Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

52 documenten

Inbreng PVV Programmarekening 2019

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Almere 28-05-2020 19:51

Vz,Het gaat Almere voor de wind…., werd, het ging Almere voor de wind. Terwijl het Almere voor de wind ging werd de kans op tegenvallers ( Floriade, Jeugdzorg) en zwarte zwanen (Corona crisis) verloochend. Ook in goede tijden meende een meerderheid van de Raad dat geld uitgeven een hogere prioriteit had, in plaats scherper aan de wind te varen. Anticyclisch beleid, dat betekent sparen als het economisch goed gaat en voorzichtig blijven uitgeven als het minder gaat was een betere koers geweest. De PVV is namelijk altijd een voorstander geweest van een uitgaven beleid met kleine periodieke verschillen.

Verantwoordingsdebat over het jaar 2019

PVV PVV Partij voor de Vrijheid CDA Nederland 27-05-2020 15:50

Het zijn bizarre tijden. We kijken terug naar 2019, een jubeljaar. Tot een paar maanden geleden zat hier nog een tevreden minister van Financiën, en het kon niet op. Het overschot op de begroting bedroeg 14 miljard. De staatsschuld verdampte zienderogen tot onder de 400 miljard. En de werkloosheid was nog nooit zo laag geweest, met 2,9%. Wie doet me wat, moet deze minister gedacht hebben.

En toen kwam corona. Een pandemie die de hele wereld op zijn grondvesten deed schudden. Een nachtmerrie voor de volksgezondheid, de ic's, maar ook de economie. Deze minister breekt het ene na het andere record in een paar maanden tijd. Hij kan zo in het Guinness Book of Records. Hij dacht dat Wouter Bos de schuld het hardst heeft laten oplopen, maar nu is hij het zelf. De consumptie, de consumentenvertrouwen: ze zijn weggezakt naar historische diepten. Inmiddels hangen 114.000 bedrijven en 350.000 zelfstandigen aan het infuus. Bijna 2 miljoen werknemers krijgen hun loon doorbetaald door de Staat. Ongekend.

Ondanks deze maatregelen gingen er in april toch nog 160.000 banen verloren. De grootste daling sinds 2003. Hoe kan het, vraag ik aan de minister, dat er ondanks al die pakketten toch nog zo veel mensen hun baan verloren? In de Voorjaarsnota ging de minister nog uit van een krimp van 7,5% en een tekort van 92 miljard voor dit jaar. Maar dat was een maand geleden. We kregen de Voorjaarsnota erg vroeg dit jaar. Komt er nu een tweede noodpakket met 13 miljard en weer uitstel van belastingen voor drie maanden, dan komt dat met 35 miljard veel hoger uit. Mijn volgende vraag aan de minister is: hoe ziet het nieuwe tekort eruit, met het tweede steunpakket? En krijgen we nog een update van de Voorjaarsnota, voordat we hierover een debat hebben, misschien samen met de junibrief van het Centraal Planbureau? Want de cijfers zijn inmiddels achterhaald.

Voorzitter. De economie ligt in coma. Bedrijven en werknemers worden met steunpakketten in leven gehouden door de belastingbetaler. Inmiddels is de rekening opgelopen tot boven de 100 miljard in drie maanden tijd. Nu Nederland kampt met de grootste crisis sinds de jaren dertig, gaat dit kabinet onderhandelen over herstelfondsen van vele honderden miljarden om een land als Italië te helpen. Ik snap daar niets van. Er wordt gesproken over giften en leningen tot wel 2.000 miljard, terwijl we hier in Nederland de grootste crisis sinds de jaren dertig hebben.

Waar ik ook niets van snap, voorzitter, is dat de ECB maar door kan gaan met het onbeperkt opkopen van Italiaans schuldpapier. Inmiddels staat de teller op meer dan 3.000 miljard. 2.000 miljard voor een herstelfonds, 3.000 van de ECB. Allemaal vele miljarden die straks terugbetaald moeten worden door de belastingbetaler. Klopt het dat de ECB de beperkingen voor het opkoopprogramma heeft geschrapt? Ze kunnen dus ook nog een keer voluit hun gang gaan als het gaat om het opkopen van Italiaans schuldpapier. De enige reden, zo geef ik deze minister mee, waarom Zuid-Europese landen pleiten voor die steunpakketten van vele honderden miljarden is dat ze ons onder het mom van solidariteit de rekening van hun eigen onhoudbare schuld willen presenteren. Waarom gaat Italië niet naar de kapitaalmarkt, zo vraag ik aan deze minister. Ze betalen 1,5%. Waarom moeten er steunpakketten komen van 2.000 miljard, terwijl ze al het geld dat ze nodig hebben gewoon op de kapitaalmarkt kunnen lenen, net als deze minister? De enige reden die ik kan verzinnen, is dat ze niet van plan zijn terug te betalen, want als je de beleggers op de kapitaalmarkt niet terugbetaalt, dan heb je een groot probleem. Dan ben je een paria voor de komende 50 jaar en dan wil niemand je meer geld lenen. Maar als je de Europese Commissie of de andere lidstaten of de ECB niet terugbetaalt, dan wordt dat gezien als solidariteit. Let dus op uw zaak. De PVV zegt dan ook: trap er niet in; we hebben elk dubbeltje keihard nodig.

