Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

4148 documenten

Voor de Groentjes - 'Het eerste ...

GroenLinks GroenLinks Heerhugowaard 21-08-2019 19:42

Voor de Groentjes - 'Het eerste dodelijke slachtoffer van hedendaags racisme in Nederland,' klonk het in de media na de moord op Kerwin Duinmeijer. Kerwin werd op 20 augustus 1983 na een woordenwisseling neergestoken. Kort later overleed de 15-jarige in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De woordenwisseling ontstond tussen Kerwin (een Antiliaan) en een groep skinheads. Jaarlijks wordt de moord op hem herdacht. Deze week willen we met de rubriek ‘Voor de Groentjes’ - nieuws voor jongeren - aandacht vragen om in tijden van groeiende rechts extremisme en racisme stil te staan bij de tragische moord op Kerwin Duinmeijer. Dit keer niet enkel een leestip, maar ook een luistertip: Frank Boeijen schreef dit nummer naar aanleiding van de moord op Kerwin: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=mEUWbOLg0zI AT5 heeft een artikel aan de herdenking gewijd: https://www.at5.nl/artikelen/196247/tientallen-mensen-herdenken-kerwin-duinmeijer-op-de-dam

Voor de Groentjes - 'Het eerste ...

GroenLinks GroenLinks Purmerend 21-08-2019 15:50

Voor de Groentjes - 'Het eerste dodelijke slachtoffer van hedendaags racisme in Nederland,' klonk het in de media na de moord op Kerwin Duinmeijer. Kerwin werd op 20 augustus 1983 na een woordenwisseling neergestoken. Kort later overleed de 15-jarige in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De woordenwisseling ontstond tussen Kerwin (een Antiliaan) en een groep skinheads. Jaarlijks wordt de moord op hem herdacht. Deze week willen we met de rubriek ‘Voor de Groentjes’ - nieuws voor jongeren - aandacht vragen om in tijden van groeiende rechts extremisme en racisme stil te staan bij de tragische moord op Kerwin Duinmeijer. Dit keer niet enkel een leestip, maar ook een luistertip: Frank Boeijen schreef dit nummer naar aanleiding van de moord op Kerwin: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=mEUWbOLg0zI AT5 heeft een artikel aan de herdenking gewijd: https://www.at5.nl/artikelen/196247/tientallen-mensen-herdenken-kerwin-duinmeijer-op-de-dam

GroenLinks hekelt gebrekkige aanpak ...

GroenLinks GroenLinks Hoogeveen 21-08-2019 12:41

GroenLinks hekelt gebrekkige aanpak college bij project IJZ. GroenLinks vernam het uit de krant: het project IJZ werd stopgezet. Voor 27 augustus stond een bijeenkomst gepland waarbij de raad werd geïnformeerd over de stand van zaken. Mede omdat in augustus meer bekend zou zijn over de aanbesteding. Het nieuws lekte echter eerder uit. Fractievoorzitter Catharina van Hien was 'not amused' om het nieuws uit de media en via via te vernemen: "De raad had eerder en op een andere manier hierover geïnformeerd moeten worden" Het standpunt van de fractie van GroenLinks was al eerder dat het niet verantwoord was nog langer verder te investeren in het project IJZ. Tijdens het laatste fractieoverleg voor het reces in juli, was de fractie wederom tot dit standpunt gekomen en dit zou ook het standpunt bij de komende begrotingsbehandeling zijn. Ook al tijdens de begrotingsbehandeling 2019 (november 2018) stemde GroenLinks weliswaar voor de begroting, maar wel behoudens de uitgaven voor het project IJZ. Na de onlangs verschenen tussentijdse gem.rap en de daarna ook aangekondigde forse bezuinigingen voor 2020-2023, raakte GroenLinks alleen maar meer overtuigd dat onder dergelijke omstandigheden een project als IJZ niet te verantwoorden is. Ook al staan de bezuinigingen voor het sociaal domein los van de uitgaven voor IJZ: dit rijmt niet met elkaar. Dat wethouder Slomp tijdens het reces ervoor gekozen heeft de uitgaven voor dit project on hold te zetten, dat vindt GroenLinks een goede zet. Waar van Hien moeite mee heeft, is het feit dat de pers dit nieuws eerder wist dan de raad. "Een dergelijke beslissing over zo'n groots project waar al zoveel commotie over is geweest, daar moeten wij goed, zorgvuldig en tijdig over worden geïnformeerd. Daarnaast is het onvoorstelbaar dat het college niet heeft geanticipeerd op mogelijke scenario's en hiervoor vooraf geen plan B heeft gemaakt: wat te doen bij bv. overschrijding van het budget? Wat is dan plan van aanpak? Hoe informeren we dan de raad?" Vragen hierover stelde van Hien bij de ingelaste informatiebijeenkomst op 20 augustus, maar wethouder Slomp slaagde er niet in daar een bevredigend antwoord op te geven. De fractie van GroenLinks is blij dat de kogel door de kerk is en dat dit miljoenenproject van de baan is, maar vindt dat het college in de communicatie naar de raad en de stakeholders in gebreke is gebleven. Ook het feit dat er geen plan van aanpak of draaiboeken klaarlagen, die aansluiten bij verschillende scenario's zodat men snel en adequaat had kunnen reageren, vindt fractievoorzitter van Hien onbegrijpelijk. “Besturen is vooruitzien en dus anticiperen op mogelijke situaties. Vooral in dit dossier had het college ervan doordrongen moeten zijn dat elk detail zwaar weegt”, aldus van Hien. GroenLinks, 20 augustus 2019

Vitale Kernen bezoekt zwembad​ Een ...

