Nieuws van politieke partijen over SGP inzichtelijk

9 documenten

SGP en PvdA hebben initiatief ...

PvdA PvdA SGP Schouwen-Duiveland 24-04-2019 06:06

SGP en PvdA hebben initiatief genomen om het college van B&W te verzoeken rijkssubsidie aan te vragen voor het opstellen van een kerkenvisie. De gemeenteraad heeft de motie aangenomen. Het is belangrijk een toekomstvisie op te stellen voor het behouden van deze -vaak beeldbepalende-gebouwen. https://www.pzc.nl/schouwen-duiveland/onderzoek-naar-andere-functie-en-behoud-ongebruikte-kerken-op-schouwen-duiveland~abccb5b4/

DEFINITIEVE VERKIEZINGSUITSLAG ...

Gemeente Belang Kampen Gemeente Belang Kampen VVD ChristenUnie PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Dieren Partij voor de Vrijheid CDA D66 Kampen 26-03-2019 09:33

DEFINITIEVE VERKIEZINGSUITSLAG OVERIJSSEL Forum van Democratie is de grote winnaar van de Provinciale Staten verkiezingen in Overijssel. De partij kwam vanuit het niets met zes zetels in de Staten. CDA verliest fors (-2) maar blijft met negen zetels wel de grootste partij van Overijssel. GroenLinks wint twee zetels (5). ChristenUnie blijft gelijk op vier zetels. D66, de vierde coalitiepartij lijdt een ook een gevoelige nederlaag: 3 (was 5). Ook PVV krimt ook in (-2) en komt op 3 zetels. Ook PvdA verliest eveneens 1 zetel (4). PvdD, 50+, VVD en SGP blijven gelijk. DENK haalde de kiesdeler niet.

Onderhoud Gelderse bruggen op ...

SGP SGP Nunspeet 25-02-2019 10:44

Onderhoud Gelderse bruggen op orde De bruggen en viaducten in de provincie Gelderland verkeren in prima staat van onderhoud. Dat geven Gedeputeerde Staten aan naar aanleiding van vragen die de SGP had gesteld. Er wordt vanaf 2012 rekening gehouden met de snellere groei van het verkeer; daarvoor is een versterkings- en vervangingsprogramma opgesteld voor de periode tot en met 2032. In dit programma is ook voorzien in vervanging c.q. grootschalig onderhoud aan 35 civieltechnische kunstwerken op kritische locaties in ons wegennet (grotere bruggen en viaducten) o.a. op de A325 en A348.

Onderhoud Gelderse bruggen op orde

SGP SGP Gelderland 20-02-2019 00:00

/r/23d4b57973407865c5291f56e4892b84?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fonderhoud-gelderse-bruggen-op-orde%2F10340&id=4533aead4288c75a2f81806093ac9544f4dd687c Onderhoud Gelderse bruggen op orde

De bruggen en viaducten in de provincie Gelderland verkeren in prima staat van onderhoud. Dat geven Gedeputeerde Staten aan naar aanleiding van vragen die de SGP had gesteld. Er wordt vanaf 2012 rekening gehouden met de snellere groei van het verkeer; daarvoor is een versterkings- en vervangingsprogramma opgesteld voor de periode tot en met 2032. In dit programma is ook voorzien in vervanging c.q. grootschalig onderhoud aan 35 civieltechnische kunstwerken op kritische locaties in ons wegennet (grotere bruggen en viaducten) o.a. op de A325 en A348.

Ingediende vragen veiligheid Gelderse bruggen

SGP SGP Gelderland 01-02-2019 00:00

/r/61b631ba639b2b47355dad1a888b8f45?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fingediende-vragen-veiligheid-gelderse-bruggen%2F10218&id=22420ad92f8355f989ce56dd3955b23688aec860 Ingediende vragen veiligheid Gelderse bruggen

De SGP heeft vragen ingediend betreffende het onderhoud aan de Gelderse bruggen. Dit naar aanleiding van de situatie die bij de Merwedebrug in Gorinchem is ontstaan.

Hoe staat het met het onderhoud aan de Gelderse bruggen? Is hierbij voldoende rekening gehouden met snelle(re) groei van het verkeer? En waar liggen de grootste knelpunten/risico’s?

