Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

129 documenten

Ook Kerkrade wil af van verplichte tegenprestatie “bijstand”.

SP SP VVD CDA PvdA Kerkrade 06-06-2020 18:15

Met de komst van de participatiewet, voorheen Bijstand, is er veel veranderd. De bijstand is uitgegroeid tot een uitzichtloze hel is de terechte titel van een artikel van NRC. Daarin wordt uiteengezet hoe ver de participatiewet is doorgeschoten. Terwijl bijna iedereen en alles in deze Covid-19 tijd door de overheid wordt met miljoenen of zelfs miljarden“gered”,  wil staatssecretaris Van Ark (VVD) de regels voor uitkeringsgerechten nog meer verscherpen. In veel gemeenten in het land komt men hiertegen in het geweer. Zo ook in Kerkrade. De SP diende een motie in, mede indiener waren: Ons Kerkrade, Lokaal Alternatief en Ouderenpartij Kerkrade. Na debat in de raad werd deze motie gesteund door Burgerbelangen, PvdA en CDA.  Er was maar één partij tegen: VVD Kerkrade.

Citaat uit het artikel van NRC: De bijstand is uitgegroeid tot een uitzichtloze hel  (door Zihni Özdil)

Over vroeger: Citaat “Maar de overheid gunde ons vertrouwen, bood waardigheid en, daarmee, de cruciale hoop om vooruit te komen.

Hoe anders is dat nu. Anno 2020 is een bijstandsuitkering niet langer een vehikel voor vooruitgang, maar een uitzichtloze hel. Het begon in Rotterdam. Die stad ging als eerste bijstandsgerechtigden verplichten om in een hesje op straat vuilnis te prikken. De ‘tegenprestatie’ die meteen ook de mensen verdrong voor wie vuil prikken hun beroep was. Niet lang daarna werd het landelijk beleid.

„Als ik vandaag in diezelfde situatie zat als toen, had ik het nooit gered, en jij ook niet”, zegt mijn vader vaak. De mensonterende omstandigheden van de bijstandsgerechtigden die ik spreek, bevestigen zijn gelijk. U proeft aan mijn woorden dat dit dossier mij persoonlijk raakt. Ik hoop u inmiddels ook.” einde citaat.

Staatssecretaris Van Ark (VVD, Sociale Zaken) wil de mensen nog harder aanpakken. Ze wil geen bijstand meer zonder tegenprestatie en gaat hiervoor een wetsvoorstel gaat indienen;

De gemeenten moeten volgens haar de teugels aantrekken bij de uitvoering van de Participatiewet;

Er zijn veel argumenten voor het tegendeel:

·de VNG acht de plannen van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken om van bijstandsgerechtigden een tegenprestatie te eisen overbodig;

·volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau leidt een verplichte tegenprestatie niet tot een hogere uitstroom;

·het niet uitstromen meer te maken heeft met onmacht dan met onwil;

·de plannen van de staatssecretaris zullen tot extra kosten leiden voor de gemeente Kerkrade zonder dat daar extra overheidsmiddelen tegenover staan;

·de gemeente Kerkrade heeft binnen de bestaande wetgeving voldoende ruimte om maatwerk te leveren;

·er binnen de huidige wetgeving goede resultaten zijn bereikt op het niveau van de gemeenten Kerkrade;

Daarom vraagt de gemeenteraad aan het college van B&W in Kerkrade om:

een tegengeluid te organiseren in Parkstad Limburg-, Westelijke Mijnstreek- en Middengebiedverband; van hieruit de VNG te benaderen om actief stelling te nemen tegen het wetsvoorstel van de staatssecretaris;

De SP is van mening dat iedereen moet kunnen meedoen in onze maatschappij en dat iedereen kan beschikken over een rechtvaardig inkomen. We laten niemand vallen, álle Nederlanders hebben recht op een menswaardig bestaan.

Namens SP Kerkrade:

Marianne Laumann,

Jos Piefer,

Carin Wevers.

