Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

1510 documenten

PRETTIG OUD WORDEN IN JE VERTROUWDE OMGEVING

SP SP Lingewaard 17-01-2020 09:23

Na drie kabinetten Rutte staat de ouderenzorg er slecht voor. Ouderenzorg is afgebroken, verzorgingshuizen zijn gesloten en 77.000 medewerkers verloren door bezuinigingen hun baan, waardoor er nu een schreeuwend tekort aan personeel is. Ruim 16.700 ouderen staan op een wachtlijst voor een zorginstelling. Ze blijven langer in het ziekenhuis omdat ze nergens terechtkunnen. En de eerste hulp loopt vol door ongelukken omdat ze gedwongen thuis wonen, terwijl dat eigenlijk niet meer gaat.

De SP pleit voor radicale verandering: herwaardering van ouderenzorg. Geef medewerkers de waardering die ze verdienen en neem als overheid het voortouw bij de bouw van zorgbuurthuizen, kleinschalige, gezellige zorglocaties waar je in je eigen omgeving oud kunt worden.

Op dit moment ontbreekt het totaal aan landelijk beleid om tot oplossingen te komen. Na de desastreuze fout om de verzorgingshuizen te sluiten, waar nu de ene na de andere medeplichtige partij op terugkomt, kijkt dit kabinet vooral toe. Voor de kerst bezochten wij de Bloesemhof, een zorglocatie in Montfoort waar ouderen prettig wonen. Helaas moet dit verpleeghuis dicht. Grote paniek. De ouderen moeten in de laatste fase van hun leven verhuizen en komen op de wachtlijst voor zorglocaties kilometers verderop. De hele gemeenschap wordt geraakt, maar dit kabinet grijpt niet in.

Uit het hele land stromen berichten binnen van hoogbejaarde ouderen die moeten verhuizen maar nergens terechtkunnen. En dan te bedenken dat de behoefte aan verpleeghuisplekken de komende twintig jaar volgens schattingen verdubbelt. Net als in de jeugdzorg en de medische zorg is ook in de ouderenzorg door meer concurrentie samenwerking tussen zorgaanbieders veel moeilijker geworden. Zorginstellingen moeten hun eigen vastgoed financieren, geld lenen en altijd alert zijn op mogelijke verliezen. Daarom zijn veel zorgaanbieders voorzichtig met het bijbouwen van nieuwe verpleeghuisplaatsen. Geen risico's, want voor je het weet beland je in de rode cijfers.

Ouderen verdienen beter. Het is hoog tijd voor een radicale verandering: niet de markt, maar een actieve overheid moet het voortouw nemen: kleinschalige verpleeg- en verzorgingshuizen. Steun zorgaanbieders met garantstellingen voor de bouw. Maak harde afspraken over nieuwe soorten ouderenzorg, zodat alle ouderen die zich thuis niet meer veilig of prettig voelen, kunnen verhuizen naar een plek waar de zorg altijd dichtbij is. Het is onverantwoord dat het kabinet niet ingrijpt.

Wij doen de oproep per direct het sluiten van zorglocaties te stoppen zolang er nog wachtlijsten zijn. En met een noodplan te komen om snel zorgbuurthuizen te bouwen voor duizenden extra plaatsen in de verpleeghuiszorg. Onze ouderen verdienen het.

Lilian Marijnissen, SP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer

Maarten Hijink, Tweede Kamerlid voor de SP en woordvoerder zorg.

Prettig oud worden in je vertrouwde omgeving

SP SP Nederland 17-01-2020 07:53

Na drie kabinetten Rutte staat de ouderenzorg er slecht voor. Ouderenzorg is afgebroken, verzorgingshuizen zijn gesloten en 77.000 medewerkers verloren door bezuinigingen hun baan, waardoor er nu een schreeuwend tekort aan personeel is. Ruim 16.700 ouderen staan op een wachtlijst voor een zorginstelling. Ze blijven langer in het ziekenhuis omdat ze nergens terechtkunnen. En de eerste hulp loopt vol door ongelukken omdat ze gedwongen thuis wonen, terwijl dat eigenlijk niet meer gaat.

