Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

24 documenten

GroenLinks wil verbod op export surveillancesoftware naar China  | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 30-09-2019 00:00

Er moet een verbod komen op de export van Nederlandse surveillancesoftware naar China. Dit stelt GroenLinks maandag in een debat. Afgelopen zomer ontdekte de Correspondent dat twee Nederlandse bedrijven software leveren aan het Chinese veiligheidsministerie. Deze software kan onder meer door de Chinese autoriteiten worden gebruikt om Oeigoerse burgers te bestraffen en belonen voor hun gedrag.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Bram van Ojik: “In China hangen miljoenen camera’s die elke stap van burgers volgen. Bewoners die contact hebben met dissidenten of aanwezig zijn op de verkeerde plek, kunnen direct door het Chinese regime worden bestraft. Dat Nederlandse bedrijven hier een bijdrage aan leveren moet direct worden gestopt. Mensenrechten gaan voor handelsbelangen.”

De bedrijven die software leveren zijn Vicar Vision uit Amsterdam en Noldus uit Wageningen. Zij verkopen hun software ‘Facereader’ aan het Chinese veiligheidsministerie. Deze software kan emoties en gezichtsuitdrukkingen herkennen en de etniciteit en gender van een persoon vaststellen. 

Het kabinet zegt in antwoord op Kamervragen van GroenLinks het onwenselijk te vinden dat mensenrechtenschendingen plaatsvinden met behulp van Nederlandse technologieën. Maar het kabinet wil dit niet nationaal regelen voor er Europese overeenstemming op dit onderwerp is. GroenLinks wil hier niet op wachten. Van Ojik stelt daarom voor door middel van nationale wetgeving een vergunningsplicht in te stellen voor surveillancetechnologie.

 

China investeert miljoenen in surveillancetechnologie. Via een uitgebreid systeem kunnen de 1,4 miljard inwoners constant worden gevolgd - van medische data en online gedrag tot de plaatsen waar zij zich begeven. In de noord-westelijke regio Xinjiang zitten een miljoen Oeigoeren vast in strafkampen. Bewoners van de provincie Xinjiang worden constant gemonitord door de Chinese staat. Ook exporteert China de technologie naar andere totalitaire regimes, zoals dat in Venezuela.

Nederland blijft wegkijken bij nieuwe Europese afspraken over opvang van vluchtelingen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 23-09-2019 00:00

Een aantal Europese ministers van Justitie (Duitsland, Frankrijk, Italië, Malta, en Finland) komen waarschijnlijk tot nieuwe afspraken over de opvang en verdeling van vluchtelingen in de Europese Unie. Het gaat om een tijdelijk programma om de verantwoordelijkheid voor de opname van asielzoekers aan de grenzen van Malta en Italië te verdelen. Hiermee willen de landen een einde maken aan het afweren van asielzoekers bij de havens van Europa, waardoor ze het risico lopen te verdrinken of weken op zee te dobberen. De Nederlandse regering weigert tot nu toe verantwoordelijkheid te nemen door mee te werken aan een oplossing.

Europarlementariër Tineke Strik: “Het is bemoedigend dat enkele landen eindelijk een humane oplossing uitwerken, maar beschamend dat de Nederlandse regering andere landen de kolen uit het vuur laat halen. De Nederlandse regering geeft daarmee het signaal af dat de vluchtelingen in de Middellandse Zee niet haar zorg zijn en neemt hun levensgevaarlijke lot voor lief.”

Nieuwe afspraken

De nieuwe afspraken houden in dat wanneer Franse of Duitse reddingsschepen asielzoekers redden op zee, zij kunnen aanmeren in een Italiaanse of Maltese haven. Daartegenover staat dat de meewerkende landen een groot deel van deze mensen zullen overnemen van Italië en Malta. Zij zullen opvang en een asielprocedure bieden op hun eigen grondgebied.

Tweede Kamerlid Bram van Ojik: “Nederland moet zich snel aansluiten bij deze groep. Om vluchtelingen te redden, om solidariteit te tonen met zuidelijke landen en om weigerende landen geen argument te geven weg te blijven kijken. Een fatsoenlijk en rechtvaardig asielbeleid lukt alleen als landen elkaar ondersteunen.”