De PVV is dan ook blij dat ex-CDA'er Bert de Vries inmiddels ook het licht heeft gezien en zegt dat we zo snel mogelijk de euro moeten verlaten en naar de gulden terug moeten. Ik hoop dat deze minister en deze staatssecretaris, die ook van CDA-huize zijn, zich beiden laten overtuigen door dit inzicht van Bert de Vries. Ook Lex Hoogduin bepleitte recentelijk dat het mogelijk moet zijn dat een land uit de euro vertrekt, of uit de euro wordt gezet. Voor Italië zou het immers ook veel beter zijn als het niet in het harnas zou zitten van de euro. Langzaam komt het onze kant op.

Voorzitter. Tot slot nog even over de KLM. We hebben daar een maand geleden of een paar weken geleden een debat over gehad in de Oude Zaal. Toen ging het over een steunpakket van tussen de 2 miljard en 4 miljard. Ik zei toen nog: dat is nogal een verschil: 2 miljard of 4 miljard. Hoe staat het daar nu mee? We hebben niks meer gehoord. Kan de minister ons een update geven van die onderhandelingen? Liggen de banken dwars? Wat is er aan de hand met de KLM? En kan de minister ook gelijk aangeven hoe hij gaat stemmen en hoe hij gaat voorkomen dat Ben Smith alsnog een bonus krijgt toebedeeld? Ik ben benieuwd.

Opinie PVV: Het volk heeft gesproken over Floriade

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Almere 27-05-2020 11:39

Een duidelijke meerderheid van 57% van de Almeerders geeft aan dat ze willen dat de Floriade niet doorgaat. Weer wordt bevestigd wat de PVV al jaren zegt: Er is geen draagvlak in Almere voor het organiseren van dit peperdure prestige-evenement. Het wordt nu ook voor de coalitiepartijen tijd om niet langer vast te houden aan luchtkastelen en op 4 juni de motie van de PVV om te stoppen met de Floriade te steunen.

CDA blaast formatie Zuid-Holland op

Forum voor Democratie Forum voor Democratie D66 CDA PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid VVD ChristenUnie Nederland 12-06-2019 13:15

Om volstrekt onduidelijke redenen heeft het CDA na bijna 3 maanden onderhandelen het reeds gesloten inhoudelijk hoofdlijnenakkoord in Zuid Holland de rug toegekeerd. Dit terwijl zicht was op een solide meerderheid en al was gesproken met kandidaat-gedeputeerden voor een te vormen college.

Als grootste partij nam FVD na de verkiezingen van 20 maart 2019 het initiatief in Zuid Holland en vroeg Hans Wiegel om als informateur op te treden. Vervolgens gingen FVD, VVD en CDA met elkaar aan tafel en werden het op hoofdlijnen eens. Zowel VVD-fractievoorzitter Floor Vermeulen als CDA-fractievoorzitter Adri Bom-Lemstra lieten tussentijds meermaals weten de samenwerking met FVD zeer constructief te vinden en vertrouwen te hebben in een stabiele samenwerking.

Op het moment dat zicht kwam op een daadwerkelijke meerderheid in de Staten van Zuid-Holland, is het CDA plots van de onderhandelingstafel weggelopen. Na bijna 3 maanden blijken de Christendemocraten, die zelf van 7 naar 4 zetels gingen, opeens toch niet bereid tot het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Zowel FVD als VVD zijn verbijsterd over deze abrupte koerswijziging.

