Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

28 documenten

Aftrap politiek seizoen 2020 – 2021

D66 D66 Rotterdam 15-09-2020 07:19

Afgelopen vrijdag heeft in Weelde de aftrap plaatsgevonden van het nieuwe politieke seizoen. Fractievoorzitter Chantal Zeegers blikt vooruit:

Opening politiek seizoen gaat vooral natuurlijk ook over waar we ons als fractie en wethouders het komend half jaar vooral op gaan richten: wat zijn nu onze grootste thema’s voor het komend half jaar. En dan zien we, dat het vooral gaat over het op koers houden van de stad. We gingen lekker vooruit, stoomden omhoog op de lijstjes. Wat ons betreft zetten we alles op alles zetten om daarmee door te gaan. En als we dat goed doen met elkaar, kansen benutten en samenwerken met de stad. En als we oog blijven houden voor elkaar dan moeten we een heel eind komen. Dat betekent dus dat we een open mind moeten kijken naar de stad. Vertrouwen hebben in de kracht van de stad. En dat we perspectief moeten bieden. Duidelijk moeten zijn. En dat we moeten investeren in de stad.

Dat is echt de opgave van de komende tijd: investeren, kansen en perspectief bieden en oog houden voor elkaar. De volksgezondheid is getroffen en de maatschappelijke effecten van de maatregelen zijn enorm. Het Rijk heeft goede maatregelen getroffen, niet in de minste plaats door onze minister Wouter Koolmees. En gelukkig heeft de cultuursector weer extra geld gekregen. En dan kijk ik ook even naar Salima Belhaj, die zich daar in Den Haag, samen met Ingrid van Engelshoven enorm voor heeft ingezet.

Voor de Rotterdamse cultuursector is er binnenkort weer meer perspectief voor de komende 4 jaar. In november stellen we het cultuurplan vast. Een langgekoesterde wens: meer steun en perspectief voor nieuwe makers. Ruimte voor urban arts bijvoorbeeld. Voor heel veel Rotterdammers een erkenning van het bestaansrecht van hun kunst. Maar ook met 7 miljoen per jaar meer te besteden dan de vorige periode. Daar hebben we als fractie ons enorm hard voor gemaakt, met Elene als voorvrouw. En Said heeft dat echt goed voor elkaar gekregen in de begroting.

Dat perspectief belangrijk is, is natuurlijk een open deur. En we ervaren zelf ook hoe vervelend het is als het ontbreekt. En dan heb ik het over Feyenoord City. Een onderwerp waar vanuit D66 Arjan, Robin en ik ons mee bezig houden. Dit onderwerp kenmerkt zich naast enorme controverse ook door onzekerheid. Voor ons echt een grote wens dat dat ontwikkeld kan worden. Een mooie impuls voor Zuid. Goed nieuws dat het Rijk- lees Kajsa Ollongren- extra geld ter beschikking stelt voor de woningbouw. Aan ons ligt het niet zullen we maar zeggen. Maar goed, wanneer neemt Feyenoord een beslissing over het nieuwe stadion….En wat zal die zijn. Hopelijk weten we komend half jaar meer. Wat ons betreft begint de tijd wel te dringen. Want wij willen echt aan de slag met die boost voor Rotterdam-Zuid.

Maar goed, het gaat niet alleen over investeren, het gaat ook over hoe we het met elkaar doen? Hebben we oog voor elkaar?

Voor de zomer zijn we wat dat betreft goed met de neus op de feiten gedrukt door de grote BLM-demonstraties. Racisme, discriminatie. Mensen op achterstand zetten door hun huidskleur of culturele achtergrond, is echt onaanvaardbaar. De kracht van mensen mag niet ondermijnd worden. Er is nog veel werk aan de winkel. Op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt, het vertrouwen in de politie staat onder druk. We blijven oog houden voor elkaar, we blijven strijden voor gelijke rechten. Met Nadia voorop.

Als ik het heb over oog hebben voor, dan is er nog een andere groep waar we echt beter voor moeten zorgen. En dan heb ik het over kwetsbare kinderen en de jeugdzorg. Dat loop niet goed. Kinderen verdienen een zorgeloze jeugd. En dat is echt niet overal het geval. In deze tijden, met thuisonderwijs, thuiswerken, neemt de druk op gezinnen alleen maar toe. Er zijn te veel kinderen die niet de juiste hulp krijgen. Echt heel belangrijk dat dat verbetert. Ingrid zet daar haar tanden in de komende tijd.