GroenLinks wil opheldering van het Nederlandse kabinet. Van Ojik roept daarom de staatssecretaris naar de Tweede Kamer voor mondelinge vragen.

Reddingsschepen

De afgelopen maanden werden reddingsschepen in noodsituaties consequent geweigerd aan de Europese buitengrenzen, omdat de landen aan de zuidgrens van Europa niet langer alleen voor de opvang wilden opdraaien. Zo hanteerde Matteo Salvini, eerder minister van Buitenlandse Zaken in Italië, de afgelopen maanden een extreem harde en onmenselijke lijn door alle Italiaanse havens gesloten te houden. Maar met de nieuwe Italiaanse regering lijkt het tij te keren.

Het is onduidelijk wat er gebeurt met reddingsschepen die varen onder Nederlandse vlag. Tot nu toe neemt de Nederlandse regering voor vluchtelingen op deze schepen geen enkele verantwoordelijkheid, en blijft star wegkijken. Dit, terwijl er in de troonrede van vorige week dinsdag nog werd gesproken van ‘gebrekkige onderlinge solidariteit tussen de EU-lidstaten’ wat zou vragen om ‘nieuwe stappen’. 

Voor altijd trouw aan de PVV‘Voor ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 27-08-2019 14:39

Voor altijd trouw aan de PVV

Vandaag vaart opnieuw een schip van ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 04-08-2019 11:57

Vandaag vaart opnieuw een schip van Artsen Zonder Grenzen uit richting de Middellandse Zee om de #mensensmokkel een handje te helpen. Duizenden migranten probeerden dit jaar vanuit Afrika naar Europa te komen. Ze spekten zo de portemonnee van brute mensensmokkelaars. De #massaimmigratie moet stoppen. Steun daarom #FVD en word nu lid: www.fvd.nl/word-lid

#Hypocrisie of #huichelarij is het ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 03-08-2019 11:35

#Hypocrisie of #huichelarij is het voorwenden van geloof, gevoelens, moraal of deugden zonder daar volledig achter te staan of de daaraan verbonden normen en waarden zelf in praktijk te brengen, in het bijzonder bij het bekritiseren van anderen. www.fvd.nl/word-lid

GroenLinks presenteert: onze nieuwe ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 11-06-2019 15:53

GroenLinks presenteert: onze nieuwe Eerste Kamerleden. 😉 Lees hier meer over onze 8 senators: https://groenlinks.nl/mensen

Nederland moet migranten evacueren uit Libië | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks ChristenUnie PvdA Nederland 31-05-2019 00:00

Nederland moet migranten evacueren uit Libië. Dit stelt GroenLinks-Tweede Kamerlid Bram van Ojik naar aanleiding van het oplaaiend geweld in Libië. GroenLinks stelt samen met ChristenUnie, SP en PvdA schriftelijke vragen

Sinds enkele weken is het geweld in Libië opnieuw opgelaaid. Ongeveer 3.000 migranten verspreid over 5 detentiecentra binnen of rond Tripoli zitten vast in gebieden waar hevig wordt gevochten.

Deze migranten lopen het risico slachtoffer te worden van direct geweld. Zo beschoten op 23 april strijders van generaal Haftar migranten in detentiecentrum Qasr Ben Ghashir. Op 7 mei melden gedetineerden in detentiecentrum Tajoura dat een luchtaanval een deel van de compound raakte, op 100 meter van waar gedetineerden gevangen zitten. Twee migranten raakten gewond. Alle 5 detentiecentra bevinden zich dichtbij de frontlinies (zo’n 5-10 kilometer).

Tot nu toe is Italië de enige EU-lidstaat die 146 migranten naar Italië geëvacueerd heeft. Daarnaast heeft de UNHCR 165 migranten overgebracht naar haar centrum in Niger.

Bram van Ojik roept het kabinet deze week op: evacueer 150 migranten in levensgevaar van Libië naar Nederland.

Slag verloren maar strijd gaan we winnen!

PVV PVV Nederland 24-05-2019 08:53

Teleurstellend resultaat.

Gelukkig hebben onze vrienden in oa Italië, Frankrijk en Vlaanderen wel fors gewonnen. Gefeliciteerd Matteo, Marine en Tom!

Ook de PVV zal terugkomen.

We hebben de beste ideeën.

Veel zin in! Aan de slag!#PVV

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) 27 mei 2019