dus geen gevolgen zullen zijn op het moment dat overheden meekijken. “Ik doe niets dat niet mag, dus ik heb niets te verbergen” is dan de conclusie. Dat zou betekenen dat iedereen die wel iets te verbergen heeft, iets heeft gedaan dat niet mag en dat het beschermen van privacy alleen in het voordeel van criminelen werkt.

Cameratoezicht en het misverstand over privacy anno 2020 | Arnhem

GroenLinks GroenLinks Arnhem 19-12-2019 00:00

Ondanks de oproep van GroenLinks om privacy zwaarder te wegen, besloot een meerderheid van de gemeenteraad flexibel cameratoezicht toe te staan. Het grondrecht privacy komt steeds vaker onder druk te staan, daarom is het belangrijk om een aantal misverstanden op te helderen.

“Privacy is een onderwerp dat regelmatig voorbijkomt. Dat Google alles van ons weet, dat vinden we misschien wat vreemd, maar in de huidige maatschappij zal het er wel bij horen.” Zo schetst raadslid Joël van der Loo een beeld dat de meeste mensen vast herkennen.

De meeste mensen hebben een vaak nonchalante houding als het over hun privacy gaat, dat is ook helemaal niet erg. Maar steeds vaker ontstaat er het sentiment dat men niets te verbergen zou hebben en dat bescherming van privacy daarom overbodig zou zijn. Een groot misverstand en één die grote gevolgen kan hebben.

Het gevaar van dit misverstand schuilt in het idee dat als je je aan de regels houdt er dus geen gevolgen zullen zijn op het moment dat overheden meekijken. “Ik doe niets dat niet mag, dus ik heb niets te verbergen” is dan de conclusie. Dat zou betekenen dat iedereen die wel iets te verbergen heeft, iets heeft gedaan dat niet mag en dat het beschermen van privacy alleen in het voordeel van criminelen werkt.

Arnhem scheldt schulden van inwoners met schulden in één klap kwijt! | Arnhem

GroenLinks GroenLinks Arnhem 19-12-2019 00:00

Goed nieuws! Arnhem scheldt schulden van inwoners met schulden in één klap kwijt! Raadslid Marie José Navis: "GroenLinks wilde dat de gemeente Arnhem meer dan goede voornemens bedacht voor 2020. Want inwoners met schulden hebben hulp nodig, niet nog meer schulden. Daarom dienden wij afgelopen jaar de motie ‘meer schulden voorkomen’ in samen met andere partijen. Hierdoor scheldt de gemeente Arnhem per 2020 voor vele Arnhemmers schulden kwijt. Op die manier begint het jaar voor vele Arnhemmers met minder stress en meer ruimte voor oplossingen!"

Op dit moment staan er nog 1.145 vorderingen uit. Die worden met het nieuwe beleid dat in 2020 kwijtgescholden. Dit betreft in totaal 2,3 miljoen euro. De nieuwe regels richting op mensen die na 3 jaar nog geen niet van hun schulden af kunnen komen. Daarnaast richt de nieuwe aanpak zich op een oplossing om onnodige schulden verder op te laten lopen en dus meer schulden te voorkomen.

Dat houdt ook in dat de gemeente Arnhem bij nieuwe schulden passende hulp biedt in vorm van een betalingsregeling of meer ruimte om de schulden af te betalen.

Daarnaast verzoekt onze motie ook om een maatregel die ervoor moet zorgen dat mensen bij een bijstandsuitkering 95 procent overhouden als hun schuld bij de gemeente daarmee wordt verrekend. Op dit moment hanteert de gemeente Arnhem nog een norm van 92,5 procent. Dat zal in 2020 dus ook veranderen! En daarmee lopen wij voor op landelijk beleid dat naar verwachting pas in 2021 de praktijk wordt.

Ook worden de incassokosten verlaagd. Op dit moment zijn incassokosten een percentage van de opgelopen schuld. Deze kosten kunnen oplopen tot 700 euro, maar zal in het nieuwe beleid niet meer dan 75 euro bedragen. Daarnaast brengt de gemeente Arnhem volgend jaar geen wettelijke rente meer in rekening over de schulden.

Activiteiten 2020

PvdA PvdA GroenLinks Partij voor de Dieren Gouda 18-12-2019 08:38

Partijgenoten,

2019 is bijna ten einde. De feestdagen komen met rassenschreden dichterbij. Dit moment van het jaar staat eigenlijk altijd in het teken van terugkijken. Maar in deze mailing wil ik vooral vooruitkijken. Oók in 2020 organiseren we de nodige activiteiten die we hierbij onder de aandacht willen brengen:

De nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op zaterdag 11 januari van 16.00 tot 19.00 uur (inloop vanaf 15.45 uur). Tijdens deze bijeenkomst zullen onze wethouder (Rogier Tetteroo), fractievoorzitter (Mohammed Mohandis) en ondergetekende een nieuwjaarstoespraak verzorgen. Daarnaast spelen we natuurlijk de jaarlijkse quiz. Dit jaar is Gerrit Schinkel één van de bedenkers van deze quiz, een gedegen voorbereiding is dus gewenst… Op donderdagavond 6 februari vindt de Goudse klimaat-battle plaats. De bijeenkomst wordt georganiseerd door vier Goudse partijen: Partij voor de Dieren, PvdA, SP en GroenLinks in samenwerking met de Mandeville Academy en de Chocoladefabriek. De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen en de toegang is gratis. Dit evenement start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en vindt plaats in de Chocoladefabriek (Klein Amerika 20 Gouda). Op maandag 16 maart vindt de eerste ALV van 2020 plaats. In deze A.L.V. zullen we als bestuur onder andere verantwoording afleggen over de financiën. Deze ALV start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45).