Even van de gelegenheid gebruik maken, Als het gaat om kracht van de stad, hierbij nog een compliment aan de zomerschool, aan Samuel Schampers die zich daar enorm hard voor heeft ingezet. Samen met de gemeente, met Said. Op deze zomerschool hebben heel veel Rotterdamse kinderen een mooie en leerzame tijd gehad.

Maar bovenal zullen we ons bezig houden met de Corona-crisis. Het is bijna herfst. Wat gaat er gebeuren? In welke mate nemen de besmettingen toe? En de ziekenhuisopnames? Er valt veel te zeggen over de aanpak maar ik beperk me nu even tot de effecten van de maatregelen op onze horeca, de evenementen-sector en het nachtleven. En dus op de effecten voor de levendigheid van onze stad. De horeca maakt juist een sociaal leven mogelijk. Dat is heel belangrijk. Dat mensen iets leuks te doen hebben. Dat je met vrienden uit kunt gaan, kunt ontspannen. Mensen ontmoeten. Juist in deze tijd. Dat blijkt ook uit een rapport van SCP dat gisteren is uitgekomen.

We gaan perspectief bieden aan die ondernemers. Voor het komend half jaar. Winterterrassen worden mogelijk gemaakt. Onze grote wens. Dat heeft Said gisteren bekend gemaakt. Daar zijn we echt heel blij mee. Dit is nog maar het begin.

We gaan pro-actief aan de slag met de evenementen sector en de clubs. We weten wat niet kan. Nu is de tijd voor: wat kan er wel! Met een open mind. We gaan met hen in gesprek. Bezien wat zij aan ideeën hebben om toch te kunnen ondernemen. We moeten voorkomen dat het een saaie boel wordt hier.

Daar wil ik mee afsluiten. Dus ik had het over onze politieke agenda van de komende half jaar. Waar het dus gaat om als stad op koers te blijven. Dat betekent investeren in de stad. En dat betekent oog hebben voor de rechten van kwetsbaren, van kinderen, van mensen met een migratie-achtergrond. En dat betekent kansen en perspectief bieden aan cultuur, horeca, evenementen, het nachtleven. Voor een levendige en dus sociale stad.

We staan te trappelen om weer aan de slag te gaan. Weet ons te vinden als je ideeën hebt. Voel je uitgenodigd.

Het bericht Aftrap politiek seizoen 2020 – 2021 verscheen eerst op Rotterdam.

Motie voor financiële ondersteuning ESNS met ruime meerderheid aangenomen in Tweede Kamer

D66 D66 Groningen 29-06-2020 18:57

Vanmiddag is op initiatief van D66-kamerlid Salima Belhaj een motie voor financiële ondersteuning van Eurosonic Noorderslag met ruime meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. Het gaat om een bedrag van 0,6 miljoen euro per jaar voor een periode van 4 jaar.

De fracties van de Gemeenteraad en Provinciale Staten zijn erg blij met dit nieuws: “Eurosonic Noorderslag is voor Groningen een belangrijk cultureel evenement met een grote rol in talentontwikkeling en scouting. Daarom is het van belang dat dit evenement ook de komende jaren een podium kan bieden aan nationale en internationale, beginnende én gearriveerde popmuzikanten”.

Vorige week stuurden de Gemeenteraad en Provinciale Staten van Groningen al een brief aan minister Van Engelshoven en de leden van de Tweede kamer. Raadslid Koosje van Doesen: “Het niet verkrijgen van de aangevraagde landelijke subsidie was een forse tegenslag. Daarom is er een brief aan de minister gegaan waarin we de minister vroegen om het besluit van het Fonds voor de Podiumkunsten te heroverwegen”.

Het bericht Motie voor financiële ondersteuning ESNS met ruime meerderheid aangenomen in Tweede Kamer verscheen eerst op Groningen.