Kandidatenlijst verkiezingen Waterschap Rivierenland

SGP SGP Gelderland 23-11-2018 00:00

/r/f7e77a02405cc161506a86f9ff49f683?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fkandidatenlijst-verkiezingen-waterschap-rivierenland-%2F9921&id=dc32ef8bd1a2b5b59e1782299d91feb621e872ad

Kandidatenlijst verkiezingen Waterschap Rivierenland

 

1  G.V. (Goos) den Hartog 2  Ing. B. (Bas) de Groot 3  Ing. C. (Christiaan) Baggerman 4  W.F. (Willem) Keuken 5  T. (Theo) Simons 6   A. (Arie) Donker 7  J. (Jasper) de Jong 8  L. (Lennart) van de Berg 9  Ir. Ing. M. (Mateo) de Visser 10  M. (Marten) van de Sluis 11  D. (Dirk) Kroon 12  R. (Rien) Visser 13  P. (Peter) Aanen 14  G. (Gerard) Kievit 15  C. (Kees) van de Bijl 16  P. (Pieter) Hoogendoorn 17  E. (Evert) Geluk 18  Drs. W. (Wout) Penning MBA 19  L. (Lourens) van Bruchem 20  J. (Jan) de Vos 21   J.W. (Jan Willem) Crum 22  Drs. D. (Dirk) van Meeuwen 23  J.  (Jan) van den Bergh 24  Ing. E. (Liza) Biesheuvel 25  C. (Cornelis) Besseling 26  Ir. K. (Klaas) de Groot 27  T. (Teus) Kool

ChristenUnie en CDA op de bres voor ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP VVD D66 CDA Zwolle 18-06-2018 06:33

Ook het gemeentelijk verkeersberaad ...

SGP SGP Utrechtse Heuvelrug 01-05-2018 20:53

Ook het gemeentelijk verkeersberaad spreekt zich uit tegen een bypass naast de Donderbergrotonde. Laat je ook horen en steun de petitie! https://t.co/GgDI9V2gtb https://t.co/yxEZAHD1RN

SGP-ChristenUnie Sliedrecht brengt werkbezoek aan De Hooizolder

ChristenUnie ChristenUnie SGP Sliedrecht 08-02-2018 13:35

https://sliedrecht.sgp-christenunie.nl/k/n37731/news/view/1188636/639816/HooizolderRien Visser en Arnoud Spruijt hebben woensdagmiddag 7 februari j.l. namens de SGP-ChristenUnie-fractie een werkbezoek gebracht aan het Natuur- en Milieu-educatiecentrum De Hooizolder. Al geruime tijd biedt De Hooizolder lessen aan voor alle jongeren in Sliedrecht tussen de vier en achttien jaar oud. Hiermee heeft de organisatie veel kennis en kunde in huis die breed ingezet kan worden.

De directe aanleiding voor het werkbezoek vormt een interview met Carl van Rijn in Het Kompas van 1 februari jl. Van Rijn merkte onder meer op dat er vanuit de politiek weinig aandacht is voor het werk van De Hooizolder. Reden genoeg voor Rien Visser en Arnoud Spruijt om de boodschap van Van Rijn zelf aan te horen.

NME-centrum De Hooizolder verzorgt met beperkte middelen lessen op het gebied van duurzaamheid, milieu en ecologie. Daarnaast worden – grotendeels door vrijwilligers – allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder themafeesten en knutselmiddagen. In de loop van de jaren heeft De Hooizolder een schat aan kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van duurzaamheid die het graag beter en structureler onder de aandacht wil brengen.

De SGP-ChristenUnie heeft in haar verkiezingsprogramma de ambitie opgenomen dat Sliedrecht binnen één generatie een duurzame en energieneutrale gemeente is. Om die doelstelling te verwezenlijken is het belangrijk dat de gemeente gebruikmaakt van de kennis van het NME-centrum. De SGP-ChristenUnie wil dat in het vervolg organisaties als het NME-centrum proactief betrokken worden bij het ontwikkelen en uitvoeren van duurzaamheidsbeleid.