AchtergrondNa de verkiezingen van 20 maart is FVD de verkenning ingegaan met de inhoud van het eigen partijprogramma voorop. Op voorhand hebben we geen enkele partij uitgesloten. GroenLinks, D66 en PvdA bleken direct niet bereid om überhaupt aan tafel te komen. FVD-fractievoorziter Rob Roos over deze uitsluit-politiek van de linkse partijen: 

“Zeer ondemocratisch. Zorgelijk. Wanneer de kiezer heeft gesproken ga je met elkaar in gesprek. Partijen die de mond vol hebben over inclusiviteit en verbinding, blijken zélf juist extreem intolerant en eenkennig.”

Gesprekken met VVD en CDA leverden aanvankelijk wél resultaat op. Een inhoudelijk akkoord op hoofdlijnen volgde. Maar nog geen meerderheid in zetels - want FVD, VVD en CDA hebben tezamen 25 zetels, drie te weinig.

Verkennende gesprekkenDiverse partijen, waaronder CU/SGP, PVV en DENK waren bereid om daarop in gesprek te gaan om de benodigde 28 zetels te halen. CU/SGP (5 zetels) leek de voor de hand liggende coalitiepartner. Roos: 

“Maar de ChristenUnie hield ons drie weken lang aan het lijntje. Om zich vervolgens minutieus getimed en met veel bombarie terug te trekken. Namelijk op de dag van de stemming over toetreding van FVD tot de ECR-fractie in het Europees Parlement, waar zij ook in zaten.”

Roos stoorde zich aan die handelswijze. Het deed geen recht aan de inhoudelijke gesprekken die waren gevoerd. Een alternatief met enkele kleinere partijen bleek echter nog goed mogelijk. Op basis van het eerder gesloten akkoord op hoofdlijnen. Op de valreep trok CDA zich echter zonder inhoudelijke motivatie terug. Tot verbijstering van FVD en VVD. 

Terug- en vooruitblikRoos kijkt met opgeheven hoofd terug op de afgelopen drie maanden:

“We hebben verantwoordelijkheid getoond en er alles aan gedaan om mee te besturen. Helaas is het verantwoordelijkheidsgevoel en de bereidheid om de verkiezingsuitslag te respecteren niet bij iedereen aanwezig”. 

Roos heeft Wiegel inmiddels geïnformeerd. Wiegel beëindigt zijn opdracht. Roos: 

“Dankzij het CDA mag de VVD nu laten zien of zij zich net als in Rotterdam laat gijzelen door een kneiterlinks blok met GroenLinks, PvdA en D66. Wat dat oplevert kunnen we wel raden: “Geldsmijterij, belastingverhoging en een Zuid-Holland bezaaid met windmolens. Daar zal Forum voor Democratie zich in de statenvergaderingen in ieder geval stevig tegen verzetten!”

#DenHelder #uitslag #verkiezingen ...

Beter voor Den Helder Beter voor Den Helder CDA PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid VVD Den Helder 29-05-2019 06:20

#DenHelder #uitslag #verkiezingen #eu FvD met maar 68 stemmen minder dan PvdA bijna grootste in Den Helder; PVV krijgt flinke draai om de oren Richard Zut DEN HELDER De resultaten van de Europese Verkiezingen in de Noordkop wijken weinig tot niets af van het landelijke beeld zoals dat zondagavond en gisteren definitief vorm kreeg. Dat wil zeggen dat de Partij van de Arbeid (PvdA) ook in de gemeenten Den Helder, Texel, Schagen en Hollands Kroon verreweg de meeste stemmen wist te behalen. Ook houdt het in dat de belangstelling voor deze vijf jaar geleden nog massaal genegeerde verkiezing nu ook in de Noordkop meer mensen naar de stemlokalen lokte, zei het met slechts drie tot vier procent. Uitzondering was het opkomstpercentage van 57% van de gemeente Texel waar dat in 2014 nog 48% bedroeg. Het laagst (33%) was de opkomst in Den Helder, maar ook dat was zo’n vier procent meer dan de vorige keer dat voor het Europees Parlement kon worden gestemd. Opvallend feit hier was dat van de stemgerechtigden bij Dorpshuis Huisduinen maar liefst 60% daar ook daadwerkelijk gebruik van maakte. Ter vergelijking: Schagen kende een opkomstpercentage van 41,6% en Hollands Kroon 37,6%. Overal in de Noordkop kwam de PvdA met stemmentrekker Frans Timmermans als absolute winnaar uit de bus. Met Schagen (3528 stemmen, een winst van 12,5%) als koploper, waar Marjan Leijen de spinnend tevreden fractievoorzitter is. Hier blijft de VVD (2897) nog enigszins in het spoor van de sociaaldemocraten en verliest het CDA als grootste plaatselijke partij met 1978 stemmen ruim (was 2238). De PvdA klom op Texel van 535 stemmen in 2014 naar 1390 nu ( een plus van 11,6%), en verraste vriend en vijand in Den Helder met een winst van bijna 1825 stemmen (ook 11,6%). En net als elders in het land was er ook in Schagen een ruime winst voor Forum voor Democratie (FvD, van nul naar 1823 stemmen), en ook Groenlinks (van 732 naar 1270). Op Texel reikte FvD met 870 tot 13,8% van de stemmen. Onderuit Verhaal apart is de diepe val van de PVV ten opzichte van de Europese verkiezingen van vijf jaar geleden, toen de partij van Geert Wilders met bijna 3000 stemmen (22,1%) nog de macht greep in Den Helder en ook nog 10,6% op Texel (nu nog maar 2,8%) wist te behalen. Dat de PVV in de marinestad en in de andere drie Noordkop-gemeenten zo zwaar verloor heeft het - naar de cijfers hier gemeten - vooral ook te danken aan de opkomst van de FvD van Thierry Baudet. Die werd met 19,4% (2841 stemmen) immers nu bijna de grootste partij in Den Helder. Slechts de PvdA deed het daar met 2909 stemmen (19,8%) net iets beter; VVD werd derde (13,6%). En dan waren er ook enkele jonge partijen en nieuwkomers die meededen aan deze verkiezingen. Die kregen, getuige de resultaten op de kiesbureaus in de vier gemeenten geen poot aan de grond: in totaal 45 mensen brachten een stem uit op Denk, en Volt kreeg er 765.