Salima Belhaj over steunpakket cultuur

D66 D66 Nederland 27-05-2020 11:50

Salima Belhaj over steunpakket cultuur

De afgelopen weken heeft D66 cultuurwoordvoerder Salima Belhaj veel contact gehad met de culturele sector, omdat zij zich veel zorgen maken tijdens deze crisis. Theaters en (pop)podia die bang zijn om om te vallen, makers waarvan de totale opdrachtenstroom is droog gevallen en die geen uitweg zien zonder stimulans, en cultureel ondernemers in de vrije sector die geen krediet konden krijgen voor het maken van nieuwe producties.

Kortom, de culturele sector heeft het zwaar en verdient daarom onze steun om deze zware crisis door te komen. D66 is dan ook blij met de 300 miljoen euro aan financiële steun voor de culturele sector van cultuurminister Ingrid van Engelshoven. We realiseren ons dat het even heeft geduurd, en zijn de culturele sector dan ook dankbaar voor alle input die ze hebben gegeven. De 300 miljoen euro wordt op de volgende manier verdeeld binnen de sector:

Steun voor gesubsidieerde instellingen, festivals en filmproducenten

Er komt 113 miljoen euro beschikbaar voor culturele instellingen in de Basisinfrastructuur en een beperkt aantal andere instellingen die door OCW worden gefinancierd, zoals wetenschapsmuseum Nemo, Slot Loevenstein en het Onderwijsmuseum. Daarnaast ontvangen instellingen en festivals die subsidie ontvangen van de rijkscultuurfondsen en filmproducenten 40 miljoen euro steun.

Steun voor makers

Om makers te ondersteunen gaat er 11,8 miljoen euro naar het Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie om hun bestaande regelingen gericht op werk voor makers in alle sectoren, uit te breiden. De fondsen zelf hebben voor dit doel ook nog eens 15 miljoen euro vrijgemaakt. Voor de rechtensector wordt 5 miljoen euro beschikbaar gesteld om het initiatief ‘Steunfonds Rechtensector’ van de Federatie Auteursrechtbelangen, te matchen. Ook via dit fonds worden makers gesteund in het ontwikkelen van nieuwe boeken, muziek en films.

Steun voor regionale vitale infrastructuur

Er wordt 48,5 miljoen euro geïnvesteerd om gemeenten en provincies te ondersteunen die regionale musea, (pop)podia en filmtheaters ondersteunen. Dit is afgesproken in goed overleg met de VNG, IPO, de G4 en de G40. Er is 16 miljoen beschikbaar voor musea, 29 miljoen voor (pop)podia en 3,5 miljoen voor filmtheaters. Ook worden er gesprekken gevoerd met medeoverheden over compensatie. Daar volgt later meer over.

Steun voor erfgoed

Er komt 50 miljoen euro beschikbaar voor de ‘opengestelde monumenten-lening’ bij het Nationaal Restauratiefonds, voor rijksmonumenten zoals kastelen, kerken, industrieel erfgoed en molens die inkomsten verliezen doordat ze voor publiek gesloten zijn.

Steun voor vrije producenten

Om de vrije producenten te ondersteunen komt er, mede dankzij de motie Asscher en Belhaj, 30 miljoen euro beschikbaar voor de Cultuur Opstart Lening, in samenwerking met Cultuur + Ondernemen. Dit is een leenfaciliteit bedoeld voor ondernemingen in de culturele en creatieve sector die onvoldoende gebruik kunnen maken van de algemene maatregelen en niet in aanmerking komen andere aanvullende subsidies of leningen. Met deze lening kunnen zij aan de slag met het maken van nieuwe producties.

Ook is er in het nieuwe economische steunpakket een vaste lasten regeling opgericht waar MKB-ondernemers in o.a. de evenementen, podia en theaters een tegemoetkoming van het ministerie van EZK krijgen om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen, tot een maximum van 20.000. Klik hier voor meer info.

Daarnaast lopen er, op verzoek van D66 en andere partijen, nog gesprekken met staatssecretaris van financiën Vijlbrief over het financieel aantrekkelijk maken van kunst, wat van belang is voor makers. Klik hier voor de hele brief.

D66 is blij met dit steunpakket, maar ziet ook dat hiermee niet alle problemen zijn opgelost. Wij hebben altijd gezegd: als er meer nodig is, blijven wij ons daarvoor inzetten. Dit steunpakket helpt de culturele sector deze zware eerste maanden door te komen, maar meer is nodig. D66 zal zich daar de komende tijd voor blijven inzetten.

