Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

29 documenten

Sluit hotel bij constateren illegale prostitutie

ChristenUnie ChristenUnie 's-Gravenhage 23-06-2021 11:54

https://denhaag.christenunie.nl/k/n11246/news/view/1374341/487158/Koen van HaeftenDe ChristenUnie/SGP zal woensdag in het veiligheidsdebat pleiten voor het snel sluiten van hotels en short-stay appartementen bij het constateren van illegale prostitutie. Wat Koen van Haeften (fractievertegenwoordiger) betreft moet er hard worden opgetreden tegen de schimmige wereld van prostitutie in hotels: “Helaas komt het regelmatig voor dat prostituées hun diensten aanbieden in hotels, al dan niet onder dwang van een pooier. Dit is verboden, het zorgt voor onveilige situaties voor de vaak kwetsbare prostituées en voor overlast voor de overige gasten.” Van Haeften pleit daarom voor strenge maatregelen voor hotels die dit toch faciliteren. “Wat mij betreft geeft de gemeente een duidelijk signaal aan hoteleigenaren: als er illegale prostitutie wordt geconstateerd in een hotel wordt deze gelijk gesloten. Dit moet een goede prikkel zijn voor hoteleigenaren om geen kamers te verhuren als ze vermoeden dat deze gebruikt wordt voor illegale prostitutie.”

In het debat wordt ook de door de politie opgestelde Veiligheidskaart besproken, die vanwege de coronapandemie een vertekend beeld laat zien van de criminaliteit in Den Haag in 2020. Opvallend is wel dat het aantal gevallen van cybercrime is verdubbeld. Wat Van Haeften betreft wordt hier meer voor gewaarschuwd: “Bijna iedereen met een mobiele telefoon heeft de afgelopen weken wel een phishingbericht met een link gehad dat een pakketje onderweg is. Weer een nieuwe manier om mensen geld afhandig te maken. Als het aan de ChristenUnie/SGP ligt doet de gemeente meer om mensen hiervoor te waarschuwen.”   

Wethouder Ruigrok doet klemmend beroep op minister Van Engelshoven.

VVD VVD Haarlemmermeer 15-05-2020 23:38

Wethouder Marja Ruigrok doet samen met gedeputeerde Zita Pels en 46 bestuurders van alle Noord-Hollandse gemeenten een klemmend beroep op minister Van Engelshoven om gezamenlijk de Noord-Hollandse musea, theaters en podia te redden. Marja Ruigrok: “Ik vind het ontzettend belangrijk dat we gezamenlijk dit signaal afgeven aan de minister."

https://haarlemmermeer.vvd.nl/nieuws/39490/wethouder-ruigrok-doet-klemmend-beroep-op-minister-van-engelshoven

Wethouder Marja Ruigrok doet samen met gedeputeerde Zita Pels en 46 bestuurders van alle Noord-Hollandse gemeenten een klemmend beroep op minister Van Engelshoven om gezamenlijk de Noord-Hollandse musea, theaters en podia te redden. Marja Ruigrok: “Ik vind het ontzettend belangrijk dat we gezamenlijk dit signaal afgeven aan de minister. De algemene steunmaatregelen die al ingesteld zijn door het kabinet, zijn niet voldoende. We moeten snel handelen om ervoor te zorgen dat we niet veranderen in een cultureel droogland. Daarom ondertekende ze de brief die is verstuurd aan minister van Engelshoven “Cultuur op lokaal en regionaal niveau moet nadrukkelijk een plek krijgen in de toekomstige steunmaatregelen en het kabinet moet nu alles op alles zetten om de culturele sector te redden, we kunnen het niet alleen als gemeente en provincie”

 

“Regionale cultuur klinkt voor sommigen misschien wat minder belangrijk dan bijvoorbeeld de Nationale Opera, maar let wel: Het Cultuurgebouw maakt jaarlijks zo’n 1,1 miljoen bezoekers blij: bibliotheekleden, cultuurcursisten en theater- en concertbezoekers, uiteraard uit heel Haarlemmermeer, maar ook uit de wijde omgeving. Dat is dus een ongelofelijk belangrijke voorziening voor veel mensen!“ aldus Arjen Davidse, directeur van het Cultuurgebouw.