Voor nu wens ik eenieder hele goede kerstdagen toe en een mooi uiteindelijk van 2019! Wij hopen jullie allen te mogen begroeten tijdens de nieuwjaarsborrel op 11 januari.

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur,

Joost van Lier Voorzitter

The post Activiteiten 2020 appeared first on PvdA Gouda.

Goed op weg naar 2020: gemeenteraad spreekt zich uit vóór vrouwen en tegen plastic | Noordwijk

GroenLinks GroenLinks VVD PvdA Noordwijk 18-12-2019 00:00

Op de valreep van het herdenkingsjaar ‘2019 - 100 jaar vrouwenkiesrecht’ heeft de gemeenteraad het college van B en W opgeroepen om bij naamgeving van nieuwe straten nadrukkelijk vrouwennamen in de overwegingen mee te nemen. Namen van vrouwen die een voortrekkersrol hebben gespeeld en een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan samenleving, wetenschap, politiek, geschiedenis en cultuur in het Koninkrijk. Met grote meerderheid van stemmen (22 voor, 4 tegen) stemden de raadsleden voor de motie van Louis Koppel.

In de niet aflatende strijd tegen plasticvervuiling trof Cynthia Maan ook een meerderheid van de raad aan haar zijde. Haar, samen met ‘doen!’ en PvdA ingediende, voorstel om voortaan geen plastic confetti toe te staan bij evenementen werd met 18 stemmen voor en 8 tegen aangenomen.

 

100 jaar vrouwenkiesrecht

Louis Koppel over de achterliggende gedachte voor zijn motie ‘(Meer) straten vernoemen naar vrouwen.’: “Sinds 1919 is er wel veel verbeterd op het terrein van gelijkberechtiging, maar er is nog steeds teveel sprake van ongelijke behandeling van vrouwen. De deze week door World Economic Forum gepubliceerde jaarlijkse Global Gender Gap Index laat zien dat de emancipatie van vrouwen in Nederland het afgelopen jaar zelfs iets is achteruitgegaan.” (Red.: zie p. 9 van de index voor het ranglijstoverzicht)

Op politiek, economisch en maatschappelijk gebied blijft de positie van de vrouw in Nederland ver achter bij die van vrouwen in bijvoorbeeld België, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Ruwanda.  Om van de koplopers op het gebied van vrouwvriendelijkheid – IJsland, Noorwegen, Finland en Zweden – maar niet te spreken.

Voorbeelden en rolmodellen

Koppel: “Met alleen straatnamen kom je er natuurlijk niet, maar het heeft volgens ons een belangrijke symboolwaarde. Het is ruimschoots bewezen dat, om gelijkheid en een gelijkwaardige deelname aan alle onderdelen van de samenleving te bevorderen, het van belang is dat voorbeelden en rolmodellen zichtbaar zijn en worden benoemd.” Ter illustratie en inspiratie kwam Koppel gemakshalve ook gelijk met een nog korte, maar met indrukwekkende namen gevulde, lijst van vrouwen. 

Onafhankelijke commissie

Straatnamen worden door een onafhankelijke commissie op eigen initiatief bedacht en aan het college van B en W voorgedragen. “Wij willen als gemeenteraad natuurlijk niet op de stoel van de commissie gaan zitten. Maar omdat we de gedachte achter ons voorstel heel belangrijk vinden, en dit herdenkingsjaar een meer dan goede aanleiding is, vonden we het als GroenLinks een uitgelezen kans om dit juist nu met alle raadsleden te delen. En gelukkig niet zonder weerklank,”  besluit Koppel, "want op een viertal mannen na blijkt een grote meerderheid van de gemeenteraad, de partijgrenzen overschrijdend, het voorstel te steunen.”

Van de 26 raadsleden stemden alleen de leden  Peter van Bockhove en Frans van Kouwen (Lijst Salman Noordwijk) en Gerard Duijndam en Michael van Dormolen (VVD) tegen de motie. Boomers?

Plastic confetti in de ban

In de strijd tegen zwerfafval, plastic soep en vervuiling van de voedselketen is weer een overwinning geboekt. Met 18 stemmen voor en 8 tegen werd de motie 'Plastic confetti' van Cynthia Maan met ruime meerderheid door de gemeenteraad omarmd. Maan: “Confetti, serpentines en al dat soort dingen vind ik ook heel feestelijk. Maar de plastic versies die nu veel gebruikt worden zijn wat mij betreft niet meer van deze tijd. Gelukkig zijn er ook milieuvriendelijker alternatieven. En die zijn net zo feestelijk.”