De motie kunt u hier lezen:

Zie ook: Raad en College

De columnisten: De hel van de bijstand

SP SP Noord-Holland 31-05-2020 09:34

In deze tijd maken ze je kapot, breken ze je en plakken onzichtbaar een briefje op je rug dat je niet deugt. Luisteren niet naar je, trakteren op een Zaans verhoor, volgen je dagelijks en ook je vrienden, in de hoop je ergens op te betrappen. Want 1 ding is zeker, je deugt niet.

Tekst: Annie de Ronde

Dreigbrieven en je kleineren en kwetsen dat mag, want je bent maar een profiteur, meer niet, je moet en zal gestraft worden. Gevoelig voor het woord je deugt niet heb ik net als velen gestreden, mijn kussen opgevreten uit machteloosheid, wat ik ook zei, en ik zei veel, het maakte niet uit.

Gevens opvragen of op een knopje drukken waar staat dat je afgekeurd bent, is not done. Je deugt niet want je hebt een uitkering. Moe en het gevoel dat ik niet deugde uiteindelijk de ombudsman erbij gehaald. Toen werden de rollen omgedraaid. Ze deden een interventie en ik kreeg een bibberend mannetje van de gemeente aan de telefoon die zei, we willen het beste voor u hoor. Ik zei niets, hij kon immers niet weten wat het beste was, ze hadden nog steeds geen gegevens opgevraagd.

Na lange tijd bleek ik de strijd dankzij de ombudsman te hebben gewonnen. Het gevoel dat ik niet deugde moest slijten. Ik kreeg bevestiging dat ik echt niet kon werken. Maar na jaren strijd en achtervolging moest ik weer even terug een beetje in mezelf geloven. Ik zie nog de schermen in het stadshuis, ik was emotioneel omdat ik moest bewijzen dat ik deugde, een andere medewerker kwam met haar hoofd boven de waaier en snauwde in mijn privé gedeelte, kun je zachter doen, ik probeer hier ook te werken ja?

Mijn verhaal lag nu op straat. Iedereen kon het horen. Het maakte dat ik nog meer moest bewijzen dat ik deugde. En nu inmiddels meer dan een jaar verder vraag ik mij af, de gemeente deugt die eigenlijk wel?

*Deze column is geschreven naar aanleiding van het verhaal 'De bijstand is uitgegroeid tot een uitzichtloze hel' dat historicus Zihni Özdil schreef voor NRC Handelsblad

Onze Sam Pormes zal vanaf nu ...