De SP pleit voor radicale verandering: herwaardering van ouderenzorg. Geef medewerkers de waardering die ze verdienen en neem als overheid het voortouw bij de bouw van zorgbuurthuizen, kleinschalige, gezellige zorglocaties waar je in je eigen omgeving oud kunt worden.

Op dit moment ontbreekt het totaal aan landelijk beleid om tot oplossingen te komen. Na de desastreuze fout om de verzorgingshuizen te sluiten, waar nu de ene na de andere medeplichtige partij op terugkomt, kijkt dit kabinet vooral toe. Voor de kerst bezochten wij de Bloesemhof, een zorglocatie in Montfoort waar ouderen prettig wonen. Helaas moet dit verpleeghuis dicht. Grote paniek. De ouderen moeten in de laatste fase van hun leven verhuizen en komen op de wachtlijst voor zorglocaties kilometers verderop. De hele gemeenschap wordt geraakt, maar dit kabinet grijpt niet in.

Uit het hele land stromen berichten binnen van hoogbejaarde ouderen die moeten verhuizen maar nergens terechtkunnen. En dan te bedenken dat de behoefte aan verpleeghuisplekken de komende twintig jaar volgens schattingen verdubbelt. Net als in de jeugdzorg en de medische zorg is ook in de ouderenzorg door meer concurrentie samenwerking tussen zorgaanbieders veel moeilijker geworden. Zorginstellingen moeten hun eigen vastgoed financieren, geld lenen en altijd alert zijn op mogelijke verliezen. Daarom zijn veel zorgaanbieders voorzichtig met het bijbouwen van nieuwe verpleeghuisplaatsen. Geen risico's, want voor je het weet beland je in de rode cijfers.

Ouderen verdienen beter. Het is hoog tijd voor een radicale verandering: niet de markt, maar een actieve overheid moet het voortouw nemen: kleinschalige verpleeg- en verzorgingshuizen. Steun zorgaanbieders met garantstellingen voor de bouw. Maak harde afspraken over nieuwe soorten ouderenzorg, zodat alle ouderen die zich thuis niet meer veilig of prettig voelen, kunnen verhuizen naar een plek waar de zorg altijd dichtbij is. Het is onverantwoord dat het kabinet niet ingrijpt.

Wij doen de oproep per direct het sluiten van zorglocaties te stoppen zolang er nog wachtlijsten zijn. En met een noodplan te komen om snel zorgbuurthuizen te bouwen voor duizenden extra plaatsen in de verpleeghuiszorg. Onze ouderen verdienen het.

Lilian Marijnissen, SP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer

Maarten Hijink, Tweede Kamerlid voor de SP en woordvoerder zorg.

Vitaal wonen

PvdA PvdA Lisse 16-01-2020 12:28

In het ABC architectuurcentrum in Haarlem is tot 15 maart a.s. de tentoonstelling Vitaal Wonen-nieuwe woonvormen voor senioren te zien. Het ABC Architectuurcentrum Haarlem bestaat 30 jaar. Dat wordt gevierd met een bijzondere wijk-te-kijk-tentoonstelling: Vitaal Wonen, nieuwe woonvormen voor senioren. Ouderen van nu wonen zelfstandig of in een verpleeghuis. Tussen deze twee uitersten is er niet veel keus. Kunnen we inspiratie opdoen bij het traditionele (Haarlemse) hofje om nieuwe woonvormen te realiseren?

Tevens gratis verkrijgbaar de vitaal wonen krant. Veel info over seniorenwoningen in Haarlem en omgeving.

https://lisse.pvda.nl/nieuws/vitaal-wonen/vitaal wonen

In het kader van de expositie ‘Vitaal Wonen’ organiseert het ABC samen met architect Bas Liesker (Heren 5 Architecten) een workshop voor senioren op 11 februari 2020 13:00-16:00 (onder voorbehoud) Doel van deze workshop is te achterhalen en inzichtelijk te krijgen welke ideeën en visies er bij ouderen leven over gewenste toekomstige woonvormen. Meer info en exacte tijden binnenkort op de website: https://www.architectuurhaarlem.nl/

Het bericht Vitaal wonen verscheen eerst op PvdA Afdeling Lisse.