 

In hun brief wijzen de bestuurders er op dat de culturele sector in Noord-Holland van groot maatschappelijk en economisch belang is. De helft van de totale culturele infrastructuur van ons land bevindt zich in Noord-Holland. De maatregelen die zijn genomen in de strijd tegen het coronavirus hebben een grote impact op de culturele sector. Het totale verwachte omzetverlies tussen maart en juni is berekend op 500 miljoen euro. Volgens wethouder Ruigrok raakt het omvallen van de cultuur ook andere sectoren rondom culturele instellingen “Veel mensen gaan af en toe naar een voorstelling, optreden of genieten van een uitje. Maar wanneer je bedenkt dat daar nog veel meer mensen van afhankelijke zijn zoals beveiligers, (geluids)technici, horeca, schoonmakers etc. realiseer je je pas goed hoe rampzalig deze crisis specifiek uitpakt voor deze sector.

 

Het steunpakket van het Rijk richt zich op de grote instellingen met nationale en internationale bekendheid. Regionale theaters, musea en podia komen hier niet voor in aanmerking en zijn daardoor afhankelijk van subsidies van gemeenten en provincies. Het redden van culturele instellingen rust nu voornamelijk op hun schouders. Ruigrok: “De gemeente Haarlemmermeer heeft al een aantal maatregelen genomen om de sector te steunen. We maken afspraken over huren, subsidieregelingen worden aangepast en we denken hard mee over hoe de podia en de stoelen weer zo snel mogelijk gevuld raken. Een samenleving kan niet zonder cultuur”

(Bron: Informeer) 

Laat mensen in poppodia en theaters afscheid nemen van geliefden

SP SP Nederland 28-04-2020 06:50

SP-Kamerlid Peter Kwint stelt dinsdag tijdens een debat in de Tweede Kamer voor dat theaters en poppodia de deuren mogen openen voor begrafenissen met meer dan 30 man. Kwint: ‘Uiteraard met alle gezondheidsvoorschriften die in de rest van de samenleving tellen. En alleen waar het veilig kan. Maar de tragiek van nabestaanden die geen afscheid kunnen nemen van hun geliefden is zo groot dat we daar een oplossing voor moeten zoeken. Theaters en poppodia die nu toch gesloten zijn, zijn daar bij uitstek geschikt voor.’

Aanleiding voor het voorstel was contact met Richard Theuws, een ondernemer uit de muziekindustrie: ‘Nu mijn vrouw ernstig ziek is moet ik eigenlijk een lijst maken met mensen die aanwezig mogen zijn op haar uitvaart. Dat zijn er nu 30 inclusief degenen die de uitvaart verzorgen. Het is een onmogelijke taak er aan te beginnen. Met naaste familie zitten we al op 18 mensen, met 3 begeleiders erbij blijven er dan nog 9 plekken over. Moeten kiezen tussen welke ooms of tantes wel of niet mogen, welke vrienden hun partner thuis zouden moeten laten is echt ondoenlijk.’

Kwint: ‘Daarom wil ik dat de minister in gesprek gaat me de podia en met virologen om te kijken op welke plekken mensen met de gepaste afstand van elkaar alsnog samen kunnen komen om iemand kunnen herdenken en afscheid te nemen. Poppodia en theaters – maar ook conferentiecentra – hebben een veel groter oppervlak dan de gemiddelde aula bij een begraafplaats. Op die manier doen we recht aan de diepgevoelde wens bij mensen om bij het afscheid van hun geliefden aanwezig te kunnen zijn.’

Wat betekent Airbnb-uitspraak voor Den Haag? | Den Haag

GroenLinks GroenLinks Den Haag 30-01-2020 00:00

Woensdag 29 januari deed de Raad van State een uitspraak over een Airbnb-boete in Amsterdam. Hierin stelt de Raad van State dat Airbnb-verhuur niet verschilt van regulier vakantieverhuur, wat Airbnb-verhuur zonder vergunning illegaal maakt. Raadslid Mariëlle Vavier heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijk verregaande gevolgen in Den Haag.

GroenLinks volgt de groei van Airbnb in Den Haag al een tijdje kritisch, omdat het mogelijke woningonttrekking en prijsstijgingen in de woningmarkt als gevolg van Airbnb-verhuur wil voorkomen. "Den Haag verkeert in een wooncrisis en we moeten als gemeenteraad alle mogelijkheden bekijken om daar iets aan te doen.", aldus Vavier. "Daarom wil ik graag weten of we daar nu inderdaad nieuwe mogelijkheden voor hebben en wat het stadsbestuur met die mogelijkheden gaat doen."