Vitale Kernen Goeree Overflakkee Vitale Kernen Goeree Overflakkee Goeree-Overflakkee 21-08-2019 10:35

Vitale Kernen bezoekt zwembad​ Een delegatie van Vitale Kernen heeft zwembad ’t Zuiderdiep op vrijdagmorgen 16 augustus jl. bezocht. Niet om een duik in het zwembad te nemen tijdens de politieke vakantieperiode, maar om met mensen in gesprek te gaan die het zwembad beheren, er werken en met de gebruikers. De Vitale Kernen raadsleden waren na deze gesprekken onder de indruk. Onder de indruk door te beseffen dat het beheer van een zwembad vele facetten kent en waardoor de gebruikers met veel plezier gebruik maken van het zwembad. De delegatie werd – het bezoek niet was aangekondigd- spontaan en vriendelijk ontvangen door de mensen van ’t Zuiderdiep; onderdeel van stichting Sport Recreatie Goeree-Overflakkee. Tijdens de rondleiding door de technische ruimten van binnen- en buitenbad, de zwembaden en het nuttigen van een kop koffie kregen zij een heel goed beeld van wat er zoal bij komt kijken om een zwembad te beheren. Dit beheer gaat deze mensen goed af, bezoekersaantallen zijn gegroeid van 80.000 naar nu ruim 100.000 per jaar. Tijdens het bezoek werd het zwembad gebruikt door badgasten met een hoog grijsgehalte en aansluitend waren er veel ouders met baby’s en hele jonge kinderen. Zoals bekend is het voor Vitale Kernen een prioriteit dat het zwembad op zondag open gaat voor onze inwoners en recreanten om een baantje te trekken, in een zwembad wat naar de mening van Vitale Kernen in alle facetten goed wordt beheerd.

'Politieke partijen en het gebruik ...

GEMEENTE BELANGEN TWENTERAND GEMEENTE BELANGEN TWENTERAND Twenterand 19-08-2019 18:42

'Politieke partijen en het gebruik van de sociale media' De Twenterander analyseerde het gebruik van social media door politieke partijen uit #Twenterand rond de gemeenteraadsverkiezingen 2018 - als er kiezers voor zich gewonnen moeten worden - en daarna. Wat is de conclusie? Lees: https://detwenterander.nl/plus/349707_politieke-partijen-en-het-gebruik-van-de-sociale-media

Syrian opposition calls for ...

GroenLinks GroenLinks Utrecht 19-08-2019 07:45

Russia says Syrian constitutional ...

GroenLinks GroenLinks Utrecht 16-08-2019 17:45

Indië herdenking Vandaag was het ...

Burgerbelangen Enschede (BBE) Burgerbelangen Enschede (BBE) Enschede 15-08-2019 19:34

Indië herdenking Vandaag was het Blijdensteinpark in Enschede weer het toneel van de jaarlijkse Indië herdenking. Ondanks de regen waren er veel mensen naar het Blijdensteinpark gekomen om hun eer te betonen aan de gevallenen tijdens de 2e wereldoorlog in Zuid-Oost Azië en de daarop volgende vrijheidsstrijd in Indonesië. De herdenking was indrukwekkend. Na de vlaggenceremonie en een hartelijk welkom door het bestuur van de stichting Herdenking Gevallenen, zong Wouter Müller gepassioneerd, zijn lied over het Indisch Monument. De heer Elands van het verteranen instituut vertelde over de vele offers die zijn gebracht die generaties later nog steeds voelbaar zijn. Om 12.10 gaf de hoornblazer van de aanwezige Twentse Politiekapel het signaal “Taptoe” gevolgd door een minuut stilte en het Wilhelmus. Daarna volgde de kranslegging onder de muzikale klanken van de Twentse Politiekapel. Na het dankwoord door de voorzitter van de stichting Herdenking Gevallenen in Zuid-Oost Azië, de heer Briët, werd het defilé geopend door de burgermeester van Enschede, Onno van Veldhuizen. Op 15 augustus herdenken we de gevallenen in Zuid –Oost Azië. Het Indië monument in het Blijdensteinpark in Enschede is het oudste Indië monument van Nederland.

Kasih Hormat (eerbetoon bewijzen)🙏! ...

PvdA PvdA Heerlen 15-08-2019 19:06

Kasih Hormat (eerbetoon bewijzen)🙏! De eerste Indië-herdenking in Heerlen werd goed bezocht. Dit stuk vaderlandse geschiedenis wordt toch vaak over het hoofd gezien. We mogen deze donkere bladzijdes uit onze geschiedenis niet vergeten, want wie geen oog heeft voor het verleden is blind voor de toekomst. Namens de PvdA Landgraaf Heerlen waren Angelo Goethem en Joost Reinaerts bij de indrukwekkende bijeenkomst aanwezig.

Eerste Indië-herdenking in #Heerlen ...

Hart-Leers Hart-Leers Heerlen 15-08-2019 16:06

Eerste Indië-herdenking in #Heerlen druk bezocht => https://www.1limburg.nl/eerste-indie-herdenking-heerlen-druk-bezocht