Nieuws van politieke partijen over SGP inzichtelijk

2789 documenten

Hoewel het bericht een week geleden ...

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP SGP ChristenUnie Vlaardingen 15-07-2019 10:03

Hoewel het bericht een week geleden is gepubliceerd blijft het nog steeds, zowel landelijk als plaatselijk actueel. Voor ons is samenwerken juist de optie en willen wij niet anders. Daarnaast moeten wij er niet aan denken dat er door een splitsing nog meer partijen in de Vlaardingse gemeenteraad komen. Dat zou toch niet meer geloofwaardig zijn? https://www.vlaardingen24.nl/nl/nieuws/politiek/bij-de-christenunie-en-de-sgp-gaan-039ze039-samen-verder-in-de-raad/25704

De fractie en de besturen van ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP - Haarlemmermeer 15-07-2019 06:55

De fractie en de besturen van ChristenUnie en SGP wensen u een fijne zomer!

Al 10.000 passagiers in ...

SGP SGP Rijssen-Holten 12-07-2019 21:12

Al 10.000 passagiers in Rijssen-Holten! Vanmorgen zette wethouder Ben Beens de 10.000ste reiziger in het zonnetje 💐

De onderhandelingen verlopen in een ...

GroenLinks GroenLinks CDA PvdA SGP VVD ChristenUnie 's-Gravenhage 12-07-2019 13:10

De onderhandelingen verlopen in een goede sfeer. Heb jij suggesties of wensen voor Zuid-Holland? Stuur dan een e-mail naar formatiezuidholland@pzh.nl!

Zojuist is de startnotitie om te ...

SGP SGP Utrechtse Heuvelrug 11-07-2019 20:43

Zojuist is de startnotitie om te komen tot een regionale energie strategie besproken. Strategie hoe invulling te geven aan klimaatdoelen. Lees oze visie op dit vraagstuk. https://heuvelrug.sgp.nl/actueel/regionale-energie-strategie/11008

Onze inbreng bij de algemene ...

SGP SGP Utrechtse Heuvelrug 11-07-2019 20:30

Onze inbreng bij de algemene beschouwingen bij de kadernota 2020 - 2023. https://t.co/bxw6R2aQJd

Ons buiten gebied inzetten voor ...

SGP SGP Utrechtse Heuvelrug 11-07-2019 20:29

Ons buiten gebied inzetten voor energie opwekking voor de inwoners van de stad Utrecht? Wat ons betreft gaan we dat niet zo maar even over beslissen. Lees meer over deze en andere hoofdlijnen bij het opstellen van de visie voor de fysiske leefomgeving. https://t.co/2PIZiS2sDY

In oudewater staan veel mensen ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP - Oudewater 11-07-2019 14:34

In oudewater staan veel mensen ingeschreven voor een sociale huurwoning. Er heerst echter schaarste: er zijn te weinig woningen voor het aantal woningzoekenden. Hoe verdelen we het beperkte aantal woningen zo eerlijk en slim mogelijk? Dat regelt de huisvestingsverordening. In de nieuwe verordening blijft bij acceptatie van een woning 75% van de inschrijftijd behouden. Als je een huis krijgt, kun je makkelijker doorstromen naar een nieuw huis. Maar dit benadeelt starters. Om starters toch een kans te geven heeft de ChristenUnie-SGP een motie ingediend om hen een kans te geven door woningen te loten. Lees hieronder de bijdrage van Vincent Bos aan het debat. https://oudewater.christenunie.nl/k/n6127/news/view/1277056/1239165/geef-starters-een-kans.html

Een prachtig initiatief en met Wim ...

De Lokalen (DL) De Lokalen (DL) SGP Katwijk 11-07-2019 10:18

Een prachtig initiatief en met Wim van Duijn van de SGP hebben De Lokalen zich vanaf het eerste begin ingezet voor het behoud van de voormalige marinebarakken. Zeker als er de plannen zijn uitgewerkt voor het Buurschap Berkhey! We blijven het volgen!

Voetbalverenigingen nog even in de ...

Vitale Kernen Goeree Overflakkee Vitale Kernen Goeree Overflakkee SGP CDA PvdA Goeree-Overflakkee 11-07-2019 09:20

Voetbalverenigingen nog even in de wachtkamer Vitale Kernen heeft, gezamenlijk met GJZ, PvdA en CU, een motie ingediend om voetbalvereniging DBGC alvast te laten beginnen met de renovatie van hun was- en kleedruimten. In 2020 komt er een bedrag vrij voor de komende jaren waarmee voetballend Goeree-Overflakkee een kwaliteitsslag voor hun accommodaties kan maken. Vertragen Om het traject niet onnodig te vertragen willen Vitale Kernern, PvdA en CU dat de financiële middelen vanuit de gemeente nog dit jaar vrijkomen. Helaas kregen de drie voornoemde partijen geen meerderheid aan stemmen binnen de gemeenteraad. En dat terwijl de SGP twee weken geleden nog woorden in de mond nam als: ,,Onacceptabel, op korte termijn actie, kan echt niet langer zo.” En mevrouw Keijzer van het CDA nog alle mogelijkheden wilde onderzoeken om het traject te versnellen. Noodzaak Het college geeft aan dat eerst de verenigingen aan de beurt zijn waar de noodzaak het grootst is, te weten de twee voetbalverenigingen DBGC en vv Herkingen. DBGC wil heel graag direct aan de slag en is al bezig met de benodigde vergunningaanvraag.