Nieuws van politieke partijen over Lokale Partij Grave inzichtelijk

518 documenten

FEESTJE VAN ÉÉN MILJOEN OP KOSTEN VAN BZK

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 18-08-2019 06:34

Grootste geldschieter van het festival is het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat heeft 766.000 euro gereserveerd voor de organisatie. Dat geld komt uit het subsidiepotje ter versterking van de lokale democratie. De VNG levert vooralsnog geen financiële bijdrage, maar heeft wel capaciteit beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van de organisatie.

Partners

De ontbrekende kwart miljoen euro moet onder andere komen van programmapartners. Dat zijn organisaties die op het festival aanwezig zijn, zoals Movisie, Platform 31, Spectrum, Vattenfal, Defensie, de Rechtspraak, de politie, de hersenstichting en Pro Demos.

Ook de provincie Gelderland doet een duit in het zakje: de provincie heeft een subsidie van 150.000 euro toegezegd. Verder moet de verkoop van drank- en voedselkramen de organisatie naar schatting zo’n 17.500 euro opleveren. Zeker is dat niet, want die opbrengst zal afhankelijk zijn van het aantal bezoekers en wat er wordt geconsumeerd tijdens het festival.

Alles bijeen was vorige maand op die manier al iets meer dan 230.000 euro zeker gesteld.

Maatschappelijke dialoog

Het gratis toegankelijke festival is geïnspireerd op Scandinavische en Baltische edities. Er zijn debatten, open colleges, workshops en film en theater. Aanwezig op het festival zijn onder andere Hugo Borst, Maarten van Rossem, Merol, Herman Pleij, Eric Corton, Jan Rotmans en Danny Vera. Het doel is mensen bij elkaar te brengen en de maatschappelijke dialoog te stimuleren. Op het festival worden aan de hand van lezingen en debatten grote maatschappelijke problemen besproken. Dat kan onder meer gaan over zorg, energie, onderwijs, rechtspraak, werk en inkomen en politiek. Centraal staat het onderwerp democratie.

Veel gemeenten sturen delegaties van bestuurders en andere betrokkenen om mee te discussiëren over de thema's. Ook worden inwoners uitgenodigd mee te gaan. Gemeenten zorgen voor vervoer naar het festival. De organisatie rekent op zo’n 3.500 bezoekers.

DATAGEBRUIK MET OOG VOOR PRIVACY

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 18-08-2019 06:33

Slim gebruik van data maakt beter beleid mogelijk. Maar tegelijkertijd willen we niet dat de overheid – of particuliere bedrijven – de burger zonder begrenzing in de gaten houden. De manier van werken in Estland strekt tot voorbeeld.

Daar is volgens Bert Kroese goed geregeld wie toegang heeft tot welke persoonsdata en burgers hebben daar zelf een grote stem in. ‘Ze kunnen achteraf zelfs altijd nakijken wie hun data heeft ingezien en waarom’, stelt de plaatsvervangend directeur generaal van het CBS in een essay in Binnenlands Bestuur.

Vanzelfsprekend heeft de overheid behoefte aan data over burgers: door data te gebruiken kan de overheid effectief fraude bestrijden, ongelijkheid in het onderwijs tegen gaan, probleemgezinnen helpen. ‘Maar in Europa en Nederland willen we pertinent niet dat overheid of particuliere bedrijven de burger zonder begrenzing in de gaten houden. Dataverzameling en databeheer moeten daarom met strenge waarborgen zijn omgeven.’ De Europese General Data Protection Regulation (GDPR) en de daarvan afgeleide Nederlandse Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), een in de wereld unieke beschermingswal tegen pottenkijkers, bieden volgens hem die waarborgen. Organisaties, zowel overheid als bedrijfsleven, moeten kunnen aantonen dat ze de door burgers of klanten geleverde gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn geleverd.

Beteugelen

‘Het lijkt zo logisch, doelbinding en data­minimalisatie, maar in de praktijk blijken deze uitgangspunten continu gemonitord en bewaakt te moeten worden. Het uitgangspunt voor fatsoenlijk databeheer is waar mogelijk de regie op de eigen data bij de burgers te leggen. De burger moet zelf kunnen bepalen wie zijn persoonsgegevens mag gebruiken’, stelt hij. Estland strekt wat dat betreft tot voorbeeld. Daar is al goed geregeld wie toegang heeft tot welke persoonsdata en burgers hebben daar zelf een grote stem in. ‘Sterker nog, ze kunnen achteraf altijd nakijken wie hun data heeft ingezien en waarom. Transparantie ten top’, aldus Kroese.