Grote overwinning voor de VVD – EU ...

VVD VVD ChristenUnie SGP SP Partij voor de Vrijheid D66 Partij voor de Dieren Lansingerland 27-05-2019 18:50

Grote overwinning voor de VVD – EU verkiezing De voorlopige uitslag van de Europees Parlementsverkiezing 2019 voor Lansingerland, is een grote overwinning geworden voor de VVD en daar zijn we heel erg trots op. Iedereen bedankt voor jullie steun. Lijst Partij 1 Democraten 66 (D66) 1522 2 CDA – Europese Volkspartij 2726 3 PVV (Partij voor de Vrijheid) 663 4 VVD 4521 5 SP (Socialistische Partij) 317 6 P.v.d.A./Eur. Soc. democraten 2734 7 ChristenUnie-SGP 1712 8 GROENLINKS 1432 9 Partij voor de Dieren 627 10 50 PLUS 881 11 JEZUS LEEFT 23 12 DENK 111 13 De Groenen 21 14 Forum voor Democratie 2632 15 vandeRegio & Piratenpartij 37 16 Volt Nederland 276 De definitieve uitslag wordt dinsdag 28 mei bekend gemaakt. Opkomst In Lansingerland hebben 20235 kiesgerechtigden hun stem uitgebracht. Hiermee is het opkomstpercentage in onze gemeente 45.67 %.

PvdA de grootste in gemeente Waterland

Lokaal Landsmeer Lokaal Landsmeer VVD CDA PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid D66 Partij voor de Dieren Landsmeer 27-05-2019 18:25

In Landsmeer is de PvdA de grootste geworden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De partij van Europees lijsttrekker Frans Timmermans kreeg in deze Noord-Hollandse gemeente 24,5 procent van de stemmen. Dat betekent een flinke stijging ten opzichte van vijf jaar geleden, toen de partij op 12,7 procent uitkwam. De VVD boekt een winst en stijgt daarmee naar de tweede plaats. De liberalen haalden 15,6 procent van de stemmen (dit was vijf jaar geleden 14,5 procent). Forum voor Democratie volgt op de derde plaats. De partij die in maart de Provinciale Statenverkiezingen won, behaalde 14,6 procent van de stemmen. Deze nieuwkomer deed de vorige keer niet mee. Op de vierde plek komt GroenLinks. De progressieve partij trok meer kiezers en noteert 11,0 procent. Dat was bij de vorige EU-verkiezingen 8,8 procent. Als vijfde eindigt D66, dat met 8,3 procent een aanzienlijk lager percentage kiezers wist te trekken dan vijf jaar geleden (16,6 procent). De rest van de top 10 ziet er als volgt uit: Het CDA behaalde 6,0 procent van de stemmen (was 8,5 procent); De Partij voor de Dieren noteert 5,5 procent (was 6,9 procent); 50Plus komt op 3,7 procent (was 3,5 procent); PVV kreeg 3,4 procent (was 15,4 procent); De SP eindigt als tiende partij met 2,6 procent van de stemmen (was 9,3 procent). Snelste stijger en opkomst in Landsmeer. De PvdA boekte de grootste winst van alle partijen die vijf jaar geleden ook meededen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Forum voor Democratie komt in Landsmeer als grootste nieuwkomer binnen. In Landsmeer kwam 49,0 procent van de 8.864 kiesgerechtigde inwoners naar het stemlokaal. Dat betekent een duidelijke stijging ten opzichte van 2014, toen de opkomst 41,3 procent was. De opkomst in de gemeente is aanzienlijk hoger dan de landelijke, die op 41,9 procent uitkwam.