Ben je werkzaam in de culturele sector en loop je nog steeds tegen problemen op of wil je ons input meegeven? Neem dan contact op met onze woordvoeder Salima Belhaj (s.belhaj@tweedekamer.nl).

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Kunst en cultuur zijn essentieel voor de Nederlandse samenleving. Het dient als bron van creativiteit en houdt de samenleving een spiegel voor. Voor D66 draagt een stevige en creatieve kunst- en cultuursector bij aan een open en verbonden Nederland.

Vrije en diverse media vormen een onlosmakelijk onderdeel van een bloeiende samenleving en een werkende democratie. Het kritische en beschouwende oog is noodzakelijk voor het controleren en ter verantwoording roepen van de macht.

Kamer: betere bescherming tolken

D66 D66 GroenLinks VVD CDA ChristenUnie Nederland 12-11-2019 14:24

De regering moet tolken die Nederlandse militairen helpen, beter beschermen. Zij zijn een systematisch vervolgde  groep, waardoor zij bijvoorbeeld recht hebben op asiel in Nederland, wanneer zij in direct en persoonlijk gevaar komen.  Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie van D66, ChristenUnie, VVD, CDA, GroenLinks en SP waarin dit wordt geregeld.

D66-Kamerlid Salima Belhaj: ‘deze tolken zijn van onschatbare waarde voor onze militairen. Met gevaar voor eigen leven helpen zij ons in moeilijke gebieden. Nu is het tijd om ook hén te helpen. Zij zijn hun leven niet meer zeker in bijvoorbeeld Afghanistan en worden opgejaagd door de Taliban. Daarom is het volkomen terecht dat zij en hun familie alle mogelijke hulp krijgen van Nederland wanneer zij gevaar lopen.’

Joël Voordewind van de ChristenUnie is mede-indiener van de motie: ‘Deze tolken lopen gevaar doordat ze het bondgenootschap hielpen in de strijd tegen de Taliban en IS. We hebben een morele plicht hen te helpen en veiligheid te bieden. Als we staan voor onze vrijheden dan betekent het nu dat we deze mensen niet in de steek laten.’

Bescherming tegen gevaar

Deze regeling is ook belangrijk voor de veiligheid van tolken bij toekomstige missies. Tolken die hebben gewerkt voor het Nederlandse leger lopen soms in eigen land gevaar, net als hun familie. Zij worden door bijvoorbeeld de Taliban gezien als verraders. Belhaj en Voordewind riepen de minister van Defensie al eerder op om deze groep beter te beschermen en te steunen, nadat bleek dat een aantal tolken was vermoord vanwege hun vertaalwerk.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Bezoek Tweede Kamerlid Salima Belhaj aan Tilburg

D66 D66 Noord-Brabant 27-10-2019 10:22

Gisteren bracht Salima Belhaj, D66 woordvoerder in de Tweede Kamer voor zowel Defensie-aangelegenheden als voor Cultuur, een bezoek aan de Tilburgse D66-fractie. Het doel van haar bezoek was tweeledig. Enerzijds wilde Salima kennismaken met het Tilburgs cultuurbeleid en werd daartoe in museum De Pont bijgepraat door onze woordvoerder cultuur Bas Verberk en onze wethouder cultuur Marcelle Hendrickx. Anderzijds wilde Salima worden geïnformeerd over het Tilburgs Veteranen Ontmoetingscentrum, mogelijk gemaakt door de motie van Erik Blommestijn. Daartoe had Salima een gesprek met Tilburgse Veteranen in het Ontmoetingscentrum. Het bezoek werd opgeleukt door de aanwezigheid van leden van D66 Midden Brabant.

https://middenbrabant.d66.nl/2019/10/27/bezoek-tweede-kamerlid-salima-belhaj-aan-tilburg/
D66 Tilburg
https://middenbrabant.d66.nl/2019/10/27/bezoek-tweede-kamerlid-salima-belhaj-aan-tilburg/
D66 Tilburg

Het bericht Bezoek Tweede Kamerlid Salima Belhaj aan Tilburg verscheen eerst op Midden-Brabant.