Geef voorrang aan ‘kangoeroewoning’ voor ouderen bij nieuwbouw

CDA CDA Zuid-Holland 16-01-2020 12:20

Het CDA wil dat er meer woningen worden gebouwd voor ouderen met een zorgbehoefte, zodat zij in staat worden gesteld om langer thuis te kunnen blijven wonen. Er moeten afspraken met gemeenten worden gemaakt om zogenoemde ‘kangoeroewoningen’ voor hulpbehoevende ouderen voorrang te geven bij nieuwbouw. Dat voorstel deed CDA-woordvoerder ouderen Lenny Geluk-Poortvliet deze week bij het debat over de groeiende wachtlijsten voor verpleeghuizen.Een ‘kangoeroewoning’ is een gecombineerde woonvorm, waar een gezin en een hulpbehoevende oudere in twee aparte woningen onder één dak wonen. Daar worden bestaande woningen al voor aangepast, maar dat is vaak kostbaar.Geluk-Poortvliet: “Er is onder ouderen een groeiende behoefte om langer thuis te wonen en verzorgd te worden. Maar er zijn simpelweg te weinig woningen daarop ingericht. Door hier nú op in te spelen bij nieuwbouwprojecten, kunnen straks meer ouderen in een vertrouwde omgeving goede zorg ontvangen en worden mantelzorgers beter gefaciliteerd. Dat is een wens van ouderen, maar ook van hun kinderen en kleinkinderen. Ik wil daarom dat gemeenten deze woonvormen actief stimuleren.”Het CBS constateerde in een onlangs verschenen onderzoek dat het aantal thuiswonende ouderen, chronisch zieken en gehandicapten dat gebruikmaakt van langdurige zorg sinds 2015 met bijna een kwart (15.000) is gestegen tot 80.000. Om aan deze veranderende zorgvraag te voldoen, is het kabinet het programma Langer Thuis gestart. Het CDA wil dat gemeenten daar een tandje bij doen.

Laura Stroosnijder vraagt naar “sluiten recreatieruimtes woonzorgcentrums”

PvdA PvdA Borsele 12-01-2020 12:19

Vlak voor het einde van het jaar was er het bericht van sluiting van de recreatieruimtes in woonzorgcentrum Lancasterhof te Nieuwdorp. De bewoners zijn hier uitermate verbaasd en ontdaan over. Hier is geen overleg over geweest en er wordt geen reden gegeven over het waarom. Een kwalijke zaak aldus Laura, juist deze ruimtes zijn erg belangrijk voor ouderen (niet alleen bewoners, maar ook mensen uit de buurt) om elkaar te ontmoeten en eenzaamheid tegen te gaan.

Er wordt gesproken dat er overleg geweest is tussen een aantal instanties, waaronder de gemeente. Vragen aan de Wethouder:

Kan de wethoudster hier duidelijkheid over geven, welk overleg er geweest is. Zijn er meer recreatieruimtes in de gemeente die ook gesloten worden? Wat voor rol kan de gemeente spelen om deze ontmoetingsplaatsen voor ouderen open te houden? Hoe past dit in het ouderenbeleid van de gemeente?

Antwoord: 

Wethouder v/d Plasse-Nagelkerke antwoord dat er meerdere overleggen hebben plaatsgevonden met R&B en SVRZ. Volgende week wordt hierover verder gesproken, de Wethouder wil daar nu niet op voortuitlopen en geeft aan er op terug te komen.

Het bericht Laura Stroosnijder vraagt naar “sluiten recreatieruimtes woonzorgcentrums” verscheen eerst op PvdA Borsele.

PvdA Het Hogeland op bezoek in Ulrum

PvdA PvdA De Marne 08-01-2020 11:50

‎PvdA Het Hogeland gaat gedurende het jaar op bezoek in de diverse dorpen. Op 17 december 2019 waren fractie en bestuur te gast in Ulrum. De plaats van het gesprek: Ontmoetingspunt van DörpsZörg Ulrum, aan de Kerkstraat (http://www.dorpszorgulrum.nl/ontmoetingspunt/).