GroenLinks GroenLinks Assen 17-07-2019 10:04

Onze Sam Pormes zal vanaf nu maandelijks een column gaan schrijven voor de facebook pagina, waarvan vandaag de 1ste. Met deze oproep voor meer debat spreekt het voorzich dat je / uw mening van harte welkom is in de reacties hieronder! Sam, Bedankt voor deze prikkelende column! Column: Hoezo een discussiepartij? Reces, dus is de komkommertijd aangebroken. Een goed moment om even terug te blikken op de staat van GroenLinks. GroenLinks, de snelst groeiende progressieve partij, met ruim dertigduizend leden. Jesse Klaver trekt volle zalen. Veertien zetels in de Tweede Kamer. In meer dan 100 steden wordt deelgenomen aan het College. 7 gedeputeerden. Winst in de Eerste Kamer en Europees Parlement. En dit allemaal te danken aan een geoliede campagnemachine. Duizenden vrijwilligers de straat op. Huis aan Huis. De nieuwe toverformule. Maar wat is de prijs voor dit electorale succes. GroenLinks lijkt haar identiteit van ‘discussie’partij te verliezen. Het ledenblad is opgeheven. GroenLinks Forum overboord. De Partijraad bij het grofvuil. Aan het woord is Leo Platvoet, medeoprichter van GroenLinks. “Het congres is een applausmachine voor de partijtop. De 'meetings' en 'kantinegesprekken' van Jesse Klaver zijn voorgekookte, tot in detail geregisseerde bijeenkomsten. De sociale media van de partij zijn éénrichtingverkeer.” En wat stelt een lid nog voor? “Er is geen enkele toegang van een lid om invloed uit te oefenen op stellingnamen van de partij, of een discussie aan te zwengelen. Werkgroepen, die geen enkele status hebben, functioneren derhalve nauwelijks. “ Is dat de verandering waar GL voorstaat? GroenLinks lijkt te verworden van politieke partij tot een electorale beweging? Zelfs wordt door Utrecht bepaald hoe wij op de fascistoïde uitspraken van Baudet moeten reageren. Het heeft allemaal te maken om ons voor te bereiden op 17 maart 2021. Dan gaan we weer naar de stembus. En dan moeten wij voor het eerst in onze geschiedenis ministers en staatssecretarissen leveren. Daarvoor is het nodig om ons vooral salonfähig te maken. Dus greep Klaver hard in en werd Zihni Özdil aan de kant geschoven. Dit keer geen applaus , maar een storm van kritiek uit het ledenbestand. Een knieval kon niet uitblijven. Kathelijn Buitenweg, de nummer 2 heeft haar strepen in het Europees Parlement verdiend. Twee termijnen gediend. En weet als geen ander hoe salonfähig te worden. De uitnodiging om deel te nemen aan de Bilderbergconferentie voelde als een geschenk uit den hemel. Een internationale politieke bijeenkomst met een besloten en streng geheim karakter. Een speeltuin van CEO’s en de elite van de gevestigde orde, waar tegen GroenLinks altijd tegen gekeerd was. Een van de oprichters was onze eigen Prins Bernhard. Tot de Lockheed was hij voorzitter van deze club. Ook Beatrix mocht jaarlijks aanschuiven. In besloten kring wordt gesproken over hoe de as Europa-VS versterkt kan worden. Hoe oud-koloniën onder hun invloedsfeer moet blijven. En om de wereldmacht steviger in de greep te houden. Een van de belangrijkste financiers is de CIA. Belangrijke verwijt is dat ze zonder democratische controle besluiten nemen. In het Europees Parlement en de Tweede Kamer is dit vaak aan de orde gesteld. Zonder dat er werd ingegaan op de inhoud van de conferenties. Geen GroenLinks Forum. Geen Partijraad. Geen orgaan die de Kamerleden ter verantwoording kan roepen. Een roep voor meer openheid en debat.

TEKEN HET MANIFEST VOOR VRIJLATING VAN MURAT MEMIS

SP SP GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Meierijstad 18-06-2019 12:14

Gisteren is een manifest gepubliceerd waarin bekende Nederlanders Minister Blok oproepen om zich uit te spreken voor vrijlating v Murat Memis en andere politieke gevangenen. De Nederlandse regering zou dit op het hoogste niveau kenbaar moeten maken bij de Turkse regering.

MURAT MEMIŞ MOET VRIJ!

Eind april is Murat Memiş, raadslid en fractievoorzitter van de SP in Eindhoven, in Turkije gearresteerd. In afwachting van zijn proces mag hij het land niet uit.

Murat wordt beschuldigd van zaken die in een functionerende rechtsstaat, wat Turkije niet meer is, onder de vrijheid van meningsuiting en vereniging vallen. Het betreft uitingen op sociale media, bijvoorbeeld over de strijd tegen Islamitische Staat. Murat is een democratisch gekozen Nederlandse volksvertegenwoordiger die in Turkije wordt vervolgd om uitingen die hij in Nederland heeft gedaan. Turkije heeft geen enkel recht Murat vast te houden.

Wij eisen dat:

Minister Blok van Buitenlandse Zaken zich uitspreekt voor vrijlating van Murat en andere Nederlandse politiek gevangenen De Nederlandse regering dit op het hoogste niveau kenbaar maakt in Turkije

TEKEN NU!