Tweede Kamerlid Salima Belhaj bezoekt Tilburg

D66 D66 Tilburg 27-10-2019 08:29

Vandaag bracht Salima Belhaj, D66 woordvoerder in de Tweede Kamer voor zowel Defensie-aangelegenheden als voor Cultuur, een bezoek aan de Tilburgse D66-fractie. Het doel van haar bezoek was tweeledig. Enerzijds wilde Salima kennismaken met het Tilburgs cultuurbeleid en werd daartoe in museum De Pont bijgepraat door onze woordvoerder cultuur Bas Verberk en onze wethouder cultuur Marcelle Hendrickx. Anderzijds wilde Salima worden geïnformeerd over het Tilburgs Veteranen Ontmoetingscentrum, mogelijk gemaakt door de motie van Erik Blommestijn. Daartoe had Salima een gesprek met Tilburgse Veteranen in het Ontmoetingscentrum. Het bezoek werd opgeleukt door de aanwezigheid van leden van D66 Midden Brabant.

https://tilburg.d66.nl/2019/10/tweede-kamerlid-salima-belhaj-bezoekt-tilburg/

https://tilburg.d66.nl/2019/10/tweede-kamerlid-salima-belhaj-bezoekt-tilburg/

https://tilburg.d66.nl/2019/10/tweede-kamerlid-salima-belhaj-bezoekt-tilburg/

 

Het tweede trimester in West Betuwe

D66 D66 SGP ChristenUnie VVD Gelderland 15-09-2019 12:11

Hollen en (bijna) stilstaan

Het was buffelen voor onze fractie en steunfractie de laatste twee maanden voor het zomerreces. Naast het campagnevoeren voor de Europese Verkiezingen ging veel energie zitten in de voorbereidingen op de raadsvergadering van begin juli waarin de perspectievennota besproken en vastgesteld werd. Op basis van deze nota wordt op dit moment ambtelijk de begroting voor 2020 opgesteld die op donderdag 7 november in de gemeenteraad besproken gaat worden. Ondertussen namen we ook tijd voor heel andere zaken.

BEZOEK GEOFORT HERWIJNEN

Met kandidaat voor het Europarlement Rita Braam en kandidaat-lid Eerste Kamer Alexandra van Huffelen hebben we samen met D66 Culemborg op zondag 19 mei een bezoek gebracht aan het Geofort in Herwijnen. D66 West Betuwe is trots op hoe het Geofort op een innovatieve manier onderwerpen als cartografie aan bezoekers overbrengt en daarbij gebruik maakt van het landschap en de omgeving.

https://westbetuwe.d66.nl/2019/09/15/het-tweede-trimester-in-west-betuwe/

 

RADARTOREN HERWIJNEN

De vaste Tweede Kamercommissie defensie behandelde 4 september het besluit van de staatssecretaris Barbera Visser van Defensie om in Herwijnen een nieuwe radartoren te plaatsen. De gemeenteraad en het college van B&W van Lingewaal wilden niet meewerken aan plaatsing van de radar en daarom besloot Defensie tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling (gedwongen inpassing). Meerdere partijen uit West Betuwe verzochten daarna de Eerste en Tweede Kamer om over dit besluit te debatteren. Namens D66 West Betuwe was fractievoorzitter Ashley Karsemeijer aanwezig bij de bespreking door de Tweede Kamer, Salima Belhaj voerde voor D66 het woord. De aanwezige inwoners en politici van West Betuwe kregen complimenten voor het werk dat ze hebben verzet voor dit dossier. Dit blijft een actueel en maatschappelijk gevoelig dossier.