Vakantieverhuur, bijvoorbeeld via hotels en hostels, is in Den Haag via vergunningen gereguleerd. Tot nu toe is dat echter nog niet het geval geweest met Airbnb. Nu daar mogelijk verandering in lijkt te komen, biedt dat kansen om negatieve effecten van toerisme te beperken. Eerder stemde een meerderheid in de Haagse gemeenteraad al voor een GroenLinksmotie om de effecten van groei in toerisme op de Haagse leefbaarheid en voorzieningen goed te monitoren.

 

Plannen voor inperking vakantieverhuur ‘gaan niet ver genoeg’

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 04-12-2019 08:01

De Raad van State heeft positief geadviseerd over het wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte. Na de aanpassingen op verzoek van onder meer gemeenten, is het nu klaar voor behandeling in de Tweede Kamer. Maar de vier grote steden vinden de plannen niet ver genoeg gaan.

//raadvanstate.nl/adviezen/@116514/w04-19-0184/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-family: inherit; color: rgb(160, 48, 61); text-decoration-line: underline; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;">De Raad van State gaf een positief advies en de plannen zijn nu klaar voor behandeling in de Kamer. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om maatregelen te nemen, vooral als er schaarste is aan woonruimte of als de leefbaarheid van een wijk onder druk komt te staan. In alle gevallen geldt dat de gemeenteraad met een goede onderbouwing moet komen over nut en noodzaak om deze maatregelen in te zetten.

Tijdens de internetconsultatie eerder dit jaar vroeg de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om een verruiming van de beoogde maatregelen. Ook zonder ‘onrechtvaardige en onevenwichtige effecten van schaarste’ zou het gemeentebestuur de verhuur aan banden moeten kunnen leggen. Die lobby heeft succes: mede naar aanleiding van reacties op de raadpleging biedt het definitieve voorstel daartoe mogelijkheden.

Maar volgens wethouders in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gaat de ‘Airbnb-wet’ niet ver genoeg. Ze willen dat behalve verhuurders ook platforms verplichtingen krijgen, meldt NRC. Het wetsvoorstel kwam er juist na aandringen van de grote steden. Zij zijn tevreden met de komst van de registratieplicht, maar teleurgesteld dat de handhaving van de regels volledig bij hen komt te liggen, aldus de koepelorganisatie G4. Ook bestaan er twijfels over de bereidheid van platforms om mee te werken aan het registratiesysteem.

Martijn Blogt: Een rechtse klap in het gezicht

PvdA PvdA GroenLinks D66 's-Gravenhage 13-09-2019 10:17

Het wordt vochtiger, meer spinnen in de tuin. Op de fiets koude handen bij het wegbrengen van de kinderen. De herfst komt er aan. En dat geldt ook voor de Haagse gemeentefinanciën. Stomverbaasd ben ik over het miljoenentekort dat is ontstaan, volledig op de schouders van kwetsbare ouderen en kinderen terecht komt. Je leest er meer over in mijn wekelijkse blog.

De Haagse begroting: Een rechtse klap in het gezicht

Gister werd de begroting van het stadsbestuur gepubliceerd. Na aftrek van de tegemoetkoming van het rijk, moet Den Haag 35 miljoen bezuinigen. Elk jaar weer. Veel geld, ook voor onze stad. Oorzaak zijn de tekorten op de ouderenhulp en de jeugdzorg. Want er blijken meer hulpbehoevenden dan verwacht en de jeugdhulp is harder nodig dan voorspeld. Maar Den Haag is ook welvarend. De verschillen zijn groot. Tegenover het gezin dat nauwelijks rond komt, staan mensen met meerdere woningen in de stad, een goed vermogen en inkomsten waarover je niet wakker hoeft te liggen. Dat er dan steden zijn die 400 of 500 euro gemeentebelasting ophalen per jaar en Den Haag er trots op is met ca. 160 euro per jaar de laagste lasten te hebben en te houden, doet mij pijn. Met een paar tientjes per jaar van de Hagenaars met de dikste portemonnee, kunnen wij deze bezuiniging volledig voorkomen. Maar dan moeten we bereid zijn eerlijk te delen. Ik zie dat niet in de voorstellen van dit stadsbestuur.