Onze gastheren: Dirk Dorlandt‎, Jan Zwart, Roelof Noorda, Raymond Bakker en Hans van der Heide.

Hans van der Heide is voorzitter van DörpsZörg en start het gesprek. Hij vertelt over het ontstaan van het ontmoetingspunt in Ulrum, de dagelijkse koffietafel die daar is en het hoge aantal bezoekers. Het geheim? Een grote groep vrijwilligers: meer dan 100 bewoners zijn betrokken bij de stichting. Het ontmoetingspunt is een thuiskamer voor mensen die extra zorg nodig hebben, de GGD maakt gebruik van een van de ruimtes, andere ruimtes zijn te huur. Er is een maatjesproject en heel veel andere activiteiten. Omzien naar elkaar heeft een nieuw elan!

Zijn er nog wensen? Zeker en dat is meer aandacht voor het andere wonen, bijvoorbeeld de mogelijkheid voor ouderen om samen te wonen in een hofje. Voor Ulrum als woondorp is het belangrijk om een diversiteit aan woningen te hebben, voor jong en oud.

Jan Zwart is voorzitter van de stichting Beheer Pietershoeve. Samen met Dirk Dorlandt‎ licht hij de plannen van de nieuwe manege toe. Vanuit de gemeente is destijds de wens gekomen de manege te verplaatsen en dat geeft ruimte voor een mooi nieuw initiatief: een manege in combinatie met dagbesteding voor mensen met een beperking. Er is een mooie plek gevonden, waardoor de manege goed bereikbaar is en er komt een theehuis bij. Zo draagt de nieuwe manege bij aan de leefbaarheid van de dorpen in het Marnegebied en bevordert zij de aantrekkelijkheid voor recreatie & toerisme. Paradepaardje van de manege aan de Buitensingel zal een overdekte rijbak van 20 bij 60 meter zijn. Naar verwachting is het complex volgend jaar gereed.

Raymond Bakker is voorzitter van dorpsbelangen Ulrum (400 leden op 1300 inwoners). Hij geeft een toelichting op de vele initiatieven in het dorp, zoals de dierenweide, het meedenken over het begraafbeleid en de ontwikkeling van het dorpsplein. Ook mooi dat Ulrum een kerkhistorisch museum krijgt. Het zal zich vooral gaan richten op de Afscheiding van 1834, onder leiding van dominee Hendrik de Cock. Dit is ook heel belangrijk voor het ontstaan van een museumlint door Het Hogeland (met straks ook een De Ploeg museum in Wehe-Den Hoorn, en de musea die er al zijn).

Andere belangrijke zaken? Zeker! Het dorp moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, met name door meer aanbod van passende woningen en goed openbaar vervoer. Ook hier is het credo: versterk Ulrum als woondorp. Roelof Noorda is voorzitter van stichting Ulrum 2034 heeft nog een credo voor succes en een leefbaar dorp: eerst zien wat we zelf kunnen doen! Dan pas met een plan naar de gemeente, niet altijd alleen voor het geld, maar ook voor het vertrouwen.

Het is belangrijk dat de gemeente ziet en erkent dat er heel veel kracht in de dorpen zit. Roelof heeft de medewerking van de oude gemeente De Marne altijd als top ervaren. De stichting kent successen als het verduurzamen van 160 woningen, het opzetten van DörpsZörg, verbeterde uitstraling van de oude winkelstraat, een pand voor DörpsZörg en 2 gerenoveerde woningen aan de Noorderstraat. Roelof merkt dat veel bewoners heel erg bereid zijn bij korte klussen en projecten te helpen. De stichting Ulrum 2034 gaat nu op in de stichting DörpsZörg.

De gastheren hebben het bezoek als plezierig ervaren, omdat de politiek zo dichterbij komt. Een algemene tip van hen aan de gemeente: geef bewoners de ruimte voor initiatieven en geef niet het antwoord ‘nee, want…’. Credo voor de gemeente Het Hogeland zou moeten zijn: ‘Ja, mits ..’.