'AI IS NIET MEER TEGEN TE HOUDEN BIJ WOZ'

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 17-08-2019 06:51

'AI IS NIET MEER TEGEN TE HOUDEN BIJ WOZ'

Geschreven door Ben Martini op

. Gepost in Nieuws en actualiteiten

De slechte beoordeling van de Waarderingskamer - slechts twee van de vijf sterren - voor de taxaties van de Drechtsteden kwam de sfeer niet ten goede. ‘Het is niet leuk om zo in het nieuws te komen’, zegt Arri Hartog, directeur Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD). ‘Dus gingen we op zoek naar een manier om weer energie in de club te krijgen.’ Zo kwamen ze bij GeoPhy, een bedrijf dat kunstmatige intelligentie en big data gebruikt om de waarde van vastgoed te bepalen. Wat zou er met de nieuwste technieken mogelijk zijn?

Supervised machine learning

‘De Drechtsteden vertelden mij van de situatie waarin ze zaten’, zegt Lorenzo Dorigo, GeoPhy’s hoofd Business Development voor Europa. Een pilot werd geopperd. ‘Die pakten we als volgt aan: ik vroeg hen hoe ze werkten, met hun hulp ontwikkelden we een landelijk model, gebruik makend van supervised machine learning en big data, en daarmee taxeerden we de 109.000 woningen in het gebied.’

Niet zo makkelijk als het lijkt

Het klinkt zo logisch om de buzzwords big data en machine learning op de WOZ toe te passen. Waarom is dat nog niet eerder gebeurd? Dorigo: ‘Omdat het niet zo makkelijk is als het lijkt. Bij traditionele taxaties kijkt een taxateur in een wijk naar vergelijkbare verkopen. Het ene gebouw is wat ouder, of wat beter gelegen, en zo komt er een gemiddelde meterprijs uit. De meer datagedreven aanpak van de Drechtsteden let op de correlatie van verschillende kenmerken.

/index.php/2022-datagebruik-met-oog-voor-privacy

/index.php/2020-de-burger-als-gemeentelijke-plantsoenendienst

DE BURGER ALS GEMEENTELIJKE PLANTSOENENDIENST

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 17-08-2019 06:47

DE BURGER ALS GEMEENTELIJKE PLANTSOENENDIENST

. Gepost in Nieuws en actualiteiten

Ingegeven door bezuinigingen wilde de gemeente Breda in 2012 een deel van het groenonderhoud bij bewoners leggen. Zeven jaar later draaien ruim vierhonderd Bredase ‘burgerhoveniers’ mee in met hen afgesloten wijkdeals. Teamleider Anne Jelle Lycklama à Nijeholt tipt andere gemeenten.

‘Er lag in 2012 een motie op tafel om anderhalf miljoen te bezuinigen op groenonderhoud. De gemeente zou minder verzorgend gaan optreden’, blikt Lycklama terug. ‘Als gevolg daarvan werden op meer dan vierhonderd plekken hagen en rozen weggehaald. Bermen werden teruggebracht tot gras. Het leidde tot veel protest van wijk- en dorpsraden. De gemeente werd voorheen vaak gebrek aan daadkracht verweten en nu reden de shovels ineens al door de straat.’

Breda experimenteerde toen al met wijkdeals bij dierenweides. Het onderhoud ervan werd om niet bij betrokken burgers gelegd. Dat ging in de vorm van een contract waarin de verplichtingen voor beide partijen werden vastgelegd. Een variant daarop werd ook voor het groenonderhoud opgezet. ‘Geen contract in juridische zin’, stelt Lycklama. ‘Meer een gentleman’s agreement. Als burgers er onvoldoende werk van maken, kun je ze erop aanspreken. Maar mochten ze na een jaar geen zin meer hebben, dan kunnen ze er wel onderuit.’

Zo ver komt het in de praktijk maar weinig. De wijkdeals zijn een hit. Inmiddels wordt zeven hectare aan gemeentegroen in Breda door burgers beheerd, een paar procent van het totale gemeentelijke groen. ‘Het varieert van strookjes van vier vierkante meter tot een heel park. Uiteraard maak je in het laatste geval wel wat steviger afspraken. Bijvoorbeeld dat er minimaal zes keer per jaar onderhoud wordt gepleegd.’