Lees hier mijn uitgebreide reactie, hier een uitgebreide analyse van Omroep West en bekijk hier een reportage van Omroep West.

Vijfpuntenplan: Toerisme in goede banen

De gemeenteraad debatteerde deze week over het nieuwe Haagse toerismebeleid. Er wordt vooral op groei ingezet en op kwaliteitstoeristen. Die laatste term gaat er bij mij moeilijk in, want waar kijk je dan naar? Maar er is ook echt te weinig oog voor de effecten van meer toerisme op de stad: denk aan Airbnb, denk aan verkeer, of de arbeidsverhoudingen die niet altijd goed gaan in horeca en hotels. Met een vijfpuntenplan, dat ik woensdag aan wethouder De Mos overhandigde, vroegen wij aandacht voor de negatieve effecten. Lees het plan hier en hier meer op Omroep West.

https://denhaag.pvda.nl/nieuws/martijn-blogt-de-herfst-komt-eraan-ook-voor-kwetsbare-hagenaren/

Hij komt, hij komt, die lieve Roetveegpiet

Het is nog vroeg. Maar in de raadscommissie sprak Mikal al over Piet en Sint. Den Haag heeft – zo vinden wij – de morele plicht niet achter te lopen met het moderniseren van het Sinterklaasfeest. Mikal deed dan ook een persoonlijke oproep om bij de intocht en op de Haagse scholen van de Roetveegpiet de nieuwe standaard te maken. Zodat ieder kind een leuk Sinterklaasfeest heeft. Lees haar verhaal hier!

Airbnb, zo lang het maar tijdelijk blijft

Op vakantie en je uitgaven terugverdienen met de verhuur van je huis via Airbnb. Moet kunnen. Maar al 900 huizen worden nu permanent via Airbnb verhuurd en zo onttrokken aan de woningvoorraad, met overlast en soms ook misstanden tot gevolg. Mijn oproep: begrens Airbnb tot waar het voor bedoeld is, tot 30 dagen. We spraken er over in de raadscommissie en ik legde uit wat onze plannen zijn in Den Haag Centraal.

https://denhaag.pvda.nl/nieuws/martijn-blogt-de-herfst-komt-eraan-ook-voor-kwetsbare-hagenaren/

Sociale woningbouw, gerommel met cijfers

100.000 mensen wachten nu actief op een sociaal huis. We bouwen er nu veel te weinig. Het stadsbestuur denkt dat het goedkomt. Maar steeds meer partijen hebben daar twijfels over. Ik rekende voor dat we minstens 30 procent meer moeten presteren om wachttijden niet op te laten lopen. Wethouder Revis wil er vooralsnog niets van weten. Lees erover in de Telegraaf.

https://denhaag.pvda.nl/nieuws/martijn-blogt-de-herfst-komt-eraan-ook-voor-kwetsbare-hagenaren/

Plannen om perronopgangen bij Holland Spoor te sluiten

Deze werd bekend dat Prorail de drukte op stations gaat onderzoeken. Maar ondertussen bleek ook dat er plannen zijn om de perronopgangen in de tunnel bij Holland Spoor te sluiten. Een onverstandig en slecht idee, zo vinden ook bewoners van de Haagse Stationsbuurt. Janneke trok met Maarten de Vuyst van GroenLinks en Marieke van Doorn van D66 aan de bel en vroegen de wethouder om te knokken voor het openblijven van de perronopgangen.

Terugblik seizoensopening in Zuidwest: nuttig en erg gezellig

Een dik compliment voor iedereen die meewerkte aan onze mooie seizoensstart afgelopen zaterdag! Een fietstocht door Zuidwest, een interessant gesprek tussen René Baron (programmaleider Regiodeal Zuidwest), Hamit Karakus (directeur Platform 31 & oud wethouder in Rotterdam); en een interessant debat met politieke jongerenorganisaties & het wijkberaad Leyenburg. Een mooie, strijdbare start van ons politiek seizoen!

https://denhaag.pvda.nl/nieuws/martijn-blogt-de-herfst-komt-eraan-ook-voor-kwetsbare-hagenaren/

https://denhaag.pvda.nl/nieuws/martijn-blogt-de-herfst-komt-eraan-ook-voor-kwetsbare-hagenaren/ https://denhaag.pvda.nl/nieuws/martijn-blogt-de-herfst-komt-eraan-ook-voor-kwetsbare-hagenaren/

Alvast een heerlijk gewenst!