https://westbetuwe.d66.nl/2019/09/15/het-tweede-trimester-in-west-betuwe/

GRIP OP DE REGIO

In mei is er een bijeenkomst geweest voor de raadsleden uit de regio Rivierenland. Eén van de besproken thema’s was hoe de raden meer grip konden krijgen op regionale samenwerkingsverbanden. De zogenaamde gemeenschappelijke regelingen (GR’en). Uit die bijeenkomst volgden vier moties, die D66 (mede) heeft ingediend in de raad van juni. De moties Synchroniseren van de agenda’s en Informatievoorziening vanuit colleges werden unaniem aangenomen, alleen de VVD was tegen de motie Transparantie van bestuur. De motie Raadskring Regio Rivierenland heeft het helaas niet gehaald. Op dit moment ligt er overigens een wetsvoorstel voor die beoogt de positie van raadsleden te versterken. Daarmee wordt het onder andere mogelijk dat raadsleden te laten plaatsnemen in het bestuur van gemeenschappelijke regelingen (GR)een GR. Op verzoek van D66 West Betuwe gaat de wethouder onderzoeken of dat, vooruitlopend op de nieuwe wet, alvast kan bij de nog op te richten GR Breedband. Deze maand besluit West Maas en Waal als laatste gemeente in de regio over deze vier moties. Wij hopen dat hiermee de gemeenteraden meer ‘grip’ krijgen op de samenwerkingsverbanden en zich daardoor minder ‘overvallen’ voelen door de uitvoering van een GR. Zoals onlangs bij de invoering van de ondergrondse afvalcontainers door AVRI. Zie ook onze eerdere berichtgeving op Facebook hierover

BEGRAAFPLAATSEN

Er zijn van die onderwerpen waarover de gemeenteraad spreekt en besluit die gevoeliger liggen dan andere. Het begraafplaatsenbeleid is daar een van. Met name die tarieven roepen nogal wat emoties op. Inwoners van de voormalige gemeente Geldermalsen moeten in de toekomst waarschijnlijk meer gaan betalen voor begraven. En dat terwijl er in het verleden al vraagtekens waren bij de hoogte van de tarieven. Is begraven straks nog wel voor iedereen betaalbaar? Ter voorbereiding was er op initiatief van verantwoordelijk wethouder Jacoline Hartman zaterdag 25 mei een excursie voor raadsleden georganiseerd. Er werden een aantal van de in totaal 31 begraafplaatsen die de gemeente West Betuwe in beheer heeft bezocht.

https://westbetuwe.d66.nl/2019/09/15/het-tweede-trimester-in-west-betuwe/

Over de kwaliteit van het onderhoudsniveau was later in de raad amper discussie. Niveau A vond alom steun. Niet alle 31 begraafplaatsen voldoen hier aan. Om ze allemaal op niveau A te brengen zijn echter extra investeringen nodig. Hoewel onze fractie in principe achter de investeringen staat hebben we uiteindelijk als enige fractie toch tegengestemd omdat tijdens een chaotische raadsvergadering op initiatief van de SGP zonder goede onderbouwing en mogelijk ten koste van het minimabeleid het raadsvoorstel werd aangepast. Bij de behandeling van de begroting zal een en ander nogmaals aan de orde komen.

 

MINIMABELEID

Ook het minimabeleid, dat nog niet geharmoniseerd is, is om ons verzoek weer op de agenda gekomen en op dinsdag 10 september besproken. Er zijn nog geen algemeen geldende regels. Daardoor hebben met name inwoners met een minimum inkomen in voormalig Neerijnen minder recht op extra (financiële) ondersteuning. Het college wil graag het advies van de ombudsman overnemen en 120% van het minimum rekenen voor recht op ondersteuning, dit wordt door een aantal partijen in twijfel getrokken. Er lijkt gelukkig een meerderheid voor die grens te zijn. Eind dit jaar moet dit wel geregeld zijn vinden wij. In de begroting moet er wel extra geld gevonden worden. Wat ons betreft heeft ondersteuning van kwetsbare inwoners de hoogste prioriteit.

PERSPECTIEVENNOTA

Fractievoorzitter Ashley Karsemeijer nam tijdens de behandeling van de perspectievennota iedereen mee naar 5 juli 2039 waar de gemeenteraad van Rivierenland de laatste raadsvergadering voor het zomerreces houdt. Zij beschreef een grote gemeente met veel gemeenschapszin waar onder andere dankzij de invoering van het basisinkomen sociale contacten, vrijwilligerswerk en mantelzorg sterk zijn toegenomen. Een gemeente waar woonwijken bestaan uit een mix van sociale huur tot aan dure koop waardoor arm en rijk elkaar gewoon op straat tegenkomen. Een gemeente waar gebouwen geïsoleerd zijn, schone energie opgewekt en vrijwel alle afval hergebruikt wordt, regenwater zoveel mogelijk buiten het riool gehouden is in water opvang locaties en de tuinen overwegend groen zijn. Omdat het inclusiebeleid sinds 2020 topprioriteit kreeg krijgt iedereen, ongeacht afkomst, inkomen, handicap of geaardheid volop kans om deel te nemen aan de samenleving. Dat is waar D66 West Betuwe naar toe wil, vandaar ook dat onze fractie moties van andere partijen steunden die vroegen om een inclusie uitvoeringsagenda (Christen Unie) en extra aandacht voor laaggeletterdheid (Dorpsbelangen). In feite ging het hier om voortzetting van het in de gemeente Geldermalsen mede op initiatief van D66 gevoerde beleid.