Namens de PvdA waren aanwezig:

Jan Willem Nanninga, Mädi Cleerdin, Janny Klei, Jaap Heres, Roelf Wierenga en Ivo Poll

 

 

 

 

 

 

Het bericht PvdA Het Hogeland op bezoek in Ulrum verscheen eerst op PvdA Het Hogeland.

PvdA Het Hogeland op bezoek in Ulrum

PvdA PvdA Bedum 08-01-2020 11:50

‎PvdA Het Hogeland gaat gedurende het jaar op bezoek in de diverse dorpen. Op 17 december 2019 waren fractie en bestuur te gast in Ulrum. De plaats van het gesprek: Ontmoetingspunt van DörpsZörg Ulrum, aan de Kerkstraat (http://www.dorpszorgulrum.nl/ontmoetingspunt/).

Onze gastheren: Dirk Dorlandt‎, Jan Zwart, Roelof Noorda, Raymond Bakker en Hans van der Heide.

Hans van der Heide is voorzitter van DörpsZörg en start het gesprek. Hij vertelt over het ontstaan van het ontmoetingspunt in Ulrum, de dagelijkse koffietafel die daar is en het hoge aantal bezoekers. Het geheim? Een grote groep vrijwilligers: meer dan 100 bewoners zijn betrokken bij de stichting. Het ontmoetingspunt is een thuiskamer voor mensen die extra zorg nodig hebben, de GGD maakt gebruik van een van de ruimtes, andere ruimtes zijn te huur. Er is een maatjesproject en heel veel andere activiteiten. Omzien naar elkaar heeft een nieuw elan!

Zijn er nog wensen? Zeker en dat is meer aandacht voor het andere wonen, bijvoorbeeld de mogelijkheid voor ouderen om samen te wonen in een hofje. Voor Ulrum als woondorp is het belangrijk om een diversiteit aan woningen te hebben, voor jong en oud.

Jan Zwart is voorzitter van de stichting Beheer Pietershoeve. Samen met Dirk Dorlandt‎ licht hij de plannen van de nieuwe manege toe. Vanuit de gemeente is destijds de wens gekomen de manege te verplaatsen en dat geeft ruimte voor een mooi nieuw initiatief: een manege in combinatie met dagbesteding voor mensen met een beperking. Er is een mooie plek gevonden, waardoor de manege goed bereikbaar is en er komt een theehuis bij. Zo draagt de nieuwe manege bij aan de leefbaarheid van de dorpen in het Marnegebied en bevordert zij de aantrekkelijkheid voor recreatie & toerisme. Paradepaardje van de manege aan de Buitensingel zal een overdekte rijbak van 20 bij 60 meter zijn. Naar verwachting is het complex volgend jaar gereed.

Raymond Bakker is voorzitter van dorpsbelangen Ulrum (400 leden op 1300 inwoners). Hij geeft een toelichting op de vele initiatieven in het dorp, zoals de dierenweide, het meedenken over het begraafbeleid en de ontwikkeling van het dorpsplein. Ook mooi dat Ulrum een kerkhistorisch museum krijgt. Het zal zich vooral gaan richten op de Afscheiding van 1834, onder leiding van dominee Hendrik de Cock. Dit is ook heel belangrijk voor het ontstaan van een museumlint door Het Hogeland (met straks ook een De Ploeg museum in Wehe-Den Hoorn, en de musea die er al zijn).

Andere belangrijke zaken? Zeker! Het dorp moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, met name door meer aanbod van passende woningen en goed openbaar vervoer. Ook hier is het credo: versterk Ulrum als woondorp. Roelof Noorda is voorzitter van stichting Ulrum 2034 heeft nog een credo voor succes en een leefbaar dorp: eerst zien wat we zelf kunnen doen! Dan pas met een plan naar de gemeente, niet altijd alleen voor het geld, maar ook voor het vertrouwen.