Uitslag verkiezing leden Europees Parlement

PvdA PvdA VVD CDA GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid D66 Partij voor de Dieren Goeree-Overflakkee 27-05-2019 17:12

PvdA : 6 zetels – dit is 18,9% van de stemmen VVD : 4 zetels – dit is 14,6% van de stemmen CDA : 4 zetels – dit is 12,1% van de stemmen FvD : 3 zetels – dit is 10,9% van de stemmen Groen Links : 3 zetels – dit is 10,9% van de stemmen D66 : 2 zetels – dit is 7% van de stemmen CU / SGP : 2 zetels – dit is 6,8% van de stemmen Partij voor de Dieren : 1 zetel – dit is 4% van de stemmen 50PLUS : 1 zetel – dit is 3,9% van de stemmen

De PVV en SP hebben de kiesdrempel niet gehaald en komen niet in het Europees Parlement.

Het bericht Uitslag verkiezing leden Europees Parlement verscheen eerst op PvdA Goeree-Overflakkee.

Wat een mooie verkiezingsuitslag ...

ChristenUnie ChristenUnie Partij voor de Vrijheid SGP VVD PvdA Krimpen aan den IJssel 27-05-2019 09:27

Wat een mooie verkiezingsuitslag voor ons in Krimpen aan den IJssel. Maar liefst 27,5% van de stemmen voor de ChristenUnie-SGP! Daarnaast een flinke winst voor de PvdA, Forum voor Democratie en een kleine winst voor de VVD. De PVV lijkt ook in Krimpen vervangen te worden voor FvD. (Bron: NOS.nl) De ChristenUnie-SGP is erin geslaagd de twee zetels in het Europees Parlement te behouden. Dit betekent dat onze SGP-collega Bert-Jan Ruissen naar Brussel mag. Daarmee verliezen we een kundig en integer raadslid. We willen hem veel succes en Gods zegen toewensen in Europa.

Uitslag Europese verkiezingen, zo ...

Gemeentebelangen Borger-Odoorn Gemeentebelangen Borger-Odoorn D66 ChristenUnie PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Dieren Partij voor de Vrijheid VVD CDA Borger-Odoorn 27-05-2019 05:48

Uitslag Europese verkiezingen, zo hebben de inwoners van Borger-Odoorn gekozen. In Borger-Odoorn is de PvdA de grootste geworden bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. De VVD boekt een winst en stijgt daarmee naar de tweede plaats. De liberalen haalden 14,1 procent van de stemmen (dit was vijf jaar geleden 13,1 procent). Het CDA volgt op de derde plaats. De christendemocraten noteerden een verlies en gingen van 15,1 naar 13,8 procent. Op de vierde plek komt Forum voor Democratie, dat als nieuwe partij op de kieslijst 13,2 procent van de stemmen haalde. Als vijfde eindigt GroenLinks, dat met 7,1 procent een hoger percentage kiezers wist te trekken dan vijf jaar geleden (4,5 procent). De rest van de top 10 ziet er als volgt uit: · ChristenUnie-SGP behaalde 5,3 procent van de stemmen (was 5,5 procent); · De Partij voor de Dieren noteert 4,8 procent (was 5,1 procent); · De SP komt op 4,5 procent (was 11,6 procent); · D66 kreeg 4,3 procent (was 11,4 procent); · PVV eindigt als tiende partij met 4,0 procent van de stemmen (was 12,8 procent). Snelste stijger en opkomst in Borger-Odoorn. Forum voor Democratie komt in Borger-Odoorn als grootste nieuwkomer binnen. In Borger-Odoorn kwam 39,6 procent van de 20.749 kiesgerechtigde inwoners naar het stemlokaal. Dat betekent een stijging ten opzichte van 2014, toen de opkomst 36,7 procent was.