/index.php/2021-ai-is-niet-meer-tegen-te-houden-bij-woz

/index.php/2019-mogelijk-cameratoezicht-in-brabants-buitengebied

MOGELIJK CAMERATOEZICHT IN BRABANTS BUITENGEBIED

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Partij voor de Vrijheid Grave 17-08-2019 06:44

MOGELIJK CAMERATOEZICHT IN BRABANTS BUITENGEBIED

. Gepost in Nieuws en actualiteiten

De provincie Noord-Brabant overweegt cameratoezicht in het buitengebied in de strijd tegen dumping van (drugs)afval. Dat antwoordt Commissaris van de Koning Wim van de Donk op vragen van PVV-Statenlid Maikel Boon.

Het platteland van Noord-Brabant heeft regelmatig te maken met afvaldumpingen. Het gaat dan niet alleen om drugsafval, maar ook om grof vuil, stapels sloophout en ladingen asbest. Tot nu toe was het provinciebestuur terughoudend met de inzet van camera’s in het buitengebied, maar de antwoorden van Commissaris van de Koning Wim van de Donk moeten Boon hoop geven. De inzet van camera’s is een optie, schrijft hij, in het voorkomen van (drugs)dumpingen en ook de repressieve aanpak van de verschillende vormen van criminaliteit in het buitengebied. ‘Dit vraagt om zorgvuldige afwegingen.’

Gedeputeerde Veiligheid

Van de Donk wijst erop dat Provinciale Staten in de vorige bestuursperiode al 2,7 miljoen euro beschikbaar hebben gesteld voor extra toezichthouders, coördinatie met andere handhavingspartners en de inzet van innovatieve toepassingen in natuurgebieden. ‘De coördinatie daarvan ligt bij Samen Sterk in Brabant (SSiB).’ Ook wijst hij op de verschillende campagnes tegen dumpingen en de inzet op meer samenwerking met andere overheden. Voor het nieuwe Brabantse college is veiligheid een van de speerpunten, blijkt uit de benoeming van een nieuwe gedeputeerde met de portefeuille Veiligheid. Daarbij stelt het nieuwe bestuur de genoemde extra middelen de hele bestuursperiode beschikbaar.

/index.php/2020-de-burger-als-gemeentelijke-plantsoenendienst

/index.php/2018-aanpak-medicijnresten-vereist-andere-mentaliteit

AANPAK MEDICIJNRESTEN VEREIST ANDERE MENTALITEIT

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 16-08-2019 08:51

In het Brabantse Aarle-Rixtel (gemeente Laarbeek) staat een grote waterzuiveringsinstallatie die gezuiverd rioolwater loost op een klein riviertje, de Aa. Hoewel gezuiverd, kunnen de lozingen schade opleveren voor de waterkwaliteit en de leefwereld van vissen en kleinere waterorganismen.

Kopje kleiner

Vooral medicijnresten slippen nagenoeg onafgebroken door de installatie. Sinds december vorig jaar worden daarom twee verschillende technieken beproefd die beogen medicijnresten uit het afvalwater te zuiveren. De ene maakt de medicijnresten met ozon, zeg maar superzuurstof, een kopje kleiner. De andere knipt de medicijnresten met ultraviolet licht (UV) en waterstofperoxide (bleekwater) in onschadelijke stukken.

Begin juni eindigde de eerste fase van de proef, die met 400.000 euro mede wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ‘Vooral de ozon-techniek is succesvol. We halen er met gemak 80 procent van de meeste medicijnresten uit’, maakt beleidsadviseur Maarten Nederlof van waterschap Aa en Maas bekend. Ook de UV-proef komt tot soortgelijke percentages.

Problemen

Beide technieken kampen echter ook met problemen. De ozontechniek maakt als bijproduct bromaat, zelfs zoveel dat de drinkwaternorm wordt overschreden. En vanwege het troebele afvalwater kost de UV-techniek zoveel energie voor de UV-lampen dat de energiedoelstelling van het waterschap in gevaar komt. Het waterschap probeert snel met oplossingen te komen.

KOSTEN SOCIAAL DOMEIN TWENTERAND ONDER DE LOEP

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 16-08-2019 08:48

Twenterand is een van de tien gemeenten waar het – financiële – reilen en zeilen in de Wmo en de jeugdzorg onder de loep wordt genomen. Dat gebeurt door de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein. ‘Alles wat kan helpen, grijpen we aan.’