Het is belangrijk dat de gemeente ziet en erkent dat er heel veel kracht in de dorpen zit. Roelof heeft de medewerking van de oude gemeente De Marne altijd als top ervaren. De stichting kent successen als het verduurzamen van 160 woningen, het opzetten van DörpsZörg, verbeterde uitstraling van de oude winkelstraat, een pand voor DörpsZörg en 2 gerenoveerde woningen aan de Noorderstraat. Roelof merkt dat veel bewoners heel erg bereid zijn bij korte klussen en projecten te helpen. De stichting Ulrum 2034 gaat nu op in de stichting DörpsZörg.

De gastheren hebben het bezoek als plezierig ervaren, omdat de politiek zo dichterbij komt. Een algemene tip van hen aan de gemeente: geef bewoners de ruimte voor initiatieven en geef niet het antwoord ‘nee, want…’. Credo voor de gemeente Het Hogeland zou moeten zijn: ‘Ja, mits ..’.

Namens de PvdA waren aanwezig:

Jan Willem Nanninga, Mädi Cleerdin, Janny Klei, Jaap Heres, Roelf Wierenga en Ivo Poll

 

 

 

 

 

 

Het bericht PvdA Het Hogeland op bezoek in Ulrum verscheen eerst op PvdA Het Hogeland.

PvdA Het Hogeland op bezoek in Ulrum

PvdA PvdA Winsum 08-01-2020 11:50

‎PvdA Het Hogeland gaat gedurende het jaar op bezoek in de diverse dorpen. Op 17 december 2019 waren fractie en bestuur te gast in Ulrum. De plaats van het gesprek: Ontmoetingspunt van DörpsZörg Ulrum, aan de Kerkstraat (http://www.dorpszorgulrum.nl/ontmoetingspunt/).

Onze gastheren: Dirk Dorlandt‎, Jan Zwart, Roelof Noorda, Raymond Bakker en Hans van der Heide.

Hans van der Heide is voorzitter van DörpsZörg en start het gesprek. Hij vertelt over het ontstaan van het ontmoetingspunt in Ulrum, de dagelijkse koffietafel die daar is en het hoge aantal bezoekers. Het geheim? Een grote groep vrijwilligers: meer dan 100 bewoners zijn betrokken bij de stichting. Het ontmoetingspunt is een thuiskamer voor mensen die extra zorg nodig hebben, de GGD maakt gebruik van een van de ruimtes, andere ruimtes zijn te huur. Er is een maatjesproject en heel veel andere activiteiten. Omzien naar elkaar heeft een nieuw elan!

Zijn er nog wensen? Zeker en dat is meer aandacht voor het andere wonen, bijvoorbeeld de mogelijkheid voor ouderen om samen te wonen in een hofje. Voor Ulrum als woondorp is het belangrijk om een diversiteit aan woningen te hebben, voor jong en oud.

Jan Zwart is voorzitter van de stichting Beheer Pietershoeve. Samen met Dirk Dorlandt‎ licht hij de plannen van de nieuwe manege toe. Vanuit de gemeente is destijds de wens gekomen de manege te verplaatsen en dat geeft ruimte voor een mooi nieuw initiatief: een manege in combinatie met dagbesteding voor mensen met een beperking. Er is een mooie plek gevonden, waardoor de manege goed bereikbaar is en er komt een theehuis bij. Zo draagt de nieuwe manege bij aan de leefbaarheid van de dorpen in het Marnegebied en bevordert zij de aantrekkelijkheid voor recreatie & toerisme. Paradepaardje van de manege aan de Buitensingel zal een overdekte rijbak van 20 bij 60 meter zijn. Naar verwachting is het complex volgend jaar gereed.

Raymond Bakker is voorzitter van dorpsbelangen Ulrum (400 leden op 1300 inwoners). Hij geeft een toelichting op de vele initiatieven in het dorp, zoals de dierenweide, het meedenken over het begraafbeleid en de ontwikkeling van het dorpsplein. Ook mooi dat Ulrum een kerkhistorisch museum krijgt. Het zal zich vooral gaan richten op de Afscheiding van 1834, onder leiding van dominee Hendrik de Cock. Dit is ook heel belangrijk voor het ontstaan van een museumlint door Het Hogeland (met straks ook een De Ploeg museum in Wehe-Den Hoorn, en de musea die er al zijn).

Andere belangrijke zaken? Zeker! Het dorp moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, met name door meer aanbod van passende woningen en goed openbaar vervoer. Ook hier is het credo: versterk Ulrum als woondorp. Roelof Noorda is voorzitter van stichting Ulrum 2034 heeft nog een credo voor succes en een leefbaar dorp: eerst zien wat we zelf kunnen doen! Dan pas met een plan naar de gemeente, niet altijd alleen voor het geld, maar ook voor het vertrouwen.

Het is belangrijk dat de gemeente ziet en erkent dat er heel veel kracht in de dorpen zit. Roelof heeft de medewerking van de oude gemeente De Marne altijd als top ervaren. De stichting kent successen als het verduurzamen van 160 woningen, het opzetten van DörpsZörg, verbeterde uitstraling van de oude winkelstraat, een pand voor DörpsZörg en 2 gerenoveerde woningen aan de Noorderstraat. Roelof merkt dat veel bewoners heel erg bereid zijn bij korte klussen en projecten te helpen. De stichting Ulrum 2034 gaat nu op in de stichting DörpsZörg.

De gastheren hebben het bezoek als plezierig ervaren, omdat de politiek zo dichterbij komt. Een algemene tip van hen aan de gemeente: geef bewoners de ruimte voor initiatieven en geef niet het antwoord ‘nee, want…’. Credo voor de gemeente Het Hogeland zou moeten zijn: ‘Ja, mits ..’.

Namens de PvdA waren aanwezig:

Jan Willem Nanninga, Mädi Cleerdin, Janny Klei, Jaap Heres, Roelf Wierenga en Ivo Poll

 

 

 

 

 

 

Het bericht PvdA Het Hogeland op bezoek in Ulrum verscheen eerst op PvdA Het Hogeland.

Vooraankondiging politiek cafe - Een zorgbuurthuis in Gouda?

SP SP Gouda 05-01-2020 18:50

Op 5 maart organiseert de SP een politiek cafe over het zorgbuurthuis. De SP wil dat ouderen in Gouda een keuze hebben: zorgbuurthuis of zorg aan huis.

Menselijke zorg in de buurt staat centraal. Niet iedereen kan of wil thuis blijven wonen als hij/zij ouder wordt. Maar met het sluiten van de verzorgingshuizen in 2012 wordt iedereen geacht zo lang mogelijk thuis te wonen. Ook als dat eigenlijk niet meer gaat.

De SP wil in Gouda onderzoeken of er een Zorgbuurthuis in Gouda kan komen. Kleinschalige en menswaardige zorg in je eigen buurt voor ouderen die het thuis niet meer redden.

Het politiek cafe op 5 maart is de kans om je over ons plan te laten informeren en met ons te kijken of we een Zorgbuurthuis kunnen starten.

Politiek cafe SP - Een zorgbuurthuis in Gouda? le Patapouf, Kolkmanstraat 1-3 Gouda start om 20 uur

Oliebollenactie 2019

CDA CDA Leidschendam-Voorburg 30-12-2019 19:18

Op maandag 30 december trakteerde het CDA Leidschendam-Voorburg de senioren in de verzorgingshuizen weer op een overheerlijke oliebol, gebakken door bakker Wesseling. De oliebollenactie is een jaarlijkse actie, bedoeld om de band met de ouderen in de gemeente te bevestigen en te verstevigen. “De verzorgingshuizen in onze gemeente waarderen dit ieder jaar weer. Het gaat natuurlijk niet alleen om de oliebollen, het gaat ook om een stukje aandacht en het bieden van de mogelijkheid om eens met politici te kunnen praten over wat de ouderen in de tehuizen bezighoudt”, aldus Atze Dijkstra, die de oliebollenactie organiseert. Zowel de bewoners van de tehuizen als het verzorgend personeel stelden de oliebollenactie erg op prijs. Dat bleek ook in Schoorwijck, waar de bewoners zich de bollen goed lieten smaken (foto).