Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

53121 documenten

Persoon lichtgewond bij eenzijdig ...

VVD VVD Steenbergen 16-07-2019 14:49

Gemeente SteenbergenDe programmagids ...

VVD VVD Steenbergen 16-07-2019 10:22

KijkopSteenbergen.nlSamen met 44.700 ...

VVD VVD Steenbergen 16-07-2019 10:02

- uit de raad - Groene gebiedsvisie ...

GroenLinks GroenLinks VVD D66 ChristenUnie PvdA Wageningen 16-07-2019 06:32

- uit de raad - Groene gebiedsvisie Olympiahal Samen met inwoners een gebiedsvisie maken voor hun eigen buurt heeft grote meerwaarde voor de kwaliteit en het eigen karakter van de buurt en voor de samenwerking tussen bewoners en gemeente. Dat zijn belangrijke lessen van de gebiedsvisie voor de omgeving Olympiahal. In plaats van vele losse plannetjes voor vele verschillende projecten met allemaal hun eigen gevolgen voor verkeer, parkeren en groen, werd op verzoek van buurtbewoners de gebiedsvisie opgesteld. Samen met de buurtbewoners. Dit leidde tot een mooi resultaat. GroenLinks is blij met de grote hoeveelheid groen, zoals een buurtpark en de vergroening van tuinen tussen de Rooseveltflats. GroenLinks had graag nog meer woningen gepland gezien en wilde ook alle nieuwbouw tenminste energieneutraal. We willen immers voldoende woningen voor de verschillende groepen inwoners in onze stad, zonder dat we op lange termijn in ons waardevolle buitengebied moeten bouwen. En des te minder energie de stad gebruikt, des te minder we ons mooie buitengebied nodig hebben om duurzame energie opwekking te realiseren. GroenLinks diende samen met ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD een motie in om het duurzaam bouwen beleid te herijken en daarin in te zetten op energieneutrale nieuwbouw en circulair bouwen. Het college zegde die herijking toe. Lenny Putman, raadslid – lenny.putman@gmail.com GroenLinks - www.groenlinkswageningen.nl ~Lenny Putman

Wij wensen al onze Montferlandse (en ...

VVD VVD Montferland 16-07-2019 06:07

Wij wensen al onze Montferlandse (en de rest) wandelaars succes toe de aankomende 4 dagen👍🏼 #vierdaagse #ViaGladiola

Starttogrow West-BrabantEindelijk ...

VVD VVD Steenbergen 15-07-2019 20:40

KijkopSteenbergen.nlMarij Schoonen, ...

VVD VVD Steenbergen 15-07-2019 16:15

Gemeente SteenbergenSinds vanmorgen ...

VVD VVD Steenbergen 15-07-2019 10:44

KijkopSteenbergen.nlDe politie ...

VVD VVD Steenbergen 15-07-2019 08:34

GroenLinks erg blij met het ...

GroenLinks GroenLinks VVD D66 Voorschoten 14-07-2019 22:42

GroenLinks erg blij met het openblijven van Het Wedde! In de raadsvergadering van donderdag 11 juli heeft de gemeenteraad het voorstel van het College van GroenLinks, VVD en D66 gesteund om het zwembad Het Wedde open te houden. Voor een periode van tien jaar zijn de financiën geregeld. Hiermee is een belangrijk verkiezingspunt van GroenLinks gerealiseerd en daar zijn we bijzonder blij mee. “Behoud van het zwembad was een speerpunt voor ons en we hebben altijd geloofd dat er voor de financiën een oplossing gevonden kon worden”, aldus raadslid en vervangend fractievoorzitter van GroenLinks, Albert Deuzeman. “Het is natuurlijk fantastisch dat die oplossing er nu gekomen is en zwemles, recreatief en sportief zwemmen in Voorschoten ook de komende jaren gewoon mogelijk blijft.” De sluiting van het zwembad was één van de pijnlijke bezuinigingsmaatregelen die het vorige college voorstelde in het kader van het financieel herstel, nadat Voorschoten onder provinciaal toezicht kwam. Dit leidde tot veel protest en er werden ruim zevenduizend handtekeningen verzameld voor het behoud van Het Wedde. Onder wethouder Binnendijk werd al in het vorige College begonnen met het zoeken naar mogelijkheden om het bad te redden. Een recent rapport suggereerde uiteindelijk een constructie waarmee het zwembad de komende tijd veel minder zwaar zou drukken op de begroting. Op basis hiervan kon wethouder Cramwinckel de raad afgelopen donderdag een voorstel aanbieden, waarmee het zwembad in principe nog tien jaar open kan blijven. Wel zal hierbij over vijf jaar bekeken moeten worden wat er in de periode erna moet gebeuren, al was het maar omdat het zwembad over tien jaar aan renovatie toe zal zijn. De redding van Het Wedde is het meest in het oog springende onderdeel van de kadernota, het document waarmee de lijnen worden uitgezet voor de begroting voor de komende jaren. De kadernota kon afgelopen donderdag rekenen op steun van de meeste partijen in de Voorschotense gemeenteraad. Diezelfde kadernota maakt duidelijk dat er nog steeds flinke uitdagingen liggen, met name door de kosten van jeugdzorg die ook in Voorschoten zijn opgelopen. Ook Deuzeman erkent dat het College nog een flinke opgave wacht, maar blijft voorzichtig optimistisch: “Het behoud van het zwembad is niet alleen een opluchting voor veel dorpsgenoten, het laat ook zien dat er met creativiteit en doorzettingsvermogen veel mogelijk is.”