JONGERENRAAD

Zelf deed D66 tijdens de behandeling van de perspectievennota het voorstel tot invoering van een jongerenraad voor West Betuwe. Dit werd door (bijna) alle partijen omarmt. De uitvoering laat door onderbezetting van de griffie op dit moment nog op zich wachten tot 2020.

De volledige inbreng van onze fractie in het debat is hier te lezen.

DE ZWARTE POPULIER ALS SYMBOOL

https://westbetuwe.d66.nl/2019/09/15/het-tweede-trimester-in-west-betuwe/Tijdens het zomerreces van de gemeenteraad gaat het raadswerk voor D66 West Betuwe gewoon door. Juist het ‘vergaderloze’ reces biedt wat meer ruimte voor verdieping in een aantal onderwerpen, zoals in die van de strijd van Marrigje Scheurwater voor het behoud van de ruim honderdjarige Zwarte Populier in haar hoogstam boomgaard aan de voet van de Waaldijk in Opijnen. Vrijdag 19 juli bezochten we haar. We namen uitgebreid de tijd om haar verhaal aan te horen. Toen bleek dat Marrigjes strijd voor het behoud van de Zwarte Populier in feite symbool staat voor wat er op dit moment, opnieuw, gaande is langs de Waal: het nieuwe dijkversterkingsproject waarbij inwoners en overheden soms lijnrecht tegenover elkaar staan. Geld lijkt namelijk leidend te zijn, niet het belang van inwoners en het behoud van lokale cultuurhistorie.  

 

Voor de geïnteresseerden hier een uitgebreid verslag van ons bezoek.

 

ENERGIENEUTRAAL 2030

De regio Rivierenland zal juni 2020 een zogenaamd ‘bod’ moeten doen aan de Rijksoverheid (net als alle andere regio’s in Nederland, 30 in totaal) hoe de regio denkt voldoende groene stroom en warmte op te wekken voor de inwoners van het gebied. In het voorjaar zijn twee klimaattafels georganiseerd (in Asperen en in Geldermalsen) waarin hierover met inwoners/belanghebbenden/politici is gebrainstormd. Duidelijk werd dat de huidige 14 windmolens die nu gebouwd worden bij lange na niet genoeg zijn. Het coalitieakkoord waarin staat dat er geen windmolen meer bij mogen komen is dus allang achterhaald. De coalitiepartijen (behalve de Christen Unie die allang tot dit besef is gekomen) zullen echter nog moeten worden overtuigd. Ook als de doelstellingen van West Betuwe bijgesteld worden naar energieneutraal in 2050 (de landelijke doelstelling) kan de coalitie er niet omheen om veel meer maatregelen te nemen. Aangezien we dit samen met de andere regiogemeenten moeten afspreken zal dit onderwerp de komende tijd de discussies waarschijnlijk gaan overheersen. Het verschil in kennisniveau tussen/binnen de verschillende fracties is zorgelijk. Ook het wantrouwen of de cijfers kloppen is bij een aantal fracties groot wat de discussies en latere besluitvorming bemoeilijkt. Waarschijnlijk speelt dat ook in andere gemeenten. Als fractie proberen wij daarin in ieder geval de verbinding met onze collegafracties in de regiogemeenten sterk te laten zijn. Wie hierin mee wil denken/ondersteunen is van harte uitgenodigd om onze fractie daarin te ondersteunen.