Morele plicht

Dat stelt wethouder Mark Paters (Wmo, jeugdzorg). Hij noemt het zelfs een welhaast morele plicht om elke kans te benutten die leidt tot meer inzicht en meer grip op de – kosten – van de Wmo en de jeugdzorg. Twenterand kampt met forse tekorten. Over 2018 was er een tekort van 3,7 miljoen euro: 2,7 miljoen op de jeugdzorg en zo’n 1 miljoen op de Wmo ‘nieuw’. Huishoudelijke hulp valt daar niet onder, maar daarmee komt de gemeenten – nog – uit met het budget, aldus Paters. De verwachting is dat het tekort dit jaar nog verder oploopt naar 4,1 miljoen euro; 3 miljoen euro op jeugd en 1,1 miljoen euro Wmo ‘nieuw’ (begeleiding, dagbesteding, beschermd wonen, respijtzorg).

Grip

Verbetering van de financiële beheersbaarheid is het voornaamste doel van deelname aan het visitatietraject, stelt Paters. Meer grip dus om de kosten en de ontwikkelingen die leiden tot kosten. ‘Grip betekent ook dat je ontwikkelingen beter kunt voorspellen, dan alleen achteraf te worden geconfronteerd met tekorten. Op de lange termijn levert dat winst op, letterlijk en figuurlijk.’

Dieper kijken

De gemeente moet zelf volop aan de bak, dat kost zowel ambtelijke als bestuurlijke inzet, aldus Paters. Alle cijfers moeten op een rijtje worden gezet en er worden verdiepende gesprekken gevoerd. ‘Het kost veel tijd en werk, maar omdat de visitatiecommissie experts inzet wordt er veel dieper gekeken dan wij zelf zouden kunnen doen.’

‘OMSLAG NODIG IN HET OMGEVINGSBELEID’

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 16-08-2019 05:29

‘OMSLAG NODIG IN HET OMGEVINGSBELEID’

. Gepost in Nieuws en actualiteiten

De Raad van State zette eind mei een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de Nederlandse overheden. Hoe voorkomen we dat het land op het slot gaat? Binnenlands Bestuur raadpleegde vier deskundigen.

Volgens Gijs Hoevenaars van de Commissie voor de m.e.r. zit er voor gemeenten en provincies voorlopig maar één ding op: ‘Je moet bij nieuwe ontwikkelingen de uitstoot bij de bron proberen terug te dringen. Intern salderen dus. Of extern met een ander bedrijf in hetzelfde gebied. Veel andere opties zijn er niet.’

Advocaat Rachid Benhadi van Hekkelman werkte mee aan een eerste factsheet ‘Woningbouwplannen, stikstof Natura2000-gebieden’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook hij ziet in ‘pogingen om aan de stikstofdeposities te sleutelen’ de eerste optie. ‘Graafmachines stoten veel stikstof uit’, legt hij uit. ‘Kun je die niet door elektrische apparaten vervangen? Gasloos bouwen is ook een optie. Dat is bij nieuwbouw al verplicht, maar zou je ook aan bedrijven kunnen voorschrijven. Het aantal verkeersbewegingen in een te ontwikkelen gebied begrenzen, dat scheelt ook. Of probeer een deel van de landbouwers uit te kopen.’

Veldhoven

Een Brabantse kwestie geeft gemeenten en provincies wellicht  hoop. Het is de uitspraak van de Raad van State over de verbreding van de Kempenbaan in Veldhoven. De ADC-toets die de gemeente daarbij hanteerde, kreeg vorige maand in weerwil van de strengere stikstofregels tóch de goedkeuring van de RvS. Veldhoven voerde aan dat alternatieven voor de bredere weg ontbraken (de A uit de toets). Dat er voor het project dwingende redenen zijn van groot openbaar belang (de D). Bovendien zag de RvS geen aanleiding te twijfelen aan de effectiviteit van de genomen compensatiemaatregelen voor de natuur, de C.

/index.php/2017-kosten-sociaal-domein-twenterand-onder-de-loep

/index.php/2015-provinciale-ambities-leiden-tot-verhoging-opcenten

PROVINCIALE AMBITIES LEIDEN TOT VERHOGING OPCENTEN

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 15-08-2019 05:29

De provincies Noord-Brabant en Utrecht sluiten verhoging van de opcenten niet uit als dit nodig is om de gestelde ambities in de nieuwe collegeprogramma’s te kunnen realiseren. Zij zijn de enige twee van de elf provincies die een mogelijke verhoging in hun bestuursakkoord hebben vastgelegd. Gelderland is de enige provincie die de motorrijtuigenbelasting verlaagt.