Met rode groet,

Martijn

Het bericht Martijn Blogt: Een rechtse klap in het gezicht verscheen eerst op PvdA Den Haag.

Opgeladen!

ChristenUnie ChristenUnie CDA Utrecht 10-09-2019 10:27

https://utrecht.christenunie.nl/k/n6169/news/view/1279374/43795/Rachel.jpgHet afgelopen politieke jaar was voor ons als fractie van de ChristenUnie Utrecht een bijzonder, dynamisch, mooi en soms ook heftig jaar. We zitten sinds de afgelopen verkiezingen in de coalitie (voor het geval u dat nog niet wist ;-)), onze wethouder Maarten van Ooijen doet goed werk in het college. Het reces was goed en welkom; we zijn weer opgeladen. De laatste raadsvergaderingen waren namelijk marathonsessies tot diep in de nacht. Ik hoor u denken: is dat nodig? En ben je dan nog wel scherp? Tja….

Fractie

Onze kleine fractie verzet veel werk en Jan en ik zijn dankbaar voor een goed stel betrokken medewerkers. Suzanne van Putten, onze steun en toeverlaat als fractiesecretaris gaat ons verlaten. Ze heeft een mooi huis gevonden, maar helaas niet meer in onze prachtig stad. We gaan haar missen. Gelukkig hebben we een nieuwe fractiemedewerker gevonden: Tijmen. Hier stelt hij zich even voor. Jiska, Pim en Rik blijven ons inhoudelijk bijstaan en Marleen Kieft (onderzoeker en zelfstandig ondernemer) wil ons op vrijwillige basis aanscherpen en helpen. We voelen ons gezegend.    

Mooi en heftig

Zoals ik al aangaf was afgelopen jaar een mooi jaar. Mooi omdat we echt stappen hebben kunnen maken om armoede en schulden van inwoners van onze stad terug te dringen, eenzaamheid te verminderen, Staatlozen in de stad betere positie te geven, vaart te maken om meer te bouwen en meer te bouwen aan gemengde wijken, zeker ook voor groepen die minder makkelijk op de woningmarkt komen. Zo zijn er concrete afspraken gemaakt met corporaties om meer woningen te bouwen voor mensen die uitstromen uit de daklozenopvang. En dat is hard nodig, want de wachtlijst wordt helaas nog altijd niet kleiner. 

Utrecht gezonder maken, ook voor generaties na ons, blijft onze focus houden. We zijn blij dat er echt begonnen gaat worden om het aantal parkeerplaatsen aan de Oude Gracht en de binnenstad te verminderen. Zo wordt de binnenstad beter toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Onze mooie grachten kunnen de stroom van auto’s gewoonweg niet aan. En ook blijven we inzetten op een tweede tunnel bij de Noordelijke Rondweg (NRU). 

Het was ook een heftig jaar. Denk aan de debatten over de Uithoflijn. We hopen echt dat de tram nu in december 2019 klaar is om te rijden. Of klachten over Save/Veilig Thuis. Het werk dat zij doen is complex, waarbij zorgvuldigheid en wijsheid gevraagd wordt om de strijd en onveiligheid die er soms in en rond gezinnen is, te verminderen. We moeten constateren dat dat niet altijd goed gaat. We blijven de aanpak om te verbeteren raadsbreed nauw volgen. Ook de mogelijke komst van een kleinschalige opvang van een minderjarige asielzoekers zonder ouders (AMV) in de Meern zorgt (begrijpelijk) voor onrust. Wie zijn deze jongeren zonder ouders? De landelijke berichtgeving over minderjarige asielzoekers die verdwijnen of in de criminaliteit belanden helpt niet. Extra reden dat, als deze locatie er komt, de gemeente Utrecht met het COA moet laten zien dat het anders en beter kan. Adequate begeleiding, meer structuur, geen verzuim op school en betere inbedding in de buurt. 

Zandpad

Waar onze worsteling ook vooral zat en zit is het dossier Zandpad. In de onderhandelingen hebben we het voor elkaar gekregen dat de tippelzone aan de Europlaan gaat sluiten per 1 juli 2021. Er is sinds dit jaar gestart met begeleiding op maat voor de mannen en vrouwen die daar nu nog werken zodat zij bijvoorbeeld (praktisch) geholpen worden bij het vinden van ander werk, de Nederlandse taal leren, van de verslaving afkomen of psychische begeleiding krijgen. Maar helaas heeft de raad in 2015 met meerderheid (alleen CU en CDA waren tegen) besloten dat de raamprostitutie aan Het Zandpad er komt. De politieke realiteit is dat we dat niet tegen hebben kunnen houden. We zijn nog steeds tegen (raam)prostitutie, want helaas is het werk voor veel sekswerkers niet veilig, ondanks de gedachte dat dit met de legalisering van deze branche wel zou gebeuren. Op z’n zachts gezegd: best naïef.

In het voorstel dat er nu ligt zijn gelukkig de voorstellen en eisen van de CU opgenomen. Zo komen er beduidend minder ramen (98 en geen 162), is er meer geld en hulp beschikbaar voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen, zullen we als gemeente niet financieel faciliteren in de opbouw (het is o.i. geen gemeentelijke kerntaak) en komt er meer inzet op veiligheid van de sekswerkers en het tegengaan van overlast in de buurt. Over het voorstel wordt in het najaar in de raad gestemd. Daarna wordt de tender gestart. Onduidelijk is natuurlijk of deze gaat slagen aangezien de vorige tenders zijn mislukt. We wachten het af…. 

Tot zover even een inkijk in ons afgelopen jaar en vooruitblik naar het nieuwe politieke jaar. Een jaar waarin we met veel energie, plezier en goede moed ons ChristenUnie geluid laten horen. Maarten van Ooijen doet dat in het college, wij in de raad. Heeft u vragen, wilt u ons aanscherpen of ondersteunen: laat het ons vooral weten. 

Mede namens Jan Wijmenga,

Rachel Streefland Fractievoorzitter ChristenUnie UtrechtLees meer over het Zandpad

‘Maar, vroeg ik hem, als je er uit ...

ChristenUnie ChristenUnie Amsterdam 05-07-2019 19:23

‘Maar, vroeg ik hem, als je er uit vrije wil voor kiest om achter het raam te zitten, wat is dan het probleem? Dan nog, antwoordde hij, kun je als gemeenschap besluiten dat hier ‘iets groters’ in het geding is dan het zelfbeschikkingsrecht. Besluiten dat raamprostitutie in strijd is met de menselijke waardigheid. ‘Besluiten dat je geen samenleving wilt zijn waarin het normaal is dat menselijke wezens als handelswaar in de etalage uitgestald staan.’

Vandaag en morgen staan weer tal van ...

Hart-Leers Hart-Leers Heerlen 29-06-2019 08:40

Vandaag en morgen staan weer tal van artiesten op de diverse podia van ParkCity Live. Onder de rook van hartje stad is het Bekkerveld vandaag en morgen het festivalterrein van Heerlen. Met bekende artiesten zoals Afrojack, Ilse Delange, Di-Rect en Lil’Kleine waren de toegangskaarten wederom in recordtempo uitverkocht. Dit jaar ging het allemaal zelfs nog sneller dan vorig jaar. #Heerlen

Podcast: Piet Schouten over verhuur via AirBnB | Haarlemmermeer

GroenLinks GroenLinks Haarlemmermeer 14-04-2019 00:00

In Haarlemmermeer is het mogelijk een woning tijdelijk aan te bieden voor verhuur voor een toeristisch verblijf, bijvoorbeeld via het bekende platform AirBnB Het is echter niet toegestaan de gehele woning te verhuren. De verhuurder moet tijdens de verhuurperiode zelf aanwezig zijn. Daarvoor gelden de regels voor een Bed & Breakfast.

GroenLinks stelde vragen over het gebruik van AirBnB in Haarlemmermeer. Steeds vaker zijn er signalen dat er woningen worden aangeboden die niet volgens de regels worden verhuurd. Met de explosief stijgende vakantiemarkt in Amsterdam is de verwachting dat het aanbod in Haarlemmermeer alleen maar zal groeien. GroenLinks raadslid Piet Schouten was te gast bij MeerRadio om tekst en uitleg te geven.

Beluister de podcast hier.

Het college heeft onze vragen beantwoord. Download hier.