https://westbetuwe.d66.nl/2019/09/15/het-tweede-trimester-in-west-betuwe/

VACCINATIEGRAAD

Tijdens het zomerreces hebben we een bijeenkomst van de gemeenteraad van Eindhoven bezocht waarin de problemen rondom het vaccineren besproken werden en de GGD Brabant Zuid-Oost uitleg gaf over extra inzet, met name op het gebied van voorlichting, die mogelijk is. Deze informatie is ook voor West Betuwe van belang. In met name voormalig Neerijnen is de vaccinatiegraad namelijk alarmerend laag. Het college is vooralsnog niet van plan hier veel extra aandacht aan te besteden en wijst naar wat de GGD nu al doet. Er kan echter veel meer. Dat een SGP wethouder verantwoordelijk is voor dit dossier is een complicerende factor, vandaar ook dat onze fractie daarbij steun zoekt en krijgt vanuit de Tweede Kamerfractie en collega raadsleden uit andere gemeenten. Wordt vervolgd.

https://westbetuwe.d66.nl/2019/09/15/het-tweede-trimester-in-west-betuwe/ https://westbetuwe.d66.nl/2019/09/15/het-tweede-trimester-in-west-betuwe/ BEËDIGING MARIEKE

https://westbetuwe.d66.nl/2019/09/15/het-tweede-trimester-in-west-betuwe/De fractie is blij dat Marieke Vermeulen na haar zwangerschapsverlof weer terugkomt als burgerraadslid van onze fractie (aangezien Simone Jilderda tot afdelingsvoorzitter is gekozen draagt zij het stokje weer over). Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond 24 september aanstaande wordt Marieke officieel beëdigd. Zij is inmiddels alweer bij het fractieoverleg aangeschoven.

Radartoren in Herwijnen op radar Tweede Kamer

D66 D66 Gelderland 05-09-2019 09:56

De vaste Tweede Kamercommissie defensie behandelde gisteren 4 september het besluit van de staatssecretaris Barbera Visser van Defensie om in Herwijnen een nieuwe radartoren te plaatsen. De gemeenteraad en het college van B&W van Lingewaal wilden niet meewerken aan plaatsing van de radar en daarom besloot Defensie tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling (gedwongen inpassing). Meerdere partijen uit West Betuwe verzochten daarna de Eerste en Tweede Kamer om over dit besluit te debatteren. Namens D66 West Betuwe was fractievoorzitter Ashley Karsemeijer aanwezig bij de bespreking door de Tweede Kamer.

De staatssecretaris bood allereerst haar excuses aan voor hoe het proces gelopen is. Het was niet de bedoeling om zoveel onrust te veroorzaken. Ze zegde toe om de komende weken naar alternatieve locaties te zoeken. Als er geen andere geschikte locatie wordt gevonden, zal ze een voorontwerp opstellen voor plaatsing in Herwijnen. Het is namelijk in het landsbelang dat de verouderde radartoren in Nieuw Milligen snel vervangen wordt. Voor dat voorontwerp zal TNO een onderzoek doen naar de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden. Op verzoek van D66-Tweede Kamerlid Salima Belhaj mogen inwoners vragen aanleveren die mee worden genomen in het onderzoek.

De aanwezige inwoners en politici van West Betuwe kregen complimenten voor het werk dat ze hebben verzet voor dit dossier. “Ik ben blij te horen dat de staatssecretaris inziet dat de manier waarop Defensie dit heeft aangepakt, niet handig is” zegt Ashley Karsemeijer, “we hopen, gelet op wat er is gebeurd, op een andere locatie. En anders moet Defensie aan de slag: leg onze inwoners maar uit of en wat de risico’s zijn. Ik ben blij met het verzoek van Salima. Zorgen die inwoners hebben worden daarmee serieus genomen”.

INTERVIEW - Tweede Kamerlid Salima ...

D66 D66 Harderwijk 21-07-2019 11:59

INTERVIEW - Tweede Kamerlid Salima Belhaj, groeide op in Harderwijk, in de Stadsdennen. Lees een inspirerend interview met haar over haar jeugd in Harderwijk, hoe ze D66 in Rotterdam uit de grond stampte en hoe ze in Den Haag aan meer verbinding wil werken. ⤵️

Tweede Kamerlid Salima Belhaj op ...

D66 D66 Amsterdam 24-05-2019 13:18

Tweede Kamerlid Salima Belhaj op bezoek in de Bijlmer. Met Imagine IC ging zij in gesprek over immaterieel erfgoed van de 180 verschillende nationaliteiten van Zuidoost.