Dat blijkt uit de elf bestuursakkoorden die voor 2019-2023 zijn gesloten. Zuid-Holland is de enige provincie die nog geen college en daarmee nog geen bestuursakkoord heeft.

Plannen en ambities

In ieder geval indexeert de provincie Utrecht vanaf 2020 de opcenten jaarlijks. ‘Als dit onvoldoende ruimte geeft om onze plannen en ambities waar te maken, dan komt verhoging van de provinciale opcenten van de motorrijtuigenbelasting in beeld, tot maximaal het landelijk gemiddelde in 2018 (plus de bovengenoemde jaarlijkse indexering)’, aldus GS in hun bestuursakkoord. Ook het Brabantse college van GS sluit aanpassing van de motorrijtuigenbelasting niet uit voor de realisatie van de in het bestuursakkoord neergelegde ambities.

Energietransitie

Gelderland is de enige provincie die de motorrijtuigenbelasting verlaagt; met vijf miljoen euro in 2020. ‘Inwoners worden immers ook op andere manieren, zoals energietransitie, in hun portemonnee geraakt’, vinden GS. Wel wordt inflatiecorrectie toegepast. In Friesland komt binnenkort een einde aan de verlaging van de opcenten. ‘De afgelopen periode verlaagden we onze opcenten tijdelijk sterk, om zo de koopkracht van Friezen te ondersteunen in een periode van economisch herstel. Maar ook om onze positie als een van de duurste provincies in dit opzicht te verlaten. Het is niet mogelijk die verlaging ook de komende jaren in dezelfde omvang door te voeren’, stellen GS in hun bestuursakkoord. Wel wordt de helft van de verlaging vanaf 2020 blijvend in plaats van tijdelijk. ‘Desalniettemin zal de gewone Fries of Friezin een stijging van zijn of haar opcenten ervaren ten opzichte van de afgelopen jaren.’ Als ‘goedmakertje’ wordt vanaf 2020 de automatische inflatiecorrectie vier jaar buiten werking gesteld. Dat kost de provincie structureel 4,3 miljoen euro.

AMBTENAAR (V) VERDIENT MEER DAN AMBTENAAR (M)

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 15-08-2019 05:27

AMBTENAAR (V) VERDIENT MEER DAN AMBTENAAR (M)

. Gepost in Nieuws en actualiteiten

Bij de gemeente Amsterdam is het gemiddeld bruto maandsalaris van vrouwen 70 euro hoger dan dat van mannen. Dat is het resultaat van beleid om de positie van vrouwen te verbeteren en de loonkloof tussen mannen en vrouwen te overbruggen. ‘De uitdaging zit nog in de cultureel diverse samenstelling.’

‘Het is gemakkelijker om iets kapot te maken, dan iets te fiksen’ is een oud, maar actueel adagium. Coördinerend adviseur personeels- en organisatieontwikkeling Michael Zant haalt het van stal als hij uitlegt dat het eigenaarschap van inclusie bij alle gemeenteambtenaren ligt en niet alleen bij specifieke doelgroepen. Hij kent signalen van nieuwe collega’s die zich niet thuis voelen op hun nieuwe werkplek en de organisatie verlaten. Gerichte cijfers hierover zijn er niet. Er wordt nog gewerkt aan verbetering van de uitvoering van de richtlijn voor exitgesprekken. ‘Ik zet graag in op het voorkomen van onnodige uitstroom als dat door gebrek aan inclusie komt. Maak het bespreekbaar, zeker als die vertrekintentie er is. Dit vraagt om ander leiderschap en ander gedrag en mindset.’

Sensitiviteit in toon en woordkeus

Het gaat er volgens Zant om dat je de doelgroep aanvoelt of niet. ‘De crux is het gesprek aangaan en dat goed doen. Cultuur is taal en taal is cultuur. Dat is kwetsbaar en precair. Daarom is een sensitiviteit in toon en woordkeus belangrijk. Amsterdam telt 181 nationaliteiten. Die krijgen we niet allemaal in de organisatie, maar we hebben wel verschillende perspectieven nodig om ons werk goed te doen voor Amsterdam en de Amsterdammer.

/index.php/2015-provinciale-ambities-leiden-tot-verhoging-opcenten

/index.php/2013-ambtenaar-hoeft-niet-continu-bereikbaar-te-zijn