Bewustzijn kweken

Om zo snel mogelijk een einde te maken aan het onnodige gebruik van plastic en de negatieve gevolgen voor leefomgeving en milieu vraagt Maan om bij vergunningverlening voor evenementen vast te leggen dat geen plastic confetti mag worden gebruikt. Maar ze gaat ook verder: “Het is ook belangrijk om bewustzijn te kweken, dus vraag ik het college ook om breed duidelijk te maken dat deze materialen slecht voor iedereen zijn, en dat het kortstondige plezier ervan niet opweegt tegen de vervuiling en schade die ze aanrichten."

Met de aanvaarding van de motie is het college van B en W tegelijkertijd opgeroepen om te onderzoeken of het juridisch mogelijk is om een lokaal verbod op de verkoop van dergelijke materialen in de Algemene Plaatselijke Verordening op te nemen.

Het belang van het opbouwen van sociale relaties

PvdA PvdA GroenLinks Nieuwegein 17-12-2019 11:32

Maandagavond 16 december benoemde de PvdA bij de behandeling in de raad van de Routekaart Meerjarenopgave Welzijn het opbouwen van menselijke relaties als één van de belangrijkste uitdagingen voor het welzijnswerk. Raadslid Emiel Holtermann baseerde zijn betoog op het gedachtengoed van Hilary Cottam uit Engeland (Radical help – How we can remake the relationships between us and revolutionise the welfare state; 2019). Zij toont aan door een groot aantal experimenten dat je levens van mensen niet kan veranderen door het managen van problemen en een kolossale bureaucratie van doelen en vinkjes, maar wel door eenvoudige, menselijke relaties. Door mensen aan te moedigen om bijvoorbeeld mee te gaan naar een activiteit laat zij zien dat vervolgens ontstane vriendschappen de behoefte aan dure diensten en hulp gaan vervangen. Het zijn de sociale contacten die het verschil maken. De kern van deze nieuwe manier van werken is menselijk verbinding. Wanneer mensen zich gesteund voelen door sterke menselijke relaties, gebeurt er verandering. En wanneer we nieuwe systemen ontwerpen waardoor dit soort samenwerking eenvoudig en gemakkelijk aanvoelt, willen mensen meedoen. Sociaal werk brengt mensen bij elkaar. Door het indienen van een amendement (samen met GroenLinks) wist hij de meerderheid van de raad achter deze aanscherping van het beleidskader te krijgen. Ook kreeg hij een toezegging van de wethouder dat de raad nauw betrokken blijft bij de verdere ontwikkeling van de buurtpleinen.

Amendement PvdA-GL Routekaart Meerjarenopgave Welzijn.16dec2019

Het bericht Het belang van het opbouwen van sociale relaties verscheen eerst op PvdA Nieuwegein.

Fout van de gemeente? Dan hoef je geen geld terug te betalen | Amsterdam

GroenLinks GroenLinks Amsterdam 17-12-2019 00:00

Regels voor bijstandgerechtigden zijn vaak onnodig ingewikkeld. Dat zorgt ervoor dat er af en toe fouten worden gemaakt, zoals een onterechte hogere uitkering. Sommige Amsterdammers kunnen in financiële problemen komen als zij een teveel betaalde uitkering moeten terugbetalen. Het college heeft daarom besloten teveel betaalde bijstand voortaan niet meer terug te vorderen als een bijstandsgerechtigde niets te verwijten valt.

Wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks): “Ik wil niet langer dat mensen die zich aan de regels houden de dupe worden van fouten die de gemeente maakt. Het is onacceptabel dat Amsterdammers hierdoor in financiële problemen komen en het past niet bij de manier waarop dit college haar rol als schuldeiser wil invullen. Ik vind het natuurlijk ook belangrijk dat deze fouten in de toekomst niet meer worden gemaakt. Daarom wordt gewerkt aan verbetering van onze dienstverlening en werkwijze.”

 

Complexe regels

Wie (tijdelijk) niet in staat is zelf in het levensonderhoud te voorzien, kan een beroep doen op een bijstandsuitkering. Daarbij is het streven altijd dat mensen zo snel mogelijk weer zelf voor hun inkomen kunnen zorgen. Parttime werk helpt daarbij, omdat bewezen is dat mensen die parttime werken een veel grotere kans hebben op een fulltime baan. Maar het verrekenen van wisselende inkomsten uit parttime werk is complex en foutgevoelig. Dit zorgt ervoor dat Amsterdammers soms buiten hun schuld bijstand moeten terugbetalen. Tirza de Fockert: “Het terugvorderen van teveel uitgekeerde bijstand kan plotseling voor grote schulden zorgen bij Amsterdammers. Het is wrang dat mensen, die zich juist uit de armoede proberen te werken, door fouten van de gemeente dieper in de problemen komen. De fractie van GroenLinks is dan ook erg blij dat dit college besluit haar eigen fouten te betalen.” De gemeente wil met deze maatregel ervoor zorgen dat het verrekenen van inkomsten geen belemmering meer is om parttime aan de slag te gaan.