Ondertekenaars van het manifest zijn:

Yoeri Albrecht, directeur De Balie Lodewijk Asscher, fractievoorzitter PvdA Celal Altuntas, schrijver Serpil Ates, gemeenteraadslid GroenLinks Den Haag Sunita Biharie, fractievoorzitter SP Apeldoorn Ewout Butter, schrijver en onderzoeker Anne Fleur Dekker, publicist Reber Dosky, filmmaker Fouad El Haji, Rif Alert Rutger Groot Wassink, wethouder GroenLinks Amsterdam  Jaap Hamburger, vredesactivist Pieter Hilhorst, publicist Rob Jetten, fractievoorzitter D66 Habtom Johannes,  journalist Jesse Klaver, fractievoorzitter GroenLinks Alfred Kleinknecht, hoogleraar economie Lilian Marijnissen, fractievoorzitter SP Suzanne Mensen, journalist Saskia Noort,  schrijver en columnist Zihni Özdil, voormalig Tweede Kamerlid GroenLinks Miryanna van Reeden, actrice Emile Roemer, burgemeester Heerlen Jonas Staal, kunstenaar Gert-Jan Segers, fractievoorzitter ChristenUnie Beri Shalmashi, filmmaker en schrijfster Khadija Tahiri, president schoonmakersparlement Eddy TerStall, filmregisseur Leon Verdonschot, journalist Keklik Yücel, voormalig Tweede Kamerlid PvdA Ruud Merks,   SP fractievoorzitter Meierijstad

Gisteren is een manifest gepubliceerd waarin bekende Nederlanders Minister Blok oproepen om zich uit te spreken voor vrijlating v Murat Memis en andere politieke gevangenen. De Nederlandse regering zou dit op het hoogste niveau kenbaar moeten maken bij de Turkse regering.

MURAT MEMIŞ MOET VRIJ!

Eind april is Murat Memiş, raadslid en fractievoorzitter van de SP in Eindhoven, in Turkije gearresteerd. In afwachting van zijn proces mag hij het land niet uit.

Murat wordt beschuldigd van zaken die in een functionerende rechtsstaat, wat Turkije niet meer is, onder de vrijheid van meningsuiting en vereniging vallen. Het betreft uitingen op sociale media, bijvoorbeeld over de strijd tegen Islamitische Staat. Murat is een democratisch gekozen Nederlandse volksvertegenwoordiger die in Turkije wordt vervolgd om uitingen die hij in Nederland heeft gedaan. Turkije heeft geen enkel recht Murat vast te houden.

Wij eisen dat:

Minister Blok van Buitenlandse Zaken zich uitspreekt voor vrijlating van Murat en andere Nederlandse politiek gevangenen De Nederlandse regering dit op het hoogste niveau kenbaar maakt in Turkije

TEKEN NU!

Ondertekenaars van het manifest zijn:

Yoeri Albrecht, directeur De Balie Lodewijk Asscher, fractievoorzitter PvdA Celal Altuntas, schrijver Serpil Ates, gemeenteraadslid GroenLinks Den Haag Sunita Biharie, fractievoorzitter SP Apeldoorn Ewout Butter, schrijver en onderzoeker Anne Fleur Dekker, publicist Reber Dosky, filmmaker Fouad El Haji, Rif Alert Rutger Groot Wassink, wethouder GroenLinks Amsterdam  Jaap Hamburger, vredesactivist Pieter Hilhorst, publicist Rob Jetten, fractievoorzitter D66 Habtom Johannes,  journalist Jesse Klaver, fractievoorzitter GroenLinks Alfred Kleinknecht, hoogleraar economie Lilian Marijnissen, fractievoorzitter SP Suzanne Mensen, journalist Saskia Noort,  schrijver en columnist Zihni Özdil, voormalig Tweede Kamerlid GroenLinks Miryanna van Reeden, actrice Emile Roemer, burgemeester Heerlen Jonas Staal, kunstenaar Gert-Jan Segers, fractievoorzitter ChristenUnie Beri Shalmashi, filmmaker en schrijfster Khadija Tahiri, president schoonmakersparlement Eddy TerStall, filmregisseur Leon Verdonschot, journalist Keklik Yücel, voormalig Tweede Kamerlid PvdA Ruud Merks,   SP fractievoorzitter Meierijstad

TEKEN HET MANIFEST VOOR VRIJLATING VAN MURAT MEMIS

SP SP GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Eindhoven 17-06-2019 13:47

Vandaag is een manifest gepubliceerd waarin bekende Nederlanders Minister Blok oproepen om zich uit te spreken voor vrijlating v Murat Memis en andere politieke gevangenen. De Nederlandse regering zou dit op het hoogste niveau kenbaar moeten maken bij de Turkse regering.

MURAT MEMIŞ MOET VRIJ!

Eind april is Murat Memiş, raadslid en voorzitter van de SP in Eindhoven, in Turkije gearresteerd. In afwachting van zijn proces mag hij het land niet uit.

Murat wordt beschuldigd van zaken die in een functionerende rechtsstaat, wat Turkije niet meer is, onder de vrijheid van meningsuiting en vereniging vallen. Het betreft uitingen op sociale media, bijvoorbeeld over de strijd tegen Islamitische Staat. Murat is een democratisch gekozen Nederlandse volksvertegenwoordiger die in Turkije wordt vervolgd om uitingen die hij in Nederland heeft gedaan. Turkije heeft geen enkel recht Murat vast te houden.

Wij eisen dat:

Minister Blok van Buitenlandse Zaken zich uitspreekt voor vrijlating van Murat en andere Nederlandse politiek gevangenen De Nederlandse regering dit op het hoogste niveau kenbaar maakt in Turkije

TEKEN NU!

Ondertekenaars van het manifest zijn:

Yoeri Albrecht, directeur De Balie Lodewijk Asscher, fractievoorzitter PvdA Celal Altuntas, schrijver Serpil Ates, gemeenteraadslid GroenLinks Den Haag Sunita Biharie, fractievoorzitter SP Apeldoorn Ewout Butter, schrijver en onderzoeker Anne Fleur Dekker, publicist Reber Dosky, filmmaker Fouad El Haji, Rif Alert Rutger Groot Wassink, wethouder GroenLinks Amsterdam  Jaap Hamburger, vredesactivist Pieter Hilhorst, publicist Rob Jetten, fractievoorzitter D66 Habtom Johannes,  journalist Jesse Klaver, fractievoorzitter GroenLinks Alfred Kleinknecht, hoogleraar economie Lilian Marijnissen, fractievoorzitter SP Suzanne Mensen, journalist Saskia Noort,  schrijver en columnist Zihni Özdil, voormalig Tweede Kamerlid GroenLinks Miryanna van Reeden, actrice Emile Roemer, burgemeester Heerlen Jonas Staal, kunstenaar Gert-Jan Segers, fractievoorzitter ChristenUnie Beri Shalmashi, filmmaker en schrijfster Khadija Tahiri, president schoonmakersparlement Eddy TerStall, filmregisseur Leon Verdonschot, journalist Keklik Yücel, voormalig Tweede Kamerlid PvdA

‘Ik baal echt dat ik moet ...

GroenLinks GroenLinks -Twenterand 04-06-2019 14:57

Fijn Zihni Özdil! Je bent een mooi ...

GroenLinks GroenLinks Culemborg 02-06-2019 19:51

Fijn Zihni Özdil! Je bent een mooi voorbeeld voor ons allemaal. We pakken extra gemotiveerd en energiek de draad weer op! 💚❤ #stufi #studierente #groenlinks

Het commentaar van ...

GroenLinks GroenLinks -Twenterand 29-05-2019 09:06

Het commentaar van Zihni

Jammer dat het zo gelopen ...

GroenLinks GroenLinks -Twenterand 28-05-2019 21:16

Jammer dat het zo gelopen is

Vertrek Zihni Özdil uit de fractie | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Zeewolde 28-05-2019 00:00

Zoals jullie hebben gelezen heeft een vertrouwensbreuk tussen Zihni Özdil en zijn fractiegenoten dinsdagavond geleid tot het vertrek van Zihni uit de fractie.

Na een online-interview van Zihni met de Volkskrant heeft de fractie een eigen verklaring opgesteld en uitgestuurd in een poging duiding te transparantie te bieden. Jesse heeft dit 'lelijke politiek' genoemd. Om een verdere publieke welles-nietes discussie te voorkomen, zal de fractie verder niet